Finansminister Elisabeth Svantesson har avlämnat 2024 års ekonomiska vårproposition med riktlinjerna för 2025 års budget. Nu pågår arbetet med skatteförslagen till höstbudgeten i september 2024.
Finansminister Elisabeth Svantesson med 2024 års ekonomiska vårproposition – Nu pågår arbetet med höstbudgeten 2024 (Bild Ninni Andersson, Regeringskansliet)

Regeringen har remitterat ytterligare 8 skatteförslag inför höstbudgeten 2024 för 2025. Om förslagen ska ingå i höstbudgeten, och i så fall hur, beror på dels remissutfallet och dels budgetförhandlingarna.

Vi har berättat om de första 7 testremisserna här.

 

8. Sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

Det ordinarie jobbskatteavdraget ska öka så att skatten på arbetsinkomster minskar, med i genomsnitt 1 900 kr per år. Det gäller personer som är yngre än 66 år den 1 januari inkomståret (första gången 2025).

Det förhöjda grundavdraget ska öka så att skatten på pension och arbetsinkomster minskar, med i genomsnitt 1 100 kr per år. Det gäller personer som har fyllt 66 år den 1 januari inkomståret (första gången 2025).

 • Remiss 22 april 2024 till 2 augusti 2024
 • Ska börja gälla 1 januari 2025 enligt förslaget

 

9. Sänkt inkomstgräns för expertskatt

Medarbetare från utlandet med nyckelkompetens kan få sänkt inkomstskatt i Sverige under förutsättning att de bland annat klarar inkomstgränsen enligt regelverket. I dag gäller 2 prisbasbelopp men förslaget är att sänka inkomstgränsen till 1,5 prisbasbelopp.

SCB publicerar sin beräkning av prisbasbeloppet för 2025 i mitten av juli 2024, så vi vet inte ännu vilket belopp inkomstgränsen för expertskatt kommer att motsvara. För 2024 motsvarar 2 prisbasbelopp 114 600 kr och 1,5 prisbasbelopp 85 950 kr (Basbelopp för 2024, artikel 14 juli 2023).

 • Remiss 22 april 2024 till 2 augusti 2024
 • Ska börja gälla 1 januari 2025 enligt förslaget

 

10. Höjd inkomstgräns för idrottsutövare

Ideella föreningar behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller dra preliminär skatt på ersättningar till en idrottsutövare under 0,5 prisbasbelopp. Belopp under inkomstgränsen är inte sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande för idrottsutövaren. Om inkomstgränsen överskrids så ska föreningen betala arbetsgivaravgifter på hela beloppet. Regeringen föreslår en ökning av inkomstgränsen till 1 prisbasbelopp.

I mitten av juli 2024 får vi beräkningen från SCB av vad prisbasbeloppet blir för 2025. För 2024 motsvarar 0,5 prisbasbelopp 28 650 kr och 1 prisbasbelopp 57 300 kr (Basbelopp för 2024, artikel 14 juli 2023).

 • Remiss 22 april 2024 till 2 augusti 2024
 • Ska börja gälla 1 januari 2025 enligt förslaget

 

11. Utökat växa-stöd

Företag kan få arbetsgivaravgifterna nedsatta för den förste anställda. De behöver bara betala ålderspensionsavgiften på 10,21 % under de 24 första månaderna om villkoren för växa-stöd är uppfyllda. I vanliga fall är arbetsgivaravgifterna på 31,42 %. Ett av villkoren är att de sänkta arbetsgivaravgifterna bara gäller ersättningar upp till 25 000 kr per månad. Växa-stödet gäller enskilda näringsidkare, aktiebolag och handelsbolag.

Under perioden juli 2021 till december 2022 gällde växa-stödet tillfälligt för upp till två anställda, men stödet har sedan återgått till att bara gälla en anställd.

Regeringen föreslår tre ändringar. Växa-stödet ändras från att gälla en anställd till att gälla de två först anställda. Ändringen ska vara permanent. Inkomstgränsen för de sänkta arbetsgivaravgifterna ska höjas från 25 000 kr till 35 000 kr per person och månad. Växa-stödet ska i fortsättningen bara gälla aktiebolag och handelsbolag (växa-företag), men inte enskilda näringsidkare.

 • Remiss 22 april 2024 till 2 augusti 2024
 • Ska börja gälla 1 januari 2025 enligt förslaget

 

12. Separata tak för rot- och rutavdragen

Rot- och rutavdrag beviljas idag med högst 75 000 kr per år, varav högst 50 000 kr för rotarbete. En lagändring är redan på väg för att införa separata tak på 75 000 kr vardera för rot- och rutavdragen men bara tillfälligt, under andra halvåret 2024.

Regeringen föreslår två ändringar. Dels att vi även i fortsättningen ska ha två separata tak för rot- och rut-avdragen, dels att takbeloppet för rotavdrag återgår till den nuvarande nivån fram till 30 juni 2024. Taken ska alltså bli 75 000 kr för rutavdraget och 50 000 kr för rotavdraget per person och år.

 • Remiss 22 april 2024 till 2 augusti 2024
 • Ska börja gälla 1 januari 2025 enligt förslaget

 

13. Sänkt flygskatt

Regeringen föreslår halvering av flygskatten 2025.

 • Remiss 22 april 2024 till 24 juni 2024
 • Ska börja gälla 1 januari 2025 enligt förslaget

 

14. Slopad indexering av elskatt

Varje år räknas energiskatten på el upp med inflationen enligt konsumentprisindex (KPI). Nu ska indexeringen slopas så att skattesatsen 42,8 öre per kilowattimme som gäller för 2024 ska fortsätta att gälla även framöver.

 • Remiss 22 april 2024 till 20 juni 2024
 • Ska börja gälla 1 januari 2025 enligt förslaget

 

15. Sänkt skatt på jordbruksdiesel

Energiskatten och koldioxidskatten på jordbruksdiesel ska sänkas i två steg under 2025.

 • Remiss 22 april 2024 till 20 juni 2024
 • Ska börja gälla 1 januari 2025 och 1 april 2025 enligt förslaget

 

Fråga oss gärna om höstbudgeten 2024

Det är en bit kvar innan vi kan se vilka ändringar det kommer att bli. Remissomgångarna är viktiga. Sedan kommer budgetförhandlingarna. Först när vi ser höstbudgeten i september 2024 kan vi få en bild av vad som verkligen är på gång.

Men om du vill diskutera hur förslagen kan komma att påverka dig, så fråga oss gärna. Vi står till din tjänst! Om du redan är kund hos oss så vänder du dig helt enkelt till din kontaktperson här.

Kommentarsfunktionen är avstängd.