personal anställd Växa-stöd

Uppdatering 2017-06-10: Växa-stöd – Lagrådsremiss utan ändringar.

Regeringen planerar att växa-stöd ska gälla även aktiebolag och handelsbolag, från att som nu bara gälla enskild näringsverksamhet, men se upp med i vilken företagsform du gör din första anställning!

 

Vad innebär växa-stöd

Stödet innebär att företag utan anställda, som gör en nyanställning, enbart betalar avgift för ålderspension (10,21 %) i stället för fulla arbetsgivaravgifter (31,42 %).

Staten skjuter till vad som fattas i arbetsgivaravgiften så att den anställde ändå får normala sociala förmåner, såsom sjukförsäkring och allmän pension.

 

Viktigt att anställa i rätt företagsform

Utökningen av stödet till aktiebolag är ett steg i rätt riktning. Du som vill anställa bör absolut se till att först driva din verksamhet i aktiebolagsform. Då är din privatekonomi skyddad om det skulle bli problem, förutsatt att du följer reglerna för företagandet i övrigt.

Vi har redan varnat för det obegränsade personliga ansvaret om du anställer personal i enskild näringsverksamhet (se vår artikel Växa-stöd till först anställd i enskild firma). Den varningen gäller i än högre grad för att anställa personal i handelsbolag eftersom det obegränsade personliga ansvaret dessutom är solidariskt – en delägare ansvarar alltså med sin egen ekonomi för den andre delägarens handlingar i bolaget. Inför en anställning bör du definitivt ombilda till aktiebolag först. Vi hjälper dig med ombildningen och skaffar fram aktiebolaget till dig.

 

Villkoren för växa-stödet

Du behöver uppfylla följande krav för att få växa-stöd, förutsatt att förslaget blir verklighet (se nedan under ”Tidplan”).

 • Aktiebolag (AB)
  • Växa-stödet gäller AB utan anställd, eller med bara en anställd som också är delägare eller närstående till delägaren
  • Stödet gäller förste anställde utöver anställd enligt föregående punkt
  • … förutsatt att den första personen med växa-stöd anställs tidigast 1 april 2017 (men avgiften blir nedsatt först fr.o.m. den 1 januari 2018)
  • Ingen anställd (förutom delägare/närstående) får ha funnits i verksamheten under perioden 1 januari – 31 mars 2017
   • Undantag för personer som fått högst 5 000 kr i lön och förmån vardera under perioden 1 januari – 31 mars 2017
 • Handelsbolag (HB)
  • Växa-stödet gäller HB utan anställda och med högst två delägare
  • Stöd gäller förste anställde
  • … förutsatt att den första personen med växa-stöd anställs tidigast 1 april 2017 (men avgiften blir nedsatt först fr.o.m. den 1 januari 2018)
  • Ingen anställd får ha funnits i verksamheten under perioden 1 januari – 31 mars 2017
   • Undantag för personer som fått högst 5 000 kr i lön och förmån vardera under perioden 1 januari – 31 mars 2017
 • Gemensamt
  • Nedsättningen av avgifter för den nyanställde till 10,21 % gäller anställningar mellan 3 och 12 kalendermånader i följd
   • … för ersättningar som betalas ut under tiden 1 januari 2018 – 31 december 2021
   • Anställningen ska omfatta minst 20 timmar i veckan
   • Nedsättningen gäller ersättningar upp till 25 000 kr i månaden, överskjutande belopp medför fulla arbetsgivaravgifter
  • Nedsättningen gäller inte anställning av delägare/företagsledare eller närstående
  • Begränsningar finns för personer som varit anställda i annan verksamhet som drivs av delägaren eller närstående
 • Övriga verksamhetsformer
  • Växa-stöd ges till europabolag på samma villkor som för aktiebolag
  • Inget växa-stöd ges till ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stiftelser

 

Tidplan

Regeringens förslag finns i en promemoria från Finansdepartementet ”Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag” som publicerades den 15 mars 2017.

Promemorian har sänts ut på remiss samma dag, med sista svarsdag den 13 april 2017. När växa-stödet infördes för enskild näringsverksamhet framförde många, däribland vi, kritik mot att stödet avgränsades till en verksamhetsform med obegränsat personligt ansvar. Vi kan därför förvänta oss att åtminstone utvidgningen av stödet till aktiebolag kommer att mötas positivt av remissinstanserna.

Regeringen kopplar dock ihop utvidgningen av stödet till att finansiering ska kunna göras genom en ny skatt på flygresor. Om skatten på flygresor inte kan genomföras blir även utvidgningen av växa-stödet till aktiebolag och handelsbolag osäker.

Det nya växa-stödet ska tas in i budgetpropositionen för 2018, alltså överlämnas till riksdagen för beslut under hösten 2017.

 

Kontakta oss

Har du frågor om växa-stödet och hur det passar din företagsform så ta upp det med din kontaktperson hos oss!

Kommentarsfunktionen är avstängd.