Statistiska Centralbyrån (SCB) har beräknat nästa års prisbasbelopp och förhöjda prisbasbelopp, de två första av tre basbelopp.

 

1. Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet för 2020 är beräknat till 47 300 kr, 800 kr högre än 2019.

 • Uppdatering 2019-09-10: Regeringen fastställde beloppet enligt beräkningen från SCB, 47 300 kr.

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen och beräknas därför varje år.

 • SCB gör beräkningen i juli (2019 den 11 juli)
 • Regeringen fastställer beloppet i september (2018 den 8 september)

Beräkningen har gjorts genom att räkna upp det fasta bastalet 36 396 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni 2019 (334,47).

 

Exempel på gränser som prisbasbeloppet styr

 • Deklarationsplikt:
  • Du måste deklarera för årsinkomster från 42,3 % av prisbasbeloppet, för 2020 blir det från 20 008 kr/år (2019: 19 670 kr/år)
 • PGI: Lägsta pensionsgrundande inkomst
  • Du börjar tjäna in pensionsrätter från en arbetsinkomst på 42,3 % av prisbasbeloppet, för 2020 blir det från 20 008 kr/år (2019: 19 670 kr/år), innan dess betalas ingen pensionsavgift
 • Sociala avgifter för idrottsutövare
  • Högsta årsinkomst utan sociala avgifter är 0,5 x prisbasbeloppet, för 2020 blir det 0,5 x 47 300 kr = 23 650 kr (2019: 0,5 x 46 500 kr = 23 250 kr)
 • SGI: Högsta inkomst för tillfällig föräldrapenning och graviditetsersättning
  • Årsinkomsten är ersättningsgrundande upp till 7,5 prisbasbelopp, 2020 blir det 7,5 x 47 300 kr = 354 750 kr (2019: 7,5 x 46 500 kr = 348 750 kr)
 • SGI: Högsta sjukpenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är sjukpenninggrundande upp till 8 prisbasbelopp, 2020 blir det 8 x 47 300 kr = 378 400 kr (2019: 372 000 kr)
 • SGI: Högsta föräldrapenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är föräldrapenninggrundande upp till 10 prisbasbelopp, 2020 blir det 10 x 47 300 kr = 473 000 kr (2019: 10 x 46 500 kr = 465 000 kr)
 • Skattefritt inrikes traktamente
  • Den skattefria gränsen går vid 0,5 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste tiotal, för 2020 blir det 0,005 x 47 300 kr = 240 kr (2019: 0,005 x 46 500 kr = 230 kr)
 • Direktavdrag för inventarier av mindre värde
  • Inköp som understiger 0,5 prisbasbelopp får dras av direkt, för 2020 blir det 0,5 x 47 300 kr = 23 650 kr (2019: 0,5 x 46 500 kr = 23 250 kr)
 • Undantag från krav på kassaregister
  • Företag med kontantförsäljning under 4 prisbasbelopp behöver inte ha certifierat kassaregister, för 2020 blir det 4 x 47 300 kr = 189 200 kr (2019: 4 x 46 500 kr = 186 000 kr)

Prisbasbeloppet styr även många andra beräkningar varje år. Exempel är bilförmånsvärde, skattefritt traktamente, lågbeskattat utdelningsutrymme, gräns för deklarationsplikt, grundavdrag för inkomst av tjänst, skattefria tävlingsvinster inom idrotten m m.

Prisbasbeloppet används också i många avtal.

 

2. Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet för 2020 är beräknat till 48 300 kr, 900 kr högre än 2019.

 • Uppdatering 2019-09-10: Regeringen fastställde beloppet enligt beräkningen från SCB, 48 300 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionsbelopp och uppdateras därför varje år.

 • SCB gör beräkningen i juli (2019 den 11 juli)
 • Regeringen fastställer beloppet i september (2018 den 8 september)

Beräkningen har gjorts genom att räkna upp det fasta bastalet 37 144 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni 2019 (334,47). Tekniken är alltså densamma som för prisbasbeloppet, men ett högre bastal används.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet.

 • 2020: Personer födda 1938-1956
 • 2019: Personer födda 1938-1955

 

pensionsmyndigheten inkomstbasbelopp basbelopp förhöjt prisbasbelopp pension ålderspension premiepension pensionsrätter pensionssparande

3. Inkomstbasbelopp

Vi uppdaterar dessa belopp till 2020 efter beräkningen från Pensionsmyndigheten och regeringens fastställande.

Inkomstbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst och uppdateras därför varje år.

 • Pensionsmyndigheten gör beräkningen i oktober (2018 den 22 oktober)
 • Regeringen fastställer beloppet i november (2018 den 15 november)

Inkomstbasbeloppet speglar inkomstutvecklingen. Den 15 november 2018 fastställde regeringen inkomstbasbeloppet för 2019 till 64 400 kr, en ökning med 1 900 kr från 2018 års 62 500 kr. Det är en nästan dubbelt så stor ökning som 2018, då inkomstbasbeloppet ökade 1 000 kr från 2017.

Exempel på användningsområden.

 • PGI: Högsta pensionsgrundande inkomst i det nya pensionssystemet
  • Årsinkomsten är pensionsgrundande upp till 7,5 x inkomstbasbeloppet. Det beräknas netto efter avdrag för allmän pensionsavgift som tas ut på inkomster upp till 8,07 x inkomstbasbeloppet
  • Du tjänar in pensionsrätter från en årsinkomst 2019 upp till 8,07 x 64 400 kr = 519 700 kr (2018: 8,07 x 62 500 kr = 504 375 kr)
   • Efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften på 7 % blir den högsta pensionsgrundande inkomsten för 2019 7,5 x 64 400 kr = 483 000 kr (2018: 7,5 x 62 500 kr = 468 750 kr)
  • Du betalar statlig inkomstskatt med 20 % för årsinkomst 2019 över 504 400 kr (2018: 468 700 kr) och med 25 % för årsinkomst 2019 över 703 000 kr (2018: 675 700 kr)

Dessa gränser innebär att under 2019 kommer gränsen för högsta pensionsgrundande inkomst (519 700 kr) att ligga 15 300 kr över gränsen för att börja betala statlig skatt (504 400 kr), dvs. du betalar 3 060 kr i statlig skatt för att få högsta pensionsgrundande inkomst (15 300 kr x 20 %).

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Genom inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.