Finansinspektionen amorteringskrav amorteringskravet

Uppdatering 2017-12-11: Amorteringskrav för höga skulder beslutat den 30 november 2017.

Uppdatering 2017-11-13: Finansinspektionen har överlämnat förslaget till regeringen för beslut.

Uppdatering 2017-10-20: Senareläggning av det skärpta amorteringskravet.

Uppdatering 2017-06-22: Skärpt amorteringskrav på remiss.

Finansinspektionen (FI) föreslog den 31 maj 2017 skärpt amorteringskrav för privatpersoner som tar höga bolån jämfört med sin årsinkomst. Skärpningen ska gälla nya bolån och består i att extra amortering ska göras med 1 % av det nya bolånet. FI vill att skärpningen ska gälla från ”början av 2018”, vilket blev den 1 mars 2018 i det slutliga förslaget och i regeringens beslut.

 

Höga bolån

Med höga bolån menar FI bolån som är 4,5 gånger högre än årsinkomsten eller mer.

 • Exempel högt bolån
  • Du har årsinkomst 300 000 kr brutto, dvs. innan skatteavdraget är gjort (motsvarar en månadslön på 25 000 kr brutto)
   • Om ni är två i hushållet som delar på bolånet räknas bådas årsinkomster, t.ex. 600 000 kr i sammanlagd årsinkomst (300 000 kr x 2 om båda råkar ha lika hög årsinkomst)
  • Om ditt bolån blir högre än 1 350 000 kr (300 000 kr x 4,5) efter 2017 är det ett högt bolån
   • Om ni är två i hushållet som delar på bolånet så gäller förslaget bolån högre än 2 700 000 kr (sammanlagd årsinkomst 600 000 kr x 4,5)

 

Totalt amorteringskrav

 

Dagens regler – belåningsgrad

Dagens regler tar sikte på belåningsgraden, bolånets storlek i förhållande till bostadens marknadsvärde.

Bolån ska amorteras med 2 % per år ner till 70 % av marknadsvärdet och därefter 1 % per år ner till 50 % av marknadsvärdet. När lånet understiger 50 % av marknadsvärdet krävs ingen amortering enligt FI:s regler, men banken kan ändå ha amorteringsvillkor enligt egna regler. Övergångsregler finns för gamla lån. Se mer i artikeln Amorteringskravet – Så här blir det.

 • Exempel
  • Marknadsvärde: 4 000 000 kr
  • Bolån: 3 000 000 kr
  • Belåningsgrad: 75 % av marknadsvärdet
  • Amorteringskrav: 5 000 kr per månad (3 000 000 kr x 2 % = 60 000 kr / 12 månader)
   • Tills belåningsgraden är nere i 70 % av marknadsvärdet

 

Förslag nya regler – skuldkvot

Det nya förslaget tar sikte på skuldkvoten, bolånets storlek i förhållande till låntagarens årsinkomst.

Enligt FI:s förslag till skärpning av amorteringskravet ska 1 % extra amorteras av nya bolån som är mer än 4,5 gånger högre än årsinkomsten. Förslaget gäller nya lån från 2018 så vi tänker oss att nedanstående exempel gäller ett köp som belånas 2018.

 • Exempel
  • Årsinkomst: 600 000 kr
  • Bolån: 3 000 000 kr
  • Skuldkvot: 5,0 (3 000 000 kr / 600 000 kr)
  • Amorteringskrav: 2 500 kr extra per månad (3 000 000 kr x 1 % = 30 000 kr / 12 månader)
   • Tills skuldkvoten är nere i 4,5 x årsinkomsten

 

Sammanlagd effekt av gamla och nya regler

Summa amortering för ett köp (eller nytt lån) under 2018, om FI får igenom sitt förslag.

 • Exempel
  • 5 000 kr per månad enligt reglerna om belåningsgrad
  • 2 500 kr per månad enligt reglerna om skuldkvot
  • 7 500 kr per månad i total amortering

 

Tidplan – om än osäker

FI:s utspel den 31 maj 2017 är ett första utkast. Planen är därefter följande.

 • FI sänder utkastet på remiss till banker och bolåneinstitut
  • Före sommaren 2017 (är inte sommaren redan här?)
 • FI färdigställer förslaget och lämnar det till regeringen
 • Regeringen beslutar om förslaget
  • Hösten 2017
 •  Det skärpta amorteringskravet börjar gälla
  • Början av 2018 (blev den 1 mars 2018)

Kommer det att bli som FI vill? Utkastet har redan mött stark kritik. Bland annat har det framförts att ett skärpt amorteringskrav:

 • Slår hårt mot redan svaga grupper
 • Drabbar ensamstående
 • Skadar rörligheten på bostadsmarknaden
 • Minskar utbudet av bostäder
 • Förvärrar bostadsbristen när det blir dyrare att bo
 • Minskar bostadsbyggandet
 • Kan orsaka stort prisfall på bostäder vilket blir skadligt för samhällsekonomin
 • Kan omvänt driva upp priserna på små bostäder

En opinionsundersökning genomförd av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling visar att nästan 50 % unga människor (18-30 år) känner stor oro för ytterligare lånebegränsande åtgärder jämfört med vad som redan gäller.

Regeringen har tidigare gått ut med i andra sammanhang att en ökning av bostadsbyggandet prioriteras och att man inte tänker vidta åtgärder som hotar detta.

Nu återstår det att se hur regeringen tar ställning till FI:s förslag.

 

Kontakta oss om din lånesituation

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur din lånesituation ser ut. Kan du minska din privata belåning genom resultatplanering och inkomstplanering?

Kommentarsfunktionen är avstängd.