pensionsmyndigheten inkomstbasbelopp basbelopp förhöjt prisbasbelopp pension ålderspension premiepension pensionsrätterNu har regeringen fastställt Pensionsmyndighetens beräkning av inkomstbasbeloppet för 2018. Pusslet är därmed komplett beträffande alla basbelopp för nästa år.

 

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet speglar inkomstutvecklingen. Pensionsmyndigheten beräknar inkomstbasbeloppet och regeringen fastställer det i november varje år. Den 16 november 2017 fastställde regeringen inkomstbasbeloppet för 2018 till 62 500 kr, en ökning med 1 000 kr från 2017 års 61 500 kr. Regeringen publicerade dock det nya inkomstbasbeloppet först den 28 november 2017.

PGI: Inkomstbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst i det nya pensionssystemet, som är 7,5 x inkomstbasbeloppet. Det beräknas netto efter avdrag för allmän pensionsavgift som tas ut på inkomster upp till 8,07 x inkomstbasbeloppet.

  • Du tjänar in pensionsrätter från en årsinkomst 2018 upp till 8,07 x 62 500 kr = 504 375 kr (2017: 8,07 x 61 500 kr = 496 305 kr)
  • Efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften på 7 % blir den högsta pensionsgrundande inkomsten för 2018 7,5 x 62 500 kr = 468 750 kr (2017: 7,5 x 61 500 kr = 461 250 kr)
  • Du betalar statlig inkomstskatt med 20 % för årsinkomst 2018 över 468 700 kr (2017: 452 100 kr)

Dessa gränser innebär att under 2018 kommer gränsen för högsta pensionsgrundande inkomst att stämma bra med gränsen för att börja betala statlig skatt, dvs. du betalar ingen statlig skatt för att få högsta pensionsgrundande inkomst. 2017 blir det inte heller någon statlig skatt för att uppnå högsta pensionsgrundande inkomst.

 

SCB Statistiska Centralbyrån prisbasbelopp prisbasbeloppen prisbasbelopp förhöjda prisbasbelopp förhöjt basbelopp

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen. Statistiska Centralbyrån (SCB) beräknar prisbasbeloppet i juli och regeringen fastställer det i september varje år. I år publicerade SCB beräkningen den 14 juli. Den 8 september 2017 fastställde regeringen prisbasbeloppet för 2018 till 45 500 kr, en ökning med 700 kr från 2017 års 44 800 kr.

PGI: Prisbasbeloppet används vid beräkning av lägsta pensionsgrundande inkomst.

  • Du börjar tjäna in pensionsrätter från en arbetsinkomst på 42,3 % av prisbasbeloppet, det blir för 2018 från 19 247 kr/år (2017: 18 951 kr/år)

SGI: Prisbasbeloppet används också vid beräkning av högsta sjukpenninggrundande inkomst, som är 7,5 prisbasbelopp till den 30 juni 2018 och 8 prisbasbelopp från den 1 juli 2018 (Högre sjukpenning i förslag från regeringen). Dessutom används prisbasbeloppet vid beräkning av högsta föräldrapenninggrundande inkomst, som är 10 prisbasbelopp.

  • Inkomsten är sjukpenninggrundande för en årsinkomst 2018 upp till 7,5 x 45 500 kr = 341 200 kr (2017: 7,5 x 44 800 kr = 336 000 kr), efter avrundning till närmaste hundratal
    • Den 1 juli 2018 blir inkomsten sjukpenninggrundande för en årsinkomst upp till 8 x 45 500 kr = 364 000 kr
  • Inkomsten är föräldrapenninggrundande för en årsinkomst 2018 upp till 10 x 45 500 kr = 455 000 kr (2017: 10 x 44 800 kr = 448 000 kr)

Prisbasbeloppet styr även många andra beräkningar varje år. Exempel: bilförmånsvärde, skattefritt traktamente, lågbeskattat utdelningsutrymme, gräns för deklarationsplikt, grundavdrag för inkomst av tjänst, skattefria tävlingsvinster inom idrotten m m. Prisbasbeloppet används också i många avtal.

 

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionsbelopp. Statistiska Centralbyrån (SCB) beräknar prisbasbeloppet i juli och regeringen fastställer det i september varje år. I år publicerade SCB beräkningen den 14 juli. Den 8 september 2017 fastställde regeringen prisbasbeloppet för 2018 till 46 500 kr, en ökning med 800 kr från 2017 års 45 700 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet.

  • 2018: Personer födda 1938-1954
  • 2017: Personer födda 1938-1953

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.