Budget 2017 budgetproposition

2017 års budgetproposition, som regeringen avlämnade den 20 september, innebär att lagstiftningsprocessen rullar vidare enligt plan för de förslag vi har berättat om.

Höständringsbudget 2016

Regeringens budgetproposition för i år innehåller inga direkta nyheter för företagare.

Budget 2017

Regeringens förslag innehåller punkterna vi har berättat om tidigare.

Beslutet innebär att 2017-01-01 börjar skattenyheter på flera områden att gälla. Se mer här:

Tidplan

Den 20 september avlämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen, med efterföljande debatt. Därefter har riksdagsledamöterna 15 dagar på sig att lämna förslag under den allmänna motionstiden, som går ut den 5 oktober 2016.

Efter den allmänna motionstiden ska riksdagens utskott behandla alla förslag, dels från regeringen, dels från riksdagens ledamöter. Förslagen sammanställs av finansdepartementet och debatteras i riksdagen ungefär den 20 november 2016. Under december fattas beslut om budgeten av riksdagen, så att riksdagens beslut kan överlämnas till regeringen dagarna före jul.

Andra förslag

Regeringen förbereder även andra förslag till riksdagen, som ligger utanför budgetpropositionen. Ett som påverkar företagare är att arbetsgivardeklaration ska lämnas med uppgifter per person varje månad (se vår nyhet Kontrolluppgift varje månad). Ett annat förslag som påverkar privatpersoner är ändringar av reglerna om uppskov med skatten vid försäljning av privatbostad (se vår nyhet Uppskov på remiss – Två förslag varav ett nytt).

Kontakt

Tala med din kontaktperson hos oss om hur nyheterna berör dig och hur du kan använda dem till din fördel!

Kommentarsfunktionen är avstängd.