Vi satsar stort nu på att hjälpa dig som kund med automatisering och digitalisering av din ekonomiska administration. Samtidigt inför vi fasta paketpriser. Det underlättar för dig att planera ekonomin. Vi låter också rådgivningen om din löpande ekonomi ingå i det fasta paketpriset, så det blir lättare för dig och oss att ha kontakt med varandra utan att tänka på kostnaden.

Alla dessa förbättringar har medfört en omfattande omarbetning av uppdragsavtalet och de allmänna villkoren. Vi kommer därför att be om ett nytt godkännande av dig, även om du redan har ett uppdragsavtal med oss. Vi kontaktar dig om detta under augusti 2018.

De nya allmänna villkoren, som börjar gälla den 1 september 2018, finns nu att läsa här på hemsidan.

Kommentarsfunktionen är avstängd.