Häst, illustrerar rättsfall om ekonomisk verksamhet för momsregistrering
Ett företag vann mål om hästverksamhet som ekonomisk verksamhet, i rättsfall om moms (Bild: hippopx.com, har beskurits)

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Efter förra månadens budgetspecial återgår vi nu till vår heltäckande rapportering.

– Många utredningar, remisser och propositioner är på väg från regeringen
– Nu börjar de permanenta reglerna om korttidsarbete att gälla igen
– Riksdagen har börjat fatta beslut efter sommaruppehållet
– Äntligen är skattereduktionen för investeringar 2021 klubbad
– Många intressanta ställningstaganden och vägledningar från Skatteverket
– Betalningssystemet P27 förbereds i hela Norden
– RFR 2 för 2022 är på gång
– Flera nyheter från BFN
– BAS-kontoplanen är under översyn
– Nya avsnitt i lönepodden från Srf
– Därför räcker inte årsredovisning som PDF till Bolagsverket
– Nollräntan fortsätter i Sverige, men Norge har påbörjat ”normalisera räntan”

Och mycket mer. Vi berättar vad som är klart och vad som är på gång. Detta är bara några av alla nyheter för företagare sedan förra genomgången.

Vi hjälper dig att få överblick över allt som är händer. Filmen tipsar om fördjupande artiklar här på hemsidan. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

 

Del 2 – Rättsfall

8 rättsfall på 29 minuter! Denna månad tar vi upp följande frågor.

– HD: Hembud efter upprepad gåva av fastighet (giltighet av ursprungligt hembud)
– HovR: Handel med bostäder (bokföringsbrott och skattebrott)
– HFD: Vad händer hos Tillväxtverket efter domen om jämförelsemånad? (korttidsstöd)
– HFD: Ekonomisk verksamhet (moms)
– KR: Minskning av överkursfond (omställningsstöd)
– KR: Dricks, motsatt utgång i nytt rättsfall (arbetsgivaravgifter eller inte?)
– KR: Fördelning av fastighetsförsäljning (fastighetstaxering)
– KR: Handel med bostäder (inkomstslag, skattetillägg – 2 rättsfall)

Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Grävmaskin, symboliserar investeringar i inventarier
Bild: Boom22, pxhere.com

Den 13 oktober 2021 fick vi äntligen beslutet i riksdagen om investeringsstödet, skattereduktion för investeringar i inventarier under 2021.

 

Skattereduktionen och villkoren

Skattereduktionen gäller investeringar i inventarier under kalenderåret 2021, alltså retroaktivt från den 1 januari 2021 och fram till 31 december 2021. Tidpunkterna gäller oavsett företagets räkenskapsår.

Skattereduktionen innebär att skatten på inkomst av näringsverksamhet minskar med 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarierna.

Skattereduktionen gäller både fysiska och juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet. Till exempel omfattas enskild näringsverksamhet, aktiebolag och delägare i handelsbolag.

Skattereduktionen gäller investeringar i materiella anläggningstillgångar, alltså inte i immateriella eller finansiella anläggningstillgångar. Vi kan hjälpa dig att klara ut vad dina investeringsplaner klassificeras som. Även inköp av begagnade inventarier, eller utgifter för egentillverkade tillgångar, kan ge skattereduktion.

Undantag. Företaget får inte skattereduktion för investeringar i tillgångar till den del de betalas med försäkringsersättning eller som ger annan typ av skattereduktion. Inköp från andra företag i en intressegemenskap ger inte heller skattereduktion. Investeringar i tillgångar som hyrs ut via finansiellt leasingavtal till privatpersoner undantas också från skattereduktionen, liksom investeringar i fastigheter.

Det finns inga beloppsgränser för vilka investeringar som kan ge skattereduktion, frånsett spärren för direktavdrag (se eget avsnitt nedan). Ett krav är dock att investeringen ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag (avskrivningar). Kravet på avskrivningar medför att:

 • Tillgången ska finnas kvar i företaget
 • Du kan inte kan få skattereduktion om du får göra direktavdrag för investeringen (se eget avsnitt nedan)

Kopplingen av skattereduktionen till inventarier innebär att värdeminskningsavdragen ska göras genom räkenskapsenliga avskrivningar eller restvärdeavskrivning. Det utesluter fastigheter från skattereduktionen. Vi hjälper dig att klara ut vilken typ av värdeminskningsavdrag som är aktuella för din investering.

Skattereduktionen kommer ett år senare, för att säkerställa att tillgången finns kvar i företaget i nästa bokslut. Ett företag med balansdag (räkenskapsårets sista dag) den 31 december, som gör investeringar under 2021, får skattereduktionen i bokslutet för 2022. Företag med brutet räkenskapsår får skattereduktionen i bokslutet närmast efter 2022. Företaget ska begära skattereduktionen i inkomstdeklarationen för 2022 eller närmast därefter beroende på balansdag.

Skattereduktionen avräknas mot inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt. Avräkningen ska göras sist, efter andra skattereduktioner. Om skattereduktionen inte kan utnyttjas, till exempel på grund av skattemässigt underskott, så får det sparas ett år men inte mer.

Tillgången ska finnas kvar i företaget den 31 december 2022, eller på balansdagen närmast efter 2022 om räkenskapsåret är brutet.

 

Redovisning av skattereduktionen

Skattereduktionen är inte ett näringsbidrag, alltså inte en intäkt i redovisningen och beskattningen, utan i stället en minskning av skattekostnaden. I nästa bokslut efter 2021 ska skattereduktionen alltså bokföras som en minskad skattekostnad och en minskad skatteskuld eller ökad skattefordran.

Större företag ska beräkna uppskjuten skatt och redovisa den i bokslutet. De kan därmed få en uppskjuten skattefordran för investeringar under 2021, som realiseras i bokslutet för 2022 eller närmast därefter för företag med brutet räkenskapsår.

 

Skattereduktion eller direktavdrag?

Investeringar som får eller ska dras av direkt kan inte ge skattereduktion.

Du kan alltid få direktavdrag för investeringar i inventarier av mindre värde eller med kort livslängd, enligt både inkomstskattelagen och redovisningsreglerna. (18 kap. 4 § IL). Inget av dessa två alternativ får kombineras med skattereduktion, oavsett om du väljer att använda möjligheten till direktavdrag eller tar upp utgifterna som tillgång i redovisningen.

 • Mindre värde
  • Anskaffningsvärde under 0,5 prisbasbelopp
  • 2021: 23 800 kr exklusive moms (Basbelopp för 2021)
 • Kort livslängd
  • Högst 3 år

Alternativet Kort livslängd kan gälla investeringar som är högre än 0,5 prisbasbelopp.

 

13 månaders förarbete, 12 månaders giltighet

Redan den 17 september 2021 gick regeringen ut med att de ville införa en tillfällig skattereduktion för investeringar. Syftet var att stimulera investeringar och tillväxt i företagen i den ekonomiska återstarten efter pandemin. En god idé!

Vis av tidigare erfarenheter vet vi att vi inte bör vidta ekonomiska åtgärder, såsom investeringar, utifrån regler som inte är beslutade ännu. Det kom dock att dröja till 3 juni innan regeringen fastställde ett färdigt förslag till riksdagen och ytterligare några dagar innan nyheten publicerades.

Riksdagen hann inte fatta beslut före sommaruppehållet, men nu är det alltså klart. Riksdagen beslutade helt enligt regeringens förslag i propositionen.

Investeringsstödet har ett brett stöd, politiskt och i näringslivet. Kritiska röster har dock höjts om att beslutet dröjde så länge. Tiden för företag att agera är nu mycket kort med bara elva veckor kvar till årsskiftet. Kommer stödet att kunna medföra en påtaglig samhällsekonomisk effekt på så kort tid?

Oavsett vilket så bör du känna till möjligheten i ditt företag. Om du ändå behöver göra en investering så kan du se till att göra den på rätt sätt och i rätt tid för att få ner årets skattekostnad. Om investeringen inte är absolut nödvändig att göra just nu så kanske det däremot är bättre att vänta, även om du går miste om skattereduktionen. Vi hjälper dig att göra denna avvägning för just ditt företag.

 

Kontakta oss om investeringsstödet

Påverkar stödet ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Vi hjälper dig också att hantera skattereduktionen rätt i ditt bokslut och i deklarationen.

Investeringsstödet ingår i coronastöden för företagare. Här ser du vad som fortfarande gäller.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Snart slutar sommartiden - Gå från vit till svart klocka och vinn en timme!
Snart slutar sommartiden – Gå från vit till svart klocka och vinn en timme!

Natten till söndag den 31 oktober 2021 är det slut på sommartiden och vi går tillbaka till normaltid.

Du vinner en timme genom att ställa tillbaka klockan. 03.00 på söndag morgon blir 02.00!

 

Omdiskuterad omställning till och från sommartiden

Sommartiden är ifrågasatt på flera håll och EU har beslutat att slopa den från sista söndagen i mars 2021. Medlemsländerna ska därefter själva besluta om att ha permanent sommartid eller permanent normaltid, är tanken. Men ändringen är inte verkställd ännu så vi fortsätter att ställa om klockan tills vidare.

Rosenbad
Rosenbad (Bild: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons – har beskurits)

Den 30 september upphör ett antal coronastöd, men ansökningsperioderna fortsätter ett tag till i flera fall. Några coronastöd finns dessutom kvar även efter 1 oktober 2021. Vi hjälper dig få överblick över nuläget här. ”Nuläge” avser den 27 september 14 20 27 oktober 10 12 18 22 23 30 december 2021.

Information om äldre ansökningsperioder, som nu är stängda efter 1 oktober 2021, finns i förra översikten Senaste nuläget för coronastöden. Varsågod!

 • Omställningsstöd
  • Uppdatering 22 dec 2021: Förlängning
  • Uppdatering 18 dec 2021: Nya perioder
 • Förstärkt omställningsstöd
  • Uppdatering 20 okt 2021: Förlängningar
 • Nedstängningsstöd
 • Evenemangsstöd
  • Uppdatering 10 dec 2021: Förlängning
 • Omsättningsstöd
  • Uppdatering 22 dec 2021: Förlängning
  • Uppdatering 18 dec 2021: Nya perioder
 • Korttidsstöd
  • Uppdatering 23 dec 2021: Promemoria på remiss
  • Uppdatering 22 dec 2021: Lagändring på väg
  • Uppdatering 18 dec 2021: Slopad karenstid
  • Uppdatering 18 dec 2021: Överföring till Skatteverket
  • Uppdatering 27 okt 2021: Ansök i nov
 • Hyresstöd
 • Stöd för sjuklönekostnader
  • Uppdatering 10 dec 2021: Återinförande
 • Stöd för karensavdrag
  • Uppdatering 10 dec 2021: Återinförande
 • Läkarintyg
  • Uppdatering 30 dec 2021: Återinfört undantag
 • Investeringsstöd
  • Uppdatering 14 okt 2021: Riksdagsbeslut
 • Lägre arbetsgivaravgifter för unga
 • Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda
 • Skattefria förmåner för parkering och personalgåvor
  • Uppdatering 10 dec 2021: Förlängning (parkering)
 • Tillfälliga anstånd med skatter och avgifter
  • Uppdatering 23 dec 2021: Promemoria på remiss
  • Uppdatering 18 dec 2021: Fler och nya perioder
 • Företagsakuten – Lån med statlig garanti
  • Uppdatering 12 dec 2021: Förlängd löptid för beviljade lån
 • Digitala stämmor

 

Omställningsstöd

Jul-sep 2021

 • Nuläge
  • Stöd för jul 2021 kan sökas under perioden 2 aug-30 sep 2021
  • Stöd för aug 2021 kan sökas under perioden 1 sep-8 okt 2021
  • Stöd för sep 2021 kan sökas under perioden 1 okt-29 okt 2021
  • Omställningsstöd för aug 2020-sep 2021 (Skatteverket)
  • Gäller när omsättningen understiger 70 % av omsättningen för jämförelsemånaderna (jul-sep 2019)

Dec 2021-mar 2022

 • Uppdateringar 18 och 22 dec 2021: Coronastöd återinförs december 2021-mars 2022
  • Extra ändringsbudget ska komma i början av 2022
  • Återinfört stöd för dec 2021
  • Förlängning till jan-mar 2022 om det behövs
  • Uppdatering 22 dec 2021: Förlängning till jan 2022
  • Inväntar godkännande från EU-kommissionen

 

Förstärkt omställningsstöd (särskilt drabbade företag)

 • Målgrupp
  • Företag som drabbats av minskad omsättning pga
   • Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare
   • Tillfälligt inreseförbud till Sverige
   • Utrikesdepartementets avrådan från resor pga pandemin
  • Två restriktioner till ingår i stödet
   • Serveringsförbud för alkohol till 11 apr 2021
   • Begränsade öppettider för serveringsställen till 30 jun 2021
 • Ansökan

Aug 2020-apr 2021

Maj-sep 2021 (uppdatering, nytt avsnitt 20 okt 2021)

 

Nedstängningsstöd

 • Målgrupp
  • Företag som inte kan bedriva sin verksamhet efter beslut om nedstängning genom pandemilagen
  • Stödet är en komplettering av omställningsstödet
  • ”Omställningsstöd vid nedstängning”
 • Ansökan
 • Nuläge
  • 12 mar 2021 Förslag till förordning sändes ut på remiss med sista svarsdag 26 mar 2021
  • 12 mar 2021 Nedstängningsstöd (promemoria Fi2021/01206)
  • Gäller – Ska kunna tillämpas retroaktivt om regeringen beslutar om nedstängningar innan reglerna om stödet är beslutade
 • Stödnivå
  • Upp till 100 % av fasta kostnader inklusive lönekostnader
  • Om omsättningen för en månad minskar med minst 25 % jämfört med samma månad 2019
  • Stöd max 75 mkr per månad och företag
 • Omsättningskrav
  • Nettoomsättning minst 180 000 kr för räkenskapsåret som avslutades senast 30 apr 2020

 

Evenemangsstöd

 • Målgrupp
  • Arrangörer av evenemang för minst 250 deltagare under jun-dec 2021
  • … som pga pandemin inte kan genomföras eller måste begränsas i väsentlig utsträckning
 • Ansökan
 • Nuläge
 • Stödnivå
  • Upp till 70 % av kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd
  • Stöd max 17,5 mkr

 

Omsättningsstöd

 • Målgrupp
  • Enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare
 • Ansökan
 • Beslut
  • Länsstyrelserna
 • Utbetalning
  • Boverket

Jul-sep 2021

 • Nuläge
  • Stöd kan sökas under perioden 1 okt-30 nov 2021
  • Varje månad är en egen stödperiod

Dec 2021-mar 2022

 • Uppdateringar 18 och 22 dec 2021: Coronastöd återinförs december 2021-mars 2022
  • Extra ändringsbudget ska komma i början av 2022
  • Återinfört stöd för dec 2021
  • Förlängning till jan-mar 2022 om det behövs
  • Uppdatering 22 dec 2021: Förlängning till jan 2022
  • Inväntar ändrad förordning från regeringen

 

Korttidsstöd

Dec 2020-jun 2021

 • Nuläge
 • Permitteringsnivåer
  • Dec 2020: 20 %, 40 %, 60 %
  • Jan-apr 2021: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %
  • Maj-jun 2021: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %
 • Stödnivå
  • Dec 2020-jun 2021: 75 % av kostnaden för arbetstidsminskningen

Jul-sep 2021

Kompetensinsatser

 

Hyresstöd

 • Målgrupp
  • Hyresvärdar som sänker den fasta hyran för företag i utsatta branscher
  • Lista utsatta branscher (17 feb 2021)
 • Ansökan
  • Länsstyrelsen som företaget hör till
   1. Hyresgästen förhandlar med hyresvärden
   2. Hyresvärden ansöker om stödet

Apr-sep 2021

 • Nuläge
  • Regeringsbeslut, ansökningsperiod 2 jul-30 sep
   • Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst ska tecknas senast 31 aug

 

Stöd för sjuklönekostnader

 

Stöd för karensavdrag

 

Läkarintyg

 

Investeringsstöd

 • Målgrupp
  • Fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet
 • Nuläge
 • Stödnivå
  • Skattereduktion år 2022 med 3,9 % av investeringar år 2021
  • Gäller investeringar i inventarier där utgifterna dras av genom årliga avskrivningar
  • Gäller inte investeringar där utgifterna kostnadsförs direkt

 

Lägre arbetsgivaravgifter för unga

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare
 • Stödnivå
  • Arbetsgivaravgifterna sänks för ungdomar
 • Fulla arbetsgivaravgifter är 31,42 %, men för ersättningar upp till 25 000 kr i månaden gäller:
  1. 15‐18 år 1 aug 2019 permanent sänkning till 10,21 %
  2. 19‐23 år 1 jan 2021‐31 mar 2023 tillfällig sänkning till 19,73 %
  3. 19‐23 år 1 jun‐31 aug 2021 tillfällig sänkning till 10,21 %
  4. 19‐23 år 1 jun‐31 aug 2022 tillfällig sänkning till 10,21 %
 •  Nuläge

 

Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare som gör sina två första anställningar (växa-stöd)
   • Gällande regler om växa-stöd omfattar bara den först anställde
   • Sänkt arbetsgivaravgift för ersättningar upp till 25 000 kr per månad
   • Tillfällig utökning till att gälla de två första anställda
  • Gäller anställningar som påbörjas under perioden 1 jul 2021-31 dec 2022
 • Stödnivå
  • Arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 %
 • Nuläge

 

Skattefria förmåner för parkering och personalgåvor

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare och anställda
  • Extra ändringsbudget 6 (prop. 2020/21:166)
 • Nuläge
  • Riksdagsbeslut 21 april 2021 (2020/21:FiU49)
 • Uppdatering 10 dec 2021 Coronastöd återinförs december 2021-mars 2022
  • Extra ändringsbudget ska komma i början av 2022
  • Förlängning av skattefri förmån av fri parkering till 31 mar 2022
 • Stödnivå
  • Skattefri förmån av fri parkering vid arbetsplatsen, förlängt till jan-dec 2021
  • Skattefri förmån av gåvor värda högst 2 000 kr per anställd under året, förlängt jan-dec 2021

 

Tillfälliga anstånd med skatter och avgifter

Okt-dec 2021

 • Uppdatering 18 dec 2021: Coronastöd återinförs december 2021-mars 2022
  • Extra ändringsbudget ska komma i början av 2022
  • Anstånd för nya perioder (okt-dec 2021)
  • Anstånd för fler perioder (9 i stället för 7)
  • Inväntar promemoria på remiss
  • Uppdatering 23 dec 2021: Promemoria och remiss (Regeringskansliet 22 december 2021)
   • Remiss med sista svarsdag 13 jan 2022

 

Företagsakuten – Lån med statlig garanti

 

Digitala stämmor

 • Målgrupp
  • Aktiebolag, ekonomiska föreningar m fl
 • Nuläge
  • Möjligheten till digitala stämmor 3 apr-31 dec 2020 är förlängd till 31 dec 2021
 • Stödnivå
  • Årsstämmor och föreningsstämmor kan hållas utan fysiskt deltagande även om stadgarna inte medger det
 • Information

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Sjukförsäkring och sjukpenning, illustrerat med Apotek Hjärtat
Apotek Hjärtat (commons.wikimedia.org, har beskurits) – Högre sjukpenning 2022?

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Budgetspecial – Vi lyfter fram huvudpunkterna i budgetpropositionen för 2022 och höständringsbudgeten för 2021.

14 skattenyheter finns med, men alla ska beslutas i separata kommande propositioner. Reglerna ska sedan träda ikraft vid olika tidpunkter. 3 övriga nyheter i budgeten tar vi också upp, men här finns det färdiga förslag i budgeten. Den kanske enskilt viktigaste frågan handlar om att höja taket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) från 8 till 10 prisbasbelopp.

Vi hjälper dig att få överblick över allt som är på gång, både från budgeten och övriga lagförslag som ligger och väntar.

Filmen tipsar om fördjupande artiklar här på hemsidan. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Servitris - Lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar 19-23 år
Bild: LuckyLife11, Pixabay (har beskurits) – Arbetsgivaravgifter på dricks?

Del 2 – Rättsfall

6 rättsfall på 24 minuter! Denna månad tar vi upp följande frågor.

– HovR: Bokföringsbrott (sakutdelning, verifikationsbrister)
– HFD: Överlåten utdelning (vem beskattas?)
– HFD: Moms på digitala läromedel (samma som för tryckta läromedel?)
– KR: Korttidsstöd (2 rättsfall)
– KR: Dricks (arbetsgivaravgifter eller inte?)
– SRN: Självständig verksamhet? (från anställning till egen verksamhet)

Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Inledningen till höständringsbudgeten
Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se

Den 20 september avlämnade regeringen sin höständringsbudget för 2021 till riksdagen. Den innehåller inga nyheter på företagsområdet.

Höständringsbudgeten för 2021 innehåller som väntat en rad justeringar uppåt på olika budgetområden, till följd av pandemin.

Dessutom innehåller budgeten ett förslag till lagändring, som också är relaterad till pandemin. Järnvägslagen ska ändras från den 1 december 2021. Syftet är att kunna sänka banavgifter, för att ge järnvägssektorn ekonomiskt stöd.

 

Andra året med många förändringar i budgeten

Statens budgeten för 2021 omfattas av hela 11 propositioner beslutades vid olika tillfällen. Det stora beslutet om budgeten fattades av riksdagen i december 2020, utifrån budgetpropositionen för 2021. Därefter har årets budget ändrats hela 10 gånger, mot normala 2 gånger.

 • Först i den ordinarie vårändringsbudgeten, som vi brukar ha varje år med justeringar, men oftast utan nya lagförslag
 • Sedan i 8 extra ändringsbudgetar, alla på grund av pandemin
 • Därefter i den ordinarie höständringsbudgeten, som vi också brukar ha varje år med justeringar men oftast utan nya lagförslag

Vi hade samma situation förra året, med många extra ändringsbudgetar för år 2020.

 

Nyheterna kommer i budgetpropositionen för 2022

Även budgetpropositionen för 2022 avlämnades idag. Den innehåller till skillnad från höständringsbudgeten många nyheter som berör företag och företagare. Vi berättar om det i en separat artikel.

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Inledningen till budgetpropositionen för 2022
Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se

Den 20 september avlämnade regeringen budgetpropositionen för 2022 till riksdagen. Den innehåller många nyheter, som har förhandspublicerats successivt. Här kan vi äntligen ge dig en helhetsbild.

Vi presenterar här nyheter i urval, som vi bedömer påverkar företag och företagare. Vi delar upp nyheterna i färdiga förslag och aviseringar om att regeringen återkommer.

Numret i början av varje punkt refererar till var förslaget behandlas i respektive del av budgeten. Vi berättar om förslagen i två avsnitt. Först skattefrågor, sedan övriga frågor.

 

Skattefrågor – Aviserade förslag

På samtliga punkter aviserar regeringen vad de avser att förändra, men utan att lämna färdiga lagförslag. Regeringen ska återkomma senare till riksdagen med färdiga lagförslag för  beslut.

Regeringen anger i budgeten bara ungefärliga tidpunkter för när de ska återkomma. Vi har lagt in ”Proposition planerad till…” där vi har närmare besked från propositionsförteckningen för hösten 2021.

Volym 1 – Förslag till statens budget för 2022, finansplan och skattefrågor.

 • 11.1 Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster
  • Skattereduktionen höjs till 2 820 kr
  • … för fastställd förvärvsinkomst (alltså efter grundavdrag) från en årsinkomst på 65 000 kr, med full effekt från en årsinkomst på 265 000 kr
  • Börjar gälla 2022-01-01, för inkomstår 2022 och framåt
  • Regeringen återkommer till riksdagen under hösten 2021
   • Proposition planerad till 2021-10-19
 • 11.3 Skattereduktion för avgift till A-kassa
  • Skattereduktion införs med 25 % av årets betalade avgift
  • Börjar gälla 2022-07-01, för inkomstår 2022 och framåt
  • Regeringen återkommer till riksdagen under våren 2022
 • 11.4 Skattelättnad för cykelförmån
  • Cykelförmån ska vara skattefri för första 3 000 kr, skattepliktig bara över 3 000 kr
  • Börjar gälla 2022-01-01, för inkomstår 2022 och framåt
  • Regeringen återkommer till riksdagen under hösten 2021
   • Proposition planerad till 2021-10-19
 • 11.5 Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar
  • Dagens nedsättning ska ersättas med en fast schablonmässig nedsättning, utifrån bilens miljöteknik
   • Ska endast gälla elbilar, laddhybridbilar, gasbilar, vätgasbilar
   • Ska inte gälla elhybridbilar, etanolbilar
  • Börjar gälla 2022-07-01, för inkomstår 2022 och framåt
   • Gäller bilar som blir skattepliktiga för vägtrafikskatt från och med 2022-07-01
  • Regeringen återkommer till riksdagen under våren 2022
 • 11.6 Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag
  • Två förenklingar som ska möjliggöra skattefria och avgiftsfria kostnadsersättningar beräknat utifrån att tjänstestället är i bostaden
   1. Tillfälligt arbete på annan ort, högst under 1 månad och längre än 50 km från hemmet
   2. Tillfällig offentlig anställning för att delta i insatser vid speciella händelser
  • Börjar gälla 2022-01-01, för inkomstår 2022 och framåt
  • Regeringen återkommer till riksdagen under hösten 2021
   • Proposition planerad till 2021-10-05
 • 11.7 Utvidgning av reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall
  • Förmån av personaloption beskattas i kapital efter avyttring i stället för i tjänst, inga arbetsgivaravgifter
   • Gränsen antal anställda höjs till 150 från 50
   • Gränserna nettoomsättning eller balansomslutning (summa tillgångar) höjs till 280 mkr från 80 mkr
   • Ska gälla även förvärv av teckningsoption, inte bara förvärv av andel
  • Börjar gälla 2022-01-01, för inkomstår 2022 och framåt
  • Regeringen återkommer till riksdagen under hösten 2021
   • Proposition planerad till 2021-10-12
 • 11.8 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni-augusti 2022 – Ungdomsavgifter
  • Bara ålderspensionsavgift 10,21 %
  • Samma utformning som för juni-augusti 2021
  • Börjar gälla 2022-06-01, för inkomstår 2022
  • Regeringen återkommer till riksdagen under våren 2022
   • Promemoria utsänd på remiss 2021-09-20
 • 11.9 Skattefri uthyrning av personliga tillgångar
  • Fysiska personer kan hyra ut personliga tillgångar skattefritt upp till 20 000 kr per år
  • Börjar gälla 2022-01-01, för inkomstår 2022 och framåt
  • Regeringen återkommer till riksdagen under hösten 2021
   • Proposition planerad till 2021-10-19
 • 11.11 Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år
  • Inget avdrag efter ägarförändring om underskotten varit det övervägande skälet till ägarförändringen
  • Ny begränsning av underskottsavdrag (artikel 2021-06-26 på vår hemsida)
  • Börjar gälla 2022-05-01
   • Stopplagstiftning, ska tillämpas på ägarförändringar fr o m 2021-06-11
  • Regeringen återkommer till riksdagen under våren 2022
 • 11.12 Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet
  • Sänkta gränser för att ta ut det förhöjda koldioxidbeloppet
  • Sänkta belopp för klimatbonus 2022 och 2023
  • Börjar gälla 2022-06-01 och 2023-01-01
   • Gäller bilar som blir skattepliktiga för vägtrafikskatt från och med 2022-06-01 och 2023-01-01
  • Regeringen återkommer till riksdagen under våren 2022
 • 11.16 Avskaffad reklamskatt
  • Börjar gälla 2022-01-01
  • Regeringen återkommer till riksdagen under hösten 2021
   • Proposition planerad till 2021-10-12
 • 11.21 Höjd omsättningsgräns för moms
  • Omsättningsgränsen för befrielse från moms höjs till 80 tkr från 30 tkr
  • Börjar gälla 2022-07-01
  • Regeringen återkommer till riksdagen (utan tidsangivelse)
 • 11.22 Ytterligare sänkt moms på vissa reparationer
  • Momsen bör sänkas till 6 % från 12 %
   • För reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder, hushållslinne
  • Börjar gälla 2022-07-01
  • Regeringen återkommer till riksdagen (utan tidsangivelse)
 • 11.23 Avbetalningsplan för tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar

Övriga frågor – Färdiga förslag

Regeringen har lämnat färdiga förslag för beslut i riksdagen. Årets kanske viktigaste nyhet är höjningen av inkomsttaket för sjukpenningen!

Utgiftsområde 2 – Samhällsekonomi och finansförvaltning

 • 6.6.5 Bokföringsnämnden
  • Budgeten är på ca 14 mkr per år
  • Höjning enligt index med 125 tkr 2022, 149 tkr 2023, 142 tkr 2023
  • Färdigt budgetförslag i budgetpropositionen

Utgiftsområde 10 – Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

 • 3.9 Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen – SGI-taket

Utgiftsområde 16 – Utbildning och universitetsforskning

 • 5.6.4 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
  • Privata utbildningsanordnare ska kompenseras för att de har fått ökade kostnader pga moms
  • 100 mkr per år under åren 2022, 2023, 2024
  • Färdigt budgetförslag i budgetpropositionen

 

Höständringsbudgeten för 2021

Även höständringsbudgeten för 2021 avlämnades idag. Den innehåller till skillnad från budgetpropositionen för 2022 inga nyheter som berör företag och företagare. Vi berättar om det i en separat artikel.

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Sjukförsäkring och sjukpenning, illustrerat med Apotek Hjärtat
Apotek Hjärtat (commons.wikimedia.org, har beskurits)

I budgeten för 2022 föreslår regeringen höjning av taket för sjukpenning. Det är en av flera åtgärder för att förstärka sjukförsäkringen.

 

Dagens sjukpenning

Sjukpenningen beräknas utifrån dina arbetsinkomster från tjänst och näringsverksamhet – din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Ju högre din SGI är, desto mer får du i sjukpenning per dag om du blir sjuk. Men bara upp till ett tak, har du högre inkomst än SGI-taket så ökar inte sjukpenningen mer.

Vi har idag tre SGI-tak. Beloppen är med nu gällande regler följande.

 1. Tillfällig föräldrapenning (vab) och graviditetsersättning
  • Grundas på arbetsinkomster upp till 7,5 prisbasbelopp per år
  • SGI-tak år 2022: Årsinkomst 362 250 kr (2021: 357 000 kr)
 2. Sjukpenning
  • Grundas på arbetsinkomster upp till 8 prisbasbelopp per år
  • SGI-tak år 2022: Årsinkomst 386 400 kr (2021: 380 800 kr)
  • Högsta sjukpenning per dag år 2022: 821 kr (2021: 810 kr)
 3. Föräldrapenning
  • Grundas på arbetsinkomster upp till 10 prisbasbelopp per år
  • SGI-tak år 2022: Årsinkomst 483 000 kr (2021: 476 000 kr)

 

Framtidens sjukpenning

Regeringen föreslår att taket för SGI höjs från dagens 8 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp. Punkten 2 ovan kommer då att se ut så här i stället, från och med år 2022.

 • 2. Sjukpenning (förslaget till höjning)
  • Grundas på arbetsinkomster upp till 10 prisbasbelopp per år
  • SGI-tak år 2022: Årsinkomst 483 000 kr i stället för 386 400 kr
  • Högsta sjukpenning per dag år 2022: 1 027 kr i stället för 821 kr

Det framgår inte ännu av informationen om punkt 1 kommer att förändras, tillfällig föräldrapenning och graviditetsersättning.

 

Glappet mellan SGI och PGI minskar

Din allmänna pension beräknas liksom sjukpenningen utifrån dina arbetsinkomster från tjänst och näringsverksamhet – din pensionsgrundande inkomst (PGI). Ju högre din PGI är, desto mer får du i allmän pension. Men även här bara upp till ett tak, har du högre inkomst än PGI-taket så ökar inte pensionen mer.

Medan SGI-taket beräknas från prisbasbeloppet så beräknas PGI-taket från inkomstbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet för år 2022 får vi veta först i oktober 2021, men vi kan illustrera reglerna med vad som gäller i år.

 • Allmän pension
  • Grundas på arbetsinkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp per år
  • PGI-taket för år 2021: Årsinkomst 550 000 kr

Eftersom inkomsttaken beräknas på olika sätt så har vi ett glapp här. Medan PGI-taket år 2021 ligger på 550 000 kr så ligger SGI-taket på 386 400 kr.

 • SGI-målet: Om du strävar efter högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomst år 2021 (386 400 kr) så fattas det alltså 163 600 kr för att få högsta möjliga pensionsgrundande inkomst (550 000 kr)
 • PGI-målet: Om du i stället strävar efter högsta möjliga pensionsgrundande inkomst år 2021 (550 000 kr) så får du ingen ökad sjukpenning för de översta 163 600 kr, det som överstiger den högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomsten (386 400 kr)
  • Trots att företaget betalar fulla sociala avgifter för hela årsinkomsten!

Hur kan det här se ut år 2022 då? År 2021 ökade PGI-taket med 11 000 kr jämfört med år 2020, från 539 000 kr till 550 000 kr. Vi vet ju inte inkomstbasbeloppet för år 2022 ännu. Men om vi tänker oss en liknande ökning som för år 2021 så kan vi uppskatta PGI-taket år 2022 till ca 561 000 kr (observera att det endast är en gissning än så länge). I så fall kommer glappet år 2022 att minska till ca 78 000 kr mellan det nya SGI-taket 483 000 kr och det tänkta PGI-taket på 561 000 kr. Glappet minskar alltså till mindre än hälften jämfört med nuvarande regler. Det är bra.

 • SGI-målet: Om du strävar efter högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomst år 2022 (483 000 kr) så kommer det att fattas ca 78 000 kr för att få högsta möjliga pensionsgrundande inkomst (ca 561 000 kr)
 • PGI-målet: Om du i stället strävar efter högsta möjliga pensionsgrundande inkomst år 2022 (ca 561 000 kr) så får du ingen ökad sjukpenning för de översta 78 000 kr, det som överstiger den högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomsten (483 000 kr)
  • Trots att företaget fortfarande betalar fulla sociala avgifter för hela årsinkomsten, men avgifterna för inkomst utan SGI minskar ändå rejält

 

Inkomstplanering från år 2022

Förutsatt att regeringens förslag i budgeten leder till lagstiftning så ser vi att ditt val för inkomstplaneringen blir lättare.

Förstahandstipset är att sträva efter PGI-målet för dina arbetsinkomster, maximal pensionsgrundande inkomst. Då får du automatiskt full sjukpenninggrundande inkomst, utom i de fall en stor del av årsinkomsten består av förmåner. Förmåner är nämligen pensionsgrundande men inte sjukpenninggrundande. Det kan vi dock lösa åt dig i så fall.

Andrahandstipset, om du inte vill eller kan ta ut inkomst upp till PGI-taket, är att ändå sträva efter att uppnå SGI-taket. Vi vet aldrig om och när vi blir sjuka och då är all hjälp bättre än inget.

 

Kortfakta

Tips 1: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Ett populärt inslag där är Inkomststegen. Den hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Basbelopp

Tips 2: Varje år berättar vi om nästa års olika basbelopp. Vi visar också hur de påverkar gränser för inkomster, skatter, redovisning med mera.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål. Och inkomstplaneringen brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Bild på årtalet 2023
Bild: Jernej Furman, Flickr (har beskurits)

Företag med tillfälliga anstånd att betala skatter och avgifter ska kunna förlänga anståndstiden upp till 15 månader ytterligare, i kombination med en avbetalningsplan. Det föreslår regeringen i en promemoria den 1 september 2021.

 

Förslaget

Företag som behöver ytterligare tid på sig från våren 2022 ska kunna ansöka om ytterligare förlängning av det tillfälliga anståndet.

 1. Upp till 15 månader till
 2. I kombination med en avbetalningsplan med Skatteverket

Ett exempel i promemorian visar hur det nya förslaget ska tillämpas (s. 22).

 • 1 maj 2020 får ett företag anstånd med 1 år, till 1 maj 2021
 • 15 april 2021 beviljar Skatteverket förlängning av anståndet med 1 år, till den 1 maj 2022 (”den maximala anståndstiden”)
 • 11 maj 2022 är senaste dagen att ansöka om ytterligare anstånd (dagen före förfallodagen närmast efter anståndstidens slut)
 • I tid före senaste dagen ansöker företaget om en tredje förlängning, med 15 månader, och får det beviljat av Skatteverket i kombination med en avbetalningsplan
 • 1 augusti 2023 löper anståndet ut och skulden ska vara helt betalad

Exemplet visar också hur avbetalningsplanen kan se ut.

 • Anståndsbeloppet ska i detta exempel betalas i 3 delar
 • 12 oktober 2022 ska första tredjedelen betalas
 • 12 mars 2023 ska andra tredjedelen betalas
 • 12 augusti 2023 ska tredje tredjedelen betalas

Regeringen föreslår att ändringarna infogas i Lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall (2009:99).

 

Bakgrund

Reglerna om tillfälliga anstånd gäller betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms.

Sedan den 30 mars 2020 har företag kunnat ansöka om tillfälliga anstånd med att betala skatter och avgifter. Skatteverket fick bevilja anstånd upp till ett år, som längst till den 12 mars 2022.

Den 5 februari 2021 infördes möjligheten att ansöka om förlängning av anståndet upp till ett år ytterligare.

Maximal anståndstid är alltså två år. Regeringen kallar detta för ”den maximala anståndstiden”. Regeringen och Skatteverket bedömer nu att ett stort antal anstånd kommer att upphöra under våren 2022.

Regeringen lyfter fram att ett stort antal företag har använt sig av möjligheten att ansöka om de tillfälliga anstånden. Den 23 augusti 2021 hade ca 51 000 företag anstånd enligt 204 000 beslut. Därför kommer nu detta förslag om ytterligare anstånd, men då i kombination med avbetalningsplan.

Vår kommentar: Förslaget ska ses i ljuset av att flera bedömare har framfört oro i media över en kommande konkursvåg. Utan lagändring riskerar många företag inte klara av återbetalningarna. Vi varnade tidigt för denna risk och föreslog att möjligheten skulle användas i sista hand.

Förhoppningsvis kan det nya förslaget minska konkursrisken väsentligt.

 

Tidplan

 1. Den 1 september 2021 sändes förslaget ut på remiss (begäran om synpunkter)
 2. Den 29 september 2021 är sista dagen för att svara på remissen
 3. Remissvaren bearbetas och ett slutligt förslag lämnas till riksdagen i en proposition
 4. Riksdagen beslutar om propositionen efter behandling i riksdagsutskott
 5. Den 7 mars 2022 börjar lagändringarna att gälla

Tidpunkten den 7 mars är satt med hänsyn till att ”ett stort antal anstånd väntas upphöra under våren 2022, med början i månadsskiftet mars-april 2022”.

 

Kontakta oss om anstånd med betalningar hos Skatteverket

Påverkar nyheterna om förlängning och avbetalningsplan dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att planera inför lagändringen. Vi hjälper dig också i kontakten med Skatteverket.

Du har även nytta av vår stora översikt över coronastöd för företagare.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Pengar i plånbok - Löner ingår i omställningsstödet från maj 2021
Bild: Bicanski, Pixnio (har beskurits)

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Regeringen, riksdagen och andra är igång igen efter sommaruppehållet. Nytt förslag om mikroföretagarkonto med schablonbeskattning. Förslag till mjukare regler för avstämning av korttidsstöd. Klart med förlängningar av omställningsstöd och omsättningsstöd. Omställningsstödet utökat till fasta lönekostnader. Nytt evenemangsstöd infört. Många intressanta ställningstaganden och vägledningar från Skatteverket. Amorteringskraven tillbaka för bolån. Prisbasbeloppen för 2022 klara. Nollräntan fortsätter. Och mycket mer. Vi berättar vad som är klart och vad som är på gång. Detta är bara några av alla nyheter för företagare sedan förra genomgången.

Vi hjälper dig få grepp om nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. Se filmen och bli fullt uppdaterad!

Filmen tipsar om fördjupande artiklar här på hemsidan. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Skatteverket
Bild: Magnus D, Flickr (har beskurits)

Del 2 – Rättsfall

23 rättsfall på 26 minuter! Denna månad tar vi upp följande frågor.

HFD: Företagsbeskattning
— Avdragsrätt för pensionskostnader efter löneväxling? (1 rättsfall)
KR: Offentliga stöd
— Korttidsstöd (3 rättsfall)
— Omställningsstöd (2 rättsfall)
KR: Företagsbeskattning
— Periodisering av utgifter (1 rättsfall)
— Nedskrivning (1 rättsfall)
— Ränteavdrag (2 rättsfall)
— Näringsbeskattade försäljningar av bostäder (5 rättsfall)
KR: Personbeskattning
— Dispositionsrätt/Förmåner (4 rättsfall)
— Husavdrag/ROT (2 rättsfall)
— Aktieägartillskott (1 rättsfall)
KR: Betalningsansvar
— Företrädaransvar (1 rättsfall)

Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!