Bild på sjuk flicka
Bild: Kelly Sikkema, unsplash.com (har beskurits)

En rad corona-åtgärder som gäller sjukdom ska förlängas till årsskiftet, enligt förslag som regeringen ska ta fram.

 

Tillfälliga sjukdomsregler förlängs

Karensdagen har slopats. Anställda får ersättning för karensavdraget med 804 kr. Företagare med enskild näringsverksamhet och delägare i handelsbolag/kommanditbolag får ersättning med 804 kr för de första 14 karensdagarna. Det gäller under för perioden 2020-03-11 – 2020-09-30.

  • Förslag till förlängning: Ersättningen ska fortsätta gälla till och med 2020-12-31

Läkarintyg krävs inte för de första 14 dagarna. Försäkringskassan har utökat undantaget med 7 dagar till 21 dagar. Det gäller under perioden 2020‐03‐13 – 2020‐09‐30.

  • Förslag till förlängning: Det slopade kravet på läkarintyg ska fortsätta gälla till och med 2020-12-31
  • Uppdatering 2020-10-23: Försäkringskassan återgår den 1 november 2020 från 21 dagar till Krav på läkarintyg från dag 15

Sjuklönekostnaderna hos företagen täcks av staten om de är höga, varje månad under perioden 2020‐08‐01 – 2020‐09‐30.

  • Förslag till förlängning: Stödet för höga sjuklönekostnader ska fortsätta gälla till och med 2020-12-31
  • Detta ska inte blandas ihop med att staten täckte företagens sjuklönekostnader fullt ut varje månad under perioden 2020‐04‐01 – 2020‐07‐31, men det stödet har alltså upphört

Du har en översikt här över alla olika datum som gäller.

 

Nästa steg för förlängningen

De nya reglerna är än så länge bara en avsiktsförklaring från regeringen.

Vi bedömer dock sannolikheten som hög för att regeringen fullföljer sin plan. Avsiktsförklaringen är politiskt förankrad mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Några av åtgärderna kan regeringen ha fullmakt att ändra själv i förordningar, enligt tidigare beslut i riksdagen. Men i den mån ändringar krävs i lagstiftningen kan det dröja några veckor. Vi beskriver beslutsgången i gårdagens artikel om förlängningen av omställningsstödet.

 

Kontakta oss om din lönehantering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om förutsättningarna för stöd till just ditt företag. Vi ber dig dock om förståelse för att förslaget inte är presenterat av Socialdepartementet ännu.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.