Ukrainas flagga
Ukrainas flagga (Bild UP9, Wikimedia Commons)

Denna månad är självklart ingen vanlig månad. Vi ägnar en stor del av Månadens Nyheter åt de ekonomiska effekterna av Rysslands invasion av Ukraina, ett land bara 70 mil från vår landsgräns, ett land som nu utsätts för ofattbara övergrepp.

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare.

– Ryssland och Ukraina Special: Ekonomiska effekter av Rysslands invasion
– Många ärenden är på väg till lagstiftning, vi berättar var i beslutskedjan de är just nu
– Riksdagen har fattat beslut om årets tredje extra ändringsbudget

Vi berättar om detta och mycket mer. Vad som är klart och vad som är på gång. Se filmen och bli fullt uppdaterad.

Vi hjälper dig få grepp om nuläget hos regeringen och riksdagen. Nästa månad återupptar vi, beroende på omständigheterna, vår rapportering om Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen, Pensionsmyndigheten med flera.

Här på hemsidan hittar du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

 

Del 2 – Rättsfall

Även denna månad gör Månadens Rättsfall uppehåll, men titta gärna på senaste nyhetsfilmen. 16 rättsfall på 37 minuter! Vi tar upp följande fall.

– HD: Köparens ansvar vid företagsöverlåtelse
– HD: Kommande domar (2 prövningstillstånd)
– HFD: Ränteavdrag inom koncerner, 2019 års regler
– HFD: Momsavdrag för bostadsmoduler
– HFD: Kommande domar (1 prövningstillstånd, 3 överklagade förhandsbesked)
– KR: Ränteavdrag inom koncerner, 2017 års regler
– KR: Korttidsstöd och värdeöverföringar (2 rättsfall)
– KR: Tvistig fordran kontra kundförlust (moms)
– KR: Försäljningar av bostadsrätter (kapital eller näringsverksamhet, 6 domar)
– KR: Uppskov försäljning bostadsrätt (kapitalförlust)
– KR: Rotavdrag i uthyrd fastighet
– KR: Klassificering av byggnad (moms)

Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Grattis Csilla och Lovisa som har blivit auktoriserade redovisningskonsulter. Med er har vi nu hela 13 auktoriserade redovisningskonsulter på RedovisningsHuset i Södertälje, och dessutom 2 auktoriserade lönekonsulter.

Det är mycket arbete att nå dit ni har kommit Csilla och Lovisa, men nu är ni där. Bra jobbat!

 

Kontakta oss

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Vi är 24 engagerade medarbetare till din tjänst: 15 auktoriserade redovisningskonsulter och auktoriserade lönekonsulter, samt specialister på olika områden och en jurist. Hos oss har du fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i tisdags (2022-02-22) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Ekonominyheter | 3 extra ändringsbudgetar | Anstånd skatter & avgifter

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Planeringsblock för år 2024, illustrerar att anstånd för skatter och avgifter förlängs som längst till detta år
År 2024 är redan med i flera av våra nyheter (Bild Marco Verch, ccnull, har beskurits)

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare.

– Riksdagen har fattat beslut om årets två första extra ändringsbudgetar
– Regeringen har avlämnat årets tredje extra ändringsbudget och flera andra propositioner
– Många ärenden är på väg till lagstiftning, vi berättar var i beslutskedjan de är just nu
– Poddar och filmkanaler om redovisning och löner
– Slutet för nollräntan kommer sakta men säkert närmare

Vi berättar om detta och mycket mer. Vad som är klart och vad som är på gång.

Vi hjälper dig få grepp om nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen, Pensionsmyndigheten med flera. Se filmen och bli fullt uppdaterad!

Här på hemsidan hittar du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

 

Del 2 – Rättsfall

Även denna månad gör Månadens Rättsfall uppehåll, men titta gärna på senaste nyhetsfilmen. 16 rättsfall på 37 minuter! Vi tar upp följande fall.

– HD: Köparens ansvar vid företagsöverlåtelse
– HD: Kommande domar (2 prövningstillstånd)
– HFD: Ränteavdrag inom koncerner, 2019 års regler
– HFD: Momsavdrag för bostadsmoduler
– HFD: Kommande domar (1 prövningstillstånd, 3 överklagade förhandsbesked)
– KR: Ränteavdrag inom koncerner, 2017 års regler
– KR: Korttidsstöd och värdeöverföringar (2 rättsfall)
– KR: Tvistig fordran kontra kundförlust (moms)
– KR: Försäljningar av bostadsrätter (kapital eller näringsverksamhet, 6 domar)
– KR: Uppskov försäljning bostadsrätt (kapitalförlust)
– KR: Rotavdrag i uthyrd fastighet
– KR: Klassificering av byggnad (moms)

Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Rosenbad, Stockholm, illustrerar extra ändringsbudgeten till riksdagen
Rosenbad, Stockholm (Bild: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons – har beskurits)

Regeringen har avlämnat tredje extra ändringsbudgeten till riksdagen den 3 februari. Samma dag avlämnade regeringen en proposition om tillfälligt återinförande av möjligheten till helt digitala bolagsstämmor och föreningsstämmor.

Uppdateringar 24 februari 2022: Riksdagen har fattat beslut om tredje extra ändringsbudgeten den 24 februari och om stämmor den 23 februari, se kommenterar till respektive punkt.

 

Tredje extra ändringsbudgeten

Här hittar du propositionen, regeringens förslag till riksdagen.

Propositionen innehåller förslag på följande områden.

 • Anstånd med betalning av skatter och avgifter
  • Skatteverket ska få medge ytterligare anstånd med upp till 24 månader, men bara i kombination med en avbetalningsplan
  • Beslut 24 februari 2022: Anståndstiden utökas till 36 månader i stället för 24 månader
  • Lagändring: Lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall (2009:99)
  • Tidigare förslag var 15 månader, men regeringen drog tillbaka det inför detta nya förslag
 • Karenstiden för korttidsstöd
  • Tillfälligt slopande av karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete
  • Beslut 24 februari 2022: Enligt regeringens förslag
  • Arbetsgivare som har fått korttidsstöd under pandemin (mars 2020-september 2021) ska kunna få det igen utan hinder av den ordinarie karenstiden på två år
  • Lagändring: Lagen om stöd vid korttidsarbete (2013:948)
 • Evenemangsstöd
  • Förlängning av stödet till 30 juni 2022 (nu gäller 31 mars 2022)
  • Höjning av stödet till 90 % av kostnaderna (nu gäller 70 %)
  • Höjning av taket för stöd till 22,5 mkr (nu gäller 17,5 mkr)
  • Beslut 24 februari 2022: Enligt regeringens förslag
  • Budgetändring: Stödet förutsätter godkännande av EU-kommissionen

Den 24 februari planerar riksdagen att fatta beslut om den extra ändringsbudgeten (uppdatering 24 februari 2022: Riksdagen fattade beslutet enligt tidplan, den 24 februari 2022).

 

Digitala stämmor

Här hittar du propositionen, regeringens förslag till riksdagen.

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (2020:198) ökade företagens möjligheter att använda sig av fullmakter och poströstning vid stämmor från 15 april 2020. Från 18 maj 2020 utökades undantaget så att det blev möjligt att genomföra helt digitala stämmor. Lagen upphörde att gälla 31 december 2021 och sedan har ordinarie regler om stämmor gällt.

Propositionen innehåller förslag om att återinföra de tillfälliga undantagen och att medge helt digitala stämmor, från 1 mars 2022 till 31 december 2022. Det ska vara möjligt att tillämpa undantagen redan nu, och t ex kalla till en digital stämma, men stämman måste hållas tidigast den 1 mars 2022.

Inom Justitiedepartementet pågår arbetet med att analysera om reglerna om digitala stämmor kan permanentas.

Den 23 februari planerar riksdagen att fatta beslut om propositionen (uppdatering 24 februari 2022: Riksdagen fattade beslutet som planerat den 23 februari 2022).

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Du kan också få stor hjälp av vår omfattande översikt över coronastöd för företagare.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Riksdagen, illustrerar riksdagsbeslut
Riksdagen har beslutat om coronastöd (Bild: Johannes Jansson, Wikimedia Commons, beskuren)

Den 2 februari 2022 beslutade riksdagen om de två första extra ändringsbudgetarna för i år, något som berör en rad coronastöd.

Vi har beskrivit innehållet ändringsbudgetarna här.

 

Beslutets innehåll

Riksdagens beslut innebär följande.

 • Läkarintyg
  • Förslag till lagändring: Tillfälligt slopat krav på läkarintyg för anställda under de första 14 dagarna av en sjuklöneperiod, gäller retroaktivt från 19 januari 2022
  • Förslag till budgetändring: Tillfälligt slopat krav på läkarintyg för egenföretagare under de första 14 dagarna av en sjuklöneperiod, gäller retroaktivt från 8 december 2021
  • Riksdagens beslut: Ja till lagändringen och budgetändringen
  • Regeringens åtgärd: Efter riksdagens beslut har regeringen utfärdat förordningar enligt beslutet
 • Karensavdrag och karensdag
  • Förslag till budgetändring: Ersättning för karensavdrag för anställda, gäller 8 december 2021 – 31 mars 2022
  • Förslag till budgetändring: Ersättning för första 14 karensdagarna för egenföretagare (ENV och HB/KB), gäller 8 december 2021 – 31 mars 2022
  • Riksdagens beslut: Ja till budgetändringen
  • Regeringens åtgärd: Efter riksdagens beslut har regeringen utfärdat förordningar enligt beslutet
 • Ersättning för höga sjuklönekostnader
  • Förslag till budgetändring: Ersättning till arbetsgivare, gäller 1 december 2021 – 31 mars 2022
  • Riksdagens beslut: Ja till budgetändringen
  • Regeringens åtgärd: Efter riksdagens beslut har regeringen utfärdat förordning enligt beslutet
 • Omsättningsstöd för egenföretagare
 • Omställningsstöd för företag
  • Förslag till budgetändring: Återinförande för 1 december 2021 – 28 februari 2022 och vid behov till 31 mars 2022
  • Riksdagens beslut: Ja till budgetändringen
 • Tillfälliga anstånd med betalning av skatter och avgifter
  • Förslag till lagändring: Förlängning till 3 nya perioder (oktober, november och december 2021), utökning till maximalt 9 perioder (tidigare maximalt 6-7 perioder), anstånd som längst till 12 februari 2023 (tidigare 12 mars 2022)
  • Riksdagens beslut: Ja till lagändringen
 • Evenemangsstöd
  • Förslag till budgetändring: Förlängning till 1 januari – 31 mars 2022
  • Riksdagens beslut: Ja till budgetändringen
  • Riksdagens beslut: Ja till utskottsinitiativet om tillkännagivande till regeringen att ändra kriterierna för evenemangsstödet, så stödet kan tilldelas snabbare och till fler
  • Regeringens förslag: Utökad förlängning, till 30 juni i stället för 31 mars 2022
 • Skattefri förmån av fri parkering vid arbetet
  • Förslag till ny lag: Förlängning till 1 januari – 30 juni 2022
  • Riksdagens beslut: Ja till den nya lagen

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Du kan också få stor hjälp av vår omfattande översikt över coronastöd för företagare.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Planeringsblock för år 2024, illustrerar att anstånd för skatter och avgifter förlängs som längst till detta år
Anstånd som längst till år 2024 (Bild Marco Verch, ccnull, har beskurits)

Ett stort antal anstånd med betalning av skatter och avgifter beviljade under våren 2020, i början av pandemin, men de upphör under våren 2022.

 

Extra ändringsbudget om anstånd

Dessa anstånd ska nu kunna förlängas med ytterligare 24 månader, som längst till våren 2024. Förlängningen ska dock vara kombinerad med en avbetalningsplan mellan företaget och Skatteverket. Anståndsbeloppen ska vara återbetalda när anståndstiden löper ut. Förlängningen innebär att den maximala anståndstiden blir fyra år.

Regeringen avser att inom kort överlämna en extra ändringsbudget till riksdagen, med förslaget till förlängning.

Uppdatering 2022-02-05: Nu har den tredje extra ändringsbudgeten avlämnats till riksdagen.

 

Tidigare förslag om anstånd dras tillbaka

Det nya förslaget i den kommande extra ändringsbudgeten medför att regeringen drar tillbaka det nuvarande förslaget, som fanns i prop. 2021/22:65.

Den propositionen skulle ha beslutats i riksdagen den 2 februari (2021/22:Sku12), men det beslutet blir alltså inställt i väntan på den extra ändringsbudgeten.

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Du kan också få stor hjälp av vår omfattande översikt över coronastöd för företagare.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i måndags (2022-01-26) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Ekonominyheter | Coronastöd & löneunderlaget | Coronastöden

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Rosenbad, Stockholm, illustrerar att regeringen lämnat två extra ändringsbudgetar till riksdagen
Rosenbad, Stockholm (Bild: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons – har beskurits)

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare.

– Årets två första extra ändringsbudgetar har kommit, med nyheter om coronastöd för företag
– Många andra ärenden är på väg till lagstiftning men befinner sig i olika stadier
– Bokföringsnämnden har startat ett projekt om redovisning av kryptotillgångar
– Poddar om redovisning och löner
– Framtiden för nollräntan blir alltmer osäker

Vi berättar om detta och mycket mer. Vad som är klart och vad som är på gång.

Vi hjälper dig få grepp om nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen, Pensionsmyndigheten med flera. Se filmen och bli fullt uppdaterad!

Här på hemsidan hittar du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

 

Del 2 – Rättsfall

Denna månad gör Månadens Rättsfall uppehåll, men titta gärna på förra månadens nyhetsfilm. 16 rättsfall på 37 minuter! Vi tar upp följande fall.

– HD: Köparens ansvar vid företagsöverlåtelse
– HD: Kommande domar (2 prövningstillstånd)
– HFD: Ränteavdrag inom koncerner, 2019 års regler
– HFD: Momsavdrag för bostadsmoduler
– HFD: Kommande domar (1 prövningstillstånd, 3 överklagade förhandsbesked)
– KR: Ränteavdrag inom koncerner, 2017 års regler
– KR: Korttidsstöd och värdeöverföringar (2 rättsfall)
– KR: Tvistig fordran kontra kundförlust (moms)
– KR: Försäljningar av bostadsrätter (kapital eller näringsverksamhet, 6 domar)
– KR: Uppskov försäljning bostadsrätt (kapitalförlust)
– KR: Rotavdrag i uthyrd fastighet
– KR: Klassificering av byggnad (moms)

Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Rosenbad, Stockholm, illustrerar att regeringen lämnat två extra ändringsbudgetar till riksdagen
Rosenbad, Stockholm (Bild: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons – har beskurits)

Med bara två dagars mellanrum har regeringen överlämnat årets två första extra ändringsbudgetar till riksdagen. Ändringsbudgetarna är nästa steg i att förverkliga de utlovade förlängda och utökade coronastöden.

 

Extra ändringsbudget 1

Budgeten innehåller ett lagförslag, om tillfälligt slopat krav på läkarintyg, samt en rad budgetanpassningar inför andra kommande stödåtgärder.

 

Läkarintyg

Budgeten innehåller ett förslag till lagändring. Det gäller tillfälligt slopat krav på läkarintyg för anställda under de första 14 dagarna av en sjuklöneperiod. Ändringen gäller Lagen om sjuklön (1991:1047).

Förslaget är grundat på en promemoria (S2021/08304) som sändes ut på remiss den 23 december 2021, med sista svarsdag 10 januari 2022. Lagändringen ska träda i kraft den 7 februari 2022, men börja gälla retroaktivt från den 19 januari 2022. Lagändringen är tillfällig och slutar gälla den dagen regeringen bestämmer, om riksdagen beslutar enligt förslaget.

 

budgetändringar

Den första extra ändringsbudgeten innehåller förutom lagförslaget om läkarintyg även budgetändringar på en rad andra punkter.

Observera dock att detta bara är förberedande budgetanpassningar inför kommande beslut på respektive punkt. Själva stöden kommer att beslutas senare, i separata ärenden. Vi tar dock upp budgetanpassningarna redan nu för att du ska få en bild av vad vi har att vänta oss.

 • Ersättning för karensavdrag för anställda
  • 2021-12-08—2022-03-31
 • Tillfälligt slopat krav på läkarintyg för egenföretagare första 14 dagarna
  • 2022-01-19—Tills vidare
 • Ersättning för karensdagar för egenföretagare
  • 2021-12-08—2022-03-31
  • Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag/kommanditbolag
 • Ersättning för höga sjuklönekostnader
  • 2021-12-01—2022-03-31
 • Omsättningsstöd för egenföretagare
  • 2021-12-01—2022-02-28 och vid behov 2022-03-01—31
  • Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag/kommanditbolag
 • Förlängning tillfälliga anstånd med betalning av skatter och avgifter
  • Se nästa avsnitt Extra ändringsbudget 2
 • Omställningsstöd för företag
  • 2021-12-01—2022-02-28 och vid behov 2022-03-01—31
  • Förutsätter godkännande av EU-kommissionen
 • Evenemangsstöd
  • 2022-01-01—2022-03-31
  • Förutsätter godkännande av EU-kommissionen

 

Extra ändringsbudget 2

Budgeten innehåller två lagförslag, om parkeringsförmån och om anstånd med betalning av skatter och avgifter.

 

parkeringsförmån

Det första lagförslaget handlar om att förlänga den tillfälligt skattefria förmånen av fri parkering vid arbetet. Så länge förmånen är skattefri är den också fri från arbetsgivaravgifter. Förlängningen ska genomföras i en ny lag Lagen om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering.

Förslaget är grundat på en promemoria (Fi2021/03915) som sändes ut på remiss den 10 december 2021, med sista svarsdag 7 januari 2022. Lagen ska träda i kraft den 1 mars 2022, men börja gälla retroaktivt från den 1 januari 2022 och fram till den 30 juni 2022. Lagen är tillfällig och slutar gälla den 30 juni 2022.

 

Anstånd med betalning av skatter och avgifter

Det andra lagförslaget handlar om att utöka möjligheterna till tillfälliga anstånd med betalningar av skatter och avgifter. Ändringarna gäller Lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall (2009:99).

Det ska bli möjligt att ansöka om anstånd för 3 nya perioder (oktober, november och december 2021). Dagens regler gäller 13 perioder under tiden januari 2020 till januari 2021.

Totalt ska anstånd kunna sökas för upp till 9 perioder. Dagens regler gav möjligheter att söka anstånd för upp till 6 eller 7 perioder.

Anståndet ska kunna gälla som längst till 12 februari 2023. Dagens regler medgav bara anstånd som längst till 12 mars 2022.

Förslaget är grundat på en promemoria (Fi2021/04052) som sändes ut på remiss den 21 december 2021, med sista svarsdag 13 januari 2022. Ändringarna ska träda i kraft den 8 februari 2022.

 

Tidplan

Riksdagen ska fatta beslut om båda ändringsbudgetarna den 2 februari 2022, grundat på ett kommande utskottsbetänkande (2021/22:FiU16).

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Du har också hjälp av vår stora översikt om coronastöd för företagare.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!