rättelse skattetilläggRegeringen vill begränsa möjligheten att slippa skattetillägg och skattebrottsansvar genom att göra rättelse på eget initiativ. Det aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2018 (Budgetpropositionen 2018 i huvudpunkter).

Nu har Finansdepartementet tagit fram en promemoria med bakgrundsbeskrivning och lagförslag, ”Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ”. Promemorian sändes på remiss den 8 november 2017 och remisstiden gick ut den 6 december 2017. Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla från den 1 augusti 2018.

 

Nuvarande regler

Om en skattskyldig lämnar felaktiga uppgifter kan Skatteverket ta ut ett skattetillägg på upp till 40 % av den undanhållna skatten i ärenden om inkomstskatt. I momsärenden kan upp till 20 % av den undanhållna skatten tas ut. Om felaktiga uppgifter rättas på eget initiativ av den skattskyldige så får dock Skatteverket inte ta ut skattetillägg. Motsvarande regler finns om straffrättsligt ansvar för skattebrott.

Det går dock inte att slippa skattetillägg genom att rätta en uppgift på eget initiativ

 • efter att ha fått en fråga från Skatteverket, eller
 • efter att ha fått beslut från Skatteverket om revision

Då är det för sent.

 

Förslaget

I promemorian lämnas förslag till att öppna en möjlighet för att ta ut skattetillägg och döma för skattebrott även vid rättelse på eget initiativ, nämligen när:

 1. Skatteverket har informerat om att en generell kontroll ska göras,
 2. … och rättelsen har direkt koppling till den generella kontrollen,
 3. … och den skattskyldige gör rättelsen senare än två månader efter utgången av månaden då Skatteverket informerade om kontrollen

De strängare bestämmelserna ska gälla rättelser direkt kopplade till kontroller som offentliggörs av Skatteverket efter lagens ikraftträdande den 1 augusti 2018.

Skatteverket har redan aviserat att de genomför generella kontroller av bl.a. ROT- och RUT-avdrag, webbutiker, virtuella valutor (kryptovalutor), uthyrning av bostäder och Panamaläckan. Syftet med att gå ut med denna information är bland annat att få skattskyldiga att deklarera rätt från början framöver, men även göra en rättelse på eget initiativ av eventuella felaktigheter bakåt. När Skatteverket går ut med information om framtida kontroller, efter 1 augusti 2018, blir skillnaden att en eventuell självrättelse måste göras snabbt –  inom två månader.

 • Exempel (vårt ex.)
  • Skatteverket skriver på sin hemsida den 18 augusti 2018 att de ska göra generella kontroller av avdrag vid försäljning av bostadsrätter under 2017
  • Skattskyldig X har gjort för höga avdrag från försäljningen 2017 av sin bostadsrätt
  • Två månader efter utgången av augusti, alltså 31 oktober 2018, blir sista dagen att lämna en rättelse på eget initiativ
   • … om personen X ska slippa skattetillägg och ansvar för skattebrott

Den som behöver lämna en självrättelse på eget initiativ kommer alltså att behöva agera snabbt framöver. Det gäller särskilt om rättelsen kräver anlitande av hjälp.

 

Utredningen om skattetillägg

Promemorian Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ, som vi har beskrivit här, ska inte blandas ihop med betänkandet Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna (SOU 2017:94). Det betänkandet överlämnades den 30 november 2017 men har inte sänts ut på remiss ännu.

Uppdatering: Betänkandet sändes ut på remiss den 12 december 2017, med sista svarsdag den 9 mars 2018

 

Kontakta oss om rättelser

Är du osäker på uppgifter som du har lämnat till Skatteverket? Du är välkommen att ta upp funderingarna med din kontaktperson hos oss! Vi kan till exempel hjälpa dig att göra en ”rättelse på eget initiativ”, eller ännu hellre att deklarera rätt från början!

Kommentarsfunktionen är avstängd.