Försäkringskassan sjukpenning sjukpenninggrundande inkomst SGI

Taket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) ska höjas den 1 juli 2018, från dagens 7,5 prisbasbelopp till 8 prisbasbelopp. Det förslaget meddelade regeringen idag.

Uppdatering 2017-12-22: Höjd sjukpenning 2018 beslutad.

 

Tak för SGI enligt dagens regler

Vi har i många år haft ett tak för SGI som innebär att sjukpenningen ökar ju mer du tjänar, men bara upp till 336 000 kr 2017 (7,5 x prisbasbeloppet 44 800 kr) och 341 200 kr 2018 (7,5 x 45 500 kr). Har du högre årsinkomst än så ökar ändå inte sjukpenningen.

 

Tak för SGI enligt förslaget

Regeringens förslag innebär att från den 1 juli 2018 kan du få sjukpenning för årsinkomster upp till 364 000 kr (8 x 45 500 kr) i stället för 341 200 kr. Omräknat till månadslöner får du därmed sjukpenning för löner upp till 28 438 kr/månad under första halvåret 2018. Under andra halvåret 2018 får du sjukpenning för löner upp till 30 333 kr/månad.

Höjningen beräknas påverka cirka 275 000 personer.

Ingenting nämns om taket för föräldrapenning, vilket bör innebära att det ligger kvar på 10 prisbasbelopp.

 

Mer om prisbasbeloppet

Vi har berättat om prisbasbeloppet i bland annat nyheten Prisbasbelopp 2018 fastställda av regeringen.

Kommentarsfunktionen är avstängd.