trängselskatt infrastrukturavgift bilförmån

Privata avgifter för trängselskatt och infrastrukturavgifter blir skattepliktiga förmåner från den 1 januari 2018, om företaget betalar dem.

För dig med förmånsbil har privata avgifter ingått i det skattepliktiga förmånsvärdet och du behöver inte göra något fram till den 31 december 2017. Privata passager fram till dess är skattefria. Men från den 1 januari 2018 behöver du hålla reda på dina privata passager och antingen betala dem till företaget eller få dem som ytterligare skattepliktig förmån, utöver bilförmånen.

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de beskriver sin syn på hur förmån av privata avgifter ska hanteras.

 

Vilka avgifter gäller det?

Vi har flera avgifter i Sverige som blir skattepliktiga förmåner den 1 januari 2018.

 • Trängselskatt
  • Stockholm
  • Göteborg
 • Infrastrukturavgift
  • Bropassage vid Motalaviken
  • Bropassage vid Sundsvallsfjärden
  • Färjeavgifter

 

Hur håller du reda på dina privata passager?

Skatteverket utgår från att du redan för en körjournal för att fördela körningen mellan tjänsteresor och privatresor. Från den 1 januari 2018 behöver du enligt Skatteverket komplettera körjournalen med gjorda passager. Det räcker dock inte, eftersom passagerna kostar olika mycket under olika tider på dygnet. Det kan enligt Skatteverket lösas genom att kostnaden proportioneras, utan hänsyn till variationerna.

Sedan uppstår ju frågan om hur du ska göra när du har uppnått maxbeloppet för en dag. Vad ska kostnaden då betraktas som, kostnad för tjänsteresa eller privatresa? Här skrev regeringen i budgetpropositionen för 2018 att när maxbeloppet har uppnåtts så ska kostnaden fördelas i följande turordning:

 1. I första hand tjänsteresor
 2. I andra hand privatresor som är arbetsresor (mellan bostaden och arbetsplatsen), om resorna i punkt 1 inte täcker hela beloppet
 3. I tredje hand övriga privatresor, om resorna i punkt 1 och 2 inte täcker hela beloppet

Vissa företagare med bara några få tjänsteresor brukar acceptera att påföras hela drivmedelskostnaden som förmån, utan fördelning, för att slippa arbetet med körjournal. På samma sätt kan du naturligtvis strunta i dessa beräkningar om du accepterar att hela kostnaden för avgifter påförs dig som förmån. Alternativt kan du betala hela kostnaden för avgifter till företaget. Men om du vill göra en fördelning behöver du läsa resten.

 

Beräkning av kostnader för privata passager

Skatteverket lämnar exempel på hur beräkningarna kan göras.

 • Om företaget får singelavisering från Transportstyrelsen (månadsräkning per fordon, specificerad med antal resor och totalbelopp per dag)
  • Kostnaden per dag fördelas mellan tjänsteresor och privatresor genom proportionering
  • Exempel: 100 kr debiteras för 5 passager en dag, varav 2 passager är tjänsteresor enligt körjournalen
   • Förmånsvärde: 100 kr / 5 resor totalt x 3 privatresor = 60 kr
 • Om företaget får samlingsavisering från Transportstyrelsen (månadsräkning för företagets alla fordon, specificerad per fordon med antal resor och totalbelopp per månad)
  • Kostnaden per månad fördelas mellan tjänsteresor och privatresor genom proportionering
  • Exempel: 1 200 kr debiteras för 80 passager en månad, varav 50 passager är tjänsteresor enligt körjournalen
   • Förmånsvärde: 1 200 kr / 80 resor totalt x 30 privatresor = 450 kr

Flera exempel lämnas i ställningstagandet. Du kan t.ex. göra detaljerade beräkningar om du har kommit upp i maxbeloppet per dag. Då behöver ju privatresorna kanske inte tas upp som förmån enligt prioriteringen i förra avsnittet.

 

När ska de privata passagerna beskattas?

Tidplanen ser ut så här.

 • Januari 2018: Du gör passager under månaden som medför avgifter och du noterar i körjournalen om det är tjänstekörningar eller privatkörningar
 • Ca 20 februari 2018: Företaget får faktura från Transportstyrelsen för januari 2018 och beräknar värdet av de privata passagerna
 • Mars 2018: När lönen för mars 2018 beräknas tas värdet av de privata passagerna under januari 2018 upp
  • som skattepliktig förmån , eller
  • som nettolöneavdrag om du i stället väljer att betala för förmånen
 • April 2018: Företaget lämnar arbetsgivardeklaration för mars 2018 och betalar arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt

 

Fler förändringar 1 juli 2018

Att avgifterna för privata passager blir skattepliktig förmån är bara första steget i de beslutade förändringarna av reglerna om bilförmån. Den 1 juli 2018 bryts också fordonsskatten ut från förmånsvärdet och förmånsbeskattas separat. Fordonsskatten blir också högre för fordon med höga koldioxidutsläpp. Samtidigt premieras fordon med låga koldioxidutsläpp med en bonus. Vi har beskrivit förändringarna i artiklarna Bilförmån – Lagrådsremiss med ändringar och Dyrare bilförmån. Riksdagen beslutade om de ändrade reglerna den 22 november, vilket vi berättade om i artikeln Skattebeslut från budgeten 2018.

 

Kontakta oss om din bilförmån och trängselskatt

Har du frågor om hur de nya reglerna slår för dig och hur du ska hantera dem praktiskt så kontakta din rådgivare hos oss. Om du funderar på att byta bil uppstår ju t.ex. frågan om det är bättre för dig att göra det före eller efter den 1 juli 2018? Det beror ju bl.a. på koldioxidutsläppen.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.