Riksdagen, illustrerar riksdagsbeslut
Riksdagen har beslutat om coronastöd (Bild: Johannes Jansson, Wikimedia Commons, beskuren)

Den 2 februari 2022 beslutade riksdagen om de två första extra ändringsbudgetarna för i år, något som berör en rad coronastöd.

Vi har beskrivit innehållet ändringsbudgetarna här.

 

Beslutets innehåll

Riksdagens beslut innebär följande.

 • Läkarintyg
  • Förslag till lagändring: Tillfälligt slopat krav på läkarintyg för anställda under de första 14 dagarna av en sjuklöneperiod, gäller retroaktivt från 19 januari 2022
  • Förslag till budgetändring: Tillfälligt slopat krav på läkarintyg för egenföretagare under de första 14 dagarna av en sjuklöneperiod, gäller retroaktivt från 8 december 2021
  • Riksdagens beslut: Ja till lagändringen och budgetändringen
  • Regeringens åtgärd: Efter riksdagens beslut har regeringen utfärdat förordningar enligt beslutet
 • Karensavdrag och karensdag
  • Förslag till budgetändring: Ersättning för karensavdrag för anställda, gäller 8 december 2021 – 31 mars 2022
  • Förslag till budgetändring: Ersättning för första 14 karensdagarna för egenföretagare (ENV och HB/KB), gäller 8 december 2021 – 31 mars 2022
  • Riksdagens beslut: Ja till budgetändringen
  • Regeringens åtgärd: Efter riksdagens beslut har regeringen utfärdat förordningar enligt beslutet
 • Ersättning för höga sjuklönekostnader
  • Förslag till budgetändring: Ersättning till arbetsgivare, gäller 1 december 2021 – 31 mars 2022
  • Riksdagens beslut: Ja till budgetändringen
  • Regeringens åtgärd: Efter riksdagens beslut har regeringen utfärdat förordning enligt beslutet
 • Omsättningsstöd för egenföretagare
 • Omställningsstöd för företag
  • Förslag till budgetändring: Återinförande för 1 december 2021 – 28 februari 2022 och vid behov till 31 mars 2022
  • Riksdagens beslut: Ja till budgetändringen
 • Tillfälliga anstånd med betalning av skatter och avgifter
  • Förslag till lagändring: Förlängning till 3 nya perioder (oktober, november och december 2021), utökning till maximalt 9 perioder (tidigare maximalt 6-7 perioder), anstånd som längst till 12 februari 2023 (tidigare 12 mars 2022)
  • Riksdagens beslut: Ja till lagändringen
 • Evenemangsstöd
  • Förslag till budgetändring: Förlängning till 1 januari – 31 mars 2022
  • Riksdagens beslut: Ja till budgetändringen
  • Riksdagens beslut: Ja till utskottsinitiativet om tillkännagivande till regeringen att ändra kriterierna för evenemangsstödet, så stödet kan tilldelas snabbare och till fler
  • Regeringens förslag: Utökad förlängning, till 30 juni i stället för 31 mars 2022
 • Skattefri förmån av fri parkering vid arbetet
  • Förslag till ny lag: Förlängning till 1 januari – 30 juni 2022
  • Riksdagens beslut: Ja till den nya lagen

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Du kan också få stor hjälp av vår omfattande översikt över coronastöd för företagare.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.