Riksdagshuset, Stockholm
Riksdagen, Stockholm (Bild: BillC, Wikimedia Commons – har beskurits)

Här får du en ny översikt över coronastöden för företag. ”Nuläge” avser den 26 27 maj, 8 juni, 10 17 18 23 24 29 juni 2 11 26 juli 2021. Varsågod!

En rensad översikt finns i artikeln Senaste nuläget för coronastöden från 26 juli (i den översikten kommer uppdateringar från 26 juli 2021 att göras).

 • Omställningsstöd
  • Uppdatering 11 jul 2021: Ansökningsperioder maj-sep 2021
  • Uppdatering 23 jun 2021: Riksdagsbeslut jul-sep 2021
  • Uppdatering 10 jun 2021: Proposition jul-sep 2021
 • Förstärkt omställningsstöd
  • Uppdatering 23 jun 2021: Riksdagsbeslut jul-sep 2021
  • Uppdatering 10 jun 2021: Proposition jul-sep 2021
 • Nedstängningsstöd
 • Evenemangsstöd
  • Uppdatering 26 jul 2021: Nytt stöd, kan sökas från 10 aug
 • Omsättningsstöd
  • Uppdatering 2 jul 2021: Regeringsbeslut jul-sep 2021
  • Uppdatering 23 jun 2021: Riksdagsbeslut jul-sep 2021
  • Uppdatering 10 jun 2021: Proposition jul-sep 2021
  • Uppdatering 27 maj 2021: Förordning beslutad för mar-jun 2021
 • Korttidsstöd
  • Uppdatering 11 jul 2021: Ansökningsperioder dec 2020-jun 2021 och jul-sep 2021
  • Uppdatering 23 jun 2021: Riksdagsbeslut jul-sep 2021
  • Uppdatering 10 jun 2021: Proposition jul-sep 2021
 • Hyresstöd
  • Uppdatering 29 jun 2021: Regeringsbeslut jul-sep 2021
  • Uppdatering 23 jun 2021: Riksdagsbeslut jul-sep 2021
  • Uppdatering 10 jun 2021: Proposition jul-sep 2021
 • Stöd för sjuklönekostnader
  • Uppdatering 24 jun 2021: Regeringsbeslut jul-sep 2021
  • Uppdatering 23 jun 2021: Riksdagsbeslut jul-sep 2021
  • Uppdatering 10 jun 2021: Proposition jul-sep 2021
 • Stöd för karensavdrag
  • Uppdatering 24 jun 2021: Regeringsbeslut jul-sep 2021
  • Uppdatering 23 jun 2021: Riksdagsbeslut jul-sep 2021
  • Uppdatering 10 jun 2021: Proposition jul-sep 2021
 • Läkarintyg
  • Uppdatering 24 jun 2021: Regeringsbeslut jul-sep 2021
  • Uppdatering 23 jun 2021: Riksdagsbeslut jul-sep 2021
  • Uppdatering 18 jun 2021: Förlängning från Försäkringskassan
  • Uppdatering 10 jun 2021: Proposition jul-sep 2021
 • Investeringsstöd
  • Uppdatering 8 jun 2021: Proposition
  • Uppdatering 27 maj 2021: Yttrande från lagrådet
 • Lägre arbetsgivaravgifter för unga
  • Uppdatering 17 jun 2021: Riksdagsbeslut
 • Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda
 • Skattefria förmåner för parkering och personalgåvor
 • Tillfälliga anstånd med skatter och avgifter
 • Företagsakuten – Lån med statlig garanti
  • Uppdatering 8 jun 2021: Förlängning till 30 sep 2021
 • Digitala stämmor

 

Omställningsstöd

 • Målgrupp
  • Företag som har drabbats av minskad omsättning
 • Ansökan

Mar-apr 2020

 • Stödet har upphört (ansökan stängde 1 sep 2020)

Maj och jun-jul 2020

 • Stödet har upphört (ansökan stängde 30 nov 2020)

Aug 2020-feb 2021

 • Stödet har upphört (ansökan stängde 30 apr 2021)

Mar-apr 2021

 • Uppdatering 11 jul 2021: Stödet har upphört (ansökan stängde 30 jun 2021)
 •  Stödnivå
  • 70 % av särskilt beräknade fasta kostnader (90 % för små företag)
  • Stöd max 97 mkr per företag
 • Mar 2021
  • Stödet kan sökas under perioden 6 apr-30 jun 2021
  • Om omsättningen understiger 70 % av omsättningen för mar 2019
 • Apr 2021
  • Stödet kan sökas under perioden 3 maj-30 jun 2021
  • Om omsättningen understiger 70 % av omsättningen för apr 2019

Maj-jun 2021

 • Nuläge
 • Maj och jun blir två separata stödperioder
  • Gäller när omsättningen understiger 70 % av omsättningen för maj respektive jun 2019

Jul-sep 2021

 • Nuläge
  • Uppdatering 11 jul 2021:
   • Stöd för jul 2021 kan sökas under perioden 2 aug-30 sep 2021
   • Stöd för aug 2021 kan sökas under perioden 1 sep-8 okt 2021
   • Stöd för sep 2021 kan sökas under perioden 1 okt-29 okt 2021
   • Omställningsstöd för aug 2020-sep 2021 (Skatteverket)
  • Uppdatering 23 jun 2021: Budgetökning för jul-sep 2021 beslutad i riksdagen (2020/21:FiU52)
  • Uppdatering 10 jun 2021: Budgetökning för jul-sep 2021 (Prop. 2020/21:208)
  • Inväntar godkännande från EU
  • Gäller när omsättningen understiger 70 % av omsättningen för jämförelsemånaderna (jul-sep 2019?)

 

Förstärkt omställningsstöd (särskilt drabbade företag)

 • Målgrupp
  • Företag som drabbats av minskad omsättning pga
   • Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare
   • Tillfälligt inreseförbud till Sverige
   • Utrikesdepartementets avrådan från resor pga pandemin

Jun-jul 2020

  • Stödet har upphört (ansökan stängde 17 maj 2021)

Aug 2020-sep 2021

 • Nuläge
  • Uppdatering 23 jun 2021: Extra ändringsbudget 8 beslutad i riksdagen (2020/21:FiU52)
  • Uppdatering 10 jun 2021: Extra ändringsbudget 8, budgetökning för jul-sep 2021 (Prop. 2020/21:208)
  • Inväntar godkännande från EU
 • Stödnivå
  • 75 %-100 % av fasta kostnader
  • Stöd max 75 mkr per månad
  • Kravet på minskad omsättning följer vad som gäller för respektive period inom det ordinarie omställningsstödet
  • Dessutom ska minst 25 % av den minskade omsättningen bero på ”särskilt utpekade restriktioner”

 

Nedstängningsstöd

 • Målgrupp
  • Företag som inte kan bedriva sin verksamhet efter beslut om nedstängning genom pandemilagen
  • Stödet är en komplettering av omställningsstödet
  • ”Omställningsstöd vid nedstängning”
 • Ansökan
 • Nuläge
  • Förslag till förordning har sänts ut på remiss 12 mar 2021, med svar senast 26 mar 2021
  • Nedstängningsstöd (promemoria Fi2021/01206)
  • Gäller – Ska kunna tillämpas retroaktivt om regeringen beslutar om nedstängningar innan reglerna om stödet är beslutade
 • Stödnivå
  • Upp till 100 % av fasta kostnader inklusive lönekostnader
  • Om omsättningen för en månad minskar med minst 25 % jämfört med samma månad 2019
  • Stöd max 75 mkr per månad och företag
 • Omsättningskrav
  • Nettoomsättning minst 180 000 kr för räkenskapsåret som avslutades senast 30 april 2020

 

Evenemangsstöd

Nytt stöd, avsnittet inlagt 26 jul 2021.

 

Omsättningsstöd

 • Målgrupp
  • Enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare
 • Ansökan
 • Beslut
  • Länsstyrelserna
 • Utbetalning
  • Boverket

Mar-jul 2020

 • Nuläge
  • Enskilda näringsidkare – Stödet har upphört (ansökan stängde 31 jan 2021)
  • Handelsbolag med minst en fysisk person som delägare – Stödet kan sökas under perioden 29 mar-15 jun 2021
 • Gemensamma regler för mar-jul 2020
  • Stöd 75 % av minskningen av omsättningen
  • Stöd max 120 000 kr per företag (handelsbolag – per delägare)
  • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst 200 000 kr för hela 2019 (handelsbolag – omsättningskravet gäller per delägare)
 • Mar-apr 2020
  • Om omsättningen minskat minst 30 % jämfört med mar-apr 2019 (handelsbolag – gäller bolaget totalt)
 • Maj 2020
  • Om omsättningen minskat minst 40 % jämfört med maj 2019 (handelsbolag – gäller bolaget totalt)
 • Jun-jul 2020
  • Om omsättningen minskat minst 50 % jämfört med jun-jul 2019 (handelsbolag – gäller bolaget totalt)

Aug 2020-feb 2021

 • Nuläge
  • Enskilda näringsidkare – Stödet har upphört (ansökan stängde 30 apr 2021)
  • Handelsbolag med minst en fysisk person som delägare – Stödet kan sökas under perioden 29 mar-15 jun 2021
 • Aug-okt 2020
  • Om omsättningen minskat minst 40 % jämfört med samma period 2019 (handelsbolag – gäller bolaget totalt)
  • Stöd 75 % av minskningen av omsättningen
  • Stöd max 72 000 kr (handelsbolag – per delägare)
  • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst 200 000 kr för hela 2019 (handelsbolag – omsättningskravet gäller per delägare)
 • Nov-dec 2020
  • Om omsättningen minskat minst 30 % jämfört med samma period 2019 (handelsbolag – gäller bolaget totalt)
  • Stöd 90 % av minskningen av omsättningen
  • Stöd max 48 000 kr (handelsbolag – per delägare)
  • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst 180 000 kr för hela 2019 (handelsbolag – omsättningskravet gäller per delägare)
 • Jan-feb 2021
  • Om omsättningen minskat minst 30 % jämfört med samma period 2019 (handelsbolag – gäller bolaget totalt)
  • Stöd 90 % av minskningen av omsättningen
  • Stöd max 48 000 kr (handelsbolag – per delägare)
  • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst 200 000 kr för hela 2019 (handelsbolag – omsättningskravet gäller per delägare)

Mar-jun 2021

 • Målgrupp
  • Enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare
 • Nuläge
  • Förordning beslutad av regeringen 27 maj 2021
   • Börjar gälla 1 jul 2021
   • Ansökningsperiod slutar 15 sep 2021 (ingen information ännu om när ansökningsperioden börjar)
  • Regler ska komma, med ny ansökningsperiod (inväntar beslut i riksdagen och ny förordning från regeringen)
 • Mar-apr, maj, jun 2021
  • Om omsättningen minskat minst 30 % jämfört med samma period 2019
  • Stöd 90 % av minskningen av omsättningen
  • Stöd max 24 000 kr per månad (27 maj 2021) ”ett takbelopp” (förslag fattas)
  • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst 180 000 kr för hela 2019 (27 maj 2021) ? kr för hela 2019 (förslag saknas ännu)

Jul-sep 2021

 • Nuläge
  • Uppdatering 2 jul 2021: Regeringsbeslut jul-sep 2021
   • Pressmeddelande 1 jul 2021
   • Börjar gälla 1 okt 2021, ansökningsperioden slutar 30 nov 2021
   • Varje månad är en egen stödperiod
  • Uppdatering 23 jun 2021: Budgetökning för jul-sep 2021 beslutad i riksdagen (2020/21:FiU52)
  • Uppdatering 10 jun 2021: Budgetökning för jul-sep 2021 (Prop. 2020/21:208)
  • Enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare
   • Regler ska komma, med ny ansökningsperiod

 

Korttidsstöd

 • Målgrupp
  • Företag som korttidspermitterar personal
 • Ansökan

Dec 2020-jun 2021

 • Nuläge
 • Permitteringsnivåer
  • Dec 2020: 20 %, 40 %, 60 %
  • Jan-apr 2021: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %
  • Maj-jun 2021: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %
 • Stödnivå
  • Dec 2020-jun 2021: 75 % av kostnaden för arbetstidsminskningen

Jul-sep 2021

 • Nuläge
  • Uppdatering 11 jul 2021: Stödet kan sökas i nov 2021
  • Stödet kan sökas senast 31 aug 2021
  • Uppdatering 23 jun 2021: Lagändring och budgetökning för jul-sep 2021 beslutad i riksdagen (2020/21:FiU52)
  • Uppdatering 10 jun 2021: Lagändring samt budgetökning för jul-sep 2021 (Prop. 2020/21:208)
  • Förslag 10 maj 2021 ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete (Fi2021/01904), remiss till 24 maj 2021
   • Korttidsstödet förlängs till 30 september 2021
   • För stödmånader under juli‐september 2021 är jämförelsemånaden april 2021
   • 29 juni 2021 Ska börja gälla

Kompetensinsatser

 • Stöd för kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden vid korttidsarbete
  • Gäller arbetsgivare med korttidsstöd
 • Uppdatering 11 jul 2021: Stöd för jul-sep 2021 et kan sökas i nov 2021
 • Stödet kan sökas från 29 mar 2021
  • För kostnader från 1 jan 2021
  • Uppdatering 11 jul 2021: För kostnader till 30 jun 2021
 • Stödnivå
  • 60 % av ersättningsgrundande kostnader

 

Hyresstöd

 • Målgrupp
  • Hyresvärdar som sänker den fasta hyran för företag i utsatta branscher
  • Lista utsatta branscher (17 feb 2021)
 • Ansökan
  • Länsstyrelsen som företaget hör till
   1. Hyresgästen förhandlar med hyresvärden
   2. Hyresvärden ansöker om stödet

Apr-jun 2020

 • Stödet har upphört (ansökan stängde 31 aug 2020)
 • Stödnivå – Upp till 50 % av den nedsatta hyran (högst 25 % av den ursprungliga fasta hyran)

Jan-mar 2021

 • Nuläge
  • Stödet kan sökas under perioden 3 maj-30 jun 2021
 • Stödnivå – Upp till 50 % av den nedsatta hyran (högst 50 % av den ursprungliga fasta hyran)

Apr-jun 2021

 • Nuläge
  • Uppdatering 29 jun 2021: Regeringsbeslut, ansökningsperiod 2 jul-30 sep
   • Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst ska tecknas senast 31 aug
  • Förslag i vårändringsbudgeten, beslutas i riksdagen 2021‐06‐16
  • Ska utformas på samma sätt som stödet för jan-mar 2021

Jul-sep 2021

 • Nuläge
  • Uppdatering 29 jun 2021: Regeringsbeslut, ansökningsperiod 2 jul-30 sep
   • Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst ska tecknas senast 31 aug
  • Uppdatering 23 jun 2021: Budgetökning för jul-sep 2021 beslutad i riksdagen (2020/21:FiU52)
  • Uppdatering 10 jun 2021: Budgetökning för jul-sep 2021 (Prop. 2020/21:208)
  • Inväntar godkännande från EU-kommissionen

 

Stöd för sjuklönekostnader

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare med sjuklönekostnader som är högre än normalt
 • Ansökan
  • Skatteverket
  • Automatiskt via den månatliga arbetsgivardeklarationen, AGI
 • Nuläge
  • Ska förlängas till dess att vaccinationsmålet är uppnått
  • Förlängt till 30 apr 2021
  • Förlängt till 30 jun 2021
   • Pressmeddelande från Socialdepartementet 22 april 2022
  • Uppdatering 24 jun 2021: Regeringsbeslut jul-sep 2021 (Pressmeddelande 23 jun 2021)
  • Uppdatering 23 jun 2021: Budgetökning för jul-sep 2021 beslutad i riksdagen (2020/21:FiU52)
  • Uppdatering 10 jun 2021: Budgetökning för jul-sep 2021 (Prop. 2020/21:208)
   • Förlängs till 30 sep 2021
  • Ska förlängas till 30 sep 2021
   • Pressmeddelande från Socialdepartementet 18 maj 2022)
 • Stödnivå
  • Månadens lönesumma högst 250 tkr: Sjuklönekostnaden som överstiger 0,35 % av månadens lönesumma
  • Månadens lönesumma 250-500 tkr: Sjuklönekostnaden som överstiger 0,63 % av månadens lönesumma
  • Månadens lönesumma 500-1 000 tkr under månaden: Sjuklönekostnaden som överstiger 0,77 % av månadens lönesumma
  • Månadens lönesumma 1 000-1 667 tkr under månaden: Sjuklönekostnaden som överstiger 0,86 % av månadens lönesumma
  • Månadens lönesumma över 1 667 tkr: Sjuklönekostnaden som överstiger 1,07 % av månadens lönesumma
 • Procentsatsen för sjuklönekostnaden som företaget ska stå för ökar alltså med den månatliga lönesumman
  • Konstruktionen medför störst stöd till de minsta arbetsgivarna
 • Exempel (regeringen):
  • En liten arbetsgivare med 100 tkr i månatlig lönesumma står själv för de första 350 kronorna i sjuklönekostnad, resterande sjuklönekostnad för månaden ersätts av staten (100 000 x 0,35 %)
  • För en arbetsgivare med en lönesumma om 1 300 tkr per månad ersätter staten sjuklönekostnader som överstiger 11 180 kronor (1 300 000 x 0,86 %)

 

Stöd för karensavdrag

 • Målgrupp
  • Anställda och egenföretagare
 • Nuläge
  • Ska förlängas till dess att vaccinationsmålet är uppnått
  • Förlängt till 30 apr 2021
  • Förlängt till 30 jun 2021
   • Pressmeddelande från Socialdepartementet 22 april 2022
  • Uppdatering 24 jun 2021: Regeringsbeslut jul-sep 2021 (Pressmeddelande 23 jun 2021)
  • Uppdatering 23 jun 2021: Budgetökning för jul-sep 2021 beslutad i riksdagen (2020/21:FiU52)
  • Uppdatering 10 jun 2021: Budgetökning för jul-sep 2021 (Prop. 2020/21:208)
   • Förlängs till 30 sep 2021
  • Ska förlängas till 30 sep 2021
   • Pressmeddelande från Socialdepartementet 18 maj 2022)
 • Ansökan
 • Anställda
  • Arbetsgivaren gör karensavdrag för första dagens sjukfrånvaro (som vanligt)
  • Den anställda får ersättning i efterhand av Försäkringskassan
 • Egenföretagare
  • Får sjukpenning för de 14 första dagarna oavsett vald karens
 • Stödnivå – 810 kr per dag 2021 (804 kr per dag 2020)
  • Oavsett sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
  • Motsvarar full sjukpenning vid maximal SGI

 

Läkarintyg

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare
  • Inget krav på läkarintyg till arbetsgivaren dag 1-14
 • Nuläge
  • Ska förlängas till dess att vaccinationsmålet är uppnått
  • Förlängt till 30 apr 2021
  • Förlängt till 30 jun 2021
   • Pressmeddelande från Socialdepartementet 22 april 2022
  • Uppdatering 24 jun 2021: Regeringsbeslut jul-sep 2021 (Pressmeddelande 23 jun 2021)
  • Uppdatering 23 jun 2021: Budgetökning för jul-sep 2021 beslutad i riksdagen (2020/21:FiU52)
  • Uppdatering 10 jun 2021: Budgetökning för jul-sep 2021 (Prop. 2020/21:208)
   • Förlängs till 30 sep 2021
  • Ska förlängas till 30 sep 2021
   • Pressmeddelande från Socialdepartementet 18 maj 2022
 • Målgrupp
  • Anställda
 • Inget krav på läkarintyg till Försäkringskassan dag 15-21
  • Förlängt till 30 jun 2021
  • Uppdatering 2021-06-18: Förlängt till 30 sep 2021

 

Investeringsstöd

 • Målgrupp
  • Fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet
 • Nuläge
  • Uppdatering 8 jun 2021: Proposition 3 jun 2021
  • Lagrådsremiss 14 maj 2021
   • Yttrande 25 maj 2021: 11 sidor synpunkter (!)
 • Stödnivå
  • Skattereduktion år 2022 med 3,9 % av investeringar år 2021
  • Gäller investeringar i inventarier där utgifterna dras av genom årliga avskrivningar
  • Gäller inte investeringar där utgifterna kostnadsförs direkt

 

Lägre arbetsgivaravgifter för unga

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare
 • Stödnivå
  • Arbetsgivaravgifterna sänks för ungdomar
 • Fulla arbetsgivaravgifter är 31,42 %, men för ersättningar upp till 25 000 kr i månaden gäller:
  1. 15‐18 år 1 aug 2019 permanent sänkning till 10,21 %
  2. 19‐23 år 1 jan 2021‐31 mar 2023 tillfällig sänkning till 19,73 %
  3. 19‐23 år 1 jun‐31 aug 2021 tillfällig sänkning till 10,21 %
 • Nuläge
  • Steg 1 och 2 är beslutade
  • Steg 3 beslutades 16 jun 2021

 

Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare som gör sina två första anställningar (växa-stöd)
  • Gällande regler om växa-stöd omfattar bara den först anställde
   • Sänkt arbetsgivaravgift för ersättningar upp till 25 000 kr per månad
 • Stödnivå
  • Arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 %
 • Tillfällig utökning
  • Till att gälla de två första anställda (Prop. 2020/21:118)
  • Gäller anställningar som påbörjas under perioden 1 jul 2021-31 dec 2022
 • Nuläge
  • Riksdagsbeslut 20 maj 2021 (2020/21:SfU22)

 

Skattefria förmåner för parkering och personalgåvor

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare och anställda
  • Extra ändringsbudget 6 (prop. 2020/21:166)
 • Nuläge
  • Riksdagsbeslut 21 april 2021 (2020/21:FiU49)
  • Ny lag, ska börja gälla 1 maj 2021
 • Stödnivå
  • Skattefri förmån av fri parkering vid arbetsplatsen, förlängs till 1 jan-31 dec 2021
  • Skattefri förmån av gåvor värda högst 2 000 kr per anställd under året, förlängs till 1 jan-31 dec 2021

 

Tillfälliga anstånd med skatter och avgifter

 • Målgrupp
  • Arbetsgivarregistrerade och/eller momsregistrerade företag
 • Ansökan
 • Nuläge
  • Utökat för fler perioder och sänkt anståndsavgift (extra ändringsbudget 6, prop. 2020/21:166)
  • Riksdagsbeslut 21 april 2021 (2020/21:FiU49)

 

Företagsakuten – Lån med statlig garanti

 • Målgrupp
  • Små och medelstora företag med likviditetsproblem
 • Nuläge
  • Stödet är förlängt till 30 sep 2021 (pressmeddelande från Näringsdepartementet 8 juni 2021)
  • Stödet är förlängt till 30 jun 2021
 • Stödnivå
  • Staten garanterar upp till 70 % av lånebeloppet till banken
 • Ansökan
  • Företaget ansöker om lån inom garantiprogrammet hos sin bank
  • Banken ansöker som kreditgarantin hos Riksgälden

 

Digitala stämmor

 • Målgrupp
  • Aktiebolag, ekonomiska föreningar m fl
 • Nuläge
  • Möjligheten till digitala stämmor 3 apr-31 dec 2020 är förlängd till 31 dec 2021
 • Stödnivå
  • Årsstämmor och föreningsstämmor kan hållas utan fysiskt deltagande även om stadgarna inte medger det
 • Information

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.