Riksgälden fastställer statslåneräntan (SLR)
Riksgälden har fastställt statslåneräntan för 2024 (Bild: Holger Ellgaard, Wikipedia Public Domain)

Statslåneräntan 2024 (SLR) blir 2,62 % (2023: 1,94 %).

 

Statslåneräntan fastställs varje vecka

SLR är den genomsnittliga räntan för statsobligationer som löper på minst fem år vilket enligt Riksgälden ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan. SLR fastställs av Riksgälden varje torsdag och gäller en vecka framåt, från fredagen till och med torsdag nästa vecka.

Just SLR den 30 november styr många skatteberäkningar nästa år. Ibland uttrycks det också som SLR ”i slutet av november”, men det är samma sak.

Den 23 november 2023 fastställde Riksgälden SLR till 2,62 % för veckan 24-30 november 2023. Därmed blir det också den räntesatsen som kommer att styra många skattevärden under 2024. SLR 2,62 % är 0,68 procentenheter högre än de 1,94 % som gäller för 2023.

 

Statslåneräntan och golvregler för räntor i skattereglerna

Från och med 2017 gäller ett golv på 0 % eller 0,50 % i olika regler, om SLR skulle vara lägre.

2024 är SLR så hög att golvreglerna inte kommer att användas. Effekten blir därför en höjning för samtliga värden i exemplen på den här sidan.

 

Statslåneräntan 2024 styr flera skatteberäkningar

Här är några exempel på effekterna av den SLR som har fastställts för 2024.

 

Utdelningsutrymme (gränsbelopp)

Utdelningsutrymme för kapitalbeskattning av utdelning och vinst vid försäljning av kvalificerade aktier i fåmansföretag.

 • Huvudregeln
  • Anskaffningsvärde x 11,62 %
   • 2024: 2,62 % (golv 0 %) + 9 procentenheter
   • 2023: 10,94 %
   • För gamla aktieinnehav kan anskaffningsvärdet i stället vara ett indexuppräknat värde, förmögenhetsvärdet 1990 eller kapitalunderlaget 1992
 • Huvudregeln och förenklingsregeln
  • Sparat utdelningsutrymme x 5,62 %
   • 2024: 2,62 % (golv 0 %) + 3 procentenheter
   • 2023: 4,94 %

De här reglerna är styrda av SLR. Dessutom styr basbeloppen utdelningsutrymmet på flera andra sätt. Du har en sammanfattande beskrivning av beräkningarna här.

 

Räntefördelning

Skattemässig räntefördelning för fysiska personer som driver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag.

 • Positiv räntefördelning 8,62 %
  • 2024: 2,62 % (golv 0 %) + 6 procentenheter
  • 2023: 7,94 %
 • Negativ räntefördelning 3,62 %
  • 2024: 2,62 % (golv 0,50 %) + 1 procentenhet
  • 2023: 2,94 %

 

Periodiseringsfonder

Skattemässig ränta för räkenskapsårets ingående periodiseringsfonder hos juridiska personer utom handelsbolag/kommanditbolag.

 • Schablonintäkt IB x 2,62 %
  • 2024: 2,62 % (golv 0,50 %)
  • 2023: 1,94 %

 

Förmåner

Bilförmån, ränterelaterat belopp beräknat på nybilspriset. Dessutom ska du lägga till prisrelaterat belopp, ett fast belopp och fordonsskatten i förmånsvärdet.

Följande gäller för bilar registrerade från 1 juli 2021.

 • Ränterelaterat belopp 2,834 %
  • 2024: 2,62 % (golv 0,50 %) x 0,70 = 1,834 % + 1 procentenhet = 2,834 %
  • 2023: 2,358 %

Följande gäller för bilar registrerade före 1 juli 2021.

 • Ränterelaterat belopp 1,965 %
  • 2024: 2,62 % (golv 0,50 %) x 0,75 = 1,965 %
  • 2023: 1,455 %

Ränteförmån för lån med rörlig ränta, den del av låneräntan som understiger jämförelseräntan.

Enligt dagens regler:

 • Jämförelseränta 3,62 %
  • 2024: 2,62 % (golv 0,50 %) + 1 procentenhet
  • 2023: 2,94 %

Enligt förslag i budgetpropositionen för 2024 (prop. 2023/24:1):

 • Jämförelseränta 4,12 %
  • 2024: 2,62 % (golv 0,50 %) + 1,5 procentenheter
  • 2023: 2,94 %

Om SLR ökar eller minskar minst 2 procentenheter jämfört med 2,62 % till utgången av maj 2024 så blir den nya SLR plus pålägget jämförelseränta för juli-december 2024.

Räntefria lån och lån med fast ränta ska i stället jämföras med SLR vid lånetillfället plus plus pålägget, men lägst 0,50 %.

 

Investeringssparkonto (ISK)

Skatten på ISK blir 1 086 kr år 2024 för ett sparkapital på 100 000 kr. Det är den högsta nivån på schablonintäkten och skatten sedan ISK infördes 2012.

 • Schablonintäkt 3,62 % x 30 % kapitalskatt = Skatt 1,086 %
  • 2024: 2,62 % (golv 1,25 %) + 1 procentenhet = 3,62 %
  • 2023: 2,94 % x 30 % kapitalskatt = Skatt 0,882 %

Skatten tas ut varje kvartal, beräknat på schablonintäkten för en fjärdedel av det investerade kapitalet.

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden och procentsatser för ett stort antal situationer.

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag blir påverkade av statslåneräntan. Med resultatplanering och inkomstplanering hjälper vi dig att undvika negativa överraskningar och i stället bli offensiv. Bäst av allt – Den rådgivningen brukar ingå i ditt abonnemang till fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.