Finansinspektionen amorteringskrav amorteringskravet skuldkvot belåningsgrad

Uppdatering 2017-12-11: Amorteringskrav för höga skulder beslutat den 30 november 2018.

Uppdatering 2017-11-13: Finansinspektionen har överlämnat förslaget till regeringen för beslut.

Skärpningen av amorteringskravet senareläggs två månader, från ”början av 2017” till den 1 mars 2018. Finansinspektionens motiv: ”bolåneföretagen behöver tid för att utbilda sin personal, bygga upp systemstöd och ta fram nödvändig dokumentation”.

Den 13 november 2017 ska styrelsen i Finansinspektionen besluta om att överlämna förslaget till skärpta amorteringsregler till regeringen. Regeringen ska sedan godkänna förslaget innan det kan genomföras.

Vi har skrivit om de nya reglerna i artiklarna Amorteringskrav skärps för höga skulder och Skärpt amorteringskrav på remiss.

 

Kontakta oss om din lånesituation

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur din lånesituation ser ut. Kan du minska din privata belåning genom resultatplanering och inkomstplanering?

Kommentarsfunktionen är avstängd.