Vi har nu gjort vår årliga uppdatering av uppdragsavtalet, inklusive allmänna villkor och övriga tillhörande handlingar.

 1. Tidsgränserna för materiallämning i löneuppdrag har ändrats på en punkt
 2. Digital signering är en ny tjänst, den ingår i det fasta priset för dig med löpande uppdrag
 3. Redaktionella ändringar

De nya allmänna villkoren börjar gälla den 1 september 2022 och finns att läsa här på hemsidan.

Graf som visar utvecklingen av inflationen under maj 2021-maj 2022, mätt som konsumentprisindex (KPI). KPI är också underlag för beräkningarna av basbelopp.
Konsumentprisindex (KPI) är underlag för beräkningarna av våra prisbasbelopp (Graf © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Basbelopp utgår från inflationen och styr en rad beloppsgränser för inkomstbeskattning, pensioner med mera. Varje år fastställs tre basbelopp för det kommande året.

Här berättar vi om respektive basbelopp och visar exempel på deras effekter.

 

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Försäkringskassan fastställer din personliga SGI vid behov, till exempel när du sjukskriver dig.

Inkomstgränserna avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

 • SGI-golv: Lägsta inkomst som ger SGI är 0,24 gånger prisbasbeloppet
  • 2023: 12 600 kr
  • 2022: 11 500 kr
 • SGI-tak 1: Högsta inkomst som ger graviditetspenning och tillfällig föräldrapenning (t ex vab) är 7,5 gånger prisbasbeloppet
  • 2023: 393 700 kr
  • 2022: 362 200 kr
 • SGI-tak 2: Högsta inkomst som ger sjukpenning och föräldrapenning är 10 gånger prisbasbeloppet
  • 2023: 525 000 kr (1 116 kr per dag)
  • 2022: 483 000 kr (1 027 kr per dag)

 

Pensionsgrundande inkomst (PGI)

Skatteverket fastställer din personliga PGI varje år. Skatteverket informerar sedan Pensionsmyndigheten om din PGI.

Inkomstgränserna avrundas till närmast lägre hundratal kronor. Uppdatering 2023-07-04: PGI-golvet ligger dock på samma nivå som gränsen för att lämna inkomstdeklaration, utan avrundning.

 • PGI-golv: Lägsta inkomst som ger PGI är 0,423 gånger prisbasbeloppet
  • 2023: 22 200 kr 22 208 kr
  • 2022: 20 400 kr 20 431 kr
 • PGI-tak brutto: Högsta inkomst som ger PGI är 8,07 gånger inkomstbeloppet
  • 2023: 599 600 kr Nytt
  • 2022: 572 900 kr
 • PGI-tak netto (intjänandetak): Din PGI reducerad med den allmänna pensionsavgiften som påförs dig i skatteberäkningen
  • Högsta intjänandebeloppet är 7,5 gånger inkomstbeloppet (Pensionsmyndigheten använder intjänandebeloppet i sin information till dig)
  • 2023: 557 250 kr Nytt
  • 2022: 532 500 kr

 

Brytpunkt för statlig skatt Nytt

För årsinkomster över följande belopp betalar du statlig skatt med 20 %, förutom övriga skatter och avgifter.

 • 2023:
  • 613 900 kr Om du inte har fyllt 66 år den 1 januari 2023
  • 683 200 kr Om du har fyllt 66 år den 1 januari 2023
 • 2022:
  • 554 900 kr Om du inte har fyllt 65 år den 1 januari 2022
  • 618 700 kr Om du har fyllt 65 år den 1 januari 2022

Åldersgränsen för den högre brytpunkten ändras till 66 år 2023 från att ha varit 65 år 2022 och tidigare år. Det är en av flera effekter av vår gradvis ökande medellivslängd.

2022 ligger PGI-taket (572 900 kr) 18 000 kr över brytpunkten (554 900 kr). Det betyder att om du strävar efter maximal pensionsgrundande inkomst 572 900 kr så behöver du betala 3 600 kr i statlig skatt (18 000 x 20 %). Ungefär så brukar det se ut sedan en rad av år.

2023 ökar dock brytpunkten mer än PGI-taket. PGI-taket kommer att ligga på 599 600 kr medan brytpunkten blir 613 900 kr. Det betyder att nästa år behöver du inte betala någon statlig skatt för att uppnå PGI-taket. Förklaringen är att brytpunkten räknas upp med prisbasbeloppet, som i sin tur räknas upp med inflationen som har ökat kraftigt i år. PGI-taket styrs däremot av inkomstbasbeloppet som räknas upp med medelinkomsten, och den ökningen har inte varit lika hög som inflationen. Brytpunkten har alltså stigit så mycket att den går om PGI-taket nästa år.

 

Idrottsutövare

För idrottsutövare med ”mindre inkomster” från en ideell förening gäller en särskild inkomstgräns. För inkomster under den gränsen blir det:

 • Inga arbetsgivaravgifter för föreningen
 • Inget skatteavdrag på inkomsten
 • Ingen sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
 • Ingen pensionsgrundande inkomst (PGI)

Mindre inkomster för idrottsutövare är inkomster under 0,5 gånger prisbasbeloppet.

 • 2023: 26 250 kr
 • 2022: 24 150 kr

 

Traktamente

Vid tjänsteresa inom Sverige med övernattning och minst 5 mil från bostaden kan du få traktamente skattefritt upp till 0,5 % av prisbasbeloppet, avrundat till närmaste tiotal kronor (maximibelopp). Efter tre månader reduceras maximibeloppet till 70 %.

Hel dag och hel resdag: avresa före 12.00 eller återkomst efter 19.00.

Halv dag och halv resdag: avresa 12.00 eller senare, återkomst 19.00 eller tidigare.

Om inte företaget betalar för login så kan du få nattraktamente skattefritt upp till 0,5 gånger maximibeloppet för hel dag.

 • 2023
  • 260 kr, hel dag (182 kr efter 3 månader)
  • 130 kr, halv dag
  • 130 kr, natt
 • 2022
  • 240 kr, hel dag (168 kr efter 3 månader)
  • 120 kr, halv dag
  • 120 kr, natt

 

Kostförmån

Förmån av fri kost beskattas med 0,52 % av prisbasbeloppet för hel dag (frukost, lunch och middag), avrundat till närmaste femtal kronor. För enbart frukost är förmånsvärdet 20 %, för lunch eller middag är förmånsvärdet 40 %.

 • 2023
  • 275 kr per dag, frukost, lunch och middag
  •   55 kr per dag, frukost
  • 110 kr per dag, lunch eller middag
 • 2022
  • 250 kr per dag, frukost, lunch och middag
  •   50 kr per dag, frukost
  • 100 kr per dag, lunch eller middag

 

Bilförmån

Förmånsvärdet för bil är summan av 0,29 prisbasbelopp, bilens fordonsskatt, samt ränterelaterat och 13 % prisrelaterat belopp beräknat på nybilspriset. I förekommande fall tillkommer värdet av extrautrustning och drivmedelsförmån.

 • 2023
  • 15 225 kr fast belopp (basbeloppsrelaterat)
 • 2022
  • 14 007 kr fast belopp (basbeloppsrelaterat)

Förmånsvärdet för bil som är 6 år eller äldre är det högsta av nybilspriset med extrautrustning eller 4 prisbasbelopp.

 • 2023: 210 000 kr
 • 2022: 193 200 kr

Procentsatserna för ränterelaterade belopp 2022 och 2023 hittar du här:

 

Deklarationsgräns

Fysiska personer ska lämna inkomstdeklaration om årsinkomsten av tjänst och näringsverksamhet är minst 42,3 % av prisbasbeloppet.

 • 2023: 22 208 kr
 • 2022: 20 431 kr

Andra gränser finns för andra typer av inkomster.

Direktavdrag för inventarier av mindre värde

Inköp som understiger 0,5 gånger prisbasbeloppet får dras av direkt som kostnad.

 • 2023: 26 250 kr exkl moms, om momsen kan dras av
  • 32 813 kr inkl moms, om momsen inte kan dras av
 • 2022: 24 150 kr exkl moms, om momsen kan dras av
  • 30 188 kr inkl moms, om momsen inte kan dras av

 

Kassaregister

Ett företag ska ha ett kassaregister om försäljning mot kontanter eller kontokort uppgår till mer än 4 prisbasbelopp under året.

 • 2023: 210 000 kr inkl moms
 • 2022: 193 200 kr inkl moms

 

Personalliggare

En byggherre ska tillhandahålla elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen om den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen uppgår till mer än 4 prisbasbelopp.

 • 2023: 210 000 kr inkl moms
 • 2022: 193 200 kr inkl moms

 

Utdelning från och försäljning av aktiebolag

Vi har en särskild sida med förklaringar av gränserna för låg beskattning av utdelningar och reavinster. Beräkningarna påverkas av prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet varje år. Här hittar du sidan som nu är uppdaterad med de senaste värdena.

 

Kortfakta om basbelopp och mycket mer

Vi publicerar denna översikt varje år. Förra årets översikt hittar du här.

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Vi dig att nå dina mål med hjälp av inkomstplanering. Och inkomstplaneringen brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Skylten till Statistikmyndigheten SCB, kontoret i Solna, illustrerar artikel om prisbasbelopp
Statistikmyndigheten SCB, kontoret i Solna (Bild SCB, har beskurits)

Statistikmyndigheten SCB har beräknat vilka två prisbasbelopp som ska gälla nästa år.

Prisbasbeloppet för år 2023 blir 52 500 kr, en höjning med 4 200 kr från 2022 års prisbasbelopp på 48 300 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2023 blir 53 500 kr, en höjning med 4 200 kr från 2022 års prisbasbelopp på 49 300 kr.

 

Beräkningar i juli, beslut i september

SCB publicerar i mitten av juli varje år sina beräkningar av prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet.

Regeringen fastställer formellt beräkningen i september, men deras beslut brukar följa beräkningen från SCB.

 

Hög inflation ger höga prisbasbelopp

SCB gör beräkningen av prisbasbeloppet genom att räkna upp det fasta bastalet 36 396 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI), från juni 1997 (257,38) till juni 2022 (370,95). Det nya beloppet är avrundat till närmaste hundratal kronor. Det är en ovanligt stor ökning som beror på den höga inflationen vi upplever nu.

Vi har en heltäckande beskrivning av hur basbeloppen fungerar. Där berättar vi berättar bland annat om vilka effekter prisbasbeloppet har på gränser för sjukpenninggrundande inkomst (SGI), lägsta inkomsten som ger pensionsgrundande inkomst (PGI), skattefritt traktamente, skattepliktig kostförmån med mera.

Det förhöjda prisbasbeloppet beräknar SCB genom att räkna upp det fasta bastalet 37 144 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni 2022 (370,95). Tekniken är alltså densamma som för prisbasbeloppet, men med ett högre bastal.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet. Personer födda före 1938 ingår helt i det gamla pensionssystemet. Personer födda 1938-1953 ingår successivt mer och mer i det nya pensionssystemet.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om vilken betydelse basbeloppen har för just din inkomstplanering för 2023. Vi ger dig underlag för att du ska kunna fatta beslut om vad som passar för dina målsättningar.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Bild på bilar och tåg illustrerar att ett nytt reseavdrag inte påverkas av hur du reser
Reseavdrag – Vare sig du cyklar, åker tåg, bil eller buss (Bild pxhere.com, har beskurits)

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall

 

Del 1 – Nytt från politiken

Ekonominyheter om lagstiftning i urval för dig företagare.

Regeringskansliet
– 8 nya utredningar
– 10 pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 5 nya remisser
– 8 pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
– 1 nytt yttrande från Lagrådet
Riksdagen
– 11 nya riksdagsbeslut
— Åldersgränser i pensionssystemet
— Tryggare bostadsrätt, bl a nya regler för årsredovisningar från 2023
— Ny lag om företagsrekonstruktion
— Skattereduktion för arbetsresor
— Rambeslutet för budgeten 2023
— Fem extra ändringsbudgetar inklusive vårändringsbudgeten för 2022
– Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och slutar att gälla

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (generell kontroll av digitala identiteter i Estland, riktad kontroll av trafikskolor, utökade möjligheter till koncernbidrag, m fl tips om allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– FI Finansinspektionen (redovisningskrav med anledning av Rysslands invasion av Ukraina)
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten (rapport ärenden 2021, rättsligt ställningstagande om undantaget för journalistiska ändamål)
– Bolagsverket (blufferbjudanden om avveckling, seriöst alternativ från RedovisningsHuset i Södertälje för din snabbavveckling)
– Pensionsmyndigheten (svenskar tar ut pension senast i Norden, aktiefonder med hög avgift ger lägre premiepension)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation maj 2022)
– Riksbanken (styrränta ersätter reporäntan, prognoser reporänta och inflation)
– Riksgälden (utvecklingen av statslåneräntan)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (K2-taxonomi för samtliga företagsformer, brevsvar om regionala flygplatser, nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar – ny rapport!, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering
– BAS-kontogruppen (Bulletinen 2/2022)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)
– Branschnytt (förvärv och expansion)

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall från våra högsta instanser.

– HD Högsta domstolen (ett eller flera bokföringsbrott)
– HovR Hovrätterna (bokföringsbrott x 2)
– HFD Högsta Förvaltningsdomstolen (rabatter och premier vid försäljning av jultidningar, korttidsstöd x 2, skattesats för podcast, moms hemarbete)

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild på BRF Slussbron illustrerar att bostadsrättsföreningar får nya regler om årsredovisningar 2023
BRF Slussbron, Malmö (Bild Johan Wessman, Flickr)

Från den 1 januari 2023 gäller nya regler för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar (BRF). Nu har riksdagen fattat beslut om lagändringarna.

I den här artikeln har du länkar till riksdagens beslut och regeringens proposition.

… och denna artikel innehåller mer detaljerade beskrivningar av nyheterna.

Nyheterna påverkar fem lagar. Här följer vi upp ändringarna i årsredovisningslagen (ÅRL) och fastighetsmäklarlagen. Bokföringsnämnden (BFN) ska utveckla god redovisningssed på de berörda områdena. Men du som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening behöver även orientera dig om ändringarna i till exempel lagen om bostadsrättsföreningar.

 

Ändringar i årsredovisningslagen

Bostadsrättsföreningar behöver förbereda sig på nya regler om årsredovisningen.

 • Ytterligare nyckeltal i förvaltningsberättelsen
  • … som underlättar bedömningen av föreningens ekonomi
 • Förluster
  • En BRF som visar förlust i årsredovisningen ska kommentera i förvaltningsberättelsen hur årets förlust påverkar föreningens möjlighet att finansiera framtida ekonomiska åtaganden
  • Kommer till exempel avgifterna att behöva höjas?
 • Kassaflöde
  • Alla BRF ska ha en kassaflödesanalys i sin årsredovisning
  • Även mindre föreningar

Nyheterna gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 och senare. Det innebär att föreningen bör se över utformningen av sin redovisning redan från början av 2023, som en förberedelse för nästa årsredovisning.

 

Ändringar i fastighetsmäklarlagen

Objektbeskrivningen för en bostadsrätt ska från år 2023 innehålla en uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning.

 • Bostadsrättens andel av föreningens lån behöver räknas fram

Nyheten gäller från och med 1 januari 2023. Det innebär att alla BRF bör förbereda sig redan nu och se över rutinerna, så att de kan ta fram uppgift om nettoskuldsättningen till mäklare.

 

Kontakta oss om föreningens årsredovisning

Vi följer självklart utvecklingen för bostadsrättsföreningar som är kunder åt oss. Är din förening inte kund hos oss ännu? Kontakta oss i så fall om hur vi kan hjälpa föreningen med årsredovisningen och andra ekonomiska frågor.

Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Graf som visar utvecklingen av KPI under maj 2021-maj 2022
KPI maj 2021-maj 2022 (Graf © Peter Berg, peter@hpberg.se)

De senaste månaderna har inflationen (prisökningarna) tagit fart i en takt som vi inte har sett på decennier. I maj 2022 mätte Statistikmyndigheten SCB inflationen till 7,2 % för KPIF och 7,3 % för KPI. Det är den högsta inflationen sedan 1991.

KPI – Konsumentprisindex. Detta mått brukar användas i avtal för att kompensera för prisförändringar.

PKIF – Konsumentprisindex med fast ränta. Detta mått använder Riksbanken i sin målsättning för penningpolitiken.

 

Justera dina priser med minst inflationen

Tänk på att anpassa din prissättning till den nya situationen. Om du inte kompenserar dig för åtminstone inflationen så innebär det i praktiken att du sänker dina priser. Det ska du undvika!

Prisökningarna påverkar alla i näringslivet och alla konsumenter. Du riskerar en dubbel effekt eftersom vi kan förvänta oss räntehöjningar i kölvattnet på inflationen. Då ökar både dina utgifter för verksamheten och dina utgifter för finansiering. Därför är det viktigt att du följer utvecklingen nu och agerar i din prissättning. Det är också därför vi uppmanar dig att kompensera dig för åtminstone inflationen.

 

Senaste året med KPI och KPIF

Vi har hämtat underlaget för utvecklingen från SCB.

Här ser du årsförändringen månad för månad för maj 2021 till maj 2022. Årsförändringen innebär att varje månad jämförs med samma månad året innan, till exempel jämförs maj 2021 med maj 2020.

Årsförändring (%)
År Månad KPI KPIF
2021 Maj 1,8 2,1
Juni 1,3 1,6
Juli 1,4 1,7
Augusti 2,1 2,4
September 2,5 2,8
Oktober 2,8 3,1
November 3,3 3,6
December 3,9 4,1
2022 Januari 3,7 3,9
Februari 4,3 4,5
Mars 6,0 6,1
April 6,4 6,4
Maj 7,3 7,2

Grafen som illustrerar denna artikel har vi skapat med värdena i kolumnen ”KPI” som underlag.

 

Kontakta oss om indexomräkning

I denna artikel har du länkar till källmaterial från SCB. Länkarna hjälper dig att följa utvecklingen och göra beräkningar för prissättningen i ditt företag.

Du är också välkommen att vända dig till din kontaktperson hos oss, om du behöver hjälp med indexomräkning och resonemang kring din prissättning.

Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild på bilar och tåg illustrerar att ett nytt reseavdrag inte påverkas av hur du reser
Reseavdrag – Vare sig du cyklar, åker tåg, bil eller buss (Bild pxhere.com, har beskurits)

Den 1 januari 2023 börjar ett nytt system för reseavdrag att gälla. Riksdagen har beslutat om de nya reglerna nu.

Inkomstskattelagen (1999:1229), IL, definierar begreppet arbetsresor som resor mellan bostaden och arbetsplatsen (12 kap. 26 § IL). I avsnitt 3 kommer vi också in på milersättning för tjänsteresor.

Vi berättar här om:

 1. Dagens regler – Kostnadsbaserat reseavdrag gäller till och med 2022
 2. Morgondagens regler – Avståndsbaserat reseavdrag gäller från och med 2023 (beslut)
 3. Morgondagens regler – Förstärkningar av det avståndsbaserade reseavdraget från 2023 (förslag)

OBS! Nya regeringen stoppar övergången från reseavdrag till skattereduktion, men höjer i stället schablonbeloppen för avdrag.

 

1. Kostnadsbaserat reseavdrag gäller till och med 2022

Dagens kostnadsbaserade reseavdrag gäller året ut, alltså även för år 2022.

 • Du kan få avdrag för arbetsresor om arbetsplatsen ligger så långt från din bostad att du behöver använda ett transportmedel (12 kap. 26 § IL)
  • … men bara till den del dina kostnader överstiger 11 000 kr/år (12 kap. 2 § IL)
  • … och om allmänna transportmedel saknas (12 kap. 28 § IL)
  • Men om allmänna transportmedel finns (12 kap. 27 § IL)
   • Ska arbetsplatsen ligga minst 5 km från hemmet
   • Och du ska vinna minst 2 timmar på att använda egen bil i stället för allmänna transportmedel (minst 2 timmar ”per dag” enligt Skatteverkets hemsida)
  • Avdrag medges för trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgifter samt driftkostnader (12 kap. 27 § IL)
   • Driftkostnader, egen bil (12 kap. 27 § IL): 18:50/mil
   • Driftkostnader, förmånsbil (12 kap. 29 § IL): 6:50/mil (diesel) eller 9:50/mil (övriga drivmedel)

Det finns ytterligare regler om när egen bil används även i tjänsten (12 kap. 27 §), för personer som behöver använda bil på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder (12 kap. 30 § IL), samt för andra typer av fordon och drivmedel (Skatteverkets hemsida).

Dagens avdrag beror alltså på hur höga kostnader du har och om du uppfyller övriga villkor för avdrag. Hur mycket avdraget sänker din skatt beror på hur hög marginalskatt du har. Ett och samma avdrag minskar skatten mer i kronor för personer med hög marginalskatt än för personer med låg marginalskatt. Ytterligare en effekt av dagens regler är att du får lägre avdrag om du använder andra färdmedel än bil. De nya reglerna syftar till att ta bort motivationen att använda bil framför andra färdmedel.

 

2. Avståndsbaserat reseavdrag gäller från och med 2023 (beslut)

2023 försvinner reseavdraget, både under inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Från 1 januari 2023 får du i stället en skattereduktion om du uppfyller kraven. En effekt av att avdraget ersätts av en reduktion är att en och samma skattereduktion minskar skatten lika mycket i kronor, oavsett hur hög marginalskatt du har.

Kommentar: Du som har inkomst av näringsverksamhet får en högre inkomst och därmed högre egenavgifter när reseavdraget försvinner. Den nya skattereduktionen kommer nämligen inte att sänka din inkomst av näringsverksamhet, till skillnad från dagens avdrag.

Begreppet reseavdrag kommer troligen att leva kvar i dagligt tal, liksom vi talar om rot- och rutavdrag trots att det är skattereduktioner.

Skattereduktionen beror på avståndet mellan bostad och arbetsplats. Det blir alltså avståndsbaserat. Det spelar alltså ingen roll längre hur höga kostnader du har för att ta dig till arbetet.

Skattereduktionen är också färdmedelsneutral. Det har alltså ingen betydelse hur du tar dig till arbetet, om du cyklar, tar bussen, tåget, bilen eller använder något annat färdmedel.

Skattereduktionen för reseavdrag i korthet

Huvudpunkterna i de beslutade nya reglerna från och med 2023:

 • Skattereduktion
  • 5 kr/mil
  • Förslag (se nästa avsnitt nedan): 8 kr/mil
 • Avståndsgränser
  • Skattereduktion bara för resa mellan 15 km och 80 km enkel väg
  • Exempel: Enkel resa 10 km = Ingen skattereduktion
  • Exempel: Enkel resa 20 km = Skattereduktion för 5 km (10 km tur och retur)
  • Förslag (se nästa avsnitt nedan): mellan 15 km och 120 km enkel väg
 • Regional differentiering för storstadskommuner
  • Högre krav på lägsta avstånd, skattereduktion bara för resa mellan 30 km och 80 km enkel väg
  • Exempel: Enkel resa 25 km = Ingen skattereduktion
  • Exempel: Enkel resa 35 km = Skattereduktion för 5 km (10 km tur och retur)
  • Förslag (se nästa avsnitt nedan): mellan 30 km och 120 km enkel väg
  • Gäller dig som både bor och arbetar i en kommun med höjt krav på lägsta avstånd
  • Kommuner med höjt krav på lägsta avstånd listas i ny bilaga 67.2 IL
  • Stockholms län
   • Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Österåker
   • Förslag (se nästa avsnitt nedan): Österåker tas bort från listan
  • Västra Götalands län
   • Göteborg, Lerum, Mölndal, Partille
   • Förslag (se nästa avsnitt nedan): Lerum tas bort från listan
  • Skåne län
   • Burlöv, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Vellinge
   • Förslag (se nästa avsnitt nedan): Vellinge tas bort från listan
 • Trängselskatt
  • Dagens avdragsrätt försvinner, ingen egen skattereduktion införs
 • Väg-, bro- och färjeavgifter
  • Skattereduktion med 30 % av utgifter över 8 000 kr per år
  • … om avståndsgränserna är uppfyllda
 • Resdagar med skattereduktion
  • För faktiska resdagar under året, men bara för
   • Minst 30 resdagar
   • Högst 210 resdagar
   • Exempel: 29 resdagar under året = Ingen skattereduktion
   • Exempel: 30 resdagar under året = Skattereduktion för 30 resdagar
   • Exempel: 220 resdagar under året = Skattereduktion för 210 resdagar
 • Turordning
  • Skattereduktion för arbetsresor
  • … efter regional skattereduktion
  • … före skattereduktion för underskott av kapital
 • Avräkning
  • Skattereduktion för arbetsresor räknas bara av mot kommunal inkomstskatt
  • Kolla att din kommunala inkomstskatt räcker till för skattereduktionen!
 • Resor i tjänsten
  • Ingen ändring, gamla tak för skattefri milersättning ska fortsätta att gälla
  • Förslag (se nästa avsnitt nedan): Höjning av taken för skattefri milersättning

 

Uppgifter både i inkomstdeklarationen och arbetsgivardeklarationen

Skattereduktionen är inte automatisk. Du behöver begära skattereduktionen i din inkomstdeklaration och lämna uppgift om underlaget för reduktionen.

Arbetsgivare ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress för varje betalningsmottagare, om mottagaren har haft endast en arbetsplats under perioden. Uppgiften ska lämnas i arbetsgivardeklarationen (AGI) varje månad. Här gäller det att ha uppdaterade lönesystem, med inmatade uppgifter om adresser för arbetsplatser per anställd, i god tid före 2023!

 

3. Förstärkningar av det avståndsbaserade reseavdraget från 2023 (förslag)

När riksdagen beslutade om dessa nya regler den 9 juni 2022 riktade man också tre uppmaningar till regeringen om att återkomma med förslag om:

 1. Höjd övre avståndsgräns för arbetsresor
 2. Höjd kilometersats
 3. Höjd milersättning för resor i tjänsten

Regeringen har dock redan avlämnat förslag på dessa punkter. Förslagen är utsända på remiss med sista svarsdag 19 augusti 2022.

Förslagen i promemorian i korthet (samtliga punkter gäller både inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet):

 1. Den övre avståndsgränsen för arbetsresor
  • Höjning från 80 till 120 km
 2. Skattereduktion
  • Höjning från 5 kr/mil till 8 kr/mil
 3.  Skattefri milersättning för resor i tjänsten
  • Egen bil: Höjning från 18:50/mil till 25 kr/mil
  • Förmånsbil: Höjning från 6:50/mil (diesel) eller 9:50/mil (övriga drivmedel) till 12 kr/mil eller 6 kr/mil (el)
 4. Regional differentiering
  • Tre kommuner tas bort från listan över storstadskommuner
  • Lerum, Vellinge och Österåker
  • Det innebär skattereduktion för arbetsresor redan från 15 km i stället för 30 km enkel väg

Milersättningen för resor i tjänsten har varit oförändrad sedan 2008, så förslaget om höjning är efterlängtat sedan länge.

De fyra förslagen är tänkta att börja gälla den 1 januari 2023, alltså samma dag som de redan beslutade reglerna som vi har berättat om i avsnitt 2 ovan.

 

Kontakta oss – 500 inlägg till din hjälp!

Vi hjälper dig med frågor om det nya reseavdraget, den nya reseersättningen och hur nyheterna påverkar ditt företag.

Detta är artikel nummer 500 här på hemsidan. Vi följer hela tiden nyhetsutvecklingen och lyfter fram det allmänintressanta till din hjälp.

Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Blomlåda med spirande växter, illustrerar att en företagsrekonstruktion omger företaget med ett skyddande juridiskt staket
En företagsrekonstruktion omger livskraftiga företag med skyddande juridiska staket (Bild Hans Braxmeier, pixabay.com, har beskurits)

Den 1 augusti 2022 börjar en ny lag om företagsrekonstruktion att gälla.

 

EU-anpassning moderniserar gammal lag

EU antog 2019 Rekonstruktions- och insolvensdirektivet (EU 2019/1023). Direktiv anger generellt vilka mål som ska uppnås, men medlemsstaterna får själva bestämma hur det ska gå till. I det här fallet har Rekonstruktionsutredningen har tagit fram förslag till hur insolvensdirektivet ska införas i svensk rätt, i betänkandet Andra chansen för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12). Betänkandet ledde fram till regeringens proposition som alltså är beslutad av riksdagen nu.

En ny lag om företagsrekonstruktion ska den 1 augusti 2022 ersätta dagens lag om företagsrekonstruktion (1996:764). Dagens lag har gällt sedan 1 september 1996 och kom i spåren av den svenska finanskrisen under 1990-talet. Införandet av den nya lagen påverkar även 37 andra lagar (!), bland annat inkomstskattelagen och aktiebolagslagen.

 

Företagsrekonstruktion för i grunden livskraftiga företag

Syftet med en företagsrekonstruktion är att rekonstruera ett företag i kris, under förutsättning att företaget har utsikter till en framtida lönsam verksamhet. Företaget ska alltså ha en bärande affärsidé, men det har råkat i svårigheter som bör kunna övervinnas. (SOU 2021:12 s. 162).

Företagsrekonstruktion förutsätter ett beslut i domstol. Här är några av huvudpunkterna i reglerna (hänvisningarna avser prop. 2021/22:215).

 • Målgrupp: Oförändrat näringsidkare som är fysiska eller juridiska personer (s. 110)
  • … som inte kan eller kommer att kunna betala sina förfallna skulder (s. 117).
 • Omfattar: Alla typer av skulder, utan undantag (s. 115)
  • Verkställighetshindret (punkt längre ner) innehåller dock några undantag (s. 142)
 • Redovisning: Näringsidkarens bokföring ska vara ordnad och möjliggöra bedömning av rörelsens förlopp, ekonomiska ställning och resultat (s. 121)
  • Min kommentar: Motsvarar kravet på löpande bokföring i bokföringslagen (5 kap. 1 § BFL)
  • En ordnad redovisning är en förutsättning för livskraftstestet (nästa punkt)
 • Livskraftstest: Rätten ska pröva om det finnas en grundad anledning att anta att rekonstruktionen kan säkra verksamhetens livskraft (s. 125-126)
  • De nya reglerna innebär en skärpning av livskrafttestet
 • Rekonstruktör: Om rätten beviljar företagsrekonstruktion ska den liksom idag utse en eller flera rekonstruktörer (s. 132)
 • Verkställighetshinder: Under tiden för företagsrekonstruktion är verksamheten skyddad mot utmätning och liknande (s. 142)
  • Med några undantag
 • Konkurshinder: Näringsidkaren har ingen skyldighet att ansöka om konkurs under tiden för företagsrekonstruktionen (s. 145)

Propositionen omfattar totalt 711 sidor med många detaljregler. Om du har problem finns det all anledning att undersöka om reglerna om företagsrekonstruktion kan hjälpa din verksamhet till en ny framtid. Men din verksamhet behöver ha en i grunden livskraftig affärsidé om den ska kunna bli räddad av dessa regler.

Även regler om skuldsanering för företagare ingår i denna lagstiftning.

 

Kontakta oss

Vi hjälper dig som är kund hos oss att bedöma din situation och att vid behov etablera kontakt med specialister.

Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild på pensionärer på resa, illustrerar nya åldersgränser för pensionering
Nya åldersgränser för när du kan gå i pension (Bild Vidar Nordli-Mathisen, unsplash.com, har beskurits)

Åldersgränserna i pensionssystemet anpassas i flera steg till vår ökade medellivslängd. Riksdagen har fattat beslut om höjda åldersgränser i två steg, år 2023 och 2026, helt enligt regeringens förslag.

Beslutet omfattar 19 lagändringar. Vi ger dig här en översikt över vilka åldersgränser som gäller nu och i framtiden, samt vad de innebär för din ekonomi.

 

Höjd åldersgräns för tidigaste uttag av inkomstgrundad ålderspensionen

Tidpunkten för det tidigaste uttaget är reglerat i 56 kap. 3 § socialförsäkringsbalken (SFB).

2022 kan du tidigast ta ut inkomstgrundad ålderspension från och med månaden du fyller 62 år.

2023-2025 kan du tidigast ta ut inkomstgrundad ålderspension från och med månaden du fyller 63 år.

2026 kan du tidigast ta ut inkomstgrundad ålderspension från och med månaden du fyller 64 år. 2026 kopplas tidpunkten för första gången till riktåldern för pension. Inkomstgrundad ålderspension ska tidigast kunna tas ut tre år före riktåldern. Riktåldern år 2026 är beslutad till 67 år och därmed blir åldersgränsen 64 år.

 

Höjda åldersgränser för sänkt inkomstskatt (förhöjt grundavdrag)

Ett högre grundavdrag för äldre innebär att inkomstskatten blir lägre och att årsinkomsten kan vara högre innan statlig skatt måste betalas. Det är reglerat i 63 kap. 3 a § inkomstskattelagen (IL).

2022: Statlig skatt 20 % gäller för årsinkomster över 554 900 kr. Personer som har fyllt 65 år får ett förhöjt grundavdrag som gör att den statliga skatten på 20 % i stället tas ut för årsinkomster över 618 700 kr (i praktiken börjar detta gälla från året efter 65-årsdagen). Årsinkomsten kan alltså vara upp till 63 800 kr högre innan statlig skatt börjar tas ut.

2023-2025: Personer som har fyllt 66 år (alltså från året efter 66-årsdagen) får förhöjt grundavdrag.

2026: Personer som har fyllt 67 år (alltså från året efter 67-årsdagen) får förhöjt grundavdrag.

 

Höjda åldersgränser för sänkta arbetsgivaravgifter

Löner och andra ersättningar medför arbetsgivaravgifter med i normalfallet 31,42 %. Det gäller till exempel företagare med aktiebolag. För den som är äldre sjunker avgifterna till 10,21 %. Det är reglerat i 2 kap. 27 § socialavgiftslagen (SAL).

2022: Arbetsgivaravgifterna sjunker till 10,21 % för löner och ersättningar till personer som har fyllt 65 år (alltså från året efter 65-årsdagen), men lönerna och ersättningarna fortsätter att vara pensionsgrundande inkomst. Det är inga arbetsgivaravgifter alls för löner och ersättningar till personer födda före 1938.

2023-2025: Arbetsgivaravgifterna sjunker till 10,21 % för löner och ersättningar till personer som har fyllt 66 år (alltså från året efter 66-årsdagen), men lönerna och ersättningarna fortsätter att vara pensionsgrundande inkomst. Det är inga arbetsgivaravgifter alls för löner och ersättningar till personer födda före 1938.

2026: Arbetsgivaravgifterna sjunker till 10,21 % för löner och ersättningar till personer som har fyllt 67 år (alltså från året efter 67-årsdagen), men lönerna och ersättningarna fortsätter att vara pensionsgrundande inkomst. Det är inga arbetsgivaravgifter alls för löner och ersättningar till personer födda före 1938.

 

Höjda åldersgränser för sänkta egenavgifter

Inkomst av aktiv näringsverksamhet medför egenavgifter med 28,97 % (vid grundkarens 7 dagar). För den som är äldre sjunker avgifterna till 10,21 %. Det är reglerat i 3 kap. 15 § socialavgiftslagen (SAL).

2022: Egenavgifterna sjunker till 10,21 % för löner och ersättningar till personer som har fyllt 65 år (alltså från året efter 65-årsdagen), men lönerna och ersättningarna fortsätter att vara pensionsgrundande inkomst. 10,21 % gäller även för den som hela året har haft hel ålderspension eller någon del av året haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning. Det är inga egenavgifter alls för löner och ersättningar till personer födda före 1938.

2023-2025: Egenavgifterna sjunker till 10,21 % för löner och ersättningar till personer som har fyllt 66 år (alltså från året efter 66-årsdagen), men lönerna och ersättningarna fortsätter att vara pensionsgrundande inkomst..10,21 % gäller även för den som hela året har haft hel ålderspension eller någon del av året haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning. Det är inga egenavgifter alls för löner och ersättningar till personer födda före 1938.

2026: Egenavgifterna sjunker till 10,21 % för löner och ersättningar till personer som har fyllt 67 år (alltså från året efter 67-årsdagen), men lönerna och ersättningarna fortsätter att vara pensionsgrundande inkomst..10,21 % gäller även för den som hela året har haft hel ålderspension eller någon del av året haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning. Det är inga egenavgifter alls för löner och ersättningar till personer födda före 1938.

 

Lönsamt att arbeta längre

Pensionsmyndigheten brukar ta upp fördelarna med att du fortsätter arbeta när du har passerat åldersgränserna vi har tagit upp här.

 • För varje år som du arbetar längre så tjänar du in ytterligare pensionsgrundande inkomst (PGI)
  • Något som kan öka din månatliga pension väsentligt och det livet ut
 • Inkomstskatten sjunker tack vare det förhöjda grundavdraget
 • Arbetsgivaravgifterna sjunker
  • För dig som tar ut lön ur eget aktiebolag
 • Egenavgifterna sjunker
  • För dig som har inkomst av aktiv näringsverksamhet
  • … från enskild näringsverksamhet eller handelsbolag/kommanditbolag

Det behöver inte heller handla om antingen eller. Det går att kombinera uttag av en del av den inkomstbaserade ålderspensionen samtidigt som du fortsätter att arbeta och därmed tjänar in högre PGI.

Den enda haken är att vi vet inte hur länge vi lever och får njuta av den högre pensionen. Här måste varje person göra sin egen avvägning mellan värdet av bättre ekonomi eller tidigare pension.

Pensionsmyndigheten brukar ge utmärkt information på det här området, som vi tar upp löpande i Månadens Nyheter.

Observera dock att Pensionsmyndigheten brukar tala om att fördelarna inträffar det år du fyller 65 år (i år) eller 66 år (nästa år). Det är tyvärr felaktigt, eftersom du ska ha uppnått respektive ålder redan den 1 januari. Därför har vi skrivit på varje punkt att minskningen av inkomstskatten, arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna inträffar året efter att du har fyllt 65 år (i år) eller 66 år (nästa år).

 

Kontakta oss om åldersgränserna och din pensionsplanering

Vi hjälper dig med din inkomstplanering, anpassat till just din situation och dina målsättningar.

Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

.

Matbud, illustrerar nyhet i del 2 om Skatteverkets riktade kontroll av matbud
Skatteverket kontrollerar matbud (Bild Rowan Freeman, unsplash.com, har beskurits)

Andra upplagan av Månadens Nyheter i ny förpackning. Vi har delat upp genomgången i fyra delar, var och en kortare än förut.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall

 

Del 1 – Nytt från politiken

Ekonominyheter om lagstiftning i urval för dig företagare.

Regeringskansliet
– 10 pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 1 ny remiss, om förstärkningar av skattereduktionen för arbetsresor
– 10 pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
– 1 yttrande från Lagrådet, om förslaget till ny momslag
– 2 kommande propositioner
Riksdagen
– 5 nya riksdagsbeslut (sänkt moms på reparationer, höjd gräns för momsregistrering, nedsättningar förmånsvärden miljöbilar, skattereduktion A-kassa, sjätte extra ändringsbudgeten)
– 6 propositioner som väntar på beslut, bl a om skattereduktion för arbetsresor
– Beslutade tidpunkter – Börjar och slutar gälla
– Coronastöden – Sammanställningar på nätet

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (riktad kontroll av matbud, definition av omsättning enligt bokslutsmetoden, riktade avdragsbegränsningar, uppdateringar om moms)
– FI Finansinspektionen (bankernas bruttomarginal på bolån)
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten
– Bolagsverket (genombrott för digital inlämning av revisionsberättelse)
– Pensionsmyndigheten (fattigdom bland pensionärer jämfört med övriga befolkningen)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation april 2022)
– Riksbanken (prognoser reporänta och inflation)
– Riksgälden

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering
– BAS-kontogruppen (framtidens kontoplan)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips om nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)
– Branschnytt (Ryssland och Ukraina, Europa, Sverige, branschanalys apotek, byrånytt)

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall från våra högsta instanser.

– HD Högsta domstolen (oaktsam skatterådgivning)
– HovR Hovrätterna (personligt ansvar vid kapitalbrist)
– HFD Högsta Förvaltningsdomstolen (socialförsäkring vid arbete från utlandet, momsavdrag utgifter för utbildning)
– KR Kammarrätterna (växa-stöd, FoU-avdrag)

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!