Deklarationsbilaga K10 för 2021, illustrerar avräkning av bidrag från löneunderlag
K10 för 2021, löneregeln (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Du som driver aktiebolag beräknar varje år utrymmet för att ta emot lägre beskattad utdelning. Beräkningen gör du i bilaga K10. Men hur påverkas beräkningen av de olika coronastöden under år 2020 och 2021? Här får du vår syn på vilka stöd du behöver ta hänsyn till.

Detta är en uppdaterad version av vår artikel från den 19 november 2020: Coronastöden och löneunderlaget för utdelning.

 

Löneregeln påverkas av vissa coronastöd

Löneregeln är den regel som brukar kunna ge högst utdelningsutrymme. Utdelningsutrymmet är 50 % av bolagets lönesumma, efter avdrag för statliga bidrag. Finns det flera ägare i bolaget ska utrymmet fördelas mellan er.

Skatteverket (SKV) tolkar reglerna som att samtliga statliga bidrag som används för lönekostnader ska minska bolagets lönesumma när utdelningsutrymmet beräknas enligt löneregeln. SKV lämnar tre exempel.

 1. Stöd som avser lönekostnader
  • Minska löneunderlaget med hela stödet
 2. Stöd som avser flera typer av kostnader
  • Minska löneunderlaget med den del av stödet som har använts för att täcka lönekostnader
 3. Stöd som avser lönekostnader och även arbetsgivaravgifter och andra sociala kostnader
  • Minska löneunderlaget med den del av stödet som avser lönekostnader men inte den del av stödet som avser arbetsgivaravgifter

 

Vilka coronastöd påverkar löneregeln?

Nu uppstår frågan om vilka coronastöd vi kan behöva ta hänsyn till därför att de passar in på tolkningen ovan. SKV går inte in på respektive stöd in sin vägledning så vi visar här vår tolkning. Vi kommer fram till att du behöver minska löneunderlaget i din K10 med lönedelen av korttidsstödet, omställningsstödet och stödet för sjuklönekostnader.

 • Stöd vid korttidsstöd
  • Stödet avser punkt 3 ovan, lönekostnader och arbetsgivaravgifter
  • Du ska bara minska löneunderlaget med den del av stödet som avser lön
   • Exempel: Om företaget betalar fulla arbetsgivaravgifter på 30 000 kr i lön (31,42 %) så blir lönekostnaden inklusive avgifter 39 426 kr, varav 23,91 % (9 426 kr) är arbetsgivaravgifter och 76,09 % lön
   • Stöd för korttidsarbete kommer i exemplet att avse lön med 76,09 %, och det är bara den lönedelen som ska minska löneunderlaget i K10
   • OBS att exemplet gäller fulla arbetsgivaravgifter, om företaget betalar arbetsgivaravgifter med andra procentsatser så måste du räkna om reduceringen
  • OBS att du inte kan kombinera korttidsstöd med att ta ut utdelning, men utrymmet kan sparas till senare år!
 • Omställningsstöd
  • Stödet täcker förutom andra kostnader även punkt 3 i förra avsnittet ovan, lönekostnader och arbetsgivaravgifter (sedan maj 2021)
  • Samma beräkning som i exemplet ovan för korttidsstödet
  • OBS att du inte kan kombinera omställningsstöd med att ta ut utdelning, men utrymmet kan sparas till senare år!
 • Stöd för sjuklönekostnader
  • Stödet avser punkt 3 i förra avsnittet ovan, lönekostnader och arbetsgivaravgifter
  • Samma beräkning som i exemplet ovan för korttidsstödet

 

När påverkar coronastöden löneunderlaget?

Nästa fråga är vilket år löneunderlaget ska minskas med lönedelen av coronastöd. Det år stödet gäller? Det år stödet bokförs som intäkt i företaget? Eller det år myndigheten fattar beslut om stödet?

SKV anser att stödet ska minska löneunderlaget för det år som stödet avser.

Om du ansöker om stöd för år 2021 men får beslutet först år 2022 så tolkar vi SKV som att du ska minska löneunderlaget för 2021, det året som stödet avser.

 

Tre olika beskattningsskikt för utdelningar

Utdelning från ditt bolag beskattas med 20 % inom ditt skattemässiga utdelningsutrymme. Tar du ut högre utdelning än det skattemässiga utdelningsutrymmet blir den överskjutande delen tjänstebeskattad, ofta till betydligt högre skatt. Vi beskriver reglerna under Kortfakta.

Det är av stort intresse för dig att varje år beräkna utdelningsutrymmet även om du inte kan eller vill ta ut utdelning ett visst år. Utrymmet du inte utnyttjar får du spara utan tidsgräns.

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Våra kunder brukar anlita oss för att göra inkomstdeklarationen. Vi tar ändå upp frågan om hur löneunderlaget påverkas eftersom det är av allmänintresse. Påverkar informationen dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild på Rosenbad, Riksbron och Riksdagen illustrerar beslut om coronastöd
Rosenbad, Riksbron och Riksdagen (Bild Panoramio, Wikimedia Commons, har beskurits)

Detta är en uppdaterad artikel om vilka coronastöd för företag som är aktuella från 1 januari 2022. Vi hjälper dig få överblick över nuläget här. ”Nuläge” avser den 13 14 22 25 29 januari 5 8 24 februari 2022.

Uppdatering 8 feb 2022: Större delen av restriktionerna upphör 9 feb 2022, men planerade stöd ligger kvar oförändrat.

 • T o m feb 2022: Omställningsstöd, omsättningsstöd
 • T o m mar 2022: Stöd för karensavdrag och karensdagar, slopat krav på läkarintyg, ersättning för höga sjuklönekostnader
 • T o m jun 2022: Skattefri förmån av fri parkering vid arbetet
 • Regeringen ger besked om fortsatta ekonomiska åtgärder (Pressmeddelande 8 feb 2022)

Information om ansökningsperioder m m som har upphört finns i förra översikten Coronastöd från 1 oktober 2021. Här behandlar vi följande stöd.

 • Omställningsstöd
  • Uppdatering 14 jan 2022: Löneunderlaget för utdelning
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 8 feb 2022: Stödet påverkas inte av att restriktioner upphör 9 feb 2022
 • Förstärkt omställningsstöd
 • Evenemangsstöd
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1
  • Uppdatering 25 jan 2022: Förstärkningar
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 5 feb 2022: Proposition ny förlängning
  • Uppdatering 24 feb 2022: Riksdagsbeslut
 • Omsättningsstöd
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 8 feb 2022: Stödet påverkas inte av att restriktioner upphör 9 feb 2022
 • Korttidsstöd
  • Uppdatering 14 jan 2022: Löneunderlaget för utdelning
  • Uppdatering 5 feb 2022: Proposition karenstid
  • Uppdatering 24 feb 2022: Beslut att Skatteverket tar över
  • Uppdatering 24 feb 2022: Beslut slopad karenstid
 • Stöd för sjuklönekostnader
  • Uppdatering 14 jan 2022: Löneunderlaget för utdelning
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 8 feb 2022: Stödet påverkas inte av att restriktioner upphör 9 feb 2022
 • Stöd för karensavdrag och karensdagar
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 8 feb 2022: Stödet påverkas inte av att restriktioner upphör 9 feb 2022
 • Läkarintyg
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 8 feb 2022: Stödet påverkas inte av att restriktioner upphör 9 feb 2022
 • Investeringsstöd
 • Lägre arbetsgivaravgifter för unga
  • Uppdatering 5 feb 2022: Proposition
 • Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda
 • Skattefri förmån av fri parkering
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 2
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 8 feb 2022: Stödet påverkas inte av att restriktioner upphör 9 feb 2022
 • Anstånd med skatter och avgifter
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1 och 2
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 29 jan 2022: Ytterligare förlängning
  • Uppdatering 5 feb 2022: Proposition
  • Uppdatering 24 feb 2022: Riksdagsbeslut
 • Företagsakuten – Lån med statlig garanti

 

Omställningsstöd

Dec 2021-mar 2022

 

Förstärkt omställningsstöd (särskilt drabbade företag)

 • Målgrupp
  • Företag som drabbats av minskad omsättning pga
   • Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare
   • Tillfälligt inreseförbud till Sverige
   • Utrikesdepartementets avrådan från resor pga pandemin
  • Två restriktioner till ingår i stödet
   • Serveringsförbud för alkohol till 11 apr 2021
   • Begränsade öppettider för serveringsställen till 30 jun 2021
 • Ansökan

Maj-sep 2021

Evenemangsstöd

 

Omsättningsstöd

 • Målgrupp
  • Enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare
 • Ansökan
 • Beslut
  • Länsstyrelserna
 • Utbetalning
  • Boverket

Dec 2021-mar 2022

 

Korttidsstöd

Dec 2021-mar 2022

 

Stöd för höga sjuklönekostnader

Dec 2021-mar 2022

 

Stöd för karensavdrag och karensdagar

8 dec 2021-31 mar 2022

 

Läkarintyg

19 jan-31 mar 2022

 

Investeringsstöd

 • Målgrupp
  • Fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet
 • Nuläge
 • Stödnivå
  • Skattereduktion år 2022 med 3,9 % av investeringar år 2021
  • Gäller investeringar i inventarier där utgifterna dras av genom årliga avskrivningar
  • Gäller inte investeringar där utgifterna kunde ha kostnadsförts direkt

 

Lägre arbetsgivaravgifter för unga

 

Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare som gör sina två första anställningar (växa-stöd)
   • Gällande regler om växa-stöd omfattar bara den först anställde
   • Sänkt arbetsgivaravgift för ersättningar upp till 25 000 kr per månad
   • Tillfällig utökning till att gälla de två första anställda
  • Gäller anställningar som påbörjas under perioden 1 jul 2021-31 dec 2022
 • Stödnivå
  • Arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 %
 • Nuläge

 

Skattefri förmån av fri parkering

 

Anstånd med skatter och avgifter

 • Målgrupp
  • Arbetsgivarregistrerade och/eller momsregistrerade företag
 • Ansökan

Okt-dec 2021

 

Företagsakuten – Lån med statlig garanti

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Vårdpersonal framför datorskärm, illustrerar att kravet på läkarintyg tas bort tillfälligt
Bild: Irwan Iwe, unsplash.com (har beskurits)

Regeringen har lämnat förslag att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt.

Vanliga regler är att läkarintyg ska lämnas från och med sjukdag 8. Undantaget innebär att läkarintyg ska lämnas först från och med sjukdag 15. Undantaget ska gälla 19 januari-31 mars 2022.

 

Tidplan

Det är uppenbart att ärendet hanterats i brådska. Flera standardmoment i den här typen av ärende är publicerade sent eller saknas fortfarande. Själva åtgärden är dock en angelägen avlastning för sjukvården.

Regeringen har tidigare aviserat att de ska återkomma i en extra ändringsbudget i början av 2022, om att återinföra eller förlänga ett antal andra pandemiåtgärder. Troligen kommer de åtgärderna med i samma ändringsbudget.

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Vi tillhandahåller också en löpande uppdaterad översikt över coronastöd för företag.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i måndags (2021-12-20) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Ekonominyheter | Coronastöd återinförs | Viktiga datum 2022

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Bostadsmodul, illustrerar rättsfall om momsavdrag
Momsavdrag för bostadsmoduler? Svaret finns i Månadens Nyheter del 2 – Rättsfall! (Bild: UteFriesen, Pixabay, har beskurits)

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare.

– Många utredningar, remisser och propositioner är på väg från regeringen
– Nu har riksdagen fattat alla beslut om budgeten för 2022, inklusive höjning av SGI-taket
– Skatteverket har publicerat skattetabeller och utlandstraktamenten för 2022
– Bokföringsnämnden har uppdaterat K-reglerna om årsbokslut och årsredovisning med tydliga regler om när den finansiella rapporten betraktas som upprättad
– Rådet för finansiell rapportering har publicerat RFR 1 och RFR 2 för 2022
– Poddar – Ny avdelning
– Om redovisning och löner
– Årets insättning av pensionsrätter – Jämför dig med genomsnitt och maxvärden!
– Slut på nollräntan om två år?

Och mycket mer. Vi berättar vad som är klart och vad som är på gång. Detta är bara några av alla nyheter för företagare sedan förra genomgången.

Vi hjälper dig att få överblick över allt som händer. Filmen tipsar om fördjupande artiklar här på hemsidan. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

 

Del 2 – Rättsfall

16 rättsfall på 37 minuter! Denna månad tar vi upp följande frågor.

– HD: Köparens ansvar vid företagsöverlåtelse
– HD: Kommande domar (2 prövningstillstånd)
– HFD: Ränteavdrag inom koncerner, 2019 års regler
– HFD: Momsavdrag för bostadsmoduler
– HFD: Kommande domar (1 prövningstillstånd, 3 överklagade förhandsbesked)
– KR: Ränteavdrag inom koncerner, 2017 års regler
– KR: Korttidsstöd och värdeöverföringar (2 rättsfall)
– KR: Tvistig fordran kontra kundförlust (moms)
– KR: Försäljningar av bostadsrätter (kapital eller näringsverksamhet, 6 domar)
– KR: Uppskov försäljning bostadsrätt (kapitalförlust)
– KR: Rotavdrag i uthyrd fastighet
– KR: Klassificering av byggnad (moms)

Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Krisinformation.se informerar om coronastöd
krisinformation.se

Regeringen ska föreslå återinförda coronastöd i en extra ändringsbudget till riksdagen i början av 2022. Stöden ska gälla retroaktivt från 8 december 2021 och fram till 31 mars 2022.

 1. Uppdatering 12 december 2021: Promemoria med remiss för skattefri parkeringsförmån (avsnittet ”Sju återinförda och förlängda coronastöd” nedan, punkt 3)
 2. Uppdatering 18 december 2021: Ytterligare stöd ska ingå i den extra ändringsbudgeten (nytt avsnitt ”Ytterligare fyra åtgärder” i slutet av denna artikel)
 3. Uppdatering 22 december 2021: Regeringen utökar de ytterligare stöden (avsnittet ”Ytterligare fyra åtgärder” punkt 1, 2 och 4)
 4. Uppdatering 23 december 2021: Promemoria med remiss för anstånd med betalningar av skatter och avgifter (avsnittet ”Ytterligare fyra åtgärder” punkt 3)
 5. Uppdatering 23 december 2021: Promemoria med remiss för slopad karenstid i korttidsstödet (avsnittet ”Ytterligare fyra åtgärder” punkt 4)

 

Sju återinförda och förlängda coronastöd

Vi kan räkna med följande stöd.

 1. Slopat karensavdrag för anställda och karensersättning till egenföretagare
 2. Ersättning till arbetsgivare med höga sjuklönekostnader (från 1 december 2021)
 3. Förlängd skattefri parkeringsförmån
 4. Förlängt evenemangsstöd
 5. Slopat läkarintyg för smittbärarpenning
 6. Riskgruppsersättning och tillfällig föräldrapenning för nyligen allvarligt sjuka barn
 7. Tillfällig föräldrapenning vid skolstängning

Stöden som är markerade med fet stil finns med i vår översikt.

Krisinformation.se beskriver åtgärderna från regeringen och Folkhälsomyndigheten här.

Regeringen beskriver åtgärderna här.

 

Ytterligare fyra åtgärder

Ytterligare åtgärder kan tillkomma vid behov, såsom omställningsstödet, omsättningsstödet och stödet för korttidsarbete.

Uppdatering 18 december 2021: Regeringen bekräftar de ytterligare åtgärderna.

Uppdatering 22 december 2021: Regeringen utökar de ytterligare åtgärderna.

Det gäller följande stöd.

 1. Återinfört omställningsstöd för december 2021
  • Med senare förlängning till januari-mars 2022 om det behövs
  • Uppdatering 22 december 2021: Förlängning till januari 2022
  • Regeringen ska ansöka hos EU-kommissionen om godkännande av statsstöd
 2. Återinfört omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag för december 2021
  • Med senare förlängning till januari-mars 2022 om det behövs
  • Uppdatering 22 december 2021: Förlängning till januari 2022
  • Regeringen ska återkomma med beslut om ändrad förordning
 3. Anstånd med betalning av skatter och avgifter för flera perioder
  • Anstånd för perioder under oktober-december 2021 (utöver dagens perioder januari 2020-januari 2021)
  • Anstånd upp till 9 perioder (månadsredovisningar) i stället för dagens 7 perioder
  • Regeringen ska återkomma med promemoria på remiss
  • Uppdatering 23 december 2021: Promemoria och remiss (Regeringskansliet 22 december 2021)
 4. Tillfälligt slopad karenstid för korttidsstödet
  • Tillfällig ändring i lagen om stöd vid korttidsarbete
  • Regeringen ska återkomma med mer information ”inom kort”
  • Uppdatering 22 december 2021: Finansdepartementet ska ”inom kort” skicka ut en promemoria på remiss om förslaget till tillfällig lagändring
   • Reglerna för det ordinarie korttidsstödet ska gälla för ansökan och beviljande av stöd
   • Men karenstiden 24 månader slopas för företag som har fått stöd under mars 2020-september 2021, så att de kan söka igen
   • Maximal arbetstidsförkortning till 60 % av ordinarie arbetstid
   • Staten står för en tredjedel av arbetsgivarens kostnad för arbetstidsförkortningen
   • Ska börja gälla 1 april 2022, men tillämpas retroaktivt från 1 december 2021
   • Ansökan ska lämnas till Skatteverket, inte till Tillväxtverket
  • Uppdatering 23 december 2021: Promemoria och remiss (Regeringskansliet 23 december 2021)

Stöden som är markerade med fet stil finns med i vår översikt.

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Riksgälden har fastställt statslåneräntan - Det påverkar många av dina skatter
(Bild: Holger Ellgaard, Wikipedia Public Domain)

2022 års statslåneränta (SLR) är positiv, 0,23 % (2021: negativ – 0,10 %).

 

SLR – Statslåneräntan fastställs varje vecka

SLR är den genomsnittliga räntan för statsobligationer som löper på minst fem år. SLR fastställs av Riksgälden varje torsdag och gäller en vecka framåt, från fredagen till och med torsdag nästa vecka.

Just SLR den 30 november varje år styr många skatteberäkningar nästa år. Ibland uttrycks det också som SLR ”i slutet av november”, men det är samma sak.

Den 25 november 2021 fastställde Riksgälden SLR till 0,23 %, det är 0,33 procentenheter högre än de – 0,10 % som gäller för 2021. Därmed är det SLR 0,23 % som kommer att styra många skattevärden under år 2022.

 

Golvregel för räntor i skattereglerna

Från och med 2017 gäller ett golv på 0 % eller 0,50 %, om SLR skulle vara lägre. I flera fall tillämpas dock SLR med tillägg och då är det den fastställda SLR som pålägget görs på, även om den skulle vara lägre än 0,50 %.

 

SLR – Statslåneräntan 2022 styr flera skatteberäkningar

Eftersom den nya nivån är positiv så höjs de värden som annars har ett golv på 0 %, medan övriga värden är oförändrade 2022. Några exempel:

 • Utdelningsutrymme för aktier i fåmansföretag
  • Anskaffningsvärde x 9,23 % – Höjt
   • 0,23 % (golv 0 %) + 9 procentenheter
   • 2021: 9,00 %
  • Sparat utdelningsutrymme x 103,23 % – Höjt
   • 0,23 % (golv 0 %) + 3 procentenheter
   • 2021: 103,00 %
 • Ränta för ingående periodiseringsfonder hos juridiska personer
  • Schablonintäkt IB x 0,50 % – Oförändrat
   • (0,23 %) Golv 0,50 %
   • 2021: 0,50 %
 • Bilförmån
  • Ränterelaterat belopp, 1,35 % – Oförändrat
   • 2022: (0,23 %) Golv 0,50 % x 70 % = 0,35 % + 1 procentenhet = 1,35 %
   • Till 2021-06-30: (0,23 %) Golv 0,50 % x 0,75 = 0,375
   • Från 2021-07-01: Golv 0,50 % x 70 % = 0,35 % + 1 procentenhet = 1,35 %
 • Räntefördelning i enskild näringsverksamhet och för delägare i handelsbolag
  • Positiv räntefördelning 6,23 % – Höjt
   • (Golv 0 %) 0,23 % + 6 procentenheter
   • 2021: 6 %
  • Negativ räntefördelning 1,50 % – Oförändrat
   • (0,23 %) Golv 0,50 % + 1 procentenhet
   • 2021: 1,50 %
 • Ränteförmån vid lån med rörlig ränta
  • Jämförs med 1,50 % – Oförändrat
   • (0,23 %) Golv 0,50 % + 1 procentenhet
   • 2021: 1,50 %

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag.

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag påverkas av statslåneräntan. Med resultatplanering och inkomstplanering hjälper vi dig att undvika negativa överraskningar och i stället bli offensiv. Bäst av allt – Den rådgivningen brukar ingå i ditt abonnemang till fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Riksdagen, illustrerar riksdagsbeslut
Riksdagen (Bild: Johannes Jansson, Wikimedia Commons, beskuren)

Under en turbulent dag i riksdagen tillträdde vår nya statsminister, varefter riksdagen röstade igenom oppositionens budget och statsministern avgick. Det är inte helt lätt att följa vad som beslutades, men i denna artikel ska vi hjälpa vi dig att se vad som faktiskt hände.

 

Rambeslutet för budgeten 2022

Budgeten för varje år beslutas i två steg. Steg 1 är rambeslutet i november, därefter kommer steg 2 med beslut om varje utgiftsområde senast i mitten av december. Steg 1 med rambeslutet för budgeten 2022 fattade riksdagen beslut om den 24 november. Vi har skrivit om budgetpropositionen för 2022 här.

Riksdagen har nu antagit Finansutskottets betänkande, men med oppositionens budget i stället för regeringens. Här är länkar till dokumenten.

 

propositioner som togs in i rambeslutet

I budgetpropositionen aviserade regeringen att man skulle återkomma med färdiga förslag till riksdagen. Det har man gjort i särskilda propositioner, varav fem kom att ingå i rambeslutet den 24 november.

 1. Enklare regler för tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort
  • Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri
   ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag (prop. 2021/22:16 )
  • Ja till hela propositionen
   • 1. Skattefri ersättning för ökade utgifter (traktamente) vid tillfälligt arbete på annan ort
   • … på samma sätt som för tjänsteresa
   • … om arbetet ska pågå högst 1 månad och avståndet mellan bostad och arbetsplats är längre än 50 km
   • 2. Skattefri kostnadsersättning för den som är tillfälligt anställd hos statlig myndighet, region, kommun eller kommunalförbund för att delta i en insats vid kris eller liknande i Sverige
 2. Reklamskatten avskaffas
  • Avskaffad reklamskatt (prop. 2021/22:20)
  • Ja till hela propositionen
 3. Höjda gränser för när personaloptioner kan användas på skatteförmånligt sätt
  • Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av
   personaloptioner i vissa fall (prop. 2021/22:25)
  • Ja till hela propositionen
   • Beskattning som inkomst av kapital först när andel som förvärvas genom personaloptionen säljs, inga arbetsgivaravgifter för företaget
   • Systemet bygger på ett antal förutsättningar men nu har följande ändrats
   • Ska gälla företag med under 150 anställda (höjning från under 50 anställda)
   • Ska gälla företaget med nettoomsättning eller balansomslutning (summa tillgångar) på högst 280 mkr (höjning från 80 mkr)
   • Även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna
   • Personaloptionen ska kunna användas för förvärv inte bara av andel utan även av teckningsoption
 4. Skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks
  • Förstärkta skattereduktioner för förvärvsinkomster,
   sjukersättning och aktivitetsersättning (prop. 2021/22:33)
  • Nej till förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster
  • Ja till förstärkt skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning
   • Skattereduktionen ska i princip motsvara jobbskatteavdraget, för att ta bort skillnaden i beskattning jämfört med arbetsinkomster
 5. En cykelförmån införs
  • Skattelättnad för cykelförmåner och skattefri
   uthyrning av personliga tillgångar (prop. 2021/22:34)
  • Ja till skattelättnad för cykelförmåner
   • Skattefri förmån upp till 3 000 kr om året, om förmånen är högre ska bara det överskjutande beloppet beskattas
  • Nej till skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Alla lagändringar börjar gälla den 1 januari 2022.

 

Tre nya skatteförslag från oppositionen

Rambeslutet i riksdagen omfattade ytterligare tre skattebeslut, som inte grundade sig på propositioner från regeringen. De grundade sig i stället på förslag från oppositionen som togs in i Finansutskottets betänkande (bilaga 9 Utskottets lagförslag).

 1. Höjt grundavdrag för personer över 65 år
 2. Höjt jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare
 3. Utökad avdragsrätt för gåvor
  • Skattereduktionen ska uppgå till 25 % av underlaget, liksom idag
  • Men taket för skattereduktionen fördubblas, från dagens 1 500 kr till 3 000 kr per år från 2022
  • Det höjda taket innebär att gåvor upp till 12 000 kr per år kommer att ge skattereduktion (12 000 kr x 25 % = 3 000 kr)

Även dessa lagändringar börjar gälla den 1 januari 2022.

 

Inget beslut nu om taket för sjukpenninggrundande inkomst

Regeringens budget innehöll bara ett färdigt lagförslag, nämligen om höjning av taket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den frågan ledde inte till något beslut nu, det blir troligen inom sitt utgiftsområde till mitten av december 2021. Vi kan inte nu förutsäga hur beslutet blir, om taket för SGI kommer att höjas eller inte, men vi följer frågan.

Uppdatering 16 december 2021: Riksdagen har antagit regeringens förslag till höjt SGI-tak.

 

Höständringsbudgeten för 2021

Samtidigt med budgetpropositionen för 2022 presenterade regeringen även sin ordinarie höständringsbudget för 2021. Det har vi skrivit om här.

Riksdagen antog Finansutskottets betänkande med regeringens budget, utan ändringar. Här är länkar till dokumenten.

 

Kontakta oss om skattenyheterna

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild på EU-flaggan, symboliserar godkänt för förläningar av förstärkta omställningsstödet
Svenska företag har fått rätt i EU-domstolen mot Skatteverket i flera fall (Bild: piqsels.com, har beskurits)

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare.

– Många utredningar, remisser och propositioner är på väg från regeringen
– Mjukare regler om avstämning av stöd korttidsarbete beslutade i riksdagen
– Skatteverket har publicerat föreskrifter och ställningstagande om bostadsförmån
– Finansinspektionen och Naturvårdsverket: Kryptotillgångar hotar klimatomställningen
– Bokföringsnämnden har publicerat frågor och svar om AGS-utbetalningen från Fora
– Bokföringsnämnden har uppdaterat K3 Årsredovisning och koncernredovisning
– Ny standard för hållbarhetsrapportering i små och medelstora företag lanserad i Sverige, Norge och Finland
– Sverige har lägst andel fattigpensionärer inom hela EU enligt Pensionsmyndigheten
– RedovisningsHuset i Södertälje säljer till finländska Balanco, men fortsätter med samma namn, VD och personal

Och mycket mer. Vi berättar vad som är klart och vad som är på gång. Detta är bara några av alla nyheter för företagare sedan förra genomgången.

Vi hjälper dig att få överblick över allt som händer. Filmen tipsar om fördjupande artiklar här på hemsidan. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

 

Del 2 – Rättsfall

13 rättsfall på 30 minuter! Denna månad tar vi upp följande frågor.

– HD: Kommande domar (2 prövningstillstånd)
– HovR: Bokföringsbrott
– HFD: Ränteavdrag inom koncerner (5 rättsfall)
– HFD: Kommande domar (1 prövningstillstånd, 3 överklagade förhandsbesked)
– KR: Tidpunkt överlåtelse aktier (kapitalbeskattning)
– KR: Dragracing hobby eller verksamhet (inkomstskatt och moms)
– KR: Avdrag vid försäljning bostadsrätt (kapitalbeskattning)
– KR: Omstrukturering (moms)
– KR: Ekonomisk verksamhet (moms)
– KR: Överlåtelse verksamhet (moms)
– FR: Konsolidering av BRF (redovisningsrätt)

Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kalender, illustrerar att viktiga datum för skatter och avgifter är uppdaterade hos Skatteverket
(Bild: pxhere.com, har beskurits)

Du hittar datum att hålla reda på från vår sida Viktiga datum. Det gäller både dig privat och ditt företag.

Klicka på länken till Skatteverket, så ser du allt om när det är dags att deklarera eller betala skatter och avgifter. Skatteverket har uppdaterat listan till och med 2022.

 

Se upp med andra viktiga datum för just din verksamhet!

Det finns fler datum än på den här listan som kan vara viktiga för dig, t.ex. att den 31 januari 2022 är sista dagen att skicka in ansökan om rot- och rututbetalning för 2021, alltså där kunden har betalat före årsskiftet. Utförare som missar det får inte ut några pengar och kunden går miste om sin skattereduktion. Du som är utförare – se till att få ut dina pengar i tid!

Kontakta oss om viktiga datum 2022 för dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om dagar som du behöver passa för just för dig och din verksamhet.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.