Riksdagen, illustrerar riksdagsbeslut
Riksdagen har beslutat om coronastöd (Bild: Johannes Jansson, Wikimedia Commons, beskuren)

Den 2 februari 2022 beslutade riksdagen om de två första extra ändringsbudgetarna för i år, något som berör en rad coronastöd.

Vi har beskrivit innehållet ändringsbudgetarna här.

 

Beslutets innehåll

Riksdagens beslut innebär följande.

 • Läkarintyg
  • Förslag till lagändring: Tillfälligt slopat krav på läkarintyg för anställda under de första 14 dagarna av en sjuklöneperiod, gäller retroaktivt från 19 januari 2022
  • Förslag till budgetändring: Tillfälligt slopat krav på läkarintyg för egenföretagare under de första 14 dagarna av en sjuklöneperiod, gäller retroaktivt från 8 december 2021
  • Riksdagens beslut: Ja till lagändringen och budgetändringen
  • Regeringens åtgärd: Efter riksdagens beslut har regeringen utfärdat förordningar enligt beslutet
 • Karensavdrag och karensdag
  • Förslag till budgetändring: Ersättning för karensavdrag för anställda, gäller 8 december 2021 – 31 mars 2022
  • Förslag till budgetändring: Ersättning för första 14 karensdagarna för egenföretagare (ENV och HB/KB), gäller 8 december 2021 – 31 mars 2022
  • Riksdagens beslut: Ja till budgetändringen
  • Regeringens åtgärd: Efter riksdagens beslut har regeringen utfärdat förordningar enligt beslutet
 • Ersättning för höga sjuklönekostnader
  • Förslag till budgetändring: Ersättning till arbetsgivare, gäller 1 december 2021 – 31 mars 2022
  • Riksdagens beslut: Ja till budgetändringen
  • Regeringens åtgärd: Efter riksdagens beslut har regeringen utfärdat förordning enligt beslutet
 • Omsättningsstöd för egenföretagare
 • Omställningsstöd för företag
  • Förslag till budgetändring: Återinförande för 1 december 2021 – 28 februari 2022 och vid behov till 31 mars 2022
  • Riksdagens beslut: Ja till budgetändringen
 • Tillfälliga anstånd med betalning av skatter och avgifter
  • Förslag till lagändring: Förlängning till 3 nya perioder (oktober, november och december 2021), utökning till maximalt 9 perioder (tidigare maximalt 6-7 perioder), anstånd som längst till 12 februari 2023 (tidigare 12 mars 2022)
  • Riksdagens beslut: Ja till lagändringen
 • Evenemangsstöd
  • Förslag till budgetändring: Förlängning till 1 januari – 31 mars 2022
  • Riksdagens beslut: Ja till budgetändringen
  • Riksdagens beslut: Ja till utskottsinitiativet om tillkännagivande till regeringen att ändra kriterierna för evenemangsstödet, så stödet kan tilldelas snabbare och till fler
  • Regeringens förslag: Utökad förlängning, till 30 juni i stället för 31 mars 2022
 • Skattefri förmån av fri parkering vid arbetet
  • Förslag till ny lag: Förlängning till 1 januari – 30 juni 2022
  • Riksdagens beslut: Ja till den nya lagen

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Du kan också få stor hjälp av vår omfattande översikt över coronastöd för företagare.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Planeringsblock för år 2024, illustrerar att anstånd för skatter och avgifter förlängs som längst till detta år
Anstånd som längst till år 2024 (Bild Marco Verch, ccnull, har beskurits)

Ett stort antal anstånd med betalning av skatter och avgifter beviljade under våren 2020, i början av pandemin, men de upphör under våren 2022.

 

Extra ändringsbudget om anstånd

Dessa anstånd ska nu kunna förlängas med ytterligare 24 månader, som längst till våren 2024. Förlängningen ska dock vara kombinerad med en avbetalningsplan mellan företaget och Skatteverket. Anståndsbeloppen ska vara återbetalda när anståndstiden löper ut. Förlängningen innebär att den maximala anståndstiden blir fyra år.

Regeringen avser att inom kort överlämna en extra ändringsbudget till riksdagen, med förslaget till förlängning.

Uppdatering 2022-02-05: Nu har den tredje extra ändringsbudgeten avlämnats till riksdagen.

 

Tidigare förslag om anstånd dras tillbaka

Det nya förslaget i den kommande extra ändringsbudgeten medför att regeringen drar tillbaka det nuvarande förslaget, som fanns i prop. 2021/22:65.

Den propositionen skulle ha beslutats i riksdagen den 2 februari (2021/22:Sku12), men det beslutet blir alltså inställt i väntan på den extra ändringsbudgeten.

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Du kan också få stor hjälp av vår omfattande översikt över coronastöd för företagare.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Rosenbad, Stockholm, illustrerar att regeringen lämnat två extra ändringsbudgetar till riksdagen
Rosenbad, Stockholm (Bild: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons – har beskurits)

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare.

– Årets två första extra ändringsbudgetar har kommit, med nyheter om coronastöd för företag
– Många andra ärenden är på väg till lagstiftning men befinner sig i olika stadier
– Bokföringsnämnden har startat ett projekt om redovisning av kryptotillgångar
– Poddar om redovisning och löner
– Framtiden för nollräntan blir alltmer osäker

Vi berättar om detta och mycket mer. Vad som är klart och vad som är på gång.

Vi hjälper dig få grepp om nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen, Pensionsmyndigheten med flera. Se filmen och bli fullt uppdaterad!

Här på hemsidan hittar du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

 

Del 2 – Rättsfall

Denna månad gör Månadens Rättsfall uppehåll, men titta gärna på förra månadens nyhetsfilm. 16 rättsfall på 37 minuter! Vi tar upp följande fall.

– HD: Köparens ansvar vid företagsöverlåtelse
– HD: Kommande domar (2 prövningstillstånd)
– HFD: Ränteavdrag inom koncerner, 2019 års regler
– HFD: Momsavdrag för bostadsmoduler
– HFD: Kommande domar (1 prövningstillstånd, 3 överklagade förhandsbesked)
– KR: Ränteavdrag inom koncerner, 2017 års regler
– KR: Korttidsstöd och värdeöverföringar (2 rättsfall)
– KR: Tvistig fordran kontra kundförlust (moms)
– KR: Försäljningar av bostadsrätter (kapital eller näringsverksamhet, 6 domar)
– KR: Uppskov försäljning bostadsrätt (kapitalförlust)
– KR: Rotavdrag i uthyrd fastighet
– KR: Klassificering av byggnad (moms)

Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Rosenbad, Stockholm, illustrerar att regeringen lämnat två extra ändringsbudgetar till riksdagen
Rosenbad, Stockholm (Bild: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons – har beskurits)

Med bara två dagars mellanrum har regeringen överlämnat årets två första extra ändringsbudgetar till riksdagen. Ändringsbudgetarna är nästa steg i att förverkliga de utlovade förlängda och utökade coronastöden.

 

Extra ändringsbudget 1

Budgeten innehåller ett lagförslag, om tillfälligt slopat krav på läkarintyg, samt en rad budgetanpassningar inför andra kommande stödåtgärder.

 

Läkarintyg

Budgeten innehåller ett förslag till lagändring. Det gäller tillfälligt slopat krav på läkarintyg för anställda under de första 14 dagarna av en sjuklöneperiod. Ändringen gäller Lagen om sjuklön (1991:1047).

Förslaget är grundat på en promemoria (S2021/08304) som sändes ut på remiss den 23 december 2021, med sista svarsdag 10 januari 2022. Lagändringen ska träda i kraft den 7 februari 2022, men börja gälla retroaktivt från den 19 januari 2022. Lagändringen är tillfällig och slutar gälla den dagen regeringen bestämmer, om riksdagen beslutar enligt förslaget.

 

budgetändringar

Den första extra ändringsbudgeten innehåller förutom lagförslaget om läkarintyg även budgetändringar på en rad andra punkter.

Observera dock att detta bara är förberedande budgetanpassningar inför kommande beslut på respektive punkt. Själva stöden kommer att beslutas senare, i separata ärenden. Vi tar dock upp budgetanpassningarna redan nu för att du ska få en bild av vad vi har att vänta oss.

 • Ersättning för karensavdrag för anställda
  • 2021-12-08—2022-03-31
 • Tillfälligt slopat krav på läkarintyg för egenföretagare första 14 dagarna
  • 2022-01-19—Tills vidare
 • Ersättning för karensdagar för egenföretagare
  • 2021-12-08—2022-03-31
  • Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag/kommanditbolag
 • Ersättning för höga sjuklönekostnader
  • 2021-12-01—2022-03-31
 • Omsättningsstöd för egenföretagare
  • 2021-12-01—2022-02-28 och vid behov 2022-03-01—31
  • Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag/kommanditbolag
 • Förlängning tillfälliga anstånd med betalning av skatter och avgifter
  • Se nästa avsnitt Extra ändringsbudget 2
 • Omställningsstöd för företag
  • 2021-12-01—2022-02-28 och vid behov 2022-03-01—31
  • Förutsätter godkännande av EU-kommissionen
 • Evenemangsstöd
  • 2022-01-01—2022-03-31
  • Förutsätter godkännande av EU-kommissionen

 

Extra ändringsbudget 2

Budgeten innehåller två lagförslag, om parkeringsförmån och om anstånd med betalning av skatter och avgifter.

 

parkeringsförmån

Det första lagförslaget handlar om att förlänga den tillfälligt skattefria förmånen av fri parkering vid arbetet. Så länge förmånen är skattefri är den också fri från arbetsgivaravgifter. Förlängningen ska genomföras i en ny lag Lagen om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering.

Förslaget är grundat på en promemoria (Fi2021/03915) som sändes ut på remiss den 10 december 2021, med sista svarsdag 7 januari 2022. Lagen ska träda i kraft den 1 mars 2022, men börja gälla retroaktivt från den 1 januari 2022 och fram till den 30 juni 2022. Lagen är tillfällig och slutar gälla den 30 juni 2022.

 

Anstånd med betalning av skatter och avgifter

Det andra lagförslaget handlar om att utöka möjligheterna till tillfälliga anstånd med betalningar av skatter och avgifter. Ändringarna gäller Lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall (2009:99).

Det ska bli möjligt att ansöka om anstånd för 3 nya perioder (oktober, november och december 2021). Dagens regler gäller 13 perioder under tiden januari 2020 till januari 2021.

Totalt ska anstånd kunna sökas för upp till 9 perioder. Dagens regler gav möjligheter att söka anstånd för upp till 6 eller 7 perioder.

Anståndet ska kunna gälla som längst till 12 februari 2023. Dagens regler medgav bara anstånd som längst till 12 mars 2022.

Förslaget är grundat på en promemoria (Fi2021/04052) som sändes ut på remiss den 21 december 2021, med sista svarsdag 13 januari 2022. Ändringarna ska träda i kraft den 8 februari 2022.

 

Tidplan

Riksdagen ska fatta beslut om båda ändringsbudgetarna den 2 februari 2022, grundat på ett kommande utskottsbetänkande (2021/22:FiU16).

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Du har också hjälp av vår stora översikt om coronastöd för företagare.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Deklarationsbilaga K10 för 2021, illustrerar avräkning av bidrag från löneunderlag
K10 för 2021, löneregeln (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Du som driver aktiebolag beräknar varje år utrymmet för att ta emot lägre beskattad utdelning. Beräkningen gör du i bilaga K10. Men hur påverkas beräkningen av de olika coronastöden under år 2020 och 2021? Här får du vår syn på vilka stöd du behöver ta hänsyn till.

Detta är en uppdaterad version av vår artikel från den 19 november 2020: Coronastöden och löneunderlaget för utdelning.

 

Löneregeln påverkas av vissa coronastöd

Löneregeln är den regel som brukar kunna ge högst utdelningsutrymme. Utdelningsutrymmet är 50 % av bolagets lönesumma, efter avdrag för statliga bidrag. Finns det flera ägare i bolaget ska utrymmet fördelas mellan er.

Skatteverket (SKV) tolkar reglerna som att samtliga statliga bidrag som används för lönekostnader ska minska bolagets lönesumma när utdelningsutrymmet beräknas enligt löneregeln. SKV lämnar tre exempel.

 1. Stöd som avser lönekostnader
  • Minska löneunderlaget med hela stödet
 2. Stöd som avser flera typer av kostnader
  • Minska löneunderlaget med den del av stödet som har använts för att täcka lönekostnader
 3. Stöd som avser lönekostnader och även arbetsgivaravgifter och andra sociala kostnader
  • Minska löneunderlaget med den del av stödet som avser lönekostnader men inte den del av stödet som avser arbetsgivaravgifter

 

Vilka coronastöd påverkar löneregeln?

Nu uppstår frågan om vilka coronastöd vi kan behöva ta hänsyn till därför att de passar in på tolkningen ovan. SKV går inte in på respektive stöd in sin vägledning så vi visar här vår tolkning. Vi kommer fram till att du behöver minska löneunderlaget i din K10 med lönedelen av korttidsstödet, omställningsstödet och stödet för sjuklönekostnader.

 • Stöd vid korttidsstöd
  • Stödet avser punkt 3 ovan, lönekostnader och arbetsgivaravgifter
  • Du ska bara minska löneunderlaget med den del av stödet som avser lön
   • Exempel: Om företaget betalar fulla arbetsgivaravgifter på 30 000 kr i lön (31,42 %) så blir lönekostnaden inklusive avgifter 39 426 kr, varav 23,91 % (9 426 kr) är arbetsgivaravgifter och 76,09 % lön
   • Stöd för korttidsarbete kommer i exemplet att avse lön med 76,09 %, och det är bara den lönedelen som ska minska löneunderlaget i K10
   • OBS att exemplet gäller fulla arbetsgivaravgifter, om företaget betalar arbetsgivaravgifter med andra procentsatser så måste du räkna om reduceringen
  • OBS att du inte kan kombinera korttidsstöd med att ta ut utdelning, men utrymmet kan sparas till senare år!
 • Omställningsstöd
  • Stödet täcker förutom andra kostnader även punkt 3 i förra avsnittet ovan, lönekostnader och arbetsgivaravgifter (sedan maj 2021)
  • Samma beräkning som i exemplet ovan för korttidsstödet
  • OBS att du inte kan kombinera omställningsstöd med att ta ut utdelning, men utrymmet kan sparas till senare år!
 • Stöd för sjuklönekostnader
  • Stödet avser punkt 3 i förra avsnittet ovan, lönekostnader och arbetsgivaravgifter
  • Samma beräkning som i exemplet ovan för korttidsstödet

 

När påverkar coronastöden löneunderlaget?

Nästa fråga är vilket år löneunderlaget ska minskas med lönedelen av coronastöd. Det år stödet gäller? Det år stödet bokförs som intäkt i företaget? Eller det år myndigheten fattar beslut om stödet?

SKV anser att stödet ska minska löneunderlaget för det år som stödet avser.

Om du ansöker om stöd för år 2021 men får beslutet först år 2022 så tolkar vi SKV som att du ska minska löneunderlaget för 2021, det året som stödet avser.

 

Tre olika beskattningsskikt för utdelningar

Utdelning från ditt bolag beskattas med 20 % inom ditt skattemässiga utdelningsutrymme. Tar du ut högre utdelning än det skattemässiga utdelningsutrymmet blir den överskjutande delen tjänstebeskattad, ofta till betydligt högre skatt. Vi beskriver reglerna under Kortfakta.

Det är av stort intresse för dig att varje år beräkna utdelningsutrymmet även om du inte kan eller vill ta ut utdelning ett visst år. Utrymmet du inte utnyttjar får du spara utan tidsgräns.

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Våra kunder brukar anlita oss för att göra inkomstdeklarationen. Vi tar ändå upp frågan om hur löneunderlaget påverkas eftersom det är av allmänintresse. Påverkar informationen dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild på Rosenbad, Riksbron och Riksdagen illustrerar beslut om coronastöd
Rosenbad, Riksbron och Riksdagen (Bild Panoramio, Wikimedia Commons, har beskurits)

Detta är en uppdaterad artikel om vilka coronastöd för företag som är aktuella från 1 januari 2022. Vi hjälper dig få överblick över nuläget här. ”Nuläge” avser den 13 14 22 25 29 januari 5 8 24 februari 2022.

Uppdatering 8 feb 2022: Större delen av restriktionerna upphör 9 feb 2022, men planerade stöd ligger kvar oförändrat.

 • T o m feb 2022: Omställningsstöd, omsättningsstöd
 • T o m mar 2022: Stöd för karensavdrag och karensdagar, slopat krav på läkarintyg, ersättning för höga sjuklönekostnader
 • T o m jun 2022: Skattefri förmån av fri parkering vid arbetet
 • Regeringen ger besked om fortsatta ekonomiska åtgärder (Pressmeddelande 8 feb 2022)

Information om ansökningsperioder m m som har upphört finns i förra översikten Coronastöd från 1 oktober 2021. Här behandlar vi följande stöd.

 • Omställningsstöd
  • Uppdatering 14 jan 2022: Löneunderlaget för utdelning
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 8 feb 2022: Stödet påverkas inte av att restriktioner upphör 9 feb 2022
 • Förstärkt omställningsstöd
 • Evenemangsstöd
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1
  • Uppdatering 25 jan 2022: Förstärkningar
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 5 feb 2022: Proposition ny förlängning
  • Uppdatering 24 feb 2022: Riksdagsbeslut
 • Omsättningsstöd
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 8 feb 2022: Stödet påverkas inte av att restriktioner upphör 9 feb 2022
 • Korttidsstöd
  • Uppdatering 14 jan 2022: Löneunderlaget för utdelning
  • Uppdatering 5 feb 2022: Proposition karenstid
  • Uppdatering 24 feb 2022: Beslut att Skatteverket tar över
  • Uppdatering 24 feb 2022: Beslut slopad karenstid
 • Stöd för sjuklönekostnader
  • Uppdatering 14 jan 2022: Löneunderlaget för utdelning
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 8 feb 2022: Stödet påverkas inte av att restriktioner upphör 9 feb 2022
 • Stöd för karensavdrag och karensdagar
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 8 feb 2022: Stödet påverkas inte av att restriktioner upphör 9 feb 2022
 • Läkarintyg
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 8 feb 2022: Stödet påverkas inte av att restriktioner upphör 9 feb 2022
 • Investeringsstöd
 • Lägre arbetsgivaravgifter för unga
  • Uppdatering 5 feb 2022: Proposition
 • Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda
 • Skattefri förmån av fri parkering
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 2
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 8 feb 2022: Stödet påverkas inte av att restriktioner upphör 9 feb 2022
 • Anstånd med skatter och avgifter
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1 och 2
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 29 jan 2022: Ytterligare förlängning
  • Uppdatering 5 feb 2022: Proposition
  • Uppdatering 24 feb 2022: Riksdagsbeslut
 • Företagsakuten – Lån med statlig garanti

 

Omställningsstöd

Dec 2021-mar 2022

 

Förstärkt omställningsstöd (särskilt drabbade företag)

 • Målgrupp
  • Företag som drabbats av minskad omsättning pga
   • Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare
   • Tillfälligt inreseförbud till Sverige
   • Utrikesdepartementets avrådan från resor pga pandemin
  • Två restriktioner till ingår i stödet
   • Serveringsförbud för alkohol till 11 apr 2021
   • Begränsade öppettider för serveringsställen till 30 jun 2021
 • Ansökan

Maj-sep 2021

Evenemangsstöd

 

Omsättningsstöd

 • Målgrupp
  • Enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare
 • Ansökan
 • Beslut
  • Länsstyrelserna
 • Utbetalning
  • Boverket

Dec 2021-mar 2022

 

Korttidsstöd

Dec 2021-mar 2022

 

Stöd för höga sjuklönekostnader

Dec 2021-mar 2022

 

Stöd för karensavdrag och karensdagar

8 dec 2021-31 mar 2022

 

Läkarintyg

19 jan-31 mar 2022

 

Investeringsstöd

 • Målgrupp
  • Fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet
 • Nuläge
 • Stödnivå
  • Skattereduktion år 2022 med 3,9 % av investeringar år 2021
  • Gäller investeringar i inventarier där utgifterna dras av genom årliga avskrivningar
  • Gäller inte investeringar där utgifterna kunde ha kostnadsförts direkt

 

Lägre arbetsgivaravgifter för unga

 

Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare som gör sina två första anställningar (växa-stöd)
   • Gällande regler om växa-stöd omfattar bara den först anställde
   • Sänkt arbetsgivaravgift för ersättningar upp till 25 000 kr per månad
   • Tillfällig utökning till att gälla de två första anställda
  • Gäller anställningar som påbörjas under perioden 1 jul 2021-31 dec 2022
 • Stödnivå
  • Arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 %
 • Nuläge

 

Skattefri förmån av fri parkering

 

Anstånd med skatter och avgifter

 • Målgrupp
  • Arbetsgivarregistrerade och/eller momsregistrerade företag
 • Ansökan

Okt-dec 2021

 

Företagsakuten – Lån med statlig garanti

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Vårdpersonal framför datorskärm, illustrerar att kravet på läkarintyg tas bort tillfälligt
Bild: Irwan Iwe, unsplash.com (har beskurits)

Regeringen har lämnat förslag att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt.

Vanliga regler är att läkarintyg ska lämnas från och med sjukdag 8. Undantaget innebär att läkarintyg ska lämnas först från och med sjukdag 15. Undantaget ska gälla 19 januari-31 mars 2022.

 

Tidplan

Det är uppenbart att ärendet hanterats i brådska. Flera standardmoment i den här typen av ärende är publicerade sent eller saknas fortfarande. Själva åtgärden är dock en angelägen avlastning för sjukvården.

Regeringen har tidigare aviserat att de ska återkomma i en extra ändringsbudget i början av 2022, om att återinföra eller förlänga ett antal andra pandemiåtgärder. Troligen kommer de åtgärderna med i samma ändringsbudget.

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Vi tillhandahåller också en löpande uppdaterad översikt över coronastöd för företag.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bostadsmodul, illustrerar rättsfall om momsavdrag
Momsavdrag för bostadsmoduler? Svaret finns i Månadens Nyheter del 2 – Rättsfall! (Bild: UteFriesen, Pixabay, har beskurits)

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare.

– Många utredningar, remisser och propositioner är på väg från regeringen
– Nu har riksdagen fattat alla beslut om budgeten för 2022, inklusive höjning av SGI-taket
– Skatteverket har publicerat skattetabeller och utlandstraktamenten för 2022
– Bokföringsnämnden har uppdaterat K-reglerna om årsbokslut och årsredovisning med tydliga regler om när den finansiella rapporten betraktas som upprättad
– Rådet för finansiell rapportering har publicerat RFR 1 och RFR 2 för 2022
– Poddar – Ny avdelning
– Om redovisning och löner
– Årets insättning av pensionsrätter – Jämför dig med genomsnitt och maxvärden!
– Slut på nollräntan om två år?

Och mycket mer. Vi berättar vad som är klart och vad som är på gång. Detta är bara några av alla nyheter för företagare sedan förra genomgången.

Vi hjälper dig att få överblick över allt som händer. Filmen tipsar om fördjupande artiklar här på hemsidan. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

 

Del 2 – Rättsfall

16 rättsfall på 37 minuter! Denna månad tar vi upp följande frågor.

– HD: Köparens ansvar vid företagsöverlåtelse
– HD: Kommande domar (2 prövningstillstånd)
– HFD: Ränteavdrag inom koncerner, 2019 års regler
– HFD: Momsavdrag för bostadsmoduler
– HFD: Kommande domar (1 prövningstillstånd, 3 överklagade förhandsbesked)
– KR: Ränteavdrag inom koncerner, 2017 års regler
– KR: Korttidsstöd och värdeöverföringar (2 rättsfall)
– KR: Tvistig fordran kontra kundförlust (moms)
– KR: Försäljningar av bostadsrätter (kapital eller näringsverksamhet, 6 domar)
– KR: Uppskov försäljning bostadsrätt (kapitalförlust)
– KR: Rotavdrag i uthyrd fastighet
– KR: Klassificering av byggnad (moms)

Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Krisinformation.se informerar om coronastöd
krisinformation.se

Regeringen ska föreslå återinförda coronastöd i en extra ändringsbudget till riksdagen i början av 2022. Stöden ska gälla retroaktivt från 8 december 2021 och fram till 31 mars 2022.

 1. Uppdatering 12 december 2021: Promemoria med remiss för skattefri parkeringsförmån (avsnittet ”Sju återinförda och förlängda coronastöd” nedan, punkt 3)
 2. Uppdatering 18 december 2021: Ytterligare stöd ska ingå i den extra ändringsbudgeten (nytt avsnitt ”Ytterligare fyra åtgärder” i slutet av denna artikel)
 3. Uppdatering 22 december 2021: Regeringen utökar de ytterligare stöden (avsnittet ”Ytterligare fyra åtgärder” punkt 1, 2 och 4)
 4. Uppdatering 23 december 2021: Promemoria med remiss för anstånd med betalningar av skatter och avgifter (avsnittet ”Ytterligare fyra åtgärder” punkt 3)
 5. Uppdatering 23 december 2021: Promemoria med remiss för slopad karenstid i korttidsstödet (avsnittet ”Ytterligare fyra åtgärder” punkt 4)

 

Sju återinförda och förlängda coronastöd

Vi kan räkna med följande stöd.

 1. Slopat karensavdrag för anställda och karensersättning till egenföretagare
 2. Ersättning till arbetsgivare med höga sjuklönekostnader (från 1 december 2021)
 3. Förlängd skattefri parkeringsförmån
 4. Förlängt evenemangsstöd
 5. Slopat läkarintyg för smittbärarpenning
 6. Riskgruppsersättning och tillfällig föräldrapenning för nyligen allvarligt sjuka barn
 7. Tillfällig föräldrapenning vid skolstängning

Stöden som är markerade med fet stil finns med i vår översikt.

Krisinformation.se beskriver åtgärderna från regeringen och Folkhälsomyndigheten här.

Regeringen beskriver åtgärderna här.

 

Ytterligare fyra åtgärder

Ytterligare åtgärder kan tillkomma vid behov, såsom omställningsstödet, omsättningsstödet och stödet för korttidsarbete.

Uppdatering 18 december 2021: Regeringen bekräftar de ytterligare åtgärderna.

Uppdatering 22 december 2021: Regeringen utökar de ytterligare åtgärderna.

Det gäller följande stöd.

 1. Återinfört omställningsstöd för december 2021
  • Med senare förlängning till januari-mars 2022 om det behövs
  • Uppdatering 22 december 2021: Förlängning till januari 2022
  • Regeringen ska ansöka hos EU-kommissionen om godkännande av statsstöd
 2. Återinfört omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag för december 2021
  • Med senare förlängning till januari-mars 2022 om det behövs
  • Uppdatering 22 december 2021: Förlängning till januari 2022
  • Regeringen ska återkomma med beslut om ändrad förordning
 3. Anstånd med betalning av skatter och avgifter för flera perioder
  • Anstånd för perioder under oktober-december 2021 (utöver dagens perioder januari 2020-januari 2021)
  • Anstånd upp till 9 perioder (månadsredovisningar) i stället för dagens 7 perioder
  • Regeringen ska återkomma med promemoria på remiss
  • Uppdatering 23 december 2021: Promemoria och remiss (Regeringskansliet 22 december 2021)
 4. Tillfälligt slopad karenstid för korttidsstödet
  • Tillfällig ändring i lagen om stöd vid korttidsarbete
  • Regeringen ska återkomma med mer information ”inom kort”
  • Uppdatering 22 december 2021: Finansdepartementet ska ”inom kort” skicka ut en promemoria på remiss om förslaget till tillfällig lagändring
   • Reglerna för det ordinarie korttidsstödet ska gälla för ansökan och beviljande av stöd
   • Men karenstiden 24 månader slopas för företag som har fått stöd under mars 2020-september 2021, så att de kan söka igen
   • Maximal arbetstidsförkortning till 60 % av ordinarie arbetstid
   • Staten står för en tredjedel av arbetsgivarens kostnad för arbetstidsförkortningen
   • Ska börja gälla 1 april 2022, men tillämpas retroaktivt från 1 december 2021
   • Ansökan ska lämnas till Skatteverket, inte till Tillväxtverket
  • Uppdatering 23 december 2021: Promemoria och remiss (Regeringskansliet 23 december 2021)

Stöden som är markerade med fet stil finns med i vår översikt.

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Riksgälden har fastställt statslåneräntan - Det påverkar många av dina skatter
(Bild: Holger Ellgaard, Wikipedia Public Domain)

2022 års statslåneränta (SLR) är positiv, 0,23 % (2021: negativ – 0,10 %).

 

SLR – Statslåneräntan fastställs varje vecka

SLR är den genomsnittliga räntan för statsobligationer som löper på minst fem år. SLR fastställs av Riksgälden varje torsdag och gäller en vecka framåt, från fredagen till och med torsdag nästa vecka.

Just SLR den 30 november varje år styr många skatteberäkningar nästa år. Ibland uttrycks det också som SLR ”i slutet av november”, men det är samma sak.

Den 25 november 2021 fastställde Riksgälden SLR till 0,23 %, det är 0,33 procentenheter högre än de – 0,10 % som gäller för 2021. Därmed är det SLR 0,23 % som kommer att styra många skattevärden under år 2022.

 

Golvregel för räntor i skattereglerna

Från och med 2017 gäller ett golv på 0 % eller 0,50 %, om SLR skulle vara lägre. I flera fall tillämpas dock SLR med tillägg och då är det den fastställda SLR som pålägget görs på, även om den skulle vara lägre än 0,50 %.

 

SLR – Statslåneräntan 2022 styr flera skatteberäkningar

Eftersom den nya nivån är positiv så höjs de värden som annars har ett golv på 0 %, medan övriga värden är oförändrade 2022. Några exempel:

 • Utdelningsutrymme för aktier i fåmansföretag
  • Anskaffningsvärde x 9,23 % – Höjt
   • 0,23 % (golv 0 %) + 9 procentenheter
   • 2021: 9,00 %
  • Sparat utdelningsutrymme x 103,23 % – Höjt
   • 0,23 % (golv 0 %) + 3 procentenheter
   • 2021: 103,00 %
 • Ränta för ingående periodiseringsfonder hos juridiska personer
  • Schablonintäkt IB x 0,50 % – Oförändrat
   • (0,23 %) Golv 0,50 %
   • 2021: 0,50 %
 • Bilförmån
  • Ränterelaterat belopp, 1,35 % – Oförändrat
   • 2022: (0,23 %) Golv 0,50 % x 70 % = 0,35 % + 1 procentenhet = 1,35 %
   • Till 2021-06-30: (0,23 %) Golv 0,50 % x 0,75 = 0,375
   • Från 2021-07-01: Golv 0,50 % x 70 % = 0,35 % + 1 procentenhet = 1,35 %
 • Räntefördelning i enskild näringsverksamhet och för delägare i handelsbolag
  • Positiv räntefördelning 6,23 % – Höjt
   • (Golv 0 %) 0,23 % + 6 procentenheter
   • 2021: 6 %
  • Negativ räntefördelning 1,50 % – Oförändrat
   • (0,23 %) Golv 0,50 % + 1 procentenhet
   • 2021: 1,50 %
 • Ränteförmån vid lån med rörlig ränta
  • Jämförs med 1,50 % – Oförändrat
   • (0,23 %) Golv 0,50 % + 1 procentenhet
   • 2021: 1,50 %

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag.

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag påverkas av statslåneräntan. Med resultatplanering och inkomstplanering hjälper vi dig att undvika negativa överraskningar och i stället bli offensiv. Bäst av allt – Den rådgivningen brukar ingå i ditt abonnemang till fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.