Grafik med nedåtgående kurvor
Bild: Luke Chesser, unsplash.com (har beskurits)

Ett nytt omsättningsstöd för enskilda näringsidkare ska införas, som en ny corona-åtgärd.

 

Omsättningsstöd 2020

Omsättningsstödet får likheter med det nuvarande omställningsstödet, men med två viktiga skillnader.

 1. För det första inriktas stödet specifikt på enskilda näringsidkare, som hittills inte har kunnat ta del av flera av de andra stödåtgärderna
 2. För det andra gäller stödet omsättningen, inte fasta kostnader såsom för omställningsstödet

En förutsättning är att näringsidkaren hade en omsättning på minst 200 000 kr under 2019.

Enskilda näringsidkare som har tappat mycket av sin omsättning 2020, jämfört med 2019, kan få stöd med 75 % av den minskade omsättningen och som mest 120 000 kr.

Stödet gäller samma tre stödperioder som omställningsstödet.

 • Mars-april 2020
  • Till enskilda näringsidkare som har tappat minst 30 % av omsättningen under mars-april 2020, jämfört med mars-april 2019
  • Stöd upp till 48 000 kr
 • Maj 2020
  • Till företag som har tappat minst 40 % av omsättningen under maj 2020, jämfört med maj 2019
  • Stöd upp till 24 000 kr
 • Juni-juli 2020
  • Till företag som har tappat minst 50 % av omsättningen under juni-juli 2020, jämfört med juni-juli 2019
  • Stöd upp till 48 000 kr

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Näringsdepartementet ska sända ut en promemoria på remiss, med förslag till hur de nya reglerna ska se ut. Avsikten är att omsättningsstödet ska börja gälla snarast möjligt.

 

Omsättningsstöd 2021

I överenskommelsen ligger att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare ska gälla även under 2021. Pengar ska sättas av för det i budgetpropositionen för 2021, som presenteras på måndag 21 september 2020.

 

Hur går det för handelsbolagen?

Ingenting sägs om handelsbolag i pressmeddelandet från regeringen.

Företagare som är delägare i handelsbolag har samma dilemma som enskilda näringsidkare eftersom de beskattas på samma sätt. Vinsten i företaget är deras lön och behovet av omsättningsstöd är därmed lika stort. Vi får se om promemorian från Näringsdepartementet även kommer att omfatta delägare i handelsbolag. Om inte, så kan det komma att tas upp av remissinstanserna.

 

Kontakta oss om din resultatplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om förutsättningarna för stöd till just ditt företag. Vi ber dig dock om förståelse för att förslaget inte är beslutat ännu.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.