kalender datum kvarskatt restskatt

Senast tre månader efter att Skatteverket har skickat ut slutskattebeskedet så ska eventuell kvarskatt betalas. Företagare har under många år fått slutskattebeskedet i månadsskiftet november/december och de som har haft kvarskatt har då haft tid på sig till den 12 mars nästa år. Så är det inte längre.

Skatteverket har lagt om sina rutiner i år och slutskattebeskeden till företagare kommer nu tre månader tidigare än förr. Det innebär att kvarskatten också förfaller tre månader tidigare – för de flesta den 12 december! Du ser vad som gäller på ditt slutskattebesked. Hade du skatt att få tillbaka så gäller detta inte dig.

Det är viktigt att du försöker betala i tid, även om det inte alls stämmer med din planering. Räntan blir hög annars. Så här beräknas räntan om du har kvarskatt och om den förfaller till betalning 12 december 2016.

 • 13 februari – 2 maj 2016
  • 0 % upp till 30 tkr
  • 1,25 % för kvarskatt som överstiger 30 tkr
 • 3 maj – 12 december 2016
  • 1,25 % för hela kvarskatten (eller återstående belopp efter delbetalningar)
 • Från och med 13 december 2016
  • 16,25 % för hela kvarskatten (eller återstående belopp efter delbetalningar)
 • Om skulden lämnas till Kronofogdemyndigheten (KFM), ca februari 2017
  • 1,25 % efter överlämningen till KFM

Om du har fått slutskattebeskedet senare så förfaller eventuell kvarskatt också senare med motsvarande förskjutningar av ränteberäkningarna ovan.

Om du har gjort delbetalningar så minskar det skulden som räntan beräknas på. Det innebär att om du inte kan betala hela kvarskatten så är det värdefullt att betala så mycket som möjligt nu. Det tjänar du på.

Den 15 oktober beskrev vi den nya situationen

Behöver du hjälp om vad som gäller för just dig, eller med planering av betalningen, så tala med din kontaktperson hos oss.

Kommentarsfunktionen är avstängd.