Finansdepartementet föreslår slopat avdrag för representation i form av måltider
Förslag: Slopa avdrag för representationsmåltider

Uppdatering 2017-03-03: Räknehjälp för avdrag

Uppdatering 2016-12-08: Riksdagen har beslutat om skattefrågorna i budgeten (Skatteändringar 2017).

Uppdatering 2016-06-22: Den 21 juni beslutade riksdagen att anta regeringens förslag, helt enligt beskrivningen på denna sida (Budget 2016 och 2017 beslutade).

Finansdepartementet har tagit fram förslag till ändringar av reglerna för representation från 2017.

Förslaget

 • Företagens inkomstskatt: Avdraget för representation slopas för förtäring (lunch, middag, supé etc)
  • Undantag: Avdraget finns kvar för enklare förtäring
  • ”Utgifter för förtäring ska dock bara dras av om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som måltid och som är av mindre värde” (inkomstskattelagen 16 kap. 2 §, föreslagen lydelse)
  • Exempel: Affärsbesökare bjuds på fika motsvarande vad företaget kan ge personalen som avdragsgill och för personalen skattefri personalvårdsförmån
 • Företagens moms: Avdrag ska få göras för moms på ett underlag upp till 300 kr för förtäring per person och tillfälle
  • Beträffande förtäring får alltså moms dras av trots att kostnaden inte får dras av i inkomstbeskattningen
 • Övriga typer av representation (annat än förtäring): Reglerna för avdrag påverkas inte, de är kvar oförändrade
  • Det är bara avdragsgill representation som kan ge momsavdrag
  • Gäller både inkomstskatt och moms
  • Exempel: Greenfee, biljetter till idrottsevenemang, representationsgåvor, jubileum
 • Ikraftträdande: Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2017 och gälla räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2016
  • Exempel, räkenskapsår 1 december – 30 november: Ändringarna börjar gälla räkenskapsåret 1 december 2017 – 30 november 2018

Remiss

Regeringen har sänt ut förslaget på remiss (frågat efter synpunkter), med sista svarsdag den 15 april 2016. Regeringen planerar dock även att ha det slutgiltigt förslaget med i vårändringsbudgeten 2016, som ska lämnas till riksdagen redan den 13 april 2016.

 

Kommentarsfunktionen är avstängd.