Arbetsgivaravgifter sänks för unga
Arbetsgivaravgifter sänks för unga (Bild: Wikimedia Commons)

Riksdagen beslutade den 18 juni om sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Förslaget ingick i vårändringsbudgeten för 2019, som riksdagen antog samma dag. Beslutet stämmer med vår beskrivning i artikeln Vårändringsbudget 2019 – Alla skatteförslag från den 13 april 2019.

 

Avgift 10,21 % för ungdomar 15-17 år från 1 augusti 2019

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna gäller ungdomar som den 1 januari har fyllt 15 men inte 18 år. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2019 och avser ersättningar som betalas efter den 31 juli 2019. Den sänkta arbetsgivaravgiften gäller även om lönen är intjänad in tidigare, men blir utbetalad efter den 31 juli 2019.

Nedsättningen innebär att arbetsgivaren bara ska betala ålderspensionsavgiften på 10,21 % för ersättningar upp till 25 000 kr per månad, i stället för de fulla arbetsgivaravgifterna på 31,42 %. Om ersättningen är högre än 25 000 kr för en månad så arbetsgivaren betala fulla arbetsgivaravgifter för den överskjutande delen.

 

Avgift 0 % för ungdomar 15-17 år under 2020?

Nästa steg är att regeringen ska återkomma under 2020 med förslag om att slopa även ålderspensionsavgiften för ungdomar. Det innebär att arbetsgivaravgifterna i nästa steg kan bli sänkta från 10,21 % till 0 % för ungdomar som är 15-17 år, men det är alltså inte beslutat ännu. Vi har beskrivit detta i artikeln om 2019 års ekonomiska vårproposition från den 13 april 2019.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur ändringen påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vad de nya reglerna om arbetsgivaravgifter innebär för ditt företag.

Kommentarsfunktionen är avstängd.