Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

Den 1 juli 2019 börjar en rad nya lagar att gälla. Här är ett urval av vad vi tror är intressantast för dig företagare.

 • Höjt tak för RUT‐avdrag
  • Fördubblade möjligheter att sälja RUT-tjänster
  • … och kunden får dra av köpen redan från och med den 1 januari 2019
  • Se vår artikel RUT-avdrag fördubblat 2019
 • Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag
 • Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
 • Sänkt moms på elektroniska publikationer
 • Avskaffad särskild löneskatt för äldre
  • Löneskatten 6,15 % tas bort för personer äldre än 65 år vid årets ingång
  • Se över din inkomstplanering med oss!
 • Moms på uthyrning av vårdpersonal
  • Omdiskuterat inom både den privata och offentliga vården
  • Visserligen ingen ny lag utan ett ställningstagande från Skatteverket, men det förtjänar att tas upp här
  • Omdiskuterat, men färska förhandsbesked från Skatterättsnämnden följer Skatteverkets linje
  • Förhandsbeskeden kommer säkert att överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen, men just nu bör du vara förberedd på att det är moms på personaluthyrning som gäller
  • Se vår artikel Moms på uthyrning av vårdpersonal

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur de nya lagarna påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vad de nya lagarna innebär för dig.

Kommentarsfunktionen är avstängd.