Pensionsmyndigheten beräknar inkomstbasbeloppet och regeringen fastställer det
Pensionsmyndigheten beräknar inkomstbasbeloppet och regeringen fastställer det

Inkomstbasbeloppet är 66 800 kr för inkomståret 2020. Det är en ökning med 2 400 kr från 2019 (64 400 kr).

Regeringen fastställde beloppet den 19 november 2019. De följde beräkningarna från Pensionsmyndigheten från den 22 oktober 2019.

Vi beskriver hur de olika basbeloppen fungerar och vad de betyder för dig i följande artikel.

I den artikeln hittar du nya beräkningar av bl.a. vilken inkomst som krävs för att få högsta möjliga allmänna pension från inkomstår 2020.

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå. Vad som är bra för dig beror på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering – Ingår i det fasta paketpriset

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål. Och du – inkomstplaneringen brukar ingå i abonnemanget till fast paketpris hos våra kunder!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.