Planeringsblock för år 2024, illustrerar att anstånd för skatter och avgifter förlängs som längst till detta år
Anstånd som längst till år 2024 (Bild Marco Verch, ccnull, har beskurits)

Ett stort antal anstånd med betalning av skatter och avgifter beviljade under våren 2020, i början av pandemin, men de upphör under våren 2022.

 

Extra ändringsbudget om anstånd

Dessa anstånd ska nu kunna förlängas med ytterligare 24 månader, som längst till våren 2024. Förlängningen ska dock vara kombinerad med en avbetalningsplan mellan företaget och Skatteverket. Anståndsbeloppen ska vara återbetalda när anståndstiden löper ut. Förlängningen innebär att den maximala anståndstiden blir fyra år.

Regeringen avser att inom kort överlämna en extra ändringsbudget till riksdagen, med förslaget till förlängning.

Uppdatering 2022-02-05: Nu har den tredje extra ändringsbudgeten avlämnats till riksdagen.

 

Tidigare förslag om anstånd dras tillbaka

Det nya förslaget i den kommande extra ändringsbudgeten medför att regeringen drar tillbaka det nuvarande förslaget, som fanns i prop. 2021/22:65.

Den propositionen skulle ha beslutats i riksdagen den 2 februari (2021/22:Sku12), men det beslutet blir alltså inställt i väntan på den extra ändringsbudgeten.

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Du kan också få stor hjälp av vår omfattande översikt över coronastöd för företagare.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.