Bild på klocka illustrerar artikel om när sommartiden börjar och slutar
Dags för sommartid (Bild Sonja Langford, unsplash.com)

Lördag kväll 25 mars 2023 kan det vara praktiskt att ställa fram klockan en timme vid läggdags. Söndag morgon 26 mars får vi nämligen sommartid 02.00, då tiden plötsligt hoppar till 03.00. Vi förlorar alltså en timme men vi får ju mera ljus under månaderna som följer, fram till söndag morgon den 29 oktober 2023.

 

Omdiskuterad omställning till och från sommartiden

Sommartiden är ifrågasatt på flera håll och EU har beslutat att slopa den från sista söndagen i mars 2021. Medlemsländerna ska därefter själva besluta om att ha permanent sommartid eller permanent normaltid, är tanken. Men ändringen är inte verkställd ännu så vi fortsätter att ställa om klockan tills vidare.

Bild på kraftledningar illustrerar artikel om elkostnadsstöd (elstöd, elprisstöd)
Elkostnadsstöd (elstöd, elprisstöd) (Bild PxHere) – Berör alla tre delarna av Månadens Nyheter

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i tre fria filmer på YouTube.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall – Uppehåll i mars, åter i april

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 18 nya, pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 17 nya, pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
–   3 nya propositioner (FoU-avdrag, förmån av fri laddel, inkomstskatterapporter)
–   1 förordning (allmänt elstöd till hushåll)
–   2 skrivelser till riksdagen

Riksdagen
–   3 nya beslut (höjd moms på reparationer, tillfällig skatt på överintäkter från el, ändringar i jordförvärvslagen)
–   1 väntande beslut (ny momslag)
–   Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och i vissa fall slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (ansökan elstöd elområde 3 och 4 öppnar 30 maj för företag, tidplan för privata inkomstdeklarationen, räntorna på skattekontot, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– FI Finansinspektionen (bankoro i USA, stabila banker i Sverige)
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten (data- och integritetsskydd, kameratillstånd)
– Bolagsverket (Energimyndigheten ansluter till Mina ombud)
– Pensionsmyndigheten (för höga utbetalningar, tre av tio arbetar längre, överskattad effekt av eget sparande)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation)
– Riksbanken (styrräntan och inflationen)
– Riksgälden (statslåneräntan)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (konsultrapport om redovisning av växande gröda, remisser för K-regler om årsredovisningar, nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering
– BAS-kontogruppen (Bulletinen 1/2023)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit)
– Branschnytt

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall.

Uppehåll i mars, åter i april.

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen. Vi tackar för det fina omdömet!

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild på kraftledningar illustrerar artikel om elkostnadsstöd (elstöd, elprisstöd)
Elstöd (elkostnadsstöd, elprisstöd) (Bild PxHere)

Fyra typer av elstöd finns färdiga eller är på gång, men under olika namn (även elprisstöd, elkostnadsstöd). Här får du en överblick över nuläget beträffande de fyra aktuella elstöden (dessutom finns ett gasstöd i västra Sverige).

Tre myndigheter är inblandade: Statens Energimyndighet, Skatteverket och Försäkringskassan. Kolla vad som gäller för stödet som är aktuellt för just dig i översikten här nedan!

 

Elstöd till företag

Det finns två riktade stöd, ett till elintensiva företag och ett till företag i elområde 3 och 4.

Riktat stöd 1 till företag: Regeringen har beslutat om en förordning för ett elstöd till elintensiva företag, Förordning om elkostnadsstöd till vissa särskilt drabbade företag (SFS 2023:66).

 • Gäller: Elintensiva företag i hela Sverige
 • Elintensiva företag: Minst 0,015 kWh per omsättningskrona under 2021 exklusive uppvärmning
 • Underlag: 70 % av 2021 års förbrukning
 • Stödberättigade kostnader: Kostnader som överstiger 1,5 gånger företagets genomsnittspris under 2021
 • Stödperiod: Okt-dec 2022
 • Stöd: 50 % av stödberättigade kostnader
 • Golv: Stöd under 50 tkr betalas inte ut
 • Tak: Maximalt stöd 2 miljoner euro per företag, eller gemensamt för företag som ingår i koncern
 • Krav: Företaget ska visa tidigare och planerade åtgärder för energieffektivisering
 • Ansökan: Öppnar 2023-03-06, stänger 2023-04-17 2023-06-18
 • Myndighet: Statens Energimyndighet (energimyndigheten.se)

Riktat stöd 2 till företag: Företag i elområde 3 och 4 ska kunna få elstöd enligt ett förslag från regeringen, Förslag till förordning om elstöd till företag (KN2023/02353). Förslaget har varit på remiss med sista svarsdag 2023-03-06.

 • Uppdatering: Elstöd till företag i södra Sverige klart (artikel 2023-05-09)
 • Gäller: Företag med elnätsavtal i elområde 3 och 4
 • Företag: Näringsidkare och juridiska personer
 • Elnätsavtal: Stödet går till den som hade elnätsavtal i eget namn 2022-11-17
 • Övriga krav: Får inte ha vissa typer av skulder hos Kronofogden, måste ha betalat sina skatter m m
 • Underlag: Förbrukning 1 okt 2021-30 sep 2022
 • Stöd: 79 öre/kWh (elområde 4), 50 öre/kWh (elområde 3)
 • Tak: Maximalt stöd 20 mkr SEK per företag
 • Ansökan: Öppnar 2023-05-30, stänger 2023-09-25
 • Myndighet: Skatteverket (skatteverket.se)

Redovisning av elstöd: Se nuläget på ekonomibloggen.

 

Elstöd till hushåll

Elstödet är skattefritt för privatpersoner. Det finns ett riktat stöd och ett allmänt stöd.

Riktat stöd till hushåll: Privatpersoner i elområde 3 och 4 kan få elstöd enligt Förordning om elstöd till konsumenter (SFS 2022:1872).

 • Gäller: Privatpersoner i med elnätsavtal i elområde 3 och 4
 • Elnätsavtal: Stödet går till den som hade elnätsavtal i eget namn 2022-11-17
 • Underlag: Elförbrukning 1 okt 2021-30 sep 2022
  • Elnätsföretagen rapporterar till Försäkringskassan
 • Myndighet: Försäkringskassan

Allmänt stöd till hushåll: Privatpersoner i hela landet kan få elstöd enligt en förordning som regeringen beslutade om 2023-03-09, Reglering på plats för utbetalning av elstöd till hushåll i hela Sverige (pressmeddelande från regeringskansliet).

 • Gäller: Privatpersoner i med elnätsavtal i hela Sverige
 • Elnätsavtal: Stödet går till den som hade elnätsavtal i eget namn 2022-12-31
 • Underlag: Elförbrukning 1 nov-31 dec 2022
  • Elnätsföretagen rapporterar till Försäkringskassan
 • Myndighet: Försäkringskassan
  • Utbetalning av elstöd (information)
  • Du får ett brev från Försäkringskassan om hur mycket du får i stöd, därefter kommer utbetalningen
  • Försäkringskassan påbörjar utbetalningarna under våren 2023

 

Kontakta oss om nyheterna

Det är inte lätt att följa med i alla nyheter. Vad påverkar dig och ditt företag? Vi hjälper dig att sålla i nyhetsfloden och tolka vad som är viktigt för just dig. Du kan följa med genom nyhetsartiklar här på hemsidan, vårt Nyhetsbrev och våra fria filmer Månadens Nyheter på YouTube.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild på byggnaden för Södertälje Science Park, där SEB har sitt kontor
SEB i Södertälje har sitt kontor i samma byggnad som Södertälje Science Park (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Den 24 februari var vi inbjudna av SEB till personalmöte för Södertäljekontoret. Först fick vi en rundtur i lokalerna och återsåg flera personer som har varit med på våra informationsträffar tidigare år. Trevligt!

Under en timme hann vi med mycket, inklusive kunniga frågor som gav liv åt genomgången. Deltagarna fick en digital dokumentation efteråt som visade vad vi hade gått igenom, med ytterligare information på de olika områdena.

Vi fick fria händer att utforma genomgången och valde ut följande.

Skattenyheter 2023
Viktiga värden
Privatbeskattning
Fåmansföretag
Företagsbeskattning
Skattereduktioner
2023 – Vad är på gång?

Vi gjorde urvalet inom varje område med tanke på att vi riktade oss till medarbetare på en bank, och att de arbetar med både företagsfinansiering och privatfinansiering. Efter genomgången fick vi mycket uppskattande kommentarer och omdömet att urvalet träffade rätt. Roligt!

Vi har haft många genomgångar med SEB genom åren, men pandemin innebar en paus. Nu är vi igång igen, med mersmak. Redan efter mötet fick vi förfrågan om att komma tillbaka nästa år om vi ville, något vi givetvis bekräftade på en gång.

Tack till SEB för att vi fick förtroendet att genomföra denna personalinformation!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Företagare har en övermäktig uppgift att följa med i alla regler som styr företagandet. Vad påverkar dig och ditt företag? Vi hjälper dig att sålla i nyhetsfloden och tolka vad som är viktigt för just dig. Du kan följa med genom nyhetsartiklar här på hemsidan, vårt Nyhetsbrev och våra fria filmer Månadens Nyheter på YouTube.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild på fysioterapeuter som tränar, illustrerar rättsfall om fysioterapeut med eget bolag bedriver momspliktig personaluthyrning eller momsfri sjukvård (del 4, rättsfall)
Fysioterapeuter tränar (Bild Palacky University Olomouc, Wikimedia Commons), illustrerar rättsfall om momsplikt eller inte för vikarierande fysioterapeut med eget bolag

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall – 9 fall på 24 minuter!

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 18 nya, pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 16 nya, pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
–   2 nya lagrådsremisser (förmån av fri laddel, inkomstskatterapporter)
–   1 ny proposition (skatt på elproduktion)
–   2 förordningar (avveckling av klimatbonus, riktat elstöd till elintensiva företag)

Riksdagen
–   1 nytt beslut (anstånd med betalningar av skatter och avgifter)
–   3 väntande beslut (höjd moms på reparationer, förvärvstillstånd, ny momslag)
–   Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och i vissa fall slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (nya räntor på skattekontot, ansökan om anstånd med betalningar, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– FI Finansinspektionen (bankernas bruttomarginal på bolån)
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten (data- och integritetsskydd, kameratillstånd)
– Bolagsverket (avgiftsbelagd information blir kostnadsfri, stark utveckling av digitalt inlämnade årsredovisningar, begränsad åtkomst till registret om verklig huvudman)
– Pensionsmyndigheten (ökat överskott i pensionssystemet, elstödet)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation)
– Riksbanken (styrräntan och inflationen)
– Riksgälden (statslåneräntan)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (när företagen kan redovisa elstöden, nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering (årsrapport 2022 från Nämnden för svensk redovisningstillsyn)
– BAS-kontogruppen (nyheter i BAS-kontoplanen 2023, remissvar om framtidens kontoplan)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)
– Branschnytt

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Denna gång får du 9 rättsfall på 24 minuter – effektivt förklarade på bara 3 minuter per fall!

HD Högsta domstolen
– Ersättning för eget arbete som rättegångskostnad, går det?
HovR Hovrätterna
– Värdeöverföringar, kan pengar flyta fritt mellan bolagen i en koncern?
HFD Högsta Förvaltningsdomstolen
– Vikarierande fysioterapeut från eget bolag, personaluthyrning eller sjukvård? (Moms)
– När upphör uttagsbeskattning, vid avtal om försäljning eller tillträde? (Moms)
KR Kammarrätterna
– Utlåning av konstverk från stiftelse, allmännyttig verksamhet eller näringsverksamhet? (Inkomstskatt)
– Vattenledning, anläggningstjänst eller fastighet? (Moms)
– Discobowling, idrott eller nöje? (Moms)
– Matsalar i vårdboende, stadigvarande bostad eller lokal med frivillig skattskyldighet? (Moms)
– När kan inkomstfördelning göras till nya delägare i handelsbolag? (Inkomstskatt)

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen. Vi tackar för det fina omdömet!

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Skylt Skatteverket, illustrerar nya räntor på skattekontot
Skatteverkets skylt på Esseltehuset i Stockholm (Bild Holger Ellgaard, Wikimedia Commons)

Vi får återigen höjda räntor på skattekontot därför att den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldsväxlar har ökat, tre månader efter förra höjningen 1 november 2022. Det berättar Skatteverket (SKV) i ett pressmeddelande 23 januari 2023.

Från den 1 februari 2023 gäller följande räntenivåer.

 • 3,75 % Låga kostnadsräntan från 1 februari 2023
  • Kvarskatt, anstånd att betala skatter och avgifter
  • (2,50 % Låga kostnadsräntan till 31 januari 2023)
 • 18,75 % Höga kostnadsräntan från 1 februari 2023
  • Skuld som inte är betalad senast på förfallodagen
  • (17,50 % Höga kostnadsräntan till 1 februari 2023)
 • 1,6875 % Intäktsräntan från 1 februari 2023
  • (1,125 % till 31 januari 2023)

 

Räntor på skattekontot är skattefria och inte avdragsgilla

Kostnadsräntan är inte avdragsgill, intäktsräntan är skattefri. Därför måste du räkna om räntenivåerna med hänsyn till skatten innan du kan jämföra med till exempel ett banklån eller ett sparkonto.

 • 3,75 % i låg kostnadsränta på skattekontot, inte avdragsgillt
  • Motsvarar 5,36 % i avdragsgill skuldränta för en fysisk person som får skatten minskad med 30 % (3,75/0,7)
  • Motsvarar 4,72 % i avdragsgill skuldränta för en juridisk person som får skatten minskad med 20,6 % (3,75/0,794)
 • 18,75 % i hög kostnadsränta på skattekontot, inte avdragsgillt
  • Motsvarar 26,79 % i avdragsgill skuldränta för en fysisk person som får skatten minskad med 30 % (18,75/0,7)
  • Motsvarar 23,61 % i avdragsgill skuldränta för en juridisk person som får skatten minskad med 20,6 % (18,75/0,794)
 • 1,6875 % i intäktsränta på skattekontot, skattefritt
  • Motsvarar 2,41, % i skattepliktig inkomstränta för en fysisk person som betalar 30 % skatt på ränteinkomster (1,6875/0,7)
  • Motsvarar 2,12 % i skattepliktig inkomstränta för en juridisk person som betalar 20,6 % skatt på ränteinkomster (1,6875/0,794)

 

Kontakta oss om ditt skattekonto

Undrar du om ändringarna berör ditt skattekonto? Och hur du ska planera betalning av eventuell restskatt? Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild på inloggningen till Accountec-portalen
Inloggningen till Accountec-portalen

Under våren 2023 övergår vi till att kommunicera med våra kunder via vår nya portal. Den ger både dig som kund och oss möjlighet att skicka och dela information på ett tryggt och GDPR-säkert sätt.

Portalen är främst tänkt att underlätta kommunikationen mellan dig som kund och oss men vi kommer även att spara dokument som båda parter kan komma åt, till exempel periodrapporter, bokslut, lönelistor med mera.

Du får alltid ett mail när vi har lagt upp något nytt i portalen och du loggar enkelt in men hjälp av ditt bank ID. Vår hemsida har inloggningen högst upp på varje sida, till exempel högst upp på sidan med denna nyhet: Portal >> Logga in.

Vi kommer ta en direktkontakt med dig innan vi sätter igång.

Om du vill veta mer om själva portalen kan du titta in på hemsidan för Accountec. Det är dom som levererar tjänsten till oss.

Bild på bil som laddar el, illustrerar att den skattefria förmånen av fri laddel på arbetsplatsen har kommit ett steg närmare lagstiftning
Laddning av elbil (Bild pixnio.com, har beskurits), ett av många ämnen för ny lagstiftning

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall – 7 fall på 22 minuter!

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 17 pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 14 nya, pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
–   2 nya propositioner (höjd moms på reparationer, ny momslag)

Riksdagen
– 2 nya beslut (stämpelskatt vid delning av aktiebolag, tillfällig skatt på extraordinära vinster 2023
– 1 väntande beslut (förhindra kringgående av regler om förvärvstillstånd)
– Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (egenavgifter och karensdagar 2023, tidplan deklarationer 2023, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– FI Finansinspektionen (störst risk för betalningsproblem hos snabblåneföretag)
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten (data- och integritetsskydd, kameratillstånd)
– Bolagsverket (nya bestämmelser för gränsöverskridande rörlighet inom EU)
– Pensionsmyndigheten (ändrade skatteregler 2023, lönar sig ännu mer att jobba längre)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation dec 2022, kommunala skattesatser 2023)
– Riksbanken (prognoser styrränta och inflation)
– Riksgälden (utvecklingen av statslåneräntan)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (när företagen kan redovisa elstöden, nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering (ISSB ny organisation för globala standarder för hållbarhetsredovisning)
– BAS-kontogruppen (ny artikel på hemsidan från Bulletinen 4/2022, Bokföringsboken 2023 och Bokslutsboken 2023 ute nu)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Denna gång får du 7 rättsfall på 22 minuter – effektivt förklarade på bara 3 minuter per fall!

HD Högsta domstolen
– Makesamtycke för fastighetsöverlåtelse
HovR Hovrätterna
– Skadestånd mellan kompanjoner
– Kontrollbalansräkning
HFD Högsta Förvaltningsdomstolen
– Näringsbetingade andelar och kapitalförlust på fordran
KR Kammarrätterna
– Uppskov efter bostadsförsäljning
– Generella ränteavdragsbegränsningar (missad N9, 2 rättsfall)

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen. Vi tackar för det fina omdömet!

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Procenttecken, illustrerar nivåer för egenavgifter, arbetsgivaravgifter med mera
Många procentsatser att hålla reda på (Bild Kai Stachowiak, publicdomainpictures.net)

Här har du de olika nivåerna för 2023 års egenavgifter och arbetsgivaravgifter i en unik sammanställning.

 

Egenavgifter

Näringsidkare betalar sina sociala avgifter själva via den privata skattsedeln, för inkomst av aktiv näringsverksamhet från enskild näringsverksamhet eller handelsbolag. Inkomst av aktiv näringsverksamhet ger sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och pensionsgrundande inkomst (PGI), samt jobbskatteavdrag.

Personer födda 1937 och tidigare: Inga egenavgifter.

Personer födda 1938-1956: Bara ålderspensionsavgift 10,21 %.

Personer födda 1957 och senare: Fulla egenavgifter 28,97 % om du har grundkarens 7 dagar för sjukpenning från Försäkringskassan. Men du som är näringsidkare med aktiv verksamhet kan välja antal karensdagar, med den viktiga begränsningen att när du har fyllt 55 år kan du inte sänka antalet karensdagar.

Försäkringskassan räknar varje år ut hur sjukförsäkringsavgiften, som ingår i egenavgifterna, ska påverkas av antalet karensdagar utifrån senaste årets utfall för sjukskrivningar.

Med årets uppgifter om sjukförsäkringsavgiften har vi kunnat räkna ut hur höga egenavgifterna blir för olika antal karensdagar 2023. Det är ett viktigt underlag för ditt val.

 •   1 karensdag:    29,21 % (+ 0,24 %)
 •   7 karensdagar: 28,97 % (+/-   0 %) – Grundkarens för dig som inte valt något
 • 14 karensdagar: 28,90 % (- 0,07 %)
 • 30 karensdagar: 28,68 % (- 0,29 %)
 • 60 karensdagar: 28,41 % (- 0,56 %)
 • 90 karensdagar: 28,23 % (- 0,74 %)
 • Inkomst över SGI-taket (525 000 kr): 28,97 %

Som du ser är rabatten för att välja fler karensdagar mycket liten. Omvänt kostar det inte mycket att välja en karensdag. Om du har högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomst 2023 (525 000 kr) så kostar det bara 1 260 kr mer än grundkarensen för hela året (525 000 kr x 0,24 %). Vid den inkomstnivån har du 1 116 kr i sjukpenning per dag. Alltså får du igen merkostnaden för att välja en karensdag redan efter första dagens sjukskrivning (1 260 kr / 1 116 kr = 1,1 dagar)!

Om du inte redan har en karensdag så är vår starka rekommendation att du omgående ändrar till en karensdag hos Försäkringskassan. Men gör det innan du fyller 55 år!

Näringsidkare med inkomst av passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter. Inkomst av passiv näringsverksamhet ger ingen sjukpenninggrundande inkomst (SGI) eller pensionsgrundande inkomst (PGI), inte heller något jobbskatteavdrag.

 

Arbetsgivaravgifter

Anställda får sina sociala avgifter betalade av arbetsgivaren. Det gäller även dig som driver aktiebolag, eftersom du betraktas som anställd av ditt bolag. Dina löner och förmåner beskattas som inkomst av tjänst som i likhet med inkomst av näringsverksamhet ger sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och pensionsgrundande inkomst (PGI), samt jobbskatteavdrag.

Personer födda 1937 och tidigare: Inga arbetsgivaravgifter.

Personer födda 1938-1956: Bara ålderspensionsavgift 10,21 %.

Personer födda 1957 och senare: Fulla arbetsgivaravgifter 31,42 %. Som anställd har du alltid 1 karensdag vid sjukdom, men arbetsgivaren (till exempel ditt bolag) har ansvaret för att betala sjuklön upp till 14 dagar. Sedan tar Försäkringskassan över.

Det finns några undantag från fulla arbetsgivaravgifter.

Personer födda 2000-2004: 19,73 % på ersättning upp till 25 000 kr per månad. Tillfälliga regler fram till 31 mars 2023 för ungdomar som alltså fyller 19-23 år under 2023.

Personer födda 2005-2007: 10,21 % på ersättning upp till 25 000 kr per månad. Permanenta regler för ungdomar som alltså fyller 16-18 år under 2023.

Dessutom gäller särskilda regler för anställda som jobbar med forskning och utveckling (FoU-avdrag) eller bor i glesbygd (regional nedsättning) eller är först anställd (växastöd).

 

Kontakta oss om dina egenavgifter eller arbetsgivaravgifter

Välkommen att ta hjälp av din kontaktperson hos oss vad som gäller för dig och dina anställda och hur du kan använda de olika alternativen. Rådgivning om löpande frågor ingår i ditt fasta paketpris om du inte har avsagt dig det.

Bricka med fika och procenttecken illustrerar belopp och procent för i år
Gränsen för enklare förtäring och representationsfika är bara en av många gränser i årets ”Belopp och procent” (Bild Karim Manjra, Unsplash, har beskurits)

Vår populära avdelning Kortfakta är uppdaterad till 2023. Från denna avdelning hittar du länkar till matnyttiga sidor där du snabbt kan hämta information.

 • Belopp och procentsatser för 2023 och tidigare år
  • Privatpersoner
  • Företag och organisationer
 • Avdragslexikon för 2023 och tidigare år
  • Privatpersoner
  • Företag och organisationer
 • Beräkningshjälp representation
  • Avdragsgillt från inkomstskatt
  • Avdragsgill moms

 

Kontakta oss om Kortfakta för dig

Välkommen att leta rätt på det du är intresserad av med hjälp av dessa länkar! Ta gärna hjälp också av din kontaktperson hos oss om hur du bäst använder informationen för din egen del. Rådgivning om löpande frågor ingår i ditt fasta paketpris om du inte har avsagt dig det.