Timglas visar att tiden rinner ut för coronaåtgärderna
Tiden rinner ut för coronaåtgärderna (Bild: Needpix)

Många coronaåtgärder har sjösatts under våren och sommaren, men de löper under olika tidsperioder.

Här hjälper vi dig hålla reda på vad som gäller när, med alla datum för de viktigaste åtgärderna för företag.

Arbetsgivaravgifter

 • Sänkta avgifter 2020‐03‐01 – 2020‐06‐30
 • Upphörde 2020‐07‐01

Egenavgifter

 • Sänkta avgifter 2020‐01‐01 – 2020‐12‐31
 • Ordinarie avgifter från 2021‐01‐01

Hyresrabatt

 • Statligt stöd 2020‐04‐01 – 2020‐06‐30
 • Upphörde 2020‐07‐01
 • Ansökan från hyresvärden senast 2020‐08‐31

Korttidspermittering

 • 20 %, 40 % eller 60 % 2020‐03‐16 – 2020‐12‐31
 • 80 % 2020‐05‐01 – 2020‐07‐31
 • 80 % Upphörde 2020‐08‐01

Omställningsstöd

Karensdag

Läkarintyg

Sjuklönekostnader

Fri parkering vid arbetet

 • Skattefri förmån 2020‐04‐01 – 2020‐12‐31

Gåva till anställda

 • Skattefri förmån 2020‐04‐01 – 2020‐12‐31

Betalning arbetsgivaravgifter, avdragna skatter, moms

 • Anstånd upp till 3 månader 2020‐01‐01 – 2020‐09‐30

Kreditgaranti (statlig garanti från Riksgälden till bankerna)

Lågräntelån (räntefritt från Riksbanken till bankerna)

 • För banklån som beviljas 2020‐03‐20 – Tills taket 500 miljarder kr har uppnåtts
 • Utlånat 2020‐07‐31: 164,5 miljarder kr

Periodiseringsfond

 • Gäller fysiska personer, med enskild näringsverksamhet eller delägare i handelsbolag/kommanditbolag
 • Avsättning 2019 höjd från 30 % till 100 % upp till 1 mkr
 • Gäller inkomstdeklaration 2020 för 2019

Fri kost från allmänheten

Kontakta oss om din planering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina behov av stöd och om vilka val du har för ditt företag!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.