Bild på omdöme 100 och 101 illustrerar att vi i november 2022 passerade vi 100 kundomdömen
Nu har vi fått över 100 kundomdömen och genomsnittsbetyget är högt!

Reco.se bjuder in alla som är verifierade kunder hos oss att lämna ett omdöme om vårt arbete för dem. Vi är glada och stolta över att nu har över 100 kundomdömen kommit in och genomsnittsbetyget fortsätter att vara högt, nämligen 4,7 av 5 möjliga. Stort tack till dig som har lämnat omdömen om oss. Stort tack också för att du är så nöjd med vårt arbete. Det sporrar oss till att fortsätta göra vårt allra bästa och se till att du får rätt hjälp med bra kvalitet och stort kundvärde.

 

Fristående insamling av kundomdömen från bekräftade kunder

Detta är en transparent process. Du kan se varje omdöme med kommentar och betyg. Insamlingen går också till på ett sätt som gör att reco.se kan verifiera att det bara är verkliga kunder som lämnar omdömen. Som de uttrycker det, ”101 uppriktiga omdömen”.

 • Du kan se resultatet direkt på vår Startsida
 • Du kan också se alla omdömen Här

Vill du lämna ett omdöme men har inte gjort det ännu? Håll i så fall utkik efter nästa kontakt från reco.se. Tack på förhand!

Bild på logo från reco.se "Rekommenderat företag 3 år i rad" illustrerar artikel om våra fina rekommendationer 2020-2022
Vi har blivit rekommenderat företag tre år i rad 2020-2022

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Vi har löpande nyhetsbevakning som du ser länkar till från vår startsida. Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag blir påverkade av de olika nyheterna. Till exempel hittar du mycket matnyttigt i våra stora översikter om basbeloppen (Basbelopp för 2023 – Exempel), SLR (Statslåneräntan 2023 och dina skatter) och möjligheter till lägre skatt från ditt aktiebolag (Utdelning från och försäljning av AB). Vi uppdaterar översikterna varje år och nu har du alla viktiga värden för 2023 framräknade. Varje månad hjälper vi dig också att på kort tid få koll på läget i våra nyhetsfilmer på YouTube (Ekonominyheter nov 2022 på YouTube).

Med resultatplanering och inkomstplanering hjälper vi dig att undvika negativa överraskningar och i stället bli offensiv. Bäst av allt – Den rådgivningen brukar ingå i ditt abonnemang till fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Skylt för Riksgälden, illustrerar att de fastställer statslåneräntan (SLR)
Riksgälden har fastställt statslåneräntan 2023 (Bild: Holger Ellgaard, Wikipedia Public Domain)

Statslåneräntan 2023 (SLR) blir 1,94 % (2022: 0,23 %).

 

Statslåneräntan fastställs varje vecka

SLR är den genomsnittliga räntan för statsobligationer som löper på minst fem år. SLR fastställs av Riksgälden varje torsdag och gäller en vecka framåt, från fredagen till och med torsdag nästa vecka.

Just SLR den 30 november varje år styr många skatteberäkningar nästa år. Ibland uttrycks det också som SLR ”i slutet av november”, men det är samma sak.

Den 24 november 2022 fastställde Riksgälden SLR till 1,94 %. Det är 1,71 procentenheter högre än de 0,23 % som gäller för 2022. SLR 1,94 % kommer att styra många skattevärden under år 2023.

 

Golvregel för räntor i skattereglerna

Från och med 2017 gäller ett golv på 0 % eller 0,50 %, om SLR skulle vara lägre.

2023 är SLR så hög att golvreglerna inte kommer att användas. Effekten blir därför en höjning för samtliga värden i exemplen på den här sidan.

 

Statslåneräntan 2023 styr flera skatteberäkningar

Här är några exempel på effekterna av statslåneräntan som just har fastställts för 2023.

 

Utdelningsutrymme (gränsbelopp)

Utdelningsutrymme för kapitalbeskattning av utdelning och vinst vid försäljning av kvalificerade aktier i fåmansföretag. Här följer regler styrda av SLR.

 • Huvudregeln
  • Anskaffningsvärde x 10,94 % – Höjning
   • 2023: 1,94 % (golv 0 %) + 9 procentenheter
   • 2022: 9,23 %
   • För gamla aktieinnehav kan anskaffningsvärdet i stället vara ett indexuppräknat värde, förmögenhetsvärdet 1990 eller kapitalunderlaget 1992
 • Huvudregeln och förenklingsregeln
  • Sparat utdelningsutrymme x 104,94 % – Höjning
   • 2023: 1,94 % (golv 0 %) + 3 procentenheter
   • 2022: 103,23 %

Dessutom styr basbeloppen utdelningsutrymmet på flera sätt. Du har en sammanfattande beskrivning av beräkningarna här.

 

Räntefördelning

Räntefördelning för fysiska personer som driver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag.

 • Positiv räntefördelning 7,94 % – Höjning
  • 1,94 % (golv 0 %) + 6 procentenheter
  • 2022: 6,23 %
 • Negativ räntefördelning 2,94 % – Höjning
  • 1,94 % (golv 0,50 %) + 1 procentenhet
  • 2022: 1,50 %

 

Periodiseringsfonder

Ränta för räkenskapsårets ingående periodiseringsfonder hos juridiska personer.

 • Schablonintäkt IB x 1,94 % – Höjt
  • 2023: 1,94 % (golv 0,50 %)
  • 2022: 0,50 %

 

Förmåner

Bilförmån, ränterelaterat belopp beräknat på nybilspriset. Dessutom ska du lägga till prisrelaterat belopp, ett fast belopp och fordonsskatten i förmånsvärdet.

Följande gäller för bilar registrerade från 1 juli 2021.

 • Ränterelaterat belopp 2,358 % – Höjning
  • 2023: 1,94 % (golv 0,50 %) x 0,70 = 1,358 % + 1 procentenhet = 2,358 %
  • 2022: 1,35 %

Följande gäller för bilar registrerade före 1 juli 2021.

 • Ränterelaterat belopp 1,455 % – Höjning
  • 2023: 1,94 % (golv 0,50 %) x 0,75 = 1,455 %
  • 2022: 1,35 %

Ränteförmån vid lån med rörlig ränta, den del av låneräntan som understiger jämförelseräntan.

 • Jämförelseränta 2,94 % – Höjning
  • 2023: 1,94 % (golv 0,50 %) + 1 procentenhet
  • 2022: 0,50 %

Om SLR ökar eller minskar minst 2 procentenheter jämfört med 1,94 % till utgången av maj 2023 så blir den nya SLR jämförelseränta för juli-december 2023.

Räntefria lån och lån med fastränta ska i stället jämföras med SLR vid lånetillfället plus 1 procentenhet, men minst 0,50 %.

 

Investeringssparkonto

Schablonintäkt för en fjärdedel av ett kapitalunderlaget beräknat av investeringsföretaget varje kvartal.

 • Schablonintäkt 2,94 % – Höjning
  • 2023: 1,94 % (golv 1,25 %) + 1 procentenhet
  • 2022: 1,25 %

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag.

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag blir påverkade av statslåneräntan. Med resultatplanering och inkomstplanering hjälper vi dig att undvika negativa överraskningar och i stället bli offensiv. Bäst av allt – Den rådgivningen brukar ingå i ditt abonnemang till fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Arkiv, illustrerar rättsfall om reducerade arbetsgivaravgifter för forskning i arkiv (Månadens Nyheter nov 2022 del 4, rättsfall)
Arkiv (Bild Skuddermudder, Wikimedia Commons), illustrerar rättsfall om arkivforskning

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall – 13 rättsfall på 36 minuter!

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 18 pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 11 nya, pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
– 2 lagrådsremisser och yttranden i väntan på proposition
– 6 nya propositioner (bl a budgetpropositionen för 2023, höjd skattereduktion för installation av solceller, höjda schablonbelopp för arbetsresor och tjänsteresor med bil)

Riksdagen
– Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (kontroller av byggen och bilvårdsföretag, höjda räntor på skattekontot, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– FI Finansinspektionen (bankernas bruttomarginal på bolån, råd om ditt bolån)
– Pensionsmyndigheten (inkomstbasbelopp för 2023, kvarskatt för pensionärer)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation oktober 2022)
– Riksbanken (prognoser styrränta och inflation)
– Riksgälden (utvecklingen av statslåneräntan)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering (remiss RFR 2 årsuppdatering 2023)
– BAS-kontogruppen (Bulletinen 3/2022, Bokföringsboken 2023 och Bokslutsboken 2023 finns att förhandsbeställa, remiss översyn kontoplan för anläggningstillgångar och övriga externa kostnader)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)
– Branschnytt (förvärv av redovisningsbyråer, framgångsrikt byråkoncept, att vara franchisetagare)

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Denna gång får du 13 rättsfall på 36 minuter – effektivt förklarade på knappt 3 minuter per rättsfall!

HovR Hovrätterna
– Bokföringsbrott
HFD Högsta Förvaltningsdomstolen
– Utomståenderegeln (lägre beskattning trots kort avbrott?)
KR Kammarrätterna
– Formlös resultatutjämning (får kostnader fördelas valfritt inom en koncern?)
– Brister i kassahanteringen
– Koncernredovisning med bostadsrättsföreningar?
– Garantiavsättning (schablonregeln och utredningsregeln, steg för steg)
– Företrädaransvar (4 mål)
– Arbetsgivaravgifter (3 mål, varav två om FoU-avdraget)

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen. Vi tackar för det fina omdömet!

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Budgetproposition 2023, titelsidan illustrerar artikel om budgeten
Budgetproposition 2023, titelsidan (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Den 8 november 2022 avlämnade regeringen sin budgetproposition för 2023 till riksdagen.

Vi presenterar här nyheter i urval, som vi bedömer påverkar företag och företagare. Numret i början av varje punkt refererar till var förslaget behandlas i respektive del av budgeten.

 

Skattefrågor i regeringens budgetproposition för 2023 (avsnitt 12)

Budgetförslaget innehåller nio färdiga förslag till lagändringar (avsnitt 11), bland annat av inkomstskattelagen. Skattefrågor på 16 områden beskrivs i avsnitt 12. Vi anger för varje område om budgeten innehåller ett färdigt förslag till lagändring eller om regeringen ska återkomma.

 • 12.1 Förstärkt jobbskatteavdrag för äldre (färdigt lagförslag i budgeten)
  • Gäller den som har fyllt 65 år den 1 januari 2023 och senare
  • Åldersgränsen för förhöjt grundavdrag är redan höjd från dagens 65 år till att gälla de som har fyllt 66 år den 1 januari 2023 och senare
  • Det förstärkta jobbskatteavdraget rättar till problemet med att de som är födda 1957 annars skulle ha fått en högre skatt 2023
 • 12.2 Arbetsresor (förslag kommer hösten 2022)
  • Den beslutade övergången från avdrag till skattereduktion blir inte genomförd
  • Nya schablonbelopp för avdrag från 1 januari 2023, första höjningen sedan 2008
   • 25:00 kr/mil Egen bil
   • 12:00 kr/mil Förmånsbil alla drivmedel utom helt eldrivna bilar
   •   9:50 kr/mil Förmånsbil som är helt eldriven
   • Kraven på tidsvinst med mera fortsätter att gälla
  • Nya avdraget för arbetsresor 2023 stoppas (artikel 26 oktober)
 • 12.3 Tjänsteresor och hemresor (förslag kommer hösten 2022)
  • Nya schablonbelopp för avdrag från 1 januari 2023, första höjningen sedan 2008
   • 25:00 kr/mil Egen bil
   • 12:00 kr/mil Förmånsbil alla drivmedel utom helt eldrivna bilar
   •   9:50 kr/mil Förmånsbil som är helt eldriven
  • Nya avdraget för arbetsresor 2023 stoppas (artikel 26 oktober)
 • 12.4 Förstärkt skattereduktion för installation av solceller (förslag kommer hösten 2022)
  • Höjning från 15 % till 20 %
 • 12.5 Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen (förslag kommer våren 2023)
  • Skattefri laddning av el på arbetsplatsen för egen bil eller förmånsbil
  • Ska gälla 1 juli 2023-30 juni 2026
 • 12.6 Förstärkt FoU-avdrag (förslag kommer våren 2023)
  • Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning eller utveckling
  • Ska börja gälla 1 juli 2023
 • 12.7 Avskaffad avfallsförbränningsskatt (färdigt lagförslag i budgeten)
 • 12.8 Slopad skattenedsättning för datorhallar (färdigt lagförslag i budgeten)
 • 12.9 Slopad koldioxidskatt på bränsle i värmeverk (förslag kommer hösten 2022)
 • 12.10 Tillfälligt sänkt energiskatt på drivmedel (förslag kommer hösten 2022)
 • 12.11 Tillfälligt sänkt energiskatt på diesel inom lantbruk (förslag kommer våren 2023)
 • 12.12 Ingen BNP-indexering av kemikalieskatten (justering av budget 2023)
 • 12.13 En enklare och tydligare kemikalieskatt (färdigt lagförslag i budgeten)
 • 12.14 Höjd moms på vissa reparationer (förslag kommer)
 • 12.15 Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter (förslag kommer våren 2023)
 • 12.16 Utvärdering av utjämningsordningen med Danmark

 

Riksdagens behandling av regeringens budgetproposition för 2023

Tillägg 2022-11-10. Riksdagens arbete med att besluta om budgeten sker i flera steg.

Riksdagens partier kan lämna in alternativa förslag i form av budgetmotioner under den allmänna motionstiden, 26 september – 23 november 2022. Sedan beslutar riksdagen om statens budget i två steg.

 1. 2022-12-13 Steg 1 Rambeslutet
  • Hur mycket får varje utgiftsområde kosta?
  • Hur stora inkomster kan staten räkna med?
 2. 2022-12-14 — 2022-12-21 Steg 2 Beslut om respektive utgiftsområde

Därefter sammanställer Finansutskottet riksdagens alla beslut om statens budget i betänkandet Statens budget för 2023 (2022/23:FiU10). Riksdagen överlämnar sammanställningen till regeringen före jul.

 

Höständringsbudgeten för 2022

Även höständringsbudgeten för 2022 avlämnades till riksdagen idag. Den innehåller till skillnad från budgetpropositionen för 2022 inga nyheter som berör företag och företagare.

 

Kontakta oss om nyheterna i regeringens budgetproposition för 2023

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i tisdags (2022-10-25) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Ekonominyheter | Ställa om klockan |

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Kalender, illustrerar att viktiga datum för skatter och avgifter är uppdaterade hos Skatteverket
(Bild: pxhere.com, har beskurits)

Nu finns viktiga datum 2023 framme för skatter och avgifter. Vår sida Viktiga datum hjälper dig att hålla reda på tidpunkter i kontakterna med oss, Skatteverket och Bolagsverket. Här ser du också när det är dags att gå över till och från sommartid.

 

Datum för skatter och avgifter 2023

Skatteverket har uppdaterat sin utmärkta tjänst om när det är dags att deklarera eller betala skatter och avgifter. Nu finns datumen angivna ända fram till januari 2024. Välj rätt förutsättningar och du får fram en filtrerad lista med vad som gäller för just ditt företag. Enkelt och smidigt!

 

Begär utbetalning för rot och rut senast 31 januari 2023

Ett annat datum är viktigt att hålla reda på för dig som utför rot- och rutarbeten. Den 31 januari 2023 är sista dagen att skicka in ansökan om rot- och rututbetalning för 2022, alltså där kunden har betalat före årsskiftet. Utförare som missar det får inte ut några pengar och kunden går miste om sin skattereduktion. Du som är utförare – se till att få ut dina pengar i tid!

Kontakta oss om viktiga datum 2023 för dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om dagar som du behöver passa för just för dig och din verksamhet.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt. Här hittar du också våra öppettider under 2023.

Skylt Skatteverket, illustrerar nya räntor på skattekontot
Skatteverkets skylt på Esseltehuset i Stockholm (Bild Holger Ellgaard, Wikimedia Commons)

Vi får ny ränta på skattekontot därför att den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldsväxlar har ökat, berättar Skatteverket (SKV).

Att räntan ökar är inte bara en dålig nyhet. Visserligen ökar kostnadsräntan om du har skuld på skattekontot. Men för första gången sedan 2017 får du återigen intäktsränta om du har pengar på skattekontot. Det har vi hittills bara fått i specialfall, som till exempel när stödpengar har stått på skattekontot innan de betalas ut. Men nu ska det alltså bli intäktsränta även i övriga fall, till exempel vid skatteåterbäring.

Från den 1 november 2022 gäller följande räntenivåer.

 • 2,5 % Låga kostnadsräntan från 1 november 2022
  • Kvarskatt, anstånd att betala skatter och avgifter
  • 1,25 % Låga kostnadsräntan till 31 oktober 2022
 • 17,5 % Höga kostnadsräntan från 1 november 2022
  • Skuld som inte är betalad senast på förfallodagen
  • 16,25 % Höga kostnadsräntan till 31 oktober 2022
 • 1,125 % Intäktsräntan från 1 november 2022
  • 0 % till 31 oktober 2022

 

Ränta på skattekontot är skattefri eller inte avdragsgill

Kostnadsräntan är inte avdragsgill, intäktsräntan är skattefri. Därför måste du räkna om räntenivåerna med hänsyn till skatten innan du kan jämföra med till exempel ett banklån.

 • 2,5 % i låg kostnadsränta på skattekontot, inte avdragsgillt
  • Motsvarar 3,57 % i avdragsgill skuldränta för en fysisk person som får skatten minskad med 30 % (2,5/0,7)
  • Motsvarar 3,15 % i avdragsgill skuldränta för en juridisk person som får skatten minskad med 20,6 % (2,5/0,794)
 • 17,5 % i hög kostnadsränta på skattekontot, inte avdragsgillt
  • Motsvarar 25 % i avdragsgill skuldränta för en fysisk person som får skatten minskad med 30 % (17,5/0,7)
  • Motsvarar 22 % i avdragsgill skuldränta för en juridisk person som får skatten minskad med 20,6 % (17,5/0,794)
 • 1,125 % i intäktsränta på skattekontot, skattefritt
  • Motsvarar 1,607, % i skattepliktig inkomstränta för en fysisk person som betalar 30 % skatt på ränteinkomster (1,125/0,7)
  • Motsvarar 1,417 % i skattepliktig inkomstränta för en juridisk person som betalar 20,6 % skatt på ränteinkomster (1,125/0,794)

 

Kontakta oss om ditt skattekonto

Undrar du om ändringarna berör ditt skattekonto? Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild på skomakare illustrerar sänkt moms på vissa reparationer
Den 1 april 2023 ska det bli högre moms på reparationer igen (Bild piqsels.com)

Regeringen föreslår höjd moms på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne från 6 % till 12 %.

Den nya momssatsen 12 % börjar gälla den 1 april 2023, genom ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200) i 7 kap. 1 §. Den nuvarande skattesatsen 6 % gäller till och med den 31 mars 2023.

Regeringen anger som skäl att utgångspunkten bör vara en enhetlig moms och tillämpning av normalskattesatsen 25 %. Höjd moms på reparationer är tänkt att öka enhetligheten. Genom höjningen från 6 % till 12 % ”behandlas dessa tjänster mer likt varor och tjänster som beskattas med normalskattesatsen 25 %”.

Förslaget är remitterat med sista svarsdag 25 november 2022.

 

Tredje ändringen av moms på reparationer

Sverige tillämpar en normalskattesats på 25 %. Det innebär att momsen är 25 % vid försäljning om det inte finns undantag.

Den 1 januari 2017 sänktes momsen från 25 % till 12 % på reparationer av ”cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne” (prop. 2021/22:96 s. 5).

Den 1 juli 2022 började nästa sänkning att gälla, från 12 % till 6 %. Sänkningen omfattar samma slag av reparationer som tidigare (prop. 2021/22:96).

Den 1 april 2023, bara nio månader efter den senaste sänkningen, ska momsen alltså höjas tillbaka till 12 %. Det är inte lätt för företagare i berörda branscher att hänga med!

Skatteverket har redogjort för sin syn på hur vi ska avgränsa vilka reparationer som omfattas av momssänkningen. Ställningstagandet uppdaterades den 20 oktober 2022 på grund av momssänkningen till 6 %. Vi kan förvänta oss en ny uppdatering när momshöjningen tillbaka till 12 % är beslutad i riksdagen, men i övrigt bör innehållet fortsätta att gälla.

 

Kontakta oss om momshöjningen

Arbetar du i någon av de berörda branscherna? Då behöver du anpassa dina prislistor och ditt kassaregister. Du behöver också se över hur momshöjningen påverkar din marknadsföring.

Är du osäker på vad som gäller i just ditt fall? Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild från regeringstillträdet 18 oktober 2022, illustrerar återtagna regler om skattereduktion för bilresor
Regeringens tillträde 18 oktober 2022 (Bild Frankie Fouganthin, commons.wikimedia.org, har beskurits)

Bara två dagar efter den nya regeringens tillträde släppte de nyheten att vi ska återgå till dagens regler med avdrag för arbetsresor. Den nya skattereduktionen från 2023 ska alltså inte bli verklighet.

Regeringens nya förslag finns i en promemoria som just har lämnats på remiss, med sista svarsdag redan 30 oktober 2022.

Promemorian innehåller i huvudsak två förslag.

 1. Riksdagens beslut om lagändringar den 9 juni om arbetsresor ska utgå
 2. Schablonavdragen för arbetsresor ska höjas 2023

Vi använder här ordet arbetsresor i betydelsen resor mellan hemmet och arbetet, samt tjänsteresor i betydelsen resor i arbetet.

Gamla reglerna för arbetsresor ska fortsätta gälla

Den nya regeringen: De beslutade lagändringarna om skattereduktion ska utgå. Det innebär att de nya reglerna om skattereduktion backas tillbaka till dagens system med avdrag.

Du får även i fortsättningen göra avdrag för arbetsresor med egen bil om du uppfyller samma villkor som idag. Du hittar en beskrivning av dagens villkor här.

Kravet att arbetsgivaren ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress för varje anställd till Skatteverket genomförs inte.

 

Höjda schablonbelopp för arbetsresor från 2023

Den nya regeringen: Schablonbeloppet för avdragsgilla driftskostnader höjs från 1 januari 2023 (IL = Inkomstskattelagen):

 • 25,00 kr/mil: Egen bil (12 kap. 27 § IL)
 •   9,50 kr/mil: Förmånsbil, enbart el (12 kap. 29 § IL)
 • 12,00 kr/mil: Förmånsbil, övriga drivmedel inklusive hybrid (12 kap. 29 § IL)

 

Höjda schablonbelopp för tjänsteresor från 2023

Den avgående regeringen: Schablonbeloppen för tjänsteresor berördes inte i riksdagens beslut om skattereduktion för arbetsresor. Däremot remitterade förra regeringen en departementspromemoria med sista svarsdag 19 augusti 2022. I den remissen finns förslag om höjda schablonbelopp för tjänsteresor.

 • 25,00 kr/mil: Egen bil (12 kap. 5 § IL, 16 kap. 27 § IL)
 •   6,00 kr/mil: Förmånsbil, enbart el (12 kap. 5 § IL, 16 kap. 27 § IL)
 • 12,00 kr/mil: Förmånsbil, övriga drivmedel inklusive hybrid (12 kap. 5 § IL, 16 kap. 27 § IL)

Beloppen stämmer med den nya regeringens förslag till höjda schablonbelopp för arbetsresor, sånär som på beloppet för elbilar där förslaget från den avgående regeringen är 6 kr/mil för tjänsteresor och från den nya regeringen 9,50 kr för arbetsresor. Den nya regeringen kommenterar skillnaden, men tar inte upp reglerna för tjänsteresor i promemorian ”Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil”.

En möjlighet är att den nya regeringen tar upp schablonbeloppen för tjänsteresor i budgetpropositionen för 2023, och att beloppen blir lika för arbetsresor och tjänsteresor. Eftersom det senaste budet om schablonbelopp för elbilar är 9,50 kr/mil för arbetsresor bör detta komma att bli vad som gäller även för tjänsteresor.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om vilken betydelse reglerna för arbetsresor och tjänsteresor har för just din inkomstplanering för 2023. Vi ger dig underlag så du kan fatta beslut om vad som passar för dina målsättningar.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Pensionsmyndigheten räknar fram inkomstbasbeloppet
Bild: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons

Pensionsmyndigheten har beräknat vilket inkomstbasbelopp som ska gälla nästa år.

Inkomstbasbeloppet för år 2023 blir 74 300 kr, en höjning med 4,6 % eller 3 300 kr från 2022 års inkomstbasbelopp på 71 000 kr.

 

Beräkning i oktober, beslut i november

Pensionsmyndigheten publicerar i slutet av oktober varje år sin beräkning av inkomstbasbeloppet.

Regeringen fastställer formellt beräkningen i november, men deras beslut brukar följa beräkningen från Pensionsmyndigheten.

 

Ökat PGI-tak och ökad schablonutdelning

Pensionsmyndigheten gör beräkningen av inkomstbasbeloppet för 2023 utifrån förändringen av genomsnittsinkomsten mellan 2022 och 2021. Det nya beloppet är avrundat till närmaste hundratal kronor.

Inkomstbasbeloppet används bland annat vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst (PGI-taket) och vid beskattning av utdelningar och vinster från kvalificerade aktier i fåmansaktiebolag (där ägaren arbetar själv i företaget).

Vi har en heltäckande beskrivning av hur basbeloppen fungerar. Där berättar vi berättar bland annat om vilka effekter basbeloppen har på gränser för pensionsgrundande inkomst (PGI), skattefritt traktamente, skattepliktig kostförmån och mycket mera.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om vilken betydelse basbeloppen har för just din inkomstplanering för 2023. Vi ger dig underlag för att du ska kunna fatta beslut om vad som passar för dina målsättningar.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.