Finansinspektionen amorteringskrav amorteringskravet skuldkvot belåningsgrad

Uppdatering 2017-12-11: Amorteringskrav för höga skulder beslutat den 30 november 2017.

Uppdatering 2017-11-13: Finansinspektionen har överlämnat förslaget till regeringen för beslut.

Finansinspektionen har idag den 22 juni 2017 sänt ut ett komplett förslag till nya regler om skärpt amorteringskrav på remiss.

Nuvarande regler tar sikte på bostäder med hög belåningsgrad (bolån på mer än 50 % av marknadsvärdet).

De nya reglerna innebär ytterligare amortering för hushåll med hög skuldkvot (bolån på mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten). Vi har beskrivit förslaget i artikeln Amorteringskrav skärps för höga skulder.

 

Tidplan för skärpt amorteringskrav

Remisstiden går ut den 8 september 2017. Därefter ska Finansinspektionen bearbeta synpunkterna och lämna ett färdigt förslag till regeringen.

För tre veckor sedan nämnde Finansinspektionen att de nya reglerna skulle börja gälla ”i början av 2018”. Det har nu preciserats till den 1 januari 2018, förutsatt att förslaget leder till beslut.

Uppdatering 2017-10-20: Senareläggning av det skärpta amorteringskravet.

 

Kontakta oss om din lånesituation

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur din lånesituation ser ut. Kan du minska din privata belåning genom resultatplanering och inkomstplanering?

Kommentarsfunktionen är avstängd.