Växa-stödet för den först anställde blir förlängt
Växa-stödet för den först anställde blir förlängt (Bild: Pexels)

Riksdagen beslutade den 18 juni att Växa-stödet för den först anställde blir förlängt. Förslaget ingick i vårändringsbudgeten för 2019, som riksdagen antog samma dag. Beslutet stämmer med vår beskrivning i artikeln Vårändringsbudget 2019 – Alla skatteförslag från den 13 april 2019.

 

Växa-stödet förlängt från 12 till 24 månader

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställde blir förlängt till att gälla 24 månader i stället för 12 månader. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2019 men gäller redan för anställningar som började efter den 28 februari 2018.

Nedsättningen innebär att företaget bara ska betala ålderspensionsavgiften på 10,21 %, i stället för de fulla arbetsgivaravgifterna på 31,42 %.

Växa-stödet gäller flera kategorier av företag, som i det här sammanhanget kallas enmansföretag:

 1. Enskilda näringsidkare
  • Som inte har någon anställd
 2. Aktiebolag
  • Som inte har någon anställd,
  • … eller endast en anställd som också är delägare
 3. Handelsbolag
  • Som inte har någon anställd,
  • … och med högst två delägare

I en del nyhetsrapportering har det stått att förlängningen från 12 till 24 månader bara skulle gälla enskilda näringsidkare. Det är fel. Förlängningen gäller alla enmansföretag, alltså alla tre ovanstående kategorier (prop. 2018/19:99 s. 51-53).

Övergångsregeln innebär att de företag som redan har växa-stöd för anställningar som började efter den 28 februari 2018 får fortsatt stöd i 24 månader i stället för att det skulle ha upphört efter 12 månader. Den som i extremfallet har växa-stöd från februari 2018 kan alltså få fortsatt stöd till och med januari 2020, i stället för att det skulle ha upphört i januari 2019.

 

Växa-stödet kvar för enskilda näringsidkare

När riksdagen beslutade om budgeten för 2019 var det utifrån en reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna. I den reservationen ingick att slopa Växa-stödet för enskilda näringsidkare från den 1 juli 2019. Skälet var att enskild näringsverksamhet, med sitt obegränsade personliga ansvar, är en olämplig företagsform att anställa personal i.

Regeringen gick emot det riksdagsbeslutet och föreslog i vårändringsbudgeten att växa-stödet ska vara kvar för enskilda näringsidkare. Regeringens argument var att ”enskilda näringsidkare behandlas likvärdigt med aktiebolag och handelsbolag”. Så blev det också i och med riksdagens beslut att godkänna vårändringsbudgeten.

 

Växa-stödet bör bli permanent

Lagstiftningen om växa-stöd är tillfällig. Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna ska upphöra den 31 december 2021 för alla.

Regeringen har dock kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om att nedsättningen bör bli permanent. Inget färdigt förslag lämnades i vårändringsbudgeten för 2019, utan regeringen avser att återkomma med ett förslag ”under mandatperioden”. Om förslaget blir godkänt i riksdagen så får det effekt från och med 2022. Inget beslut har alltså fattats ännu.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om vad växa-stödet innebär för dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vad växa-stödet och förlängningen kan innebära för dig och ditt företag.

Kommentarsfunktionen är avstängd.