RUT-avdrag fördubblat från 1 januari 2019
RUT-avdrag fördubblat från 1 januari 2019 (Bild: Flickr)

Nu kan du göra RUT-avdrag upp till 50 000 kr per person och år. De nya reglerna träder ikraft den 1 juli 2019 men gäller RUT-arbeten redan från den 1 januari 2019. Riksdagen beslöt om lagändringen den 4 juni 2019.

Hittills har RUT-avdrag fått göras upp till 25 000 kr, utom för personer som fyllt 65 år den 1 januari inkomståret som har fått göra avdrag med upp till 50 000 kr. Nu har vi alltså fått samma tak på 50 000 kr för alla personer.

Innehållet i denna artikel gäller dig som levererar RUT-tjänster i lika hög grad som dig som utnyttjar tjänsterna!

 

Så här fungerar ditt RUT-avdrag

RUT-avdraget infördes den 1 juli 2007. Sedan kom ROT-avdraget som infördes den 8 december 2008 och gäller reparation, ombyggnad, tillbyggnad och underhåll av bostäder.

Du får RUT-avdrag för följande tjänster i bostaden.

 • Enklare städning
 • Flyttstädning
 • Vård av kläder och hemtextilier
 • Reparation och underhåll av vitvaror

Du får också RUT-avdrag för följande tjänster i nära anslutning till bostaden.

 • Snöskottning
 • Häckklippning och gräsklippning
 • Krattning och ogräsrensning
 • Beskärning och borttagande av träd och buskar
 • Installation, reparation och underhåll av IT-utrustning inklusive handledning och rådgivning

Slutligen får du RUT-avdrag för följande tjänster i eller i nära anslutning till bostaden

 • Barnpassning
 • Lämning till och hämtning från förskola, skola, fritidsaktiviteter och liknande
 • Annan omsorg och tillsyn i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden
 • Flyttning mellan bostäder samt till och från magasinering

Både RUT-avdraget och ROT-avdraget gäller kostnader för arbete inklusive moms, men inte kostnader för material, utrustning och resor.

 

Skattereduktion för RUT och ROT

Du får avdraget i form av skattereduktion. Du behöver alltså ha skatt att reducera, från skattepliktiga inkomster, för att få skattereduktionen. Allt för många människor faller i fällan varje år att deras skatt inte täcker skattereduktionen. Den överskjutande delen av avdraget går då förlorad.

Skattereduktion medges med 50 % av arbetskostnaden för RUT-arbeten och 30 % av arbetskostnaden för ROT-arbeten. Summan av skattereduktionen för RUT-arbeten och ROT-arbeten får uppgå till högst 50 000 kr per person och år, varav högst 25 000 kr per person och år för RUT-arbeten till och med inkomstår 2018 för personer som inte har fyllt 65 år den 1 januari under inkomståret. För personer som har fyllt 65 år under inkomståret finns inte den begränsningen, utan det är det gemensamma taket på 50 000 kr som gäller.

Förändringen nu är att även personer under 65 år får dra av upp till 50 000 kr per person och år tillsammans för RUT-avdrag och ROT-avdrag, utan någon särskild begränsning av RUT-avdraget. Det innebär att alla personer, oavsett ålder, får samma möjligheter till avdrag från och med den 1 januari 2019.

 

Bakgrund och fortsättning

I rambeslutet med övergångsbudgeten för 2019 fick M och KD igenom att begränsningen av RUT-avdraget till 25 000 kr skulle höjas till 50 000 kr från den 1 juli 2019 (Budgeten 2019 äntligen klar), vilket riksdagen nu alltså har genomfört i beslutet från den 4 juni. Observera att om du också gör ROT-avdrag så är taket 50 000 kr gemensamt för RUT och ROT!

M och KD framförde i sin budgetreservation, som antogs den 12 december 2018, att höjningen av taket som riksdagen beslutade om nu bara är ett första steg. I nästa steg vill M och KD att tjänsterna som kan ingå i RUT-avdraget ska utvidgas till ”t.ex. tillsyn av hemmet vid resa eller frånvaro, tvätt av kläder, flytt av bohag inom samma bostad, hämtning av trädgårdsavfall samt plantering av växter i trädgården”. De vill också utreda ”ett mer generöst RUT-avdrag för äldre”. När tjänsterna som kan ingå i RUT-avdraget har utökats anser de att taket bör höjas i ett nästa steg till 75 000 kr per person och år. Samma frågor finns med i januariavtalet (punkt 16) mellan S, C, L och MP inför regeringsbildningen.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om ditt RUT-avdrag

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om din inkomstplanering. Kolla tillsammans med oss att du kan använda hela ditt RUT-avdrag så inget går förlorat.

Är du leverantör av RUT-tjänster? Då innebär det här beslutet fördubblade möjligheter att marknadsföra och sälja dina tjänster. Vi hjälper dig med den ekonomiska planeringen för att du ska kunna genomföra din expansion!

Kommentarsfunktionen är avstängd.