REP-avdrag RUT-avdrag vitvaror
Med REP-avdrag kan du använda vitvarorna längre

Uppdatering 2016-12-08: Riksdagen har beslutat om skattefrågorna i budgeten (Skatteändringar 2017).

Uppdatering 2016-06-22: Den 21 juni beslutade riksdagen att anta regeringens förslag, helt enligt beskrivningen på denna sida (Budget 2016 och 2017 beslutade).

Regeringen tänker föreslå att RUT-avdraget utökas med ett REP-avdrag. Privatpersoner ska kunna få en skattereduktion, inom ramen för RUT-avdraget, för reparation och underhåll av vitvaror.

Arbetet ska utföras i bostaden. REP-avdrag gäller alltså inte reparation och underhåll som utförs i t ex leverantörens verkstad.

Vitvaror

Exempel på vitvaror som kommer att omfattas av REP-avdraget:

 • Tvättmaskin
 • Torktumlare, torkskåp
 • Kyl, frys
 • Diskmaskin
 • Spis, spishäll
 • Inbyggnadsugn, mikrovågsugn
 • Köksfläkt, spiskåpa

Vitvaror är inte t ex:

 • Luftvärmepump
 • Element

och omfattas alltså inte av REP-avdraget.

Ny affärschans med REP-avdrag

Bedriver du serviceverksamhet inom något område som omfattas av REP-avdrag? Om avdraget införs får du större möjligheter att marknadsföra och utveckla din verksamhet.

Du kanske också behöver planera för anpassningar, t ex för att i högre utsträckning än idag kunna göra arbetet hos kunden i stället för i din verkstad. Följ utvecklingen med oss!

Avdragets storlek

Förslaget avser arbete i bostaden med reparation och underhåll av vitvaror. Avdraget ges genom en skattereduktion, dvs skatteminskning, och hanteras i praktiken genom avdrag på leverantörens faktura (fakturamodellen).

RedovisningsHusets kommentar: Inget sägs om ramen för RUT-avdraget, dvs gällande regler ligger fast. Det innebär att REP-avdraget måste rymmas in ramarna för RUT-avdraget.

 • Köparen av tjänsterna får dra av 50 % av arbetskostnaden.
  • Är köparen under 65 år får avdraget vara högst 25 000 kr per person och kalenderår
   • Motsvarar arbetskostnad upp till 50 000 kr
  • Är köparen 65 år eller äldre den 1 januari får avdraget vara högst 50 000 kr per person och kalenderår
   • Motsvarar arbetskostnad upp till 100 000 kr
 • Se upp om ROT-avdrag yrkas samtidigt, eftersom avdragstaken räknas tillsammans för RUT och ROT!

Miljöbakgrund

Ur miljösynpunkt är det ofta bättre att reparera och återanvända produkter, hellre än att skrota och köpa nytt. Det kan t o m vara bättre än att återvinna. Reparationer kan minska användningen av råvaror, energi och utsläpp jämfört med att köpa nytt. EU har tagit upp detta i direktiv om avfall och meddelande om cirkulär ekonomi. Förslaget om REP-avdrag är ett sätt för Sverige att uppfylla EU-målen.

Man hoppas även på en attitydförändring, där konsumenter hellre köper dyrare produkter som håller bättre kvalitet och är bättre förberedda för reparationer. EU kommer enligt ekodesigndirektivet att utveckla produktkrav på tillverkare för att främja utveckling av cirkulär ekonomi.

Tidplan

Regeringen har tagit fram en promemoria som beskriver förslaget. Promemorian ska nu sändas ut på remiss (synpunkter efterfrågas), sedan är avsikten preliminärt att ta in lagförslaget i budgetpropositionen för 2017 och att ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2017.

Kan du bli påverkad? Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om du har frågor!

Kommentarsfunktionen är avstängd.