Vårdpersonal framför datorskärm, illustrerar att kravet på läkarintyg tas bort tillfälligt
Bild: Irwan Iwe, unsplash.com (har beskurits)

Regeringen har lämnat förslag att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt.

Vanliga regler är att läkarintyg ska lämnas från och med sjukdag 8. Undantaget innebär att läkarintyg ska lämnas först från och med sjukdag 15. Undantaget ska gälla 19 januari-31 mars 2022.

 

Tidplan

Det är uppenbart att ärendet hanterats i brådska. Flera standardmoment i den här typen av ärende är publicerade sent eller saknas fortfarande. Själva åtgärden är dock en angelägen avlastning för sjukvården.

Regeringen har tidigare aviserat att de ska återkomma i en extra ändringsbudget i början av 2022, om att återinföra eller förlänga ett antal andra pandemiåtgärder. Troligen kommer de åtgärderna med i samma ändringsbudget.

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Vi tillhandahåller också en löpande uppdaterad översikt över coronastöd för företag.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.