Tumregler visar hur din pension påverkas av när du tar ut den m.m.
Tumregler för pensionen visar hur du påverkas av tidigt eller sent uttag och mycket mera

Här får du tumregler för pensionen som svarar på frågor som:

 • Hur mycket minskar din månadspension om du går i pension tidigare än vid 65 års ålder?
 • Hur mycket ökar månadspensionen om du går i pension senare än 65 år?
 • Hur påverkar det pensionen om du börjar arbeta sent?

Det här och mycket mer framgår av Tumregler för pensionen som Pensionsmyndigheten har publicerat i en rapport.

 

Pensionen beror på din livsinkomst

Allmän pension har du sparat ihop till via arbetsgivaravgifter på dina löner, eller egenavgifter på dina näringsinkomster. Här har vi alla ett pensionskapital att hämta från vårt arbetsliv. Hur högt pensionskapitalet är beror på hur höga inkomster du har haft totalt under arbetslivet. Du tjänar in till den allmänna pensionen upp till ett tak (8,07 inkomstbasbelopp, som 2019 motsvarar en årsinkomst på 519 700 kr brutto, alltså före skatteavdrag).

Tjänstepension har de flesta som är anställda, genom att arbetsgivaren har betalat extra premier till pensionsförsäkringar för dig enligt avtal. Många företagare saknar dock tjänstepension.

Privat pensionssparande har en del av oss, men andelen nysparande har sjunkit kraftigt sedan avdragsrätten togs bort. Du kan dock spara privat och avdragsgillt om du saknar pensionsrätt i anställning. Här skiljer det väldigt mycket mellan olika företagare hur mycket de har sparat.

Pensionsmyndighetens räkneexempel utgår från en typperson som har allmän pension och tjänstepension.

 

Livsinkomsten beror på hur länge du arbetar

Livsinkomsten beror naturligtvis på hur höga inkomster du har, men också på när du börjar och slutar arbeta.

Pensionsmyndighetens räkneexempel utgår från en typperson som börjar arbeta heltid vid 23 års ålder och går i pension vid 65 år.

 

Om du börjar arbeta senare

Om du börjar arbeta heltid senare i livet minskar månadspensionen.

Att börja arbeta heltid senare än 23 år gör att månadspensionen minskar mellan 1 och 3 procentenheter för varje år du börjar arbeta senare jämfört med 23 år.

Om du börjar arbeta heltid fem år senare, vid 28 års ålder, tappar du fem års livsinkomst och behöver kompensera det med att arbeta 2 år längre än 65 år.

 

Hur stor är den allmänna pensionen

Pensionsmyndighetens räkneexempel utgår från en typperson som är född 1975 och alltså är 44 år i dag. Pensionen blir:

 • 59 % av slutlönen om typpersonen går i pension vid 65 år, varav
  • 44 % allmän pension
  • 15 % tjänstepension

 

Om du går i pension tidigare

Vill du gå i pension tidigare än 65 års ålder? Räkna då med att den totala månadspensionen blir mellan 5 och 6 procentenheter lägre för varje år du går i tidigare pension, jämfört med månadsbeloppen vid 65 år (avrundningsdifferenser finns i exemplen). Pensionen blir:

 • 52 % av slutlönen om typpersonen går i pension vid 63 år, varav
  • 40 % allmän pension
  • 13 % tjänstepension
 • 47 % av slutlönen om typpersonen går i pension vid 61 år, varav
  • 35 % allmän pension
  • 11 % tjänstepension

 

Om du går i pension senare

Vill du gå i pension senare än 65 år? Då kan du räkna med att din totala månadspension ökar mellan 6 och 11 procentenheter för varje år du går i senare pension, jämfört med 65 år. Pensionen blir:

 • 66 % av slutlönen om typpersonen går i pension vid 67 år, varav
  • 50 % allmän pension
  • 16 % tjänstepension
 • 75 % av slutlönen om typpersonen går i pension vid 69 år, varav
  • 57 % allmän pension
  • 18 % tjänstepension

Förutom att pensionen ökar för den som kan vänta så minskar också inkomstskatten! Den som tar ut pension före 65 år betalar ungefär 26 % i skatt. Den som tar ut pension efter 65 år betalar ungefär 17 % i skatt. Pensionen beskattas lägre från och med januari det år du fyller 66 år.

 

Din månadspension påverkas mycket av när du går i pension

Låt oss börja med undantaget. Om du får en stor del av din pension som garantipension så tjänar du inte mycket på att vänta med uttaget av pensionen. Samma sak gäller för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Men för dig som får pension baserad på din livsinkomst så ser vi i räkneexemplen att månadspensionen påverkas relativt kraftigt av när du går i pension. Det har flera orsaker, bland andra följande.

 • Du tjänar in pensionsrätter under fler eller färre år om du går i pension senare eller tidigare
 • Pensionskapitalet som förräntas är högre eller lägre om du arbetar in kapitalet under fler eller färre år
 • Pensionskapitalet blir fördelat på färre eller fler år om du tar ut det senare eller tidigare än 65 år

Vi ser också att du förlorar inte så mycket på att börja arbeta senare, jämfört med hur mycket du vinner på att vänta med pensionen. Ett års senare pension ger mer än du förlorar på att börja arbeta ett år senare. Det förutsätter dock att du är frisk och kan fortsätta arbeta heltid, något ingen av oss kan veta i förväg. Men du har mycket att vinna på att titta på din egen situation jämfört med de tumregler för pension som vi beskriver här.

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering och tumregler för pensionen

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Genom inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.