Myntstaplar som symboliserar infationen
Bild: George Hodan, publicdomainpictures.net

Basbeloppen speglar inflationen och styr en rad beloppsgränser för inkomstbeskattning, pensioner med mera. Varje år beräknas tre basbelopp för det kommande året.

 1. Prisbasbelopp
 2. Förhöjt prisbasbelopp
 3. Inkomstbasbelopp

Här berättar vi om respektive basbelopp och visar exempel på deras effekter. Vi har vid behov avrundat belopp med slutsiffrorna 1-49 nedåt och belopp med slutsiffrorna 50-99 uppåt, enligt Lagen om avrundning av vissa öresbelopp (1970:1029).

 

Beräkningar i juli och oktober

Statistikmyndigheten SCB publicerar i juli varje år sina beräkningar av prisbasbeloppet (avsnitt 1) och det förhöjda prisbasbeloppet (avsnitt 2). Regeringen fastställer formellt beräkningen i september, men deras beslut brukar följa beräkningen från SCB.

 • Prisbasbeloppet för 2022 (SCB den 14 juli 2021)
  • Beräkningar av prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet
 • 2021-09-23: Prisbasbelopp för 2022 fastställt (regeringen 23 september 2021)
  • Både prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet fastställdes enligt beräkningarna från SCB
  • Beräkningar och exempel nedan gäller alltså utan ändringar!

Pensionsmyndigheten publicerar i oktober varje år sin beräkning av inkomstbasbeloppet (avsnitt 3). Regeringen fastställer formellt beräkningen i november, men deras beslut brukar följa beräkningen från Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten publicerade beräkningen av inkomstbasbeloppet för 2021 den 22 oktober 2020 och regeringen fastställde beloppet den 19 november 2020.

I oktober ska vi ersätta informationen om inkomstbasbeloppet för 2021, här och i avsnitt 3, med information om inkomstbasbeloppet för 2022.

 

1. Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen.

Prisbasbeloppet för 2022 är beräknat till 48 300 kr, 700 kr högre än prisbasbeloppet för 2021 som är 47 600 kr. Det är en förhållandevis stor ökning, jämfört med prisbasbeloppet för 2021 som bara ökade med 300 kr från 2020.

SCB gör beräkningen genom att räkna upp det fasta bastalet 36 396 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI), från juni 1997 (257,38) till juni 2021 (341,32). Det nya beloppet är avrundat till närmaste hundratal kronor.

Exempel på Inkomstgränser styrda av prisbasbeloppet

 • SGI – Lägsta sjukpenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är sjukpenninggrundande från 24 % av prisbasbeloppet, avrundat till närmaste tiotal
  • För 2022 blir det 11 590 kr (2021: 11 420 kr)
 • PGI – Lägsta pensionsgrundande inkomst
  • Du börjar tjäna in pensionsrätter från en arbetsinkomst på 42,3 % av prisbasbeloppet
  • För 2022 blir det från 20 431 kr/år (2021: 20 135 kr/år), innan dess betalas ingen pensionsavgift
 • Deklarationsplikt
  • Du måste deklarera för årsinkomster från 42,3 % av prisbasbeloppet
  • För 2022 blir det från 20 431 kr/år (2021: 20 135 kr/år)
 • Sociala avgifter för idrottsutövare
  • Högsta årsinkomst utan sociala avgifter är 50 % av prisbasbeloppet
  • För 2022 blir det 24 150 kr (2021: 23 800 kr/år)
 • SGI – Högsta inkomst för tillfällig föräldrapenning (vab) och för graviditetsersättning
  • Årsinkomsten är ersättningsgrundande upp till 7,5 prisbasbelopp
  • För 2022 blir det 362 250 kr (2021: 357 000 kr)
 • SGI – Högsta sjukpenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är sjukpenninggrundande upp till 8 prisbasbelopp
   • För 2022 blir SGI-taket 386 400 kr (2021: 380 800 kr)
  • Sjukpenning per dag beräknas som ((SGI x 0,97) x 0,8) / 365
   • För 2022 blir högsta sjukpenning per dag 821 kr (2021: 810 kr)
  • 2021-09-12: Regeringen föreslår höjning, se vår artikel
 • SGI – Högsta föräldrapenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är föräldrapenninggrundande upp till 10 prisbasbelopp
  • För 2022 blir det 483 000 kr (2021: 476 000 kr)

Exempel på Förmånsgränser styrda av prisbasbeloppet

 • Skattefritt inrikes traktamente
  • Den skattefria gränsen går vid 0,5 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste tiotal kr
  • För 2022 blir det 240 kr (2021: 240 kr)
 • Kostförmån
  • Förmån för hel dag är 0,52 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste femtal kronor
   • Bara lunch eller middag: 40 % av förmånsvärdet
   • Bara frukost: 20 % av förmånsvärdet
  • För 2022 blir det
   • 250 kr för hel dag (2021: 250 kr)
   • 100 kr för lunch eller middag (2021: 100 kr)
   • 50 kr för frukost (2021: 50 kr)

Exempel på skattegränser styrda av prisbasbeloppet

 • Direktavdrag för inventarier av mindre värde
  • Inköp som understiger 50 % av prisbasbeloppet får dras av direkt
  • För 2022 blir det 24 150 kr i verksamhet som kan dra av momsen (2021: 23 800 kr)
  • För 2022 blir det 30 188 kr i verksamhet som inte kan dra av momsen (2021: 29 750 kr)
  • År 2021: Obs att den tillfälliga skattereduktionen för investeringar gäller för inventarier med avskrivningar, alltså inte inventarier som du har gjort direktavdrag för!
 • Undantag från krav på kassaregister
  • Företag med kontantförsäljning under 4 prisbasbelopp behöver inte ha certifierat kassaregister
  • För 2022 blir det 193 200 kr inklusive moms (2021: 190 400 kr)
  • För 2022 blir det 154 560 kr exklusive full moms (2021: 152 320 kr)

Prisbasbeloppet styr även många andra beräkningar varje år. Exempel är bilförmånsvärde, lågbeskattat utdelningsutrymme, grundavdrag för inkomst av tjänst, skattefria tävlingsvinster inom idrotten m m. Prisbasbeloppet används också i många avtal.

SGI fastställs av Försäkringskassan, vid behov. PGI fastställs av Skatteverket, varje år.

 

2. Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet för 2022 är beräknat till 49 300 kr, 700 kr högre än det förhöjda prisbasbeloppet för 2021 som är 48 600 kr.

SCB gör beräkningen genom att räkna upp det fasta bastalet 37 144 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni 2020 (341,32). Tekniken är alltså densamma som för prisbasbeloppet, men med ett högre bastal.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet. Personer födda före 1938 omfattas helt av det gamla pensionssystemet. Personer födda 1938-1953 har successivt mer och mer från det nya pensionssystemet.

Se nästa avsnitt ”3. Inkomstbasbelopp” om högsta pensionsgrundande inkomst i det nya pensionssystemet.

 

3. Inkomstbasbelopp

Obs! Detta avsnitt gäller inkomstbasbeloppet för år 2021, men finns det med för att du ska få en helhetsbild av de tre basbeloppen. I oktober 2021 ska vi ersätta innehållet här med information om inkomstbasbeloppet för 2022.

Inkomstbasbeloppet för 2021 är beräknat till 68 200 kr, 1 400 kr högre än inkomstbasbeloppet för 2020 som är 66 800 kr.

Inkomstbasbeloppet används bland annat vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst och vid beskattning av utdelningar och vinster från kvalificerade aktier i fåmansaktiebolag (där ägaren arbetar själv i företaget).

Exempel på inkomstgränser styrda av inkomstbasbeloppet (IBB)

 • PGI: Högsta pensionsgrundande inkomst i det nya pensionssystemet (se avsnitt ”2. Förhöjt prisbasbelopp” för personer födda före 1954)
  • Årsinkomsten är pensionsgrundande upp till 7,5 x IBB (IBB för inkomståret)
  • Det beräknas netto efter avdrag för allmän pensionsavgift som tas ut på inkomster upp till 8,07 x IBB
  • Du tjänar in pensionsrätter från en årsinkomst 2021 upp till 8,07 x 68 200 kr = 550 000 kr (2020: 8,07 x 66 800 kr = 539 000 kr)
  • Efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften på 7 % blir den högsta pensionsgrundande inkomsten för 2021 lika med 7,5 x 68 200 kr = 511 500 kr (2020: 7,5 x 66 800 kr = 501 000 kr)

Exempel på skattegränser styrda av inkomstbasbeloppet

  • Utdelningsutrymme i fåab, förenklingsregeln (IBB för föregående år, 57 kap. 9 och 11 §§ IL)
   • 2022: 187 550 kr (2,75 x IBB 2021: 68 200 kr)
   • 2021: 183 700 kr (2,75 x IBB 2020: 66 800 kr)
   • 2020: 177 100 kr (2,75 x IBB 2019: 64 400 kr)
  • Utdelning i fåab, kvalificerade aktier
   1. 20 % skatt upp till utdelningsutrymmet
   2. Därutöver beskattas högst 90 IBB som inkomst av tjänst (IBB för inkomståret, 57 kap. 20 a § IL)
    • 2021: 6 138 000 kr (90 IBB 2021: 68 200 kr)
    • 2020: 6 012 000 kr (90 IBB 2020: 66 800 kr)
   3. 30 % skatt efter steg 1 och 2
  • Vinst vid försäljning av aktier i fåab, kvalificerade aktier
   • 20 % skatt upp till utdelningsutrymmet
   • Därutöver beskattas högst 100 IBB som inkomst av tjänst (IBB för försäljningsåret, 57 kap. 22 § IL)
    • 2021: 6 820 000 kr (100 x IBB 2021: 68 200 kr)
    • 2020: 6 680 000 kr (100 x IBB 2020: 66 800 kr)
   • 30 % skatt efter steg 1 och 2

PGI fastställs av Skatteverket, varje år.

Samspelet mellan gränserna för högsta PGI och för statlig inkomstskatt

Gränsen för när du måste börja betala statlig skatt (brytpunkten) för 2021 är fastställd till 537 200 kr för personer som inte har fyllt 65 år den 1 januari inkomståret (2020: 523 200 kr) och 596 800 kr för personer som har fyllt 65 år den 1 januari (2020: 575 500 kr). Årsinkomster av tjänst och av näringsverksamhet över dessa gränser belastas med den statliga skatten på 20 %.

Gränsen för högsta pensionsgrundande inkomst 2021 (550 000 kr) ligger därmed 12 800 kr över gränsen för att börja betala statlig skatt (537 200 kr). Du betalar i så fall 2 560 kr i statlig skatt för att få högsta pensionsgrundande inkomst (12 800 kr x 20 %) om du inte har fyllt 65 år den 1 januari 2021. Det kan det vara värt för att få högsta möjliga PGI!

För 2020 är motsvarande beräkning högsta PGI 539 000 kr – gräns för statlig skatt 523 200 kr = 15 800 kr x 20 % = 3 160 kr i statlig skatt för att få högsta PGI.

För dig som har fyllt 65 år den 1 januari 2021 och uppnår den högsta pensionsgrundande inkomsten blir det ingen statlig skatt alls, eftersom gränsen för statlig skatt (596 800 kr) ligger över den högsta pensionsgrundande inkomsten (550 000 kr). Samma förhållande gällde för dig som hade fyllt 65 år den 1 januari 2020.

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Genom inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål. Och inkomstplaneringen brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.