Servitris - Lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar 19-23 år
Bild: LuckyLife11, Pixabay (har beskurits)

Se till att få med ungdomsrabatten på arbetsgivaravgifterna redan i juni i din arbetsgivardeklaration!

Den 16 juni 2021 beslutade riksdagen om den tillfälliga ungdomsrabatten.

 • Vilka?
  • Anställda som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år
  • Alltså personer som fyller 19–23 år någon gång under år 2021
 • Rabatt?
  • Arbetsgivaravgifterna sänks tillfälligt till 10,21 % under dessa tre månader
 • När?
  • Löner och andra ersättningar under perioden 1 juni-31 augusti 2021
 • Ersättningstak?
  • Rabatten gäller avgiftspliktiga ersättningar upp till högst 25 000 kr per kalendermånad
  • Om ersättningen är högre än 25 000 kr så blir det fulla arbetsgivaravgifter men bara på den överskjutande delen (31,42 %)

 

Om du vill läsa mer

Den 25 maj 2021 lämnade regeringen förslaget om ungdomsrabatt till riksdagen i den sjunde extra ändringsbudgeten för 2021.

Den 10 juni avlämnade riksdagens finansutskott sitt betänkande, som behandlade både vårändringsbudgeten för 2021 och propositionen om ungdomsrabatt. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Den 16 juni beslutade riksdagen att anta bägge propositionerna, enligt utskottets förslag. Länk till riksdagens beslut och till utskottsbetänkandet.

 

Ungdomsrabatter i tre steg

Vi har många olika arbetsgivaravgifter beroende på ålder, yrke (FoU), geografi (anställda i stödområden) och tillväxt (växa-stöd). Just för ungdomar har vi nu tre olika rabatter.

Fulla arbetsgivaravgifter är 31,42 %. För ersättningar upp till 25 000 kr i månaden gäller:

 • 15-18 år Från 1 augusti 2019
  • Sänkning till 10,21 %
 • 19-23 år Från 1 januari 2021 till 31 mars 2023
  • Tillfällig sänkning under 27 månader till 19,73 %
 • 19-23 år 1 juni-31 augusti 2021
  • Tillfällig sänkning under 3 månader till 10,21 %

 

Vi hjälper dig att hålla reda på nuläget

Vår stora översikt över coronastöd för företag uppdateras kontinuerligt, nu senast med riksdagsbeslutet om ungdomsrabatten.

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.