personal anställd Växa-stöd

Uppdatering 2016-12-08: Riksdagen har beslutat om skattefrågorna i budgeten (Skatteändringar 2017).

Uppdatering 2016-06-22: Den 21 juni beslutade riksdagen att anta regeringens förslag, helt enligt beskrivningen på denna sida (Budget 2016 och 2017 beslutade).

Regeringen vill införa växa-stöd, en ny lag om sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsverksamheter (enskilda firmor) som anställer sin första person. Enbart ålderspension ska behöva betalas (10,21 %), i stället för fulla arbetsgivaravgifter (31,42 %).

Krav för att anställa med växa-stöd

Förslaget riktar sig bara till enskilda näringsidkare (enskild firma), därför att de enligt regeringen anställer i låg omfattning och i genomsnitt har lägre inkomster än andra företagare. Syftet är att fler ska våga ta steget att anställa.

 • Företaget ska
  • Vara en enskild näringsverksamhet
  • Bedrivas aktivt
  • Inte ha någon anställd under tiden den 1 januari – 31 mars 2016
   • Undantag: Anställd med löner upp till sammanlagt 5 tkr under denna period
 • Anställningen ska
  • Vara gjord efter den 31 mars 2016
  • Omfatta minst 3 månader
   • Inga sanktioner om anställningen av någon anledning avslutas i förtid och blir kortare än 3 månader
   • Får vara tidsbegränsad
   • T ex provanställning
  • Gälla arbetstid på minst 20 timmer i veckan
 • Nedsättningen gäller
  • Lön som betalas ut under tiden 1 januari 2017 – 31 december 2021
  • Högst 12 månader
  • För en anställd per företag – den först anställde
   • Om en person anställs för 10 månader och sedan nästa för ytterligare några månader så gäller alltså nedsättningen bara den första anställdas 10 månader
  • Lön upp till 25 000 kr i månaden
   • Anställning får göras med högre lön, men
   • … överstigande lön belastas med fulla arbetsgivaravgifter

Varning

RedovisningsHuset avråder dig med enskild näringsverksamhet att anställa. Skälen är:

 • Du har obegränsat personligt ansvar för verksamhetens skulder om det skulle bli ekonomiska problem
 • Växa-stöd upphör efter högst 12 månader, men efter så lång tid har du kvar ansvaret för en tillsvidareanställd (fast anställd)
  • En provanställning kan vara i högst 6 månader
  • Provanställd kan sägas upp men senast inom prövotiden, därefter övergår den annars till att bli en tillsvidareanställning

Utöver målgruppen för detta förslag så gäller vår avrådan även dig som är delägare i handelsbolag/kommanditbolag, alltså att bolaget bör inte anställa. Skälen är desamma som för enskild näringsverksamhet, men i handelsbolag/kommanditbolag är delägarna dessutom obegränsat och solidariskt personligt betalningsansvariga.

Det är en positiv signal om du driver en verksamhet som behöver anställa, men då bör du övergå till Aktiebolag. Självklart hjälper vi dig med det. Vi kan också tillhandahålla själva bolaget lätt, enkelt och billigt.

Tidplan

Regeringen har tagit fram en promemoria som beskriver förslaget. Promemorian sändes ut på remiss (synpunkter efterfrågas) den 22 mars och remisstiden går ut den 27 april 2016. Avsikten är preliminärt att ta in lagförslaget i budgetpropositionen för 2017 och att ändringen ska gälla från den 1 januari 2017 till den 31 december 2021.

Berörs du av förslaget eller funderar du på ombildning till aktiebolag? Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om dina frågor!

Kommentarsfunktionen är avstängd.