Grävmaskin, symboliserar investeringar i inventarier
Bild: Boom22, pxhere.com

Den 13 oktober 2021 fick vi äntligen beslutet i riksdagen om investeringsstödet, skattereduktion för investeringar i inventarier under 2021.

 

Skattereduktionen och villkoren

Skattereduktionen gäller investeringar i inventarier under kalenderåret 2021, alltså retroaktivt från den 1 januari 2021 och fram till 31 december 2021. Tidpunkterna gäller oavsett företagets räkenskapsår.

Skattereduktionen innebär att skatten på inkomst av näringsverksamhet minskar med 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarierna.

Skattereduktionen gäller både fysiska och juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet. Till exempel omfattas enskild näringsverksamhet, aktiebolag och delägare i handelsbolag.

Skattereduktionen gäller investeringar i materiella anläggningstillgångar, alltså inte i immateriella eller finansiella anläggningstillgångar. Vi kan hjälpa dig att klara ut vad dina investeringsplaner klassificeras som. Även inköp av begagnade inventarier, eller utgifter för egentillverkade tillgångar, kan ge skattereduktion.

Undantag. Företaget får inte skattereduktion för investeringar i tillgångar till den del de betalas med försäkringsersättning eller som ger annan typ av skattereduktion. Inköp från andra företag i en intressegemenskap ger inte heller skattereduktion. Investeringar i tillgångar som hyrs ut via finansiellt leasingavtal till privatpersoner undantas också från skattereduktionen, liksom investeringar i fastigheter.

Det finns inga beloppsgränser för vilka investeringar som kan ge skattereduktion, frånsett spärren för direktavdrag (se eget avsnitt nedan). Ett krav är dock att investeringen ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag (avskrivningar). Kravet på avskrivningar medför att:

  • Tillgången ska finnas kvar i företaget
  • Du kan inte kan få skattereduktion om du får göra direktavdrag för investeringen (se eget avsnitt nedan)

Kopplingen av skattereduktionen till inventarier innebär att värdeminskningsavdragen ska göras genom räkenskapsenliga avskrivningar eller restvärdeavskrivning. Det utesluter fastigheter från skattereduktionen. Vi hjälper dig att klara ut vilken typ av värdeminskningsavdrag som är aktuella för din investering.

Skattereduktionen kommer ett år senare, för att säkerställa att tillgången finns kvar i företaget i nästa bokslut. Ett företag med balansdag (räkenskapsårets sista dag) den 31 december, som gör investeringar under 2021, får skattereduktionen i bokslutet för 2022. Företag med brutet räkenskapsår får skattereduktionen i bokslutet närmast efter 2022. Företaget ska begära skattereduktionen i inkomstdeklarationen för 2022 eller närmast därefter beroende på balansdag.

Skattereduktionen avräknas mot inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt. Avräkningen ska göras sist, efter andra skattereduktioner. Om skattereduktionen inte kan utnyttjas, till exempel på grund av skattemässigt underskott, så får det sparas ett år men inte mer.

Tillgången ska finnas kvar i företaget den 31 december 2022, eller på balansdagen närmast efter 2022 om räkenskapsåret är brutet.

 

Redovisning av skattereduktionen

Skattereduktionen är inte ett näringsbidrag, alltså inte en intäkt i redovisningen och beskattningen, utan i stället en minskning av skattekostnaden. I nästa bokslut efter 2021 ska skattereduktionen alltså bokföras som en minskad skattekostnad och en minskad skatteskuld eller ökad skattefordran.

Större företag ska beräkna uppskjuten skatt och redovisa den i bokslutet. De kan därmed få en uppskjuten skattefordran för investeringar under 2021, som realiseras i bokslutet för 2022 eller närmast därefter för företag med brutet räkenskapsår.

 

Skattereduktion eller direktavdrag?

Investeringar som får eller ska dras av direkt kan inte ge skattereduktion.

Du kan alltid få direktavdrag för investeringar i inventarier av mindre värde eller med kort livslängd, enligt både inkomstskattelagen och redovisningsreglerna. (18 kap. 4 § IL). Inget av dessa två alternativ får kombineras med skattereduktion, oavsett om du väljer att använda möjligheten till direktavdrag eller tar upp utgifterna som tillgång i redovisningen.

  • Mindre värde
    • Anskaffningsvärde under 0,5 prisbasbelopp
    • 2021: 23 800 kr exklusive moms (Basbelopp för 2021)
  • Kort livslängd
    • Högst 3 år

Alternativet Kort livslängd kan gälla investeringar som är högre än 0,5 prisbasbelopp.

 

13 månaders förarbete, 12 månaders giltighet

Redan den 17 september 2021 gick regeringen ut med att de ville införa en tillfällig skattereduktion för investeringar. Syftet var att stimulera investeringar och tillväxt i företagen i den ekonomiska återstarten efter pandemin. En god idé!

Vis av tidigare erfarenheter vet vi att vi inte bör vidta ekonomiska åtgärder, såsom investeringar, utifrån regler som inte är beslutade ännu. Det kom dock att dröja till 3 juni innan regeringen fastställde ett färdigt förslag till riksdagen och ytterligare några dagar innan nyheten publicerades.

Riksdagen hann inte fatta beslut före sommaruppehållet, men nu är det alltså klart. Riksdagen beslutade helt enligt regeringens förslag i propositionen.

Investeringsstödet har ett brett stöd, politiskt och i näringslivet. Kritiska röster har dock höjts om att beslutet dröjde så länge. Tiden för företag att agera är nu mycket kort med bara elva veckor kvar till årsskiftet. Kommer stödet att kunna medföra en påtaglig samhällsekonomisk effekt på så kort tid?

Oavsett vilket så bör du känna till möjligheten i ditt företag. Om du ändå behöver göra en investering så kan du se till att göra den på rätt sätt och i rätt tid för att få ner årets skattekostnad. Om investeringen inte är absolut nödvändig att göra just nu så kanske det däremot är bättre att vänta, även om du går miste om skattereduktionen. Vi hjälper dig att göra denna avvägning för just ditt företag.

 

Kontakta oss om investeringsstödet

Påverkar stödet ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Vi hjälper dig också att hantera skattereduktionen rätt i ditt bokslut och i deklarationen.

Investeringsstödet ingår i coronastöden för företagare. Här ser du vad som fortfarande gäller.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.