momssänkning reparationer kläder hemtextilier
Skräddaren, skomakaren, cykelreparatören m fl kan få momssänkning

Uppdatering 2016-12-08: Riksdagen har beslutat om skattefrågorna i budgeten (Skatteändringar 2017).

Uppdatering 2016-06-22: Den 21 juni beslutade riksdagen att anta regeringens förslag, helt enligt beskrivningen på denna sida (Budget 2016 och 2017 beslutade).

Regeringen tänker föreslå momssänkning från 25 % till 12 % för mindre reparationer från den 1 januari 2017.

 • I lagrådsremissen den 26 maj omfattas alla reparationer oavsett omfattning, ordet ”mindre” har strukits

Tjänster som omfattas

Förslaget omfattar mindre reparationer av:

 • Cyklar
  • Gäller dessa kategorier enligt lagen om vägtrafikdefinitioner
   • Kategori 1: Fordon som drivs med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon
   • Kategori 3: Vissa eldrivna fordon med tramp- eller vevanordning
   • Men inte kategori 2: Vissa eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning
 • Skor
 • Lädervaror
  • Varor som till övervägande del består av bearbetad djurhud
  • Även konstläder
   • I lagrådsremissen den 26 maj omfattas inte längre reparationer av konstläder av momssänkningen
 • Kläder
  • Både lagning och ändring
  • Men inte tvättning och strykning som tillhandahålls som separata tjänster
 • Hemtextilier
  • Textilier som används i hemmet, oavsett material
  • Både lagning och ändring

Ny affärschans vid momssänkning

Utför du lagningar och reparationer inom något område som omfattas av momssänkningen? Om sänkningen genomförs så ökar det möjligheterna att marknadsföra och utveckla din verksamhet.

Du kanske också behöver planera för anpassningar, t ex att i ökad omfattning erbjuda tvättning och strykning i samband med lagning och ändring av kläder i stället för som separata tjänster.

Tänk på att uppdatera kassaregistret med den nya momssatsen från den 1 januari, om du driver verksamhet som kräver kassaregister!

Följ utvecklingen med oss!

Miljöbakgrund

Detta förslag om momssänkning har samma miljöbakgrund som förslaget att införa Nytt REP-avdrag inom RUT-avdraget, men lagändringen inriktar sig på moms i stället för skattereduktion och på andra typer av tjänster, utan krav på att de ska utföras i hemmet.

Valet av tjänster som ska kunna få sänkt moms grundar sig på en undantagsregel i EUs momsdirektiv, som omfattar just de tjänster vi har beskrivit ovan.

Tidplan

Regeringen har tagit fram en promemoria som beskriver förslaget. Promemorian ska nu sändas ut på remiss (synpunkter efterfrågas), sedan är avsikten preliminärt att ta in lagförslaget i budgetpropositionen för 2017 och att ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2017.

 

Berörs du av förslaget? Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om du har frågor!

Kommentarsfunktionen är avstängd.