personalliggareFler branscher ska få krav på personalliggare och kraven ska gälla fler personer. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss från den 16 november 2017. Lagrådsremissen är nästa steg efter regeringens avisering av ändringar i budgeten för 2018 (Budgetpropositionen 2018 i huvudpunkter). Planen är att reglerna ska börja gälla från 1 juli 2018.

Uppdatering 2018-01-31: Proposition avlämnad 2018-01-25.

Uppdatering 2018-03-29: Riksdagsbeslut fattat 2018-03-28.

 

Nuvarande regler om personalliggare

Liggaren ska visa uppgifter om alla personer som är verksamma på arbetsplatsen, dag för dag. Uppgifterna som krävs är namn, personnummer eller motsvarande, och när varje persons arbetspass börjar och slutar. Skatteverket genomför kontroller av att personer som arbetar för tillfället också finns med i liggaren. Kontrollavgifter tas ut med 12 500 kr för saknad personalliggare och 2 500 kr per person som arbetar utan att vara införd i den.

Syftet med reglerna om personalliggare är att motverka svartarbete.

 

Fler branscher

Följande nya branscher ska omfattas av krav på personalliggare. Gäller det din bransch också?

 • Fordonsservice
 • Livsmedelsgrossister
 • Tobaksgrossister
 • Kropps- och skönhetsvård

Det finns redan krav på personalliggare för dessa branscher.

 • Restauranger (från 1 januari 2007)
 • Frisörer (från 1 januari 2007), ska ingå i det nya begreppet ”Kropps- och skönhetsvård”
 • Tvätterier (från 1 april 2013)
 • Byggbranschen (från 1 januari 2016)

 

Fler personer

I lagrådsremissen föreslås också att kretsen av personer som ska skrivas in utökas på två områden.

 1. Företagaren med familjemedlemmar
 2. Övriga verksamheter i företag med blandad verksamhet

 

1. Företagsledare med familj

Kravet på vilka som ska skrivas in i personalliggaren utökas till följande personer, i alla branscher som ska föra en sådan liggare. Gäller det dig också?

 • Företagaren själv
  • Enskild näringsidkare
  • Företagsledare i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag
 • Familjemedlemmar till företagaren

Syftet är att förenkla registreringen för den som ska föra liggaren och att förenkla kontrollerna, när inga undantag behöver bedömas.

 

2. Blandad verksamhet

Dessutom införs regler för blandad verksamhet. Personalliggare ska föras även för personer i andra verksamheter som bedrivs i samma lokal som verksamheter med krav på personalliggare (utom byggverksamhet), alltså:

 • Fordonsservice
 • Livsmedelsgrossister
 • Tobaksgrossister
 • Kropps- och skönhetsvård (inklusive frisörer)
 • Restauranger
 • Tvätterier

Syftet är att förenkla registreringen för den som ska föra personalliggare och att förenkla kontrollerna, när verksamheterna inte behöver skiljas åt. Exempel som anges i lagrådsremissen är städare, vakter och garderobspersonal i restauranger, fordonsservice eller försäljning av begagnade bilar, massage eller sjukgymnastik och medicinsk fotvård eller pedikyr.

 

Kontakta oss om personalliggaren

Har du frågor om hur ändringarna påverkar dig? Du är välkommen att ta upp funderingarna med din kontaktperson hos oss!

Kommentarsfunktionen är avstängd.