Sjukförsäkring och sjukpenning, illustrerat med Apotek Hjärtat
Apotek Hjärtat (commons.wikimedia.org, har beskurits)

I budgeten för 2022 föreslår regeringen höjning av taket för sjukpenning. Det är en av flera åtgärder för att förstärka sjukförsäkringen.

 

Dagens sjukpenning

Sjukpenningen beräknas utifrån dina arbetsinkomster från tjänst och näringsverksamhet – din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Ju högre din SGI är, desto mer får du i sjukpenning per dag om du blir sjuk. Men bara upp till ett tak, har du högre inkomst än SGI-taket så ökar inte sjukpenningen mer.

Vi har idag tre SGI-tak. Beloppen är med nu gällande regler följande.

 1. Tillfällig föräldrapenning (vab) och graviditetsersättning
  • Grundas på arbetsinkomster upp till 7,5 prisbasbelopp per år
  • SGI-tak år 2022: Årsinkomst 362 250 kr (2021: 357 000 kr)
 2. Sjukpenning
  • Grundas på arbetsinkomster upp till 8 prisbasbelopp per år
  • SGI-tak år 2022: Årsinkomst 386 400 kr (2021: 380 800 kr)
  • Högsta sjukpenning per dag år 2022: 821 kr (2021: 810 kr)
 3. Föräldrapenning
  • Grundas på arbetsinkomster upp till 10 prisbasbelopp per år
  • SGI-tak år 2022: Årsinkomst 483 000 kr (2021: 476 000 kr)

 

Framtidens sjukpenning

Regeringen föreslår att taket för SGI höjs från dagens 8 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp. Punkten 2 ovan kommer då att se ut så här i stället, från och med år 2022.

 • 2. Sjukpenning (förslaget till höjning)
  • Grundas på arbetsinkomster upp till 10 prisbasbelopp per år
  • SGI-tak år 2022: Årsinkomst 483 000 kr i stället för 386 400 kr
  • Högsta sjukpenning per dag år 2022: 1 027 kr i stället för 821 kr

Det framgår inte ännu av informationen om punkt 1 kommer att förändras, tillfällig föräldrapenning och graviditetsersättning.

 

Glappet mellan SGI och PGI minskar

Din allmänna pension beräknas liksom sjukpenningen utifrån dina arbetsinkomster från tjänst och näringsverksamhet – din pensionsgrundande inkomst (PGI). Ju högre din PGI är, desto mer får du i allmän pension. Men även här bara upp till ett tak, har du högre inkomst än PGI-taket så ökar inte pensionen mer.

Medan SGI-taket beräknas från prisbasbeloppet så beräknas PGI-taket från inkomstbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet för år 2022 får vi veta först i oktober 2021, men vi kan illustrera reglerna med vad som gäller i år.

 • Allmän pension
  • Grundas på arbetsinkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp per år
  • PGI-taket för år 2021: Årsinkomst 550 000 kr

Eftersom inkomsttaken beräknas på olika sätt så har vi ett glapp här. Medan PGI-taket år 2021 ligger på 550 000 kr så ligger SGI-taket på 386 400 kr.

 • SGI-målet: Om du strävar efter högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomst år 2021 (386 400 kr) så fattas det alltså 163 600 kr för att få högsta möjliga pensionsgrundande inkomst (550 000 kr)
 • PGI-målet: Om du i stället strävar efter högsta möjliga pensionsgrundande inkomst år 2021 (550 000 kr) så får du ingen ökad sjukpenning för de översta 163 600 kr, det som överstiger den högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomsten (386 400 kr)
  • Trots att företaget betalar fulla sociala avgifter för hela årsinkomsten!

Hur kan det här se ut år 2022 då? År 2021 ökade PGI-taket med 11 000 kr jämfört med år 2020, från 539 000 kr till 550 000 kr. Vi vet ju inte inkomstbasbeloppet för år 2022 ännu. Men om vi tänker oss en liknande ökning som för år 2021 så kan vi uppskatta PGI-taket år 2022 till ca 561 000 kr (observera att det endast är en gissning än så länge). I så fall kommer glappet år 2022 att minska till ca 78 000 kr mellan det nya SGI-taket 483 000 kr och det tänkta PGI-taket på 561 000 kr. Glappet minskar alltså till mindre än hälften jämfört med nuvarande regler. Det är bra.

 • SGI-målet: Om du strävar efter högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomst år 2022 (483 000 kr) så kommer det att fattas ca 78 000 kr för att få högsta möjliga pensionsgrundande inkomst (ca 561 000 kr)
 • PGI-målet: Om du i stället strävar efter högsta möjliga pensionsgrundande inkomst år 2022 (ca 561 000 kr) så får du ingen ökad sjukpenning för de översta 78 000 kr, det som överstiger den högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomsten (483 000 kr)
  • Trots att företaget fortfarande betalar fulla sociala avgifter för hela årsinkomsten, men avgifterna för inkomst utan SGI minskar ändå rejält

 

Inkomstplanering från år 2022

Förutsatt att regeringens förslag i budgeten leder till lagstiftning så ser vi att ditt val för inkomstplaneringen blir lättare.

Förstahandstipset är att sträva efter PGI-målet för dina arbetsinkomster, maximal pensionsgrundande inkomst. Då får du automatiskt full sjukpenninggrundande inkomst, utom i de fall en stor del av årsinkomsten består av förmåner. Förmåner är nämligen pensionsgrundande men inte sjukpenninggrundande. Det kan vi dock lösa åt dig i så fall.

Andrahandstipset, om du inte vill eller kan ta ut inkomst upp till PGI-taket, är att ändå sträva efter att uppnå SGI-taket. Vi vet aldrig om och när vi blir sjuka och då är all hjälp bättre än inget.

 

Kortfakta

Tips 1: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Ett populärt inslag där är Inkomststegen. Den hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Basbelopp

Tips 2: Varje år berättar vi om nästa års olika basbelopp. Vi visar också hur de påverkar gränser för inkomster, skatter, redovisning med mera.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål. Och inkomstplaneringen brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.