Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i torsdags (2023-01-19) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Ekonominyheter | Egenavgifter & arbetsgivaravgifter | Accountec portal

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Bild på inloggningen till Accountec-portalen
Inloggningen till Accountec-portalen

Under våren 2023 övergår vi till att kommunicera med våra kunder via vår nya portal. Den ger både dig som kund och oss möjlighet att skicka och dela information på ett tryggt och GDPR-säkert sätt.

Portalen är främst tänkt att underlätta kommunikationen mellan dig som kund och oss men vi kommer även att spara dokument som båda parter kan komma åt, till exempel periodrapporter, bokslut, lönelistor med mera.

Du får alltid ett mail när vi har lagt upp något nytt i portalen och du loggar enkelt in men hjälp av ditt bank ID. Vår hemsida har inloggningen högst upp på varje sida, till exempel högst upp på sidan med denna nyhet: Portal >> Logga in.

Vi kommer ta en direktkontakt med dig innan vi sätter igång.

Om du vill veta mer om själva portalen kan du titta in på hemsidan för Accountec. Det är dom som levererar tjänsten till oss.

Bild på bil som laddar el, illustrerar att den skattefria förmånen av fri laddel på arbetsplatsen har kommit ett steg närmare lagstiftning
Laddning av elbil (Bild pixnio.com, har beskurits), ett av många ämnen för ny lagstiftning

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall – 7 fall på 22 minuter!

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 17 pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 14 nya, pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
–   2 nya propositioner (höjd moms på reparationer, ny momslag)

Riksdagen
– 2 nya beslut (stämpelskatt vid delning av aktiebolag, tillfällig skatt på extraordinära vinster 2023
– 1 väntande beslut (förhindra kringgående av regler om förvärvstillstånd)
– Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (egenavgifter och karensdagar 2023, tidplan deklarationer 2023, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– FI Finansinspektionen (störst risk för betalningsproblem hos snabblåneföretag)
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten (data- och integritetsskydd, kameratillstånd)
– Bolagsverket (nya bestämmelser för gränsöverskridande rörlighet inom EU)
– Pensionsmyndigheten (ändrade skatteregler 2023, lönar sig ännu mer att jobba längre)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation dec 2022, kommunala skattesatser 2023)
– Riksbanken (prognoser styrränta och inflation)
– Riksgälden (utvecklingen av statslåneräntan)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (när företagen kan redovisa elstöden, nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering (ISSB ny organisation för globala standarder för hållbarhetsredovisning)
– BAS-kontogruppen (ny artikel på hemsidan från Bulletinen 4/2022, Bokföringsboken 2023 och Bokslutsboken 2023 ute nu)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Denna gång får du 7 rättsfall på 22 minuter – effektivt förklarade på bara 3 minuter per fall!

HD Högsta domstolen
– Makesamtycke för fastighetsöverlåtelse
HovR Hovrätterna
– Skadestånd mellan kompanjoner
– Kontrollbalansräkning
HFD Högsta Förvaltningsdomstolen
– Näringsbetingade andelar och kapitalförlust på fordran
KR Kammarrätterna
– Uppskov efter bostadsförsäljning
– Generella ränteavdragsbegränsningar (missad N9, 2 rättsfall)

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen. Vi tackar för det fina omdömet!

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Procenttecken, illustrerar nivåer för egenavgifter, arbetsgivaravgifter med mera
Många procentsatser att hålla reda på (Bild Kai Stachowiak, publicdomainpictures.net)

Här har du de olika nivåerna för 2023 års egenavgifter och arbetsgivaravgifter i en unik sammanställning.

 

Egenavgifter

Näringsidkare betalar sina sociala avgifter själva via den privata skattsedeln, för inkomst av aktiv näringsverksamhet från enskild näringsverksamhet eller handelsbolag. Inkomst av aktiv näringsverksamhet ger sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och pensionsgrundande inkomst (PGI), samt jobbskatteavdrag.

Personer födda 1937 och tidigare: Inga egenavgifter.

Personer födda 1938-1956: Bara ålderspensionsavgift 10,21 %.

Personer födda 1957 och senare: Fulla egenavgifter 28,97 % om du har grundkarens 7 dagar för sjukpenning från Försäkringskassan. Men du som är näringsidkare med aktiv verksamhet kan välja antal karensdagar, med den viktiga begränsningen att när du har fyllt 55 år kan du inte sänka antalet karensdagar.

Försäkringskassan räknar varje år ut hur sjukförsäkringsavgiften, som ingår i egenavgifterna, ska påverkas av antalet karensdagar utifrån senaste årets utfall för sjukskrivningar.

Med årets uppgifter om sjukförsäkringsavgiften har vi kunnat räkna ut hur höga egenavgifterna blir för olika antal karensdagar 2023. Det är ett viktigt underlag för ditt val.

 •   1 karensdag:    29,21 % (+ 0,24 %)
 •   7 karensdagar: 28,97 % (+/-   0 %) – Grundkarens för dig som inte valt något
 • 14 karensdagar: 28,90 % (- 0,07 %)
 • 30 karensdagar: 28,68 % (- 0,29 %)
 • 60 karensdagar: 28,41 % (- 0,56 %)
 • 90 karensdagar: 28,23 % (- 0,74 %)
 • Inkomst över SGI-taket (525 000 kr): 28,97 %

Som du ser är rabatten för att välja fler karensdagar mycket liten. Omvänt kostar det inte mycket att välja en karensdag. Om du har högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomst 2023 (525 000 kr) så kostar det bara 1 260 kr mer än grundkarensen för hela året (525 000 kr x 0,24 %). Vid den inkomstnivån har du 1 116 kr i sjukpenning per dag. Alltså får du igen merkostnaden för att välja en karensdag redan efter första dagens sjukskrivning (1 260 kr / 1 116 kr = 1,1 dagar)!

Om du inte redan har en karensdag så är vår starka rekommendation att du omgående ändrar till en karensdag hos Försäkringskassan. Men gör det innan du fyller 55 år!

Näringsidkare med inkomst av passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter. Inkomst av passiv näringsverksamhet ger ingen sjukpenninggrundande inkomst (SGI) eller pensionsgrundande inkomst (PGI), inte heller något jobbskatteavdrag.

 

Arbetsgivaravgifter

Anställda får sina sociala avgifter betalade av arbetsgivaren. Det gäller även dig som driver aktiebolag, eftersom du betraktas som anställd av ditt bolag. Dina löner och förmåner beskattas som inkomst av tjänst som i likhet med inkomst av näringsverksamhet ger sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och pensionsgrundande inkomst (PGI), samt jobbskatteavdrag.

Personer födda 1937 och tidigare: Inga arbetsgivaravgifter.

Personer födda 1938-1956: Bara ålderspensionsavgift 10,21 %.

Personer födda 1957 och senare: Fulla arbetsgivaravgifter 31,42 %. Som anställd har du alltid 1 karensdag vid sjukdom, men arbetsgivaren (till exempel ditt bolag) har ansvaret för att betala sjuklön upp till 14 dagar. Sedan tar Försäkringskassan över.

Det finns några undantag från fulla arbetsgivaravgifter.

Personer födda 2000-2004: 19,73 % på ersättning upp till 25 000 kr per månad. Tillfälliga regler fram till 31 mars 2023 för ungdomar som alltså fyller 19-23 år under 2023.

Personer födda 2005-2007: 10,21 % på ersättning upp till 25 000 kr per månad. Permanenta regler för ungdomar som alltså fyller 16-18 år under 2023.

Dessutom gäller särskilda regler för anställda som jobbar med forskning och utveckling (FoU-avdrag) eller bor i glesbygd (regional nedsättning) eller är först anställd (växastöd).

 

Kontakta oss om dina egenavgifter eller arbetsgivaravgifter

Välkommen att ta hjälp av din kontaktperson hos oss vad som gäller för dig och dina anställda och hur du kan använda de olika alternativen. Rådgivning om löpande frågor ingår i ditt fasta paketpris om du inte har avsagt dig det.

Bricka med fika och procenttecken illustrerar belopp och procent för i år
Gränsen för enklare förtäring och representationsfika är bara en av många gränser i årets ”Belopp och procent” (Bild Karim Manjra, Unsplash, har beskurits)

Vår populära avdelning Kortfakta är uppdaterad till 2023. Från denna avdelning hittar du länkar till matnyttiga sidor där du snabbt kan hämta information.

 • Belopp och procentsatser för 2023 och tidigare år
  • Privatpersoner
  • Företag och organisationer
 • Avdragslexikon för 2023 och tidigare år
  • Privatpersoner
  • Företag och organisationer
 • Beräkningshjälp representation
  • Avdragsgillt från inkomstskatt
  • Avdragsgill moms

 

Kontakta oss om Kortfakta för dig

Välkommen att leta rätt på det du är intresserad av med hjälp av dessa länkar! Ta gärna hjälp också av din kontaktperson hos oss om hur du bäst använder informationen för din egen del. Rådgivning om löpande frågor ingår i ditt fasta paketpris om du inte har avsagt dig det.

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i tisdags (2022-12-22) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Ekonominyheter | Arbetsplats i AGI | Rambeslutet 2023

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Från och med januari 2023 ska du rapportera arbetsplats för varje anställd i arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI).

Var är då arbetsplatsen? Det är inte alltid självklart. Den som arbetar med byggen har alltid haft varierande arbetsplatser. I många andra yrken har det blivit allt vanligare att arbeta på distans i varierande grad. Om du har bedömningssvårigheter så kanske du kan få hjälp av Skatteverkets vägledning om vad en arbetsplats är, eller tjänsteställe med ett skatterättsligt begrepp. Du kan självklart också vända dig till din kontaktperson hos oss.

Dessutom beskriver vi bakgrunden och reglerna här. Förhoppningsvis kan det också hjälpa dig. Viktigast av allt är att du är beredd på den nya uppgiftslämningen som gäller från och med AGI för januari 2023, som du ska lämna senast 13 februari 2023. Om du använder ett löneprogram så behöver du kolla att programleverantören förbereder utrymme för de nya uppgifterna i tid. Om du anlitar oss för din lönehantering så lämnar du in uppgifter om arbetsplats till oss, vi ordnar resten.

 

Arbetsplats i AGI blev kvar när skattereduktionen för arbetsresor blev slopad

Regeln att rapportera arbetsplats för varje anställd kom i skatteförfarandelagen i ett riksdagsbeslut 9 juni 2022, i samband med att en skattereduktion för arbetsresor skulle ersätta dagens system med avdrag för arbetsresor (resor mellan hemmet och arbetet). Riksdagen rev upp det beslutet i rambeslutet den 13 december 2022 om den nya budgeten 2023. En punkt blev dock kvar, nämligen just regeln om rapportering av arbetsplats för anställda. Den punkten börjar gälla 1 januari 2023.

 

Arbetsplats – Begreppet tjänsteställe

Från och med 1 januari 2023 ska du som arbetsgivare alltså lämna uppgift om arbetsplatsens adress i AGI. Det framgår av den nuvarande regeringens proposition Bibehållet reseavdrag med vissa förändringar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor (prop. 2022/23:18).

Den förra regeringen utformade kravet i propositionen Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk (prop. 2021/22:228). Du kan glömma den propositionen eftersom den nuvarande regeringen rev upp innehållet genom prop. 2022/23:18 ovan, utom på den viktiga punkten om uppgift i AGI om arbetsplatsens adress (prop. 2021/22:228 s. 63) som är kvar.

Regeringens förslag: En arbetsgivardeklaration ska för varje betalningsmottagare innehålla uppgift om arbetsplatsens adress, om betalningsmottagaren har haft endast en arbetsplats i en och samma anställning under redovisningsperioden.

I de fall kontrolluppgift ska lämnas ska arbetsplatsens adress lämnas, om betalningsmottagaren har haft endast en arbetsplats i en och samma anställning.

Regeringens bedömning: För att Skatteverket enklare ska kunna beräkna avståndet mellan bostad och arbetsplats bör Skatteverket månatligen få uppgift om den skattskyldiges arbetsplatsadress i arbetsgivardeklarationen eller i förekommande fall årligen i kontrolluppgift.

Skatteverket har redan tillgång till bostadsorten genom folkbokföringen. Med den nya uppgiften om arbetsplats i AGI kommer Skatteverket även att få tillgång till information om orten för tjänstestället. Därmed kan Skatteverket göra utökade automatiska kontroller av yrkade avdrag för resor mellan hemmet och arbetet (prop. 2021/22:228 s. 64-67).

Som reglerna är utformade ska arbetsgivaren lämna uppgift om arbetsplats för samtliga anställda, även för de som inte kommer att yrka avdrag för arbetsresor (prop. 2021/22:228 s. 66).

En anställd kan också ha flera arbetsplatser. Då ska arbetsgivaren inte lämna uppgift om arbetsplatsens adress, utan bara göra en kryssmarkering i AGI om att den anställde har flera arbetsplatser (prop. 2021/22:228 s. 66).

 

Reglerna bakom det nya kravet

Kravet på uppgift om arbetsplats styrs av regler i två lagar.

 1. Inkomstskattelagen (1999:1229), IL
  • Arbetsplatsens adress = Den anställdes tjänsteställe enligt 12 kap. 8 § IL (prop. 2022/23:18 s.18)
   • ”Tjänstestället är den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt arbete. Utförs detta under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden växlar, anses i regel den plats där den skattskyldige hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som tjänsteställe.” (12 kap. 8 § första stycket IL)
   • ”Om arbetet pågår en begränsad tid på varje plats enligt vad som gäller för vissa arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen och liknande branscher, anses bostaden som tjänsteställe.” (12 kap. 8 § andra stycket IL)
 2. Skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL
  • Lagändringarna  om uppgift om arbetsplats ska träda i kraft den 1 januari 2023 (prop. 2022/23:18 s. 19)
  • Ändring 1, kontrolluppgift (normalt sett behöver du inte lämna kontrolluppgift om du lämnar alla uppgifter i AGI)
   • ”I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:
    … 6. arbetsplatsens adress, om betalningsmottagaren har haft endast en arbetsplats i en och samma anställning.” (15 kap. 9 § SFL)
  • Ändring 2, Arbetsgivardeklaration (AGI)
   • ”En arbetsgivardeklaration ska även för varje betalningsmottagare innehålla uppgift om
    … 7. arbetsplatsens adress, om betalningsmottagaren har haft endast en arbetsplats i en och samma anställning under redovisningsperioden.” (26 kap. 19 a § SFL)

 

Kontakta oss om den nya arbetsgivardeklarationen – AGI från och med 2023

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om hur du och vi klarar det nya uppgiftskravet om arbetsplats. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt. Om du inte är kund hos oss så ta kontakt för att bli det!

Inslagna paket, illustrerar att även ägare utan andra anställda kan få julgåva från sitt bolag skattefritt (del 3 Redovisning, Srf konsulterna)
Även ägare utan andra anställda kan få julgåva från sitt bolag skattefritt – Del 3 Redovisning, Srf konsulterna (Bild photo_collection pixnio)

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall – 7 fall på 26 minuter!

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 18 pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 13 nya, pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
– 1 lagrådsyttrande i väntan på proposition
– 1 ny proposition (ändringar i jordförvärvslagen)
– 1 ny förordning (skiktgräns för statlig inkomstskatt 2023)

Riksdagen
– 4 nya beslut (bolagens rörlighet över gränserna, rambeslutet för budgeten 2023 med höjt jobbskatteavdrag för födda 1957, höjd skattereduktion för installation av solceller, reseavdrag med höjda schablonbelopp)
– 2 väntande beslut (stämpelskatt vid delning av aktiebolag, tillfällig skatt på extraordinära vinster 2023
– Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (skattereduktion för gåvor, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten (data- och integritetsskydd, kameratillstånd)
– Bolagsverket (tillfälliga lagen om bolags- och föreningsstämmor upphör 31 dec 2022)
– Pensionsmyndigheten (premiepensionsrätter och inkomstpensionsrätter för 2021 insatta på pensionssparkontona dec 2022)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation nov 2022)
– Riksbanken (prognoser styrränta och inflation)
– Riksgälden (utvecklingen av statslåneräntan)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering (årsuppdatering RFR 1 och RFR 2 för 2023)
– BAS-kontogruppen (Bulletinen 4/2022, Bokföringsboken 2023 och Bokslutsboken 2023)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten, bl a om julgåvor för företagare och styrelseledamot i fåab av Therése Allard)
– FAR (tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)
– Branschnytt (integration mellan skattekontot och Fortnox)

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Denna gång får du 7 rättsfall på 26 minuter – effektivt förklarade på knappt 4 minuter per fall!

HFD Högsta Förvaltningsdomstolen
– Riktade ränteavdragsbegränsningarna (avdrag vid intern omstrukturering efter externa förvärv?)
KR Kammarrätterna
– Nedskrivning finansiell tillgång (skattetillägg för missad återföring?)
– Nedskrivning kundfordran (avdrag utan nedskrivning i årsredovisningen?)
– Utomståenderegeln fåab (vad är utomstående ägande i betydande omfattning?)
– Tomtmark (privatbostadsfastighet eller näringsfastighet?)
– Inkomst av tjänst (bruttolön och avdragen skatt enligt AGI eller lönespecifikationer?)
– Dispositionsrätt till bostäder (förmånsbeskattning i tjänst eller kapital?)

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen. Vi tackar för det fina omdömet!

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild på solceller på hustak, illustrerar att skattereduktionen för installation av solceller förstärktes i rambeslutet för budgeten 2023.
Förstärkt skattereduktion för installation av solceller i rambeslutet 2023 (Bild pxhere.com)

Den 13 december 2022 tog riksdagen rambeslutet 2023 för nästa års budget. Regeringens riksdagsmajoritet höll och budgetramarna antogs i sin helhet. I beslutet ingick flera skattenyheter, bland annat jobbskatteavdrag för äldre, avdrag för arbetsresor och tjänsteresor, samt höjd skattereduktion för installation av solceller.

Vi har beskrivit innehållet i budgeten i följande artikel.

 

I rambeslutet 2023 – 1: Jobbskatteavdrag för äldre

Budgeten innehöll ett färdigt lagförslag för den som har fyllt 65 år den 1 januari 2023 och senare.

Åldersgränsen för förhöjt grundavdrag är redan höjd, från dagens 65 år till att gälla de som har fyllt 66 år den 1 januari 2023 och senare. Den nya åldersgränsen medförde dock att de som är födda 1957, och alltså fyllde 65 år under 2022, riskerade högre skatt 2023.

Det förstärkta jobbskatteavdraget rättar till problemet med glappet för födda 1957.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2023.

 

I rambeslutet 2023 – 2: Arbetsresor och tjänsteresor

Den 15 november 2022 kom propositionen Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor (prop. 2022/23:18). Vi har skrivit om att detta skulle komma i följande artikel.

Arbetsresor = Resor mellan hemmet och arbetet.
Tjänsteresor = Resor i arbetet.

Riksdagens beslut om denna proposition ingår i rambeslutet om budgeten. Därmed är det nu beslutat att övergången från avdrag till skattereduktion för arbetsresor 2023 inte blir av. Systemet med avdrag blir kvar och de gamla kraven på tidsvinst, avstånd med mera fortsätter att gälla.

Vi får i stället nya schablonbelopp för arbetsresor och tjänsteresor. Det är första höjningen sedan 2008.

 • 25:00 kr/mil Egen bil
 • 12:00 kr/mil Förmånsbil alla drivmedel utom helt eldrivna bilar
 •   9:50 kr/mil Förmånsbil som är helt eldriven

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2023.

 

I rambeslutet 2023 – 3: Installation av solceller

Den 10 november 2022 kom propositionen Förstärkt skattereduktion för installation av solceller (prop. 2022/23:15).

Riksdagens beslut om denna proposition ingår i rambeslutet om budgeten. Därmed är det nu beslutat att skattereduktionen ökar från 15 % till 20 % av arbete och material.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2023.

 

Kontakta oss om skattenyheterna för 2023

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i tisdags (2022-11-28) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Ekonominyheter | Statslåneräntan | Viktiga datum 2023

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!