momsregistrering momsbokföring
Små verksamheter kan slippa hålla reda på momsen

Uppdatering 2016-12-08: Riksdagen har beslutat om skattefrågorna i budgeten (Skatteändringar 2017).

Regeringen tänker föreslå att små verksamheter, med försäljning upp till 30 tkr per år, ska slippa momsregistrera sig. De slipper fakturera moms och därmed också att deklarera och betala in moms till Skatteverket.

Texter i kursiv stil är uppdateringar efter att denna nyhet publicerades.

Ingen momsregistrering, inget momsavdrag

RedovisningsHusets kommentar: Möjligheten att slippa moms går dock åt båda hållen. Omvänt betyder det att moms inte kan återfås för kostnader. Moms på inköp blir i stället en kostnad som dras av från vinsten som ska beskattas.

Vilka påverkas?

Cirka 301 000 företag och föreningar hade en momspliktig omsättning under 30 tkr år 2014.

Exempel är villaägare som säljer överskott av förnybar el, hobbyverksamhet, små ideella föreningar eller verksamheter med säsongsverksamhet.

Förslaget kan också underlätta för personer som vill starta ny verksamhet på försök, som sidoverksamhet, så att de kan pröva sig fram utan att momsregistrera sig.

RedovisningsHusets kommentar: Skogsägare med små inkomster från arrende, avverkning etc bör också kunna dra nytta av förslaget. Inget har dock sagts ännu om hur förslaget påverkar redan momsregistrerade verksamheter.

Tidplan

Regeringen ska återkomma med en promemoria som beskriver förslaget närmare. Promemorian ska sändas ut på remiss (synpunkter efterfrågas) i mitten av april 2016, sedan är avsikten preliminärt att ta in lagförslaget i budgetpropositionen för 2017 och att ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2017.

  • Den 21 mars 2016 avlämnade Skatteverket promemorian till regeringen
  • Den 13 april 2016 sändes promemorian ut på remiss, med sista svarsdag den 13 maj 2016
  • Den 22 juni 2016 avlämnade regeringen ett lagförslag till lagrådet för granskning
  • Den 20 september avlämnade regeringen budgetpropositionen för 2017, där detta förslag ingick

Kan du bli påverkad? Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om du har frågor!

Kommentarsfunktionen är avstängd.