Skatteverket
Bild: Magnus D, Flickr (har beskurits)

Regeringen har beslutat om reglerna för det förlängda omställningsstödet.

Uppdatering 2020-11-15: Regeringen ska återkomma med förslag i början av 2021 till förlängning av omställningsstödet. Det ska gälla även för augusti-oktober 2020.

Uppdatering 2020-11-20: Omställningsstödet ska förlängas till att även omfatta november-december 2020.

 

Innehåll

Vi har tidigare skrivit om förslaget till förlängning (Omställningsstödet förlängs till maj-juli 2020). Det här är en uppdaterad artikel om vad som gäller efter beslutet. Du hittar följande i denna artikel.

 • Gränser för omställningsstödet
 • Vilka är villkoren för stödet?
 • Hur mycket kan stödet uppgå till?
 • Vad är fasta kostnader?
 • Hur går det till att få stödet?
 • Vad är syftet med stödet?
 • Omställningsstöd i två etapper
 • Kontakta oss om din resultatplanering

 

Gränser för omställningsstödet

Stödet lämnas med upp till 75 % av företagets fasta kostnader under respektive månad, under följande förutsättningar. Följ länken ovan till vår artikel om omställningsstödet, där ser du hur stödet beräknas. Beräkningen ska göras på samma sätt för det förlängda stödet.

 • Mars-april 2020 (tidigare regler)
  • Till företag som har tappat minst 30 % av omsättningen under mars-april 2020, jämfört med mars-april 2019
 • Maj 2020 (nya regler)
  • Till företag som har tappat minst 40 % av omsättningen under maj 2020, jämfört med maj 2019
 • Juni-juli 2020 (nya regler)
  • Till företag som har tappat minst 50 % av omsättningen under juni-juli 2020, jämfört med juni-juli 2019

Juni-juli behandlas som en stödperiod. Beräkningarna ska alltså göras för de två månaderna tillsammans.

 

Vilka är villkoren för stödet?

Hur mycket pengar ett företag eller en organisation kan få hjälp med beror på hur mycket omsättningen har sjunkit. Alla följande villkor ska uppfyllas.

 • Omsättning minst 250 000 kr under räkenskapsår som avslutats 2019 (kalenderåret 2019 för många)
 • Ingen vinstutdelning eller andra värdeöverföringar under tiden 2020-04-01 — 2021-06-30
 • Inga betalningssvårigheter (obestånd) när ansökan ska prövas
 • Din verksamhet ska ha F-skatt för att få stöd

Du hittar samtliga regler om omställningsstödet i förordningen. Vi hjälper dig självklart att tolka reglerna.

 

Hur mycket kan stödet uppgå till?

Stödet är på upp till 75 % av de fasta kostnaderna under stödperioden maj 2020 och/eller stödperioden juni-juli 2020.

 • Maj 2020
  • Minst 5 tkr, högst 75 mkr
 • Juni-juli 2020
  • Minst 5 tkr, högst 8 mkr

Stödet är 75 % av de fasta kostnaderna, om företaget har tappat hela omsättningen. Annars räknas stödet om i förhållande till hur mycket företaget har tappat i omsättning.

 • Exempel: Företaget har tappat 60 % av omsättningen under maj 2020 jämfört med maj 2019
  • … och de fasta kostnaderna under maj 2020 uppgår till 500 000 kr
 • Beräkning: Fasta kostnader 500 000 kr x 75 % = 375 000 kr x Tappad omsättning 60 % = Omställningsstöd 225 000 kr (i detta fall 45 % av de fasta kostnaderna)

Skatteverket har publicerat en beräkningshjälp på sin hemsida. Steg 1 är att göra en beräkning av om det överhuvudtaget går att få stöd och i så fall med hur mycket. Steg 2 är att ansöka om stödet. Vi hjälper dig självklart under hela processen.

 

Vad är fasta kostnader?

Omställningsstödet gäller inte alla fasta kostnader, utan bara 13 särskilt uppräknade kostnader.

 1. Leasing (alla former av hyra) enligt avtal minst 6 månader
 2. Räntor
 3. Avskrivningar enligt plan på anläggningstillgångar, samt reparationer och underhåll av dem
 4. Fastighetsskatt och fastighetsavgift
 5. Driftskostnader för lokaler (vatten, el, avlopp, internet, telefoni, värme), men inte för tillverkning
 6. Tjänster för städning, sophantering, larm och bevakning
 7. Tjänster för tvätt av textilier enligt avtal minst 3 månader
 8. Sakförsäkringar
 9. Djurfoder
 10. Franchiseavgifter
 11. Offentliga avgifter för tillstånd, tillsyn, kontroll
 12. Royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter
 13. Farledsavgifter inom sjöfart

 

Hur går det till att få stödet?

Ansökan för stödperioden mars-april 2020 är stängd. Den löpte under tiden 22 juni – 31 augusti.

Ansökan för de nya stödperioderna maj och juni-juli gör du hos Skatteverket. Regeringen skriver att ansökan öppnas 19 oktober, men Skatteverket anger att ansökan öppnas en dag senare, alltså ansökan tidigast 20 oktober. Ansökan måste göras senast 30 november 2020.

Skatteverket betalar ut beviljade omställningsstöd till företagets skattekonto.

 

Vad är syftet med stödet?

Stödet ska underlätta två saker.

 1. Hjälpa företag att klara sig igenom den akuta krisen
 2. Underlätta för företag att ställa om verksamheten

Regeringen anger som exempel restauranger som behöver sälja mer som hämtmat, taxi som övergår till varuleveranser eller tillverkningsföretag som ändrar produktionen till sjukvårdsmaterial. Stödet ska dock gälla alla branscher.

 

Omställningsstöd i två etapper

Etapp 1: Omställningsstöd för mars-april 2020 infördes i juni i den åttonde extra ändringsbudgeten, efter att EU-kommissionen lämnade tillstånd till det statliga stödet. Ansökningstiden för stödet löpte ut den 31 augusti 2020. Reglerna beskrivs här.

Etapp 2: Nu har omställningsstödet förlängts till att också gälla maj-juli 2020 i den tionde extra ändringsbudgeten. Efter att EU-kommissionen lämnade tillstånd till det statliga stödet har regeringen beslutat om en ny förordning för förlängningsperioden. Lagen om omställningsstöd gäller även den förlängda perioden. Ansökningstiden för stödet är från 19 oktober till 30 november 2020.

Regeringen arbetar vidare med att få tillstånd från EU-kommissionen till högre stöd för perioden juni-juli 2020.

Under stödperioden mars-april 2020 gällde 99,8 % av ansökningarna belopp under 8 mkr, så regeringen bedömer att de flesta kan få stödet i sin helhet redan nu. Men nästa steg är att försöka höja maxbeloppet för juni-juli för de allra största företagen.

 

Kontakta oss om din resultatplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om förutsättningarna för stöd till just ditt företag. Vi ber dig dock om förståelse för att reglerna innehåller många detaljer som behöver tolkas i det enskilda fallet.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.