kassaskåp 3:12-utredning låsta pengar låst utdelning låst vinst höjd skatt fåab 3:12-regler

Uppdatering 2017-08-27: Regeringen backar helt om 3:12-regler.

Regeringen har lämnat ett färdigt förslag om ändrade 3:12-regler till lagrådet för granskning den 8 juni 2017. Förslaget gäller dig som äger aktier i ett onoterat aktiebolag.

 

Inga hänsyn till remissvar om 3:12-regler

Lagrådsremissen stämmer nästan helt överens med utkastet som regeringen sände ut på allmän remiss den 22 mars 2017. Lagrådsremissen stämmer även i sin helhet med vår beskrivning i Regeringen backar om delar av 3:12-förslaget. Det innebär att regeringen nu står på sig och inte tar några fler intryck av den omfattande kritik som har framförts.

Att regeringen nu står fast vid utkastet kan ses i ljuset av den senaste tidens politiska osäkerhet.

Oppositionen har gjort flera utspel om att frångå den sammanhållna budgetprocessen, där statsbudgeten antas i sin helhet. I stället vill man bryta ut vissa skattefrågor, t.ex. 3:12-förslaget.

Regeringen har kontrat i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 8 juni 2017, där man uppmanar oppositionen att stå fast vid ett sammanhållet budgetbeslut i höst. I artikeln hänvisar finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund till att samtliga skatteförslag nu remitteras till lagrådet. Där görs lagtekniska granskningar innan förslagen infogas i höstens budgetproposition.

Vi får därmed se hur riksdagsbehandlingen kommer att gå i höst, men du bör ha beredskap för att skattereglerna kan komma att ändras.

 

Kontakt

Förbered dig genom att tala med din kontaktperson hos oss om hur förslaget till nya regler kommer att påverka just dig, din resultatplanering och din inkomstplanering!

Kommentarsfunktionen är avstängd.