Gåvor är avdragsgilla igen från 1 juli 2019
Gåvor är avdragsgilla igen från 1 juli 2019 (Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash)

Från den 1 juli 2019 blir dina gåvor till ideell verksamhet avdragsgilla igen. Det beslutade riksdagen den 4 juni 2019.

Avdraget görs i form av en skattereduktion på upp till 1 500 kr per år. Du behöver alltså ha skatt att reducera, från skattepliktiga inkomster, för att få skattereduktionen.

 

Så här fungerar avdraget för gåvor

Vi får tillbaka de gamla reglerna för skattereduktionen.

 1. Skattereduktionen gäller fysiska personer som vid inkomstårets utgång har fyllt 18 år
 2. … som under året har lämnat penninggåvor till godkända mottagare (gåva från utdelning går också bra)
 3. … på minst 200 kr per gång och minst 2 000 kr totalt under året
 4. … för social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning

Skattereduktionen är 25 % av de lämnade gåvorna och får vara högst 1 500 kr.

 • Exempel:
  • Gåvor på 4 000 kr minskar skatten med 1 000 kr (4 000 kr x 25 %)
  • Gåvor på 6 000 kr minskar skatten med 1 500 kr (6 000 kr x 25 %)
  • Gåvor på 8 000 kr minskar skatten med 1 500 kr (takbeloppet 6 000 kr x 25 %)

Gåvomottagaren ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket för godkända gåvor som är på minst 200 kr per tillfälle, förutsatt att gåvomottagaren vet vem gåvan kommer ifrån.

Skattereduktionen gäller gåvor som du lämnar från och med den 1 juli 2019. Det blir alltså ingen skattereduktion för gåvor före den dagen

 

Godkända gåvomottagare

Precis som i det gamla systemet ansöker gåvomottagare hos Skatteverket om att bli godkända för skattereduktion hos givarna. En nyhet är dock att i det nya systemet, som gäller från den 1 juli 2019, ska gåvomottagarna inte behöva betala någon ansökningsavgift eller årsavgift.

 

Avdraget blir förtryckt i inkomstdeklarationen

Skatteverket kommer att infoga beloppen för gåvor och skattereduktionen som förtryckta belopp i din inkomstdeklaration, förutsatt att de har fått kontrolluppgifter. Om du har lämnat gåvor som Skatteverket inte har fått kontrolluppgifter för så kan du själv lägga in rätt belopp i inkomstdeklarationen.

 

Bakgrund

Sverige hade ett system med skattereduktion under åren 2012-2015, men det avskaffades den 1 januari 2016. I rambeslutet med övergångsbudgeten för 2019 fick M och KD igenom att avdraget skulle införas igen från den 1 juli 2019 (Budgeten 2019 äntligen klar), vilket riksdagen nu alltså har genomfört i beslut från den 4 juni.

M och KD framförde i sin budgetreservation, som antogs den 12 december 2018, att ”Skatteavdraget visade god effekt, då givandet ökade till välgörande ändamål. Utformningen av ansökningsförfarandet säkerställde att organisationen och ändamålen för gåvorna levde upp till lagstiftningens krav”.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om avdragsgilla gåvor

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om din inkomstplanering.

Kommentarsfunktionen är avstängd.