Regeringen vill slopa ersättningen för höga sjuklönekostnader.
Regeringen vill slopa ersättningen till företag med höga sjuklönekostnader (Bild: Jonas Engholm, Wikimedia Commons, beskuren)

Regeringen vill ta bort ersättningen för höga sjuklönekostnader från 1 juli 2024. Förslaget är att upphäva den särskilda Lagen om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader (2014:1475).

Förslaget har blivit hårt kritiserat. Företagen är oroliga över att de får svårare att anställa personer med en sjukdomshistoria och att slopandet kan hindra dessa personer att komma in på arbetsmarknaden. Trots det går regeringen vidare med förslaget.

 

Klart från Lagrådet, proposition nästa

Den 8 februari 2024 överlämnade regeringen en lagrådsremiss till Lagrådet.

Lagrådet har yttrat sig över lagrådsremissen den 13 februari 2024, men har inga lagtekniska synpunkter. Därmed blir nästa steg att regeringen lämnar en proposition (ett färdigt förslag) till riksdagen. Det planerar Socialdepartementet att göra den 19 mars 2024. Sedan återstår för riksdagen att besluta om förslaget.

Rätten till ersättning för höga sjuklönekostnader ska fortsätta att gälla för sjuklöner som har rapporterats i arbetsgivardeklarationer (AGI) till och med juni 2024.

 

Bakgrund

Arbetsgivare ska betala sjuklön till anställda upp till 14 dagar om de blir sjuka, sedan tar Försäkringskassan över om sjukperioden blir längre.

Om en arbetsgivare har ovanligt höga sjuklönekostnader så betalar Försäkringskassan ut en ersättning till arbetsgivaren. Ersättningen ska täcka att sjuklönekostnaderna är högre än normalt och är konstruerad för att stödja mindre arbetsgivare. Försäkringskassan gör beräkningen och utbetalningen en gång om året, utifrån företagets uppgifter i AGI.

Det här stödet för mindre företag som är arbetsgivare ska alltså upphöra från och med 1 juli 2024.

 

Kontakta oss gärna om ditt företags sjuklönekostnader

Fråga oss gärna om hur förslaget att slopa ersättningen för höga sjuklönekostnader kan komma att påverka ditt företag.

Vi står till din tjänst! Om du redan är kund hos oss så vänder du dig helt enkelt till din kontaktperson här.

Bild på omdöme 157 och 158 illustrerar att den 21 februari 2024 hade vi nått 158 kundomdömen.
Nu har vi fått 158 kundomdömen och behåller vårt höga genomsnittsbetyg! (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Reco.se bjuder in alla som är verifierade kunder hos oss att lämna ett omdöme om vårt arbete för dem. Vi är glada och stolta över att nu har 158 kundomdömen kommit in och genomsnittsbetyget fortsätter att vara högt, nämligen 4,7 av 5 möjliga. Stort tack till dig som har lämnat omdömen om oss. Stort tack också för att du är så nöjd med vårt arbete. Det sporrar oss att fortsätta göra vårt allra bästa och se till att du får rätt hjälp med bra kvalitet och stort kundvärde.

Vi tittar på varje omdöme och svarar personligen. När det någon gång ibland kommer en synpunkt så agerar vi, åtgärdar och följer upp. Det är roligt med allt beröm, men värdefullt att också få synpunkter.

 

Fristående insamling av kundomdömen från bekräftade kunder

Detta är en transparent process. Du kan se varje omdöme med kommentar och betyg. Insamlingen går också till på ett sätt som gör att reco.se kan verifiera att det bara är verkliga kunder som lämnar omdömen. Som de uttrycker det, ”158 uppriktiga kundomdömen”.

 • Du kan se resultatet direkt på vår Startsida
 • Du kan också se alla omdömen Här

Vill du lämna ett omdöme men har inte gjort det ännu? Håll i så fall utkik efter nästa kontakt från reco.se. Tack på förhand!

Bild på logo från reco.se "Rekommenderat företag 5 år i rad" illustrerar artikel om våra fina kundomdömen 2020-2024.
Vi har blivit rekommenderat företag hos reco.se 5 år i rad 2020-2024 tack vare alla fina kundomdömen (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Vi har löpande nyhetsbevakning som du ser länkar till från vår startsida. Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag blir påverkade av de olika nyheterna. Till exempel hittar du mycket matnyttigt i våra stora översikter om basbeloppen (Basbelopp för 2024 – Förklaringar och exempel), statslåneräntan (SLR – Statslåneräntan 2024 och dina skatter) och möjligheter till lägre skatt från ditt aktiebolag (Utdelning från och försäljning av aktiebolag). Vi uppdaterar översikterna varje år och nu har du alla viktiga värden för 2024 framräknade.

Med resultatplanering och inkomstplanering hjälper vi dig att undvika negativa överraskningar och bli offensiv i stället. Bäst av allt – Den rådgivningen brukar ingå i ditt abonnemang till fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Budgetpropositionen för 2024, finansminister Elisabeth Svantesson (M) inledningstalar under budgetdebatten i riksdagen 20 september 2023.
Höstbudgeten 2024 är snart här. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) inledningstalar under budgetdebatten i riksdagen 20 september 2023 om förra höstbudgeten (Bild Melker Dahlstrand, Sveriges riksdag)

Skattereduktion för grön teknik, förenklade årsbokslut, flexiblare pensionsutbetalningar, skattefritt grundsparande, underskottsavdrag, slopat ränteavdrag för lån utan säkerheter, höjt bolånetak.

Knappt har skattenyheterna från budgeten för 2024 börjat gälla så startar förberedelserna för höstbudgeten för 2025, som regeringen ska lämna till riksdagen i september 2024. Regeringen har sänt ut flera skatteförslag på remiss för att testa tankegångarna. Vad som sedan kommer med och hur, det beror på remissmottagandet och budgetförhandlingarna.

Testremisser

Den 22 januari 2024 informerade regeringen om sex remisser som de sänt ut på försök.

Vi berättar om förslagen, men det kan tillkomma fler. Du får länkar till källorna till varje skatteförslag.

Uppdateringar

 • Slopat ränteavdrag för lån utan säkerheter, höjt bolånetak
  • 22 februari 2024: Rapport från Finansinspektionen
 • Sänkt fordonsskatt för nya husbilar, höjd fordonsskatt för  alternativbränslefordon
  • 15 mars 2024: Ny remiss från regeringen

 

1. Slopat ränteavdrag för lån utan säkerheter, höjt bolånetak

Regeringen vill slopa ränteavdragen för lån utan säkerheter (blancolån). Förslaget gäller ränteavdrag för fysiska personer i inkomstslaget kapital. Avdragsrätten för ränta i inkomstslaget näringsverksamhet blir däremot inte påverkad.

Avsikten är att slopa avdragsrätten i två etapper. Under 2025 ska 50 % av räntor för lån utan säkerheter vara avdragsgilla, men från 2026 ska ränteavdragen för dessa lån vara helt slopade.

Lån med säkerheter ska inte bli påverkade. Räntan ska alltså vara fullt avdragsgill även i fortsättningen för lån med säkerhet i bostäder, bilar och båtar.

Remissen löper till 18 april 2024.

De nya reglerna ska börja gälla 1 januari 2025.

Ytterligare en åtgärd för att få ner hushållens lån utan säkerheter kan bli att öka möjligheterna till lån med bostad som säkerhet. Regeringen har gett Finansinspektionen i uppdrag att ta ställning till en höjning av bolånetaket från 85 % till 90 %. Höjningen ska också underlätta köp av bostad.

Finansinspektionen ska rapportera till Regeringskansliet senast 23 februari 2024.

Uppdatering: Finansinspektionen avstyrker en höjning av bolånetaket, men öppnar för att invänta en utredning som ser över bolånetaket och amorteringskraven. Utredningen ska avlämna sitt betänkande den 31 oktober 2024, alltså efter att höstbudgeten för 2025 har lagts.

 

2. Förskottsbetalning för installation av grön teknik

Reglerna om skattereduktion för installation av grön teknik ska bli ändrade för att öka möjligheten att ta hänsyn till förskottsbetalningar.

Remissen löper till 19 april 2024.

De nya reglerna ska börja gälla 1 januari 2025.

 

3. Underskottsavdrag efter ägarförändringar

Företag som köper ett annat företag med outnyttjade underskottsavdrag från tidigare år ska få dra av upp till 300 % av köpeskillingen i stället för dagens 200 %. Dessutom innehåller promemorian förslag till förenklingar av reglerna om underskottsavdrag.

Remissen löper till 19 april 2024.

De nya reglerna ska börja gälla 1 januari 2025.

 

4. Förenklat årsbokslut i enskild näringsverksamhet

Vi ska få två höjda beloppsgränser i reglerna för förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare, från 5 000 kr till ett halvt prisbasbelopp.

Den första beloppsgränsen gäller små varulager som inte behöver inte tas upp i bokslutet. Den andra beloppsgränsen gäller möjligheten till direktavdrag för inventarier med lågt ingående värde från förra bokslutet.

Om förslaget leder till beslut så kommer Bokföringsnämnden att behöva göra följdändringar i K1 ENV, Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1), eftersom dessa regler är samordnade mellan redovisningen och beskattningen.

2024 motsvarar ett halvt prisbasbelopp 28 650 kr.

Remissen löper till 19 april 2024.

De nya reglerna ska börja gälla 1 januari 2025.

 

5. Skattefritt grundsparande i ISK och kapitalförsäkring

Fysiska personer blir schablonbeskattade om de sparar i investeringssparkonto, kapitalförsäkring eller en PEPP-produkt (en sparprodukt framtagen inom EU).

Nu ska vi få en skattefri grundnivå på 300 000 kr för sparande i dessa tre typer av produkter. Spararen ska få göra ett avdrag som motsvarar skatten på de första sparade 300 000 kr.

Remissen löper till 25 mars 2024.

De nya reglerna ska börja gälla 1 januari 2025.

 

6. Flexiblare pensionsutbetalningar

Femårsregeln för pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (IPS) innebär krav på utbetalningar under minst 5 år och med samma eller stigande belopp. När pensionen har börjat betalas ut går det inte att avbryta utbetalningarna. Det kan medföra att personer med påbörjade pensionsutbetalningar avstår från att börja arbeta igen, eftersom den sammanlagda inkomsten riskerar att bli högbeskattad.

Förslagen är nu att det ska bli möjligt att göra uppehåll i påbörjade utbetalningar under de första fem åren. Det ska också gå att ändra utbetalningstiden när utbetalningarna är påbörjade.

Remissen löper till 22 mars 2024.

De nya reglerna ska börja gälla 1 januari 2025.

 

Uppdatering: 7. Sänkt fordonsskatt för nya husbilar, höjd fordonsskatt för alternativbränslefordon

Regeringen har sänt ut ytterligare ett förslag på remiss inför höstbudgeten 2024.

Bonus-malus för fordon avser att ha en styrande effekt för lägre miljöpåverkan.

Bonus: Fordon med låga utsläpp belönas med normal fordonsskatt redan från första året.

Malus: Fordon med höga utsläpp bestraffas med högre fordonsskatt de tre första åren, för att förmå köpare att välja miljövänligare alternativ.

Nu föreslår regeringen ändringar för två kategorier av fordon.

 • Personbilar klass II
  • = Husbilar
  • Malus tas bort = Normal fordonsskatt redan från början
 • Alternativbränslefordon
  • = Fordon som är utrustade med teknik för drift med bränsle som till övervägande del består av alkohol
  • Malus införs = Högre fordonsskatt de tre första åren

Förslagen återfinns i en promemoria från finansdepartementet.

Remissen löper till 3 maj 2024.

De nya reglerna ska börja gälla 1 februari 2025.

 

Fråga oss gärna om höstbudgeten 2024

Det är en bit kvar innan vi kan se ändringar börja gälla. Remissomgångarna är viktiga. Sedan kommer budgetförhandlingarna. Först när vi ser höstbudgeten i september 2024 kan vi få en bild av vad som verkligen är på gång.

Men om du vill diskutera hur förslagen kan komma att påverka dig, så fråga oss gärna. Vi står till din tjänst! Om du redan är kund hos oss så vänder du dig helt enkelt till din kontaktperson här.

Bolagsverket i Sundsvall illustrerar inlägg om vår tjänst nybildningar av aktiebolag.
Bolagsverket i Sundsvall registrerar våra nybildningar av aktiebolag (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Vi hjälper dig att bilda ditt nya aktiebolag. Det är mycket att tänka på men vi lotsar dig genom processen med vår mångåriga erfarenhet. Då blir det enkelt. Och redan i checklistan på vår sida om nybildningar ser du hur du kan förbereda dig så att det blir bra från början.

 

Checklista vid nybildningar av aktiebolag

Följ länken ovan så kommer du till vår checklista för en lyckad nybildning av ditt aktiebolag. Vi ger dig tips och exempel på bland annat följande områden.

 • Praktiska frågor om valet av namn för bolaget
 • Vilken storlek på aktiekapitalet är lämpligt?
 • Hur bör du utforma beskrivningen av verksamheten?
 • Vad innebär kravet på att ange säte
 • Hur väljer du ett bra räkenskapsår?
 • Hur bör styrelsen utformas?
 • Vad är firmateckning och hur bör den regleras?

 

Nyttiga tilläggstjänster

Vi har en bred och djup erfarenhet inom bolagsrätten. Därför kan vi erbjuda dig en rad tilläggstjänster utöver att bilda själva bolaget. Du får fast pris innan vi utför respektive tjänst.

Här är några exempel.

Med investeraravdraget kan du får ner din skatt. Vi hjälper dig.

Du behöver registrera verklig huvudman hos Bolagsverket. Det ordnar vi åt dig om du vill.

Du behöver göra flera registreringar hos Skatteverket. Vi kan lotsa dig genom vad som är aktuellt för just ditt bolag.

Ska du driva ditt nya bolag med fler ägare? Då rekommenderar vi att du och de andra ägarna skaffar er ett kompanjonavtal. Självklart kan vi upprätta det åt dig och dina kompanjoner.

Driver du redan en enskild näringsverksamhet men vill ombilda till ditt nya aktiebolag? Det ordnar vi givetvis.

 

Fråga oss gärna om nybildningar av aktiebolag

Undrar du över något inför din beställning av nybildning av aktiebolag? Fråga oss gärna, vi står till din tjänst! Om du redan är kund hos oss så vänder du dig helt enkelt till din kontaktperson hos oss.

Personalen på RedovisningsHuset i Södertälje, som blir METRIC RedovisningsHuset i början av 2024. Nytt namn, samma välkända ansikten!
I början av 2024 byter vi namn till METRIC RedovisningsHuset – Nytt namn, samma välkända ansikten!

Under första kvartalet 2024 kommer RedovisningsHuset att fusioneras med METRIC Accounting. Då byter vi också namn till METRIC RedovisningsHuset.

Nu rycker fusionen närmare. Vi berättade om fusionen och namnbytet här.

Det är bara vårt namn som blir ändrat. Vi är fortfarande samma byrå med samma personal och din kontaktperson är kvar med samma kontaktuppgifter som tidigare.

Du kan logga in i byråportalen från vår hemsida på samma sätt som tidigare men portalen heter nu METRIC Accounting. Alla dina dokument finns kvar där.

Vårt namnbyte kommer inte att föra med sig några större ändringar för dig som kund. Vi fortsätter att hjälpa dig och ditt företag på samma sätt som innan. Emellertid är avsändaren i vår kommunikation numera METRIC RedovisningsHuset. Exempelvis när vi skickar ett ärende ifrån vår portal så kommer det att stå METRIC som avsändare.

Uppdatering 2024-03-25: Nu är fusionen klar. Därmed är namnbytet till METRIC RedovisningsHuset också klart!

 

Kontakta oss om du har frågor om namnbytet

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om du har frågor om fusionen, vårt namnbyte eller något annat i dina kontakter med oss.

Årsredovisningar för bostadsrättsföreningar ska upprättas enligt nya regler för 2023 och 2024.
BRF Måsen 2, Lund och alla andra bostadsrättsföreningar i Sverige ska upprätta årsredovisningar enligt nya regler för i år och nästa år (Bild Anders Lagerås, Wikimedia Commons, har beskurits)

Från den 1 januari 2023 gäller nya regler i årsredovisningslagen (ÅRL) om årsredovisningar i bostadsrättsföreningar. Reglerna förutsätter kompletteringar från den statliga myndigheten Bokföringsnämnden (BFN) och nu har de publicerat ett tillfälligt allmänt råd med vägledning.

Nyheterna i ÅRL och från BFN gäller räkenskapsår som började 1 januari 2023 och senare. Samtidigt arbetar BFN med en total översyn av regelverken om årsredovisningar, som ska resultera i uppdaterade regelverk för räkenskapsår som börjar 1 januari 2025 och senare, men får tillämpas tidigare. Den tillfälliga normgivningen från BFN som just har publicerats fyller luckan för åren 2023 och 2024, innan de uppdaterade regelverken börjar gälla.

 

Tillfälligt råd med vägledning från BFN

Det allmänna rådet och vägledningen heter Kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning (BFNAR 2023:1). Varje nyheter finns närmare beskriven på ekonomibloggen, med länkar till de olika källorna.

Här är en sammanfattning av nyheterna som alla BRF ska tillämpa för 2023 och 2024.

 • Förvaltningsberättelsen – Viktiga förhållanden
  • ÅRL kräver upplysningar om viktiga förhållanden för att bedöma verksamheten
  • BFN har lämnat exempel på vad som är viktiga förhållanden för en BRF, till exempel om föreningen äger marken eller innehar den med tomträtt
 • Förvaltningsberättelsen – Nyckeltal
  • ÅRL tar upp krav på 5 specifika nyckeltal för BRF
  • BFN kompletterar med krav på ytterligare 2 nyckeltal för BRF
 • Förvaltningsberättelsen – Förluster
  • ÅRL kräver information om hur en eventuell förlust påverkar föreningens framtida ekonomiska åtaganden
  • BFN kompletterar med exempel på hur upplysningskravet kan uppfyllas i olika situationer
 • Kassaflödesanalys
  • ÅRL kräver att samtliga BRF, oavsett storlek, ska upprätta en kassaflödesanalys som ingår i årsredovisningen
  • BFN kompletterar med exempel på hur kassaflödesanalysen kan se ut, både enligt indirekt metod och direkt metod
 • Noter
  • BFN kompletterar de allmänna kraven på upplysningar med ytterligare två krav specifikt för BRF

 

Ändringar i regelverken för årsredovisningar

Det finns sedan tidigare två regelverk från BFN för årsredovisningar. Bägge är nu ändrade till att BRF dessutom ska följa det nya tillfälliga allmänna rådet med vägledning (BFNAR 2023:1).

Ändringarna finns närmare beskrivna på ekonomibloggen, med länkar till de olika källorna.

När den totala översynen av de två regelverken för årsredovisningar är färdig så är planen från BFN att alla BRF ska tillämpa K3, och därmed göra komponentavskrivningar på framför allt byggnader. Men där är vi inte ännu, utan det blir först 2025 om besluten fattas nästa år enligt planerna. Till dess får mindre BRF fortsätta att tillämpa K2 ÅR och de ska i så fall inte göra komponentavskrivningar.

 

Kontakta oss om årsredovisningar i bostadsrättsföreningar

Vi följer självklart nyheterna för bostadsrättsföreningar som är kunder hos oss. Är din förening inte kund hos oss ännu? Kontakta oss i så fall om hur vi kan hjälpa föreningen med årsredovisningen och andra ekonomiska frågor.

Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Rådgivning om löpande frågor ingår i ditt fasta paketpris om du inte har avsagt dig det.

Procenttecken, illustrerar nivåer för egenavgifter, arbetsgivaravgifter med mera
Många procentsatser att hålla reda på (Bild Kai Stachowiak, publicdomainpictures.net)

Här har du de olika nivåerna för 2024 års egenavgifter och arbetsgivaravgifter i en unik sammanställning.

 

Egenavgifter – Aktiv näringsverksamhet

Näringsidkare betalar sina sociala avgifter själva via den privata skattsedeln, för inkomst av aktiv näringsverksamhet från enskild näringsverksamhet eller handelsbolag. Inkomst av aktiv näringsverksamhet ger sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och pensionsgrundande inkomst (PGI) samt jobbskatteavdrag.

 

Egenavgifter – Åldersgränser

Personer födda 1937 och tidigare: Inga egenavgifter (3 kap. 15 § SAL, p. 6 övergångsbestämmelserna).

Personer födda 1938-1957: Bara ålderspensionsavgift 10,21 % (3 kap. 15 § SAL).

Personer födda 1958 och senare: Fulla egenavgifter 28,97 % om du har grundkarens 7 dagar för sjukpenning från Försäkringskassan. Men du som är näringsidkare med aktiv verksamhet kan välja antal karensdagar och det påverkar storleken på egenavgifterna (3 kap. 17 § SAL). En viktig begränsning är att när du har fyllt 55 år kan du inte minska antalet karensdagar (27 kap. 31 § SFB).

 

Egenavgifter – karensdagar

Försäkringskassan räknar varje år ut hur sjukförsäkringsavgiften, som ingår i egenavgifterna, ska påverkas av antalet karensdagar utifrån senaste årets utfall för sjukskrivningar.

Med årets uppgifter om sjukförsäkringsavgiften har vi kunnat räkna ut hur höga egenavgifterna blir för olika antal karensdagar 2024. Det är ett viktigt underlag för ditt val.

 •   1 karensdag:    29,10 % (+ 0,13 %)
 •   7 karensdagar: 28,97 % (+/-   0 %) – Grundkarens för dig som inte valt något
 • 14 karensdagar: 28,86 % (- 0,11 %)
 • 30 karensdagar: 28,66 % (- 0,31 %)
 • 60 karensdagar: 28,41 % (- 0,56 %)
 • 90 karensdagar: 28,24 % (- 0,73 %)
 • Inkomst över SGI-taket (573 000 kr): 28,97 %

Som du ser är rabatten för att välja fler karensdagar mycket liten. Omvänt kostar det inte mycket att välja en karensdag. Om du har högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomst 2024 (573 000 kr) så kostar det bara 745 kr mer än grundkarensen för hela året (573 000 kr x 0,13 %). Vid den inkomstnivån har du 1 218 kr i sjukpenning per dag. Alltså får du igen ett helt års merkostnad för att välja en karensdag redan efter något mer än en halv dags sjukskrivning (745 kr / 1 218 kr = 0,6 dagar)!

Om du inte redan har en karensdag så är vår starka rekommendation att du omgående ändrar till en karensdag hos Försäkringskassan. Men gör det innan du fyller 55 år!

 

Egenavgifter – generell nedsättning

Näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet och betalar fulla egenavgifter får ett automatiskt avdrag från egenavgifterna på 7,5 %. Ett villkor är att inkomst av näringsverksamhet är högre än 40 000 kr. Det högsta avdraget är 15 000 kr per år, vilket motsvarar en inkomst av näringsverksamhet på 200 000 kr.

 

Egenavgifter – Regional nedsättning

Näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet i ett stödområde får göra ett avdrag från egenavgifterna på 10 %, men högst 18 000 kr per år. Näringsidkaren behöver inte själv vara bosatt i ett stödområde. Det finns inte heller krav på att näringsidkaren själv ska ha arbetat i stödområdet (lagen om regionalt stöd).

I handelsbolag är en ytterligare begränsning att avdraget får vara högst 85 200 kr sammanlagt för alla delägarna per år. Det är samma begränsning som för arbetsgivare (se avsnittet arbetsgivaravgifter nedan).

Ålderspensionsavgiften på 10,21 % måste dock alltid betalas. Därför kan till exempel personer födda 1938-1957 inte göra avdrag för regional nedsättning.

 

Egenavgifter – Passiv näringsverksamhet

Näringsidkare med inkomst av passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter. Inkomst av passiv näringsverksamhet ger ingen sjukpenninggrundande inkomst (SGI) eller pensionsgrundande inkomst (PGI), inte heller något jobbskatteavdrag.

 

Arbetsgivaravgifter

Anställda får sina sociala avgifter betalade av arbetsgivaren. Det gäller även dig som driver aktiebolag, eftersom du betraktas som anställd av ditt bolag. Dina löner och förmåner beskattas som inkomst av tjänst som i likhet med inkomst av näringsverksamhet ger sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och pensionsgrundande inkomst (PGI), samt jobbskatteavdrag.

 

Arbetsgivaravgifter – Åldersgränser

Personer födda 1937 och tidigare: Inga arbetsgivaravgifter.

Personer födda 1938-1957: Bara ålderspensionsavgift 10,21 %.

Personer födda 1958 och senare: Fulla arbetsgivaravgifter 31,42 %.

 

Arbetsgivaravgifter – karensdagar

Som anställd har du alltid 1 karensdag vid sjukdom, men arbetsgivaren (till exempel ditt bolag) har ansvaret för att betala sjuklön upp till 14 dagar. Sedan tar Försäkringskassan över.

 

Arbetsgivaravgifter – nedsättningar

Det finns några undantag från fulla arbetsgivaravgifter.

Det finns särskilda regler för anställda som jobbar med forskning och utveckling (FoU-avdrag) eller bor i glesbygd (regional nedsättning, se ovan under egenavgifter) eller är först anställd (växastöd).

 

Kontakta oss om dina egenavgifter och arbetsgivaravgifter

Välkommen att ta hjälp av din kontaktperson hos oss vad som gäller för dig och dina anställda och hur du kan använda de olika alternativen. Rådgivning om löpande frågor ingår i ditt fasta paketpris om du inte har avsagt dig det.

Budgetpropositionen för 2024, finansminister Elisabeth Svantesson (M) inledningstalar under budgetdebatten i riksdagen 20 september 2023.
Budgetpropositionen för 2024, finansminister Elisabeth Svantesson (M) inledningstalar under budgetdebatten i riksdagen 20 september 2023 (Bild Melker Dahlstrand, Sveriges riksdag)

Den 29 november 2023 fattade riksdagen rambeslutet om budgeten för 2024, med utgiftsramar och inkomstberäkning enligt regeringens budgetproposition för 2024. Samma dag antog riksdagen dessutom en separat proposition med ytterligare skatteförslag från budgeten (att inte räkna upp inkomstgränsen för statlig skatt).

Beslutet innebär att 11 av budgetens 23 skattefrågor nu har lett till beslut, medan övriga 12 skattefrågor ska beslutas senare.

 1. Avsnitt 12 i budgeten innehåller skatteförslag i 23 punkter (12.1-12.23), varav 11 förslag nu är beslutade (se 2, 3 och 4 nedan)
 2. På flera punkter innehåller budgeten färdiga lagförslag och rambeslutet innebär att dessa lagändringar är beslutade
 3. På flera andra områden aviserade regeringen att de skulle återkomma om lagförslag och på några punkter hann även dessa komma med i separata propositioner till rambeslutet
 4. Ytterligare 1 skattefråga hann levereras för separat beslut samma dag som rambeslutet
 5. Övriga 12 förslag som regeringen ska återkomma om ska behandlas i separata propositioner för senare beslut i riksdagen

 

Rambeslutet omfattade 4 propositioner

Punkterna under varje proposition hänvisar till våra närmare beskrivningar i vår översikt.

Följande 10 skattefrågor beslutades genom att riksdagen i rambeslutet antog förslagen i följande propositioner.

 • Budgetpropositionen för 2024 (prop. 2023/24:1)
  • 12.7 Höjd jämförelseränta vid ränteförmån
  • 12.8 Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar
  • 12.10 Förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster
  • 12.11 Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall
  • 12.15 Justerad skatt på naturgrus och avfall
  • 12.16 Avskaffad skatt på plastbärkassar
 • Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension (prop. 2023/24:13)
  • 12.1 Sänkt skatt på arbetsinkomster och pension
  • 12.2 Jobbskatteavdraget för äldre indexeras och åldersgränsen höjs
 • Teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna (prop. 2023/24:14)
  • 12.9 Teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna
 • Utvidgad tidsgräns för expertskatt (prop. 2023/24:16)
  • 12.5 Utvidgad tidsgräns för expertskatt – från fem till sju år

 

Ytterligare 1 proposition antogs samma dag som rambeslutet

Dessutom antog riksdagen förslagen i 1 separat proposition utanför rambeslutet.

 • 12.3 Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt 2024 (prop. 2023/24:27)

 

Övriga skattefrågor från budgeten ska beslutas senare

Punkterna hänvisar till våra närmare beskrivningar i vår översikt.

Följande 12 skattefrågor behandlas i kommande separata beslut i riksdagen.

 • 12.4 Tillfälligt höjt tak för rotavdraget
 • 12.6 Kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag
 • 12.12 Tilläggsskatt för företag i stora koncerner (riksdagsbeslut planerat till 13 december 2023)
 • 12.13 Sänkt skatt på bensin och diesel
 • 12.14 Sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk samt kvartalsvis återbetalning
 • 12.17 Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid (s.k. CCS)
 • 12.18 Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet
 • 12.19 Justerad skatt på tobak och nikotin
 • 12.20 Höjd spelskatt
 • 12.21 Höjd omsättningsgräns för mervärdesskatt
 • 12.22 Nya mervärdesskatteregler för små företag
 • 12.23 Ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och för konstverk

 

Kontakta oss om nyheterna i budgetpropositionen för 2024

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kalender, illustrerar att viktiga datum för skatter och avgifter är uppdaterade hos Skatteverket
Viktiga datum 2024 (Bild: pxhere.com, har beskurits)

Nu finns viktiga datum 2024 framme för skatter och avgifter. Vår sida Viktiga datum hjälper dig att hålla reda på tidpunkter i kontakterna med oss, Skatteverket och Bolagsverket. Här ser du också när det är dags att gå över till och från sommartid.

 

Datum för skatter och avgifter 2024

Skatteverket har uppdaterat sin utmärkta tjänst för när det är dags att deklarera eller betala skatter och avgifter. Nu finns datumen angivna ända fram till december 2024. Välj rätt förutsättningar och du får fram en filtrerad lista med vad som gäller för just ditt företag. Enkelt och smidigt!

 

Begär utbetalning för rot och rut senast 31 januari 2024

Ett annat datum är viktigt att hålla reda på för dig som utför rot- och rutarbeten. Den 31 januari 2024 är sista dagen att skicka in ansökan om rot- och rututbetalning för 2023, alltså där kunden har betalat före årsskiftet. Utförare som missar det får inte ut några pengar och kunden går miste om sin skattereduktion. Du som är utförare – se till att få ut dina pengar i tid!

Kontakta oss om viktiga datum 2024 för dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om dagar som du behöver passa för just för dig och din verksamhet.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt. Här hittar du också våra öppettider under 2024.

Personalen på RedovisningsHuset i Södertälje, som blir METRIC RedovisningsHuset i början av 2024. Nytt namn, samma välkända ansikten!
I början av 2024 byter vi namn till METRIC RedovisningsHuset – Nytt namn, samma välkända ansikten!

Under första kvartalet 2024 kommer RedovisningsHuset att fusioneras med METRIC Accounting. Då byter vi också namn till METRIC RedovisningsHuset.

Det är bara vårt namn som blir ändrat. Vi är fortfarande samma byrå med samma personal och din kontaktperson är kvar med samma kontaktuppgifter som tidigare.

Vi kommer att fortsätta hjälpa dig och ditt företag på samma sätt som innan. Emellertid kommer avsändaren i vår kommunikation från och med januari 2024 att vara METRIC RedovisningsHuset. Exempelvis när vi skickar ett ärende ifrån vår portal Accountec, så kommer det att stå METRIC som avsändare.

Du kommer att kunna logga in på samma sätt som tidigare och alla dokument finns där. Vårt namnbyte kommer inte föra med sig några större ändringar för dig som kund.

 

Kontakta oss om du har frågor om namnbytet

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om du har frågor om fusionen, namnbytet eller något annat i dina kontakter med oss.