Riksgälden insättningsgaranti statslåneränta2018 års statslåneränta blir 0,49 % och, när den nya golvregeln gäller, 0,50 % (2017: 0,27 %).

 

Statslåneränta fastställs varje vecka

Statslåneräntan (SLR) är den genomsnittliga räntan för statsobligationer som löper på minst fem år. SLR fastställs av Riksgälden varje torsdag och gäller en vecka framåt, från fredagen till och med torsdag nästa vecka.

Just SLR den 30 november varje år styr många skatteberäkningar nästa år. Ibland uttrycks det också som SLR ”i slutet av november”, men det är samma sak.

Torsdagen den 23 november 2017 fastställde Riksgälden SLR till 0,49 % (30 november 2016: 0,27 %) och det är alltså den räntesatsen som också gäller den 30 november 2017. Från och med 2017 gäller dock ett golv på 0,50 %. I flera fall tillämpas dock SLR med tillägg och då är det 0,49 % som pålägget görs på.

 

Statslåneränta 2018 styr flera skatteberäkningar

Eftersom den nya nivån är högre än nivån som har gällt för 2017 kommer vi att se höjda värden 2018 för flera skatteberäkningar, till exempel följande.

 • Utdelningsutrymme för aktier i fåmansföretag – Bättre
  • Anskaffningsvärde x 9,49 %
   • 0,49 % + 9 procentenheter
  • Sparat utdelningsutrymme x 103,49 %
   • 0,49 % + 3 procentenheter
 • Ränta för ingående periodiseringsfonder hos juridiska personer – Sämre
  • Schablonintäkt IB x 0,36 %
   • 0,50 % x 72 % (golvregeln används)
 • Bilförmån – Sämre
  • Ränterelaterat belopp, 0,375 %
   • 0,50 % x 75 % (golvregeln används)
 • Räntefördelning i enskild näringsverksamhet och för delägare i handelsbolag
  • Positiv räntefördelning 6,49 % – Bättre
   • 0,49 % + 6 procentenheter
  • Negativ räntefördelning 1,50 % – Sämre
   • 0,50 % + 1 procentenhet (golvregeln används)
 • Ränteförmån vid lån med rörlig ränta – Sämre
  • Jämförs med 1,49 %
   • 0,49 % + 1,00 procentenheter

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag.

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag påverkas av statslåneräntan. Med resultatplanering och inkomstplanering hjälper vi dig undvika negativa överraskningar och i stället bli offensiv.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.