beslut klubbat genomförtRegeringen har godkänt de nya reglerna om extra amorteringskrav för höga skulder. Finansinspektionen lämnade sitt förslag till regeringen den 13 november 2017 och den 30 november 2017 beslutade regeringen anta förslaget.

Uppdatering 2017-12-11: Finansinspektionens styrelse beslutade idag om de nya reglerna efter regeringens godkännande.

Det nya amorteringskravet innebär att nya bolåntagare med bolån som överstiger 4,5 gånger årsinkomsten ska amortera 1 % extra utöver det ordinarie amorteringskravet. Reglerna börjar gälla den 1 mars 2018 (Senareläggning av det skärpta amorteringskravet).

Förslaget beskrivs med exempel i artikeln Amorteringskravet skärps för höga skulder.

 

Kontakta oss om ditt amorteringskrav

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur din lånesituation ser ut. Vi kan troligen minska din privata belåning genom resultatplanering och inkomstplanering.

Kommentarsfunktionen är avstängd.