Regeringen har avlämnat sin vårbudget 2025 och vårändringsbudget 2024 till riksdagen.
Finansminister Elisabeth Svantesson med regeringens vårbudget 2024 (Bild Ninni Andersson, Regeringskansliet)

Den 15 april 2024 överlämnade regeringen sitt förslag till vårbudget (riktlinjer för nästa års budget) och vårändringsbudget (ändringar i det innevarande årets budget) till riksdagen. Men regeringen fattade beslut om sina förslag redan den 11 april 2024.

Propositionerna finns att läsa här.

 

Vårbudget – 2024 års ekonomiska vårproposition med riktlinjer för 2025

Den avlämnade ekonomiska vårpropositionen innehåller regeringens förslag till allmänna riktlinjer för nästa års budget.

Vårpropositionen innehåller inga färdiga lagförslag och inga nyheter specifikt för företag.

De konkreta förslagen kommer däremot under hösten, i budgetpropositionen för 2025.

I kapitel 5.5 Riktlinjer för skattepolitiken tar regeringen upp följande under vägledande principer (s. 85-86).

  • Vi ska ha breda skattebaser och låga skattesatser
  • Beskattningen ska ske nära tidpunkten för inkomsten

Vårpropositionen tar inte upp något mer konkret om vägen till låga skattesatser. Det blir intressant att se vad som kommer, eftersom Sverige har ett av världens högsta skattetryck.

Beträffande beskattning nära tidpunkten för inkomsten uttalar regeringen att inkomster ska i största möjliga utsträckning beskattas när de uppkommer. Det fungerar inte i situationer med uppskov (som vid försäljning av privatbostad) eller anstånd (som vid betalning av skatt). Här kan det alltså komma ändringar, men några närmare detaljer har vi inte fått ännu. Regeringen säger dock att eventuella ändringar kräver noggranna överväganden och justeringar i andra skatter, för att undvika orimliga effekter.

Vi får därmed vänta till höstbudgeten för 2025 för mer information.

Arbetet med övriga skatteförslag till höstbudgeten är redan påbörjat.

Tidplanen för nästa års budget är följande.

  1. 18 juni 2024 – Riksdagens beslut om riktlinjerna
  2. Senast 20 september 2024 – Budgetproposition för 2025
  3. November-december 2024 – Riksdagen fattar beslut om de olika delarna av budgeten för  2025

 

Vårändringsbudget för 2024

Den avlämnade vårändringsbudgeten innehåller regeringens förslag till ändringar av innevarande års budget. Vårändringsbudgeten innehåller bara ett färdigt lagförslag och inga nyheter för företag.

Förslaget till lagstiftning gäller ändring av socialförsäkringsbalken om bostadsbidrag, att det tillfälliga tilläggsbidraget ska förlängas från 30 juni 2024 till 31 december 2024.

Tidplanen för ändringarna av årets budget är följande.

  • 12 juni 2023 – Riksdagens beslut om budgetändringarna och lagstiftningen

 

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.