Kalender 2021
Bild: Pixabay, geralt (har beskurits)

Den 10 juni 2021 lämnade regeringen sin åttonde extra ändringsbudget för år 2021 till riksdagen. Ändringsbudgeten innehåller en lagändring (korttidsstödet) samt budgetanpassningar för det stödet och sju andra stöd. Den 23 juni beslutade riksdagen om ändringsbudgeten, enligt regeringens förslag.

Alla åtta förlängningarna avser juli-december 2021. De är:

  1. Omställningsstödet
  2. Förstärkta omställningsstödet
  3. Omsättningsstödet
  4. Korttidsstödet
  5. Hyresstödet
  6. Stödet för sjuklönekostnader
  7. Stödet för karensavdrag
  8. Läkarintygsfri tid

Vår stora översikt över coronastöd för företag är uppdaterad med dagens beslut. Skrolla ner till stödet du är intresserad av och se mer om nuläget!

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.