Gåvor är avdragsgilla igen från 1 juli 2019
Gåvor är avdragsgilla igen från 1 juli 2019 (Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash)

Från den 1 juli 2019 blir dina gåvor till ideell verksamhet avdragsgilla igen. Det beslutade riksdagen den 4 juni 2019.

Avdraget görs i form av en skattereduktion på upp till 1 500 kr per år. Du behöver alltså ha skatt att reducera, från skattepliktiga inkomster, för att få skattereduktionen.

 

Så här fungerar avdraget för gåvor

Vi får tillbaka de gamla reglerna för skattereduktionen.

 1. Skattereduktionen gäller fysiska personer som vid inkomstårets utgång har fyllt 18 år
 2. … som under året har lämnat penninggåvor till godkända mottagare (gåva från utdelning går också bra)
 3. … på minst 200 kr per gång och minst 2 000 kr totalt under året
 4. … för social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning

Skattereduktionen är 25 % av de lämnade gåvorna och får vara högst 1 500 kr.

 • Exempel:
  • Gåvor på 4 000 kr minskar skatten med 1 000 kr (4 000 kr x 25 %)
  • Gåvor på 6 000 kr minskar skatten med 1 500 kr (6 000 kr x 25 %)
  • Gåvor på 8 000 kr minskar skatten med 1 500 kr (takbeloppet 6 000 kr x 25 %)

Gåvomottagaren ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket för godkända gåvor som är på minst 200 kr per tillfälle, förutsatt att gåvomottagaren vet vem gåvan kommer ifrån.

Skattereduktionen gäller gåvor som du lämnar från och med den 1 juli 2019. Det blir alltså ingen skattereduktion för gåvor före den dagen

 

Godkända gåvomottagare

Precis som i det gamla systemet ansöker gåvomottagare hos Skatteverket om att bli godkända för skattereduktion hos givarna. En nyhet är dock att i det nya systemet, som gäller från den 1 juli 2019, ska gåvomottagarna inte behöva betala någon ansökningsavgift eller årsavgift.

 

Avdraget blir förtryckt i inkomstdeklarationen

Skatteverket kommer att infoga beloppen för gåvor och skattereduktionen som förtryckta belopp i din inkomstdeklaration, förutsatt att de har fått kontrolluppgifter. Om du har lämnat gåvor som Skatteverket inte har fått kontrolluppgifter för så kan du själv lägga in rätt belopp i inkomstdeklarationen.

 

Bakgrund

Sverige hade ett system med skattereduktion under åren 2012-2015, men det avskaffades den 1 januari 2016. I rambeslutet med övergångsbudgeten för 2019 fick M och KD igenom att avdraget skulle införas igen från den 1 juli 2019 (Budgeten 2019 äntligen klar), vilket riksdagen nu alltså har genomfört i beslut från den 4 juni.

M och KD framförde i sin budgetreservation, som antogs den 12 december 2018, att ”Skatteavdraget visade god effekt, då givandet ökade till välgörande ändamål. Utformningen av ansökningsförfarandet säkerställde att organisationen och ändamålen för gåvorna levde upp till lagstiftningens krav”.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om avdragsgilla gåvor

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om din inkomstplanering.

Sommarjobba med låg eller ingen skatt
Sommarjobba med låg eller ingen skatt (Bild: Flickr)

Räknar du med mindre än 19 670 kr i årsinkomst under 2019? Då blir det ingen inkomstskatt alls och du behöver inte heller deklarera*.

Den här inkomstgränsen gäller alla, men brukar oftast vara aktuell för ungdomar som ska sommarjobba.

* Om du får en deklarationsblankett från Skatteverket, eller om du har haft andra inkomster, måste du dock deklarera även om årslönen understiger 19 670 kr!

 

Intyg för att du ska slippa skatteavdrag

Om du räknar med att ligga under gränsen 19 670 kr i årsinkomst behöver du skaffa ett intyg från Skatteverket för att arbetsgivaren ska slippa dra preliminärskatt från din lön. Tänk på att ordna intyget i god tid före första löneutbetalningen!

 

Jämkning för att du ska få lägre skatteavdrag

Tips! Skatten är fortfarande mycket låg på årsinkomster upp till 60 000 – 70 000 kr. Tack vare jobbskatteavdraget betalar du fortfarande ingen kommunalskatt på den nivån, bara allmän pensionsavgift, begravningsavgift och public serviceavgift. Den exakta gränsen varierar något beroende på var du är bosatt.

Exempel: Årsinkomst 65 000 kr (bosatt i Stockholm) medför avgifter på 4 941 kr. Av bruttolönen på 65 000 kr får du alltså behålla 60 059 kr netto, eller drygt 92 %!

Tänk bara på att ansöka om jämkning, så att arbetsgivaren inte behöver dra onödigt hög preliminärskatt från din lön.

 

Ungdomar som arbetar i familjeföretaget

Det är inte säkert att inkomstgränserna vi berättar om här gäller för ungdomar som arbetar i föräldrarnas företag.

I ett fåmansföretag (t.ex. ett ägarlett aktiebolag) blir föräldern med högst inkomst från företaget beskattad även för lön till eget barn under 16 år. Barn som har fyllt 16 år blir däremot beskattad självständigt förutsatt att lönen är marknadsmässig, men eventuell ytterligare lön som inte är marknadsmässig beskattas hos föräldern med högst inkomst från företaget.

Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter på inkomster på 1 000 kr eller mer per person och år, precis som till personer utanför familjen. Även om inkomsten kan vara skattefri upp till 19 670 kr blir det alltså arbetsgivaravgifter på lönen.

I en enskild näringsverksamhet är lön till barn under 16 år inte avdragsgill. Lön till barn som har fyllt 16 år är avdragsgill upp till marknadsmässig nivå och barnet beskattas alltså självständigt.

Inga arbetsgivaravgifter ska betalas för löner som inte är avdragsgilla.

Tips: Betala marknadsmässig lön till egna barn när de arbetar i företaget, från den dagen de har fyllt 16 år. Då kan de utnyttja gränserna för låg skatt eller ingen skatt alls, som vi har berättat om här!

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om intyg eller jämkning från Skatteverket

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om intyg för skattefri inkomst eller jämkning för låg inkomst. Vi hjälper dig också med inkomstplaneringen i familjeföretaget.

Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

Den 1 juni 2019 börjar en ny lag att gälla om bodelning och andra frågor mellan makar eller sambor som har anknytning till olika länder.

 • Lagen om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (2019:234)

Den nya lagen reglerar vilket lands lag som ska gälla för en bodelning och andra ekonomiska frågor. Här finns också regler om äktenskapsförord, avtal om val av lagstiftning och hantering av beslut i andra medlemsstater i EU.

EU har två förordningar om förmögenhetsförhållanden för makar eller registrerade partners. Den 24 april 2019 godkände riksdagen regeringens förslag till den nya svenska lagen, som ska se till att förordningarna fungerar i praktiken i Sverige. Lagen utvidgar också förordningarnas verkan till att i Sverige även gälla sambor. Lagen ersätter tidigare regler på området.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om äktenskapsförord och samboavtal

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om äktenskapsförord och samboavtal. Vi hjälper dig oavsett om det enbart är förhållanden i Sverige som ska regleras eller om ni har en internationell situation

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Ekonominyheter del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Nu börjar skatteändringarna bli klara från övergångsbudgeten och januariavtalet. Här får du koll på vilka lagar för företagandet som träder i kraft och när. Vi visar nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. Du blir fullt uppdaterad!

I filmen berättar vi också vilka nyheter som täcks av fördjupande artiklar här på hemsidan.

 

Ekonominyheter del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare. Vi berättar om de senaste rättsfallen inom redovisning och beskattning. Inte minst tipsar vi om fallgroparna du inte ska ramla i. Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad som bör undvikas. Ur innehållet:

 • Avskrivningar efter fusion
 • Återbetalning av aktieägartillskott – Skattepliktigt eller inte?
 • Bilförmån – Duger körjournalen?
 • Företrädaransvar – Ovanlig nedsättning
 • Inkomstfördelning – Gemensamt bedriven enskild näringsverksamhet
 • Inkomstslag – Hästar, näringsverksamhet eller förmån?
 • Moms – Fördelning i blandad verksamhet
 • Moms – Uttagsbeskattning av åtgärder på lagerfastighet
 • Ränteavdrag inom koncern
 • Skatterättsnämnden – April 2019

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal och bli den förste att veta när nya filmer har lagts upp!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du abonnerar med paketpris – och den löpande rådgivningen ingår!

Elektroniska publikationer får sänkt moms 1 juli 2019
Elektroniska publikationer får sänkt moms 1 juli 2019 (Bild: Pixabay)

Den 1 juli 2019 sänks momsen från 25 % till 6 % på elektroniska publikationer. Det beslutade riksdagen den 8 maj.

Efter momssänkningen får elektroniska publikationer samma moms (6 %) som tryckta publikationer.

 

Produkter med låg moms

Momssänkningen kommer att gälla elektroniska produkter som motsvarar dagens tryckta publikation med den låga momsen 6 %.

 • Böcker, broschyrer, häften och liknande
  • Även i form av enstaka blad
 • Tidningar och tidskrifter
 • Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
 • Musiknoter
 • Kartor
  • Inklusive atlaser, väggkartor och topografiska blad
 • Program och kataloger som informerar om verksamhet med 6 % moms
  • Till exempel konserter och museiverksamhet
  • I vissa fall även för verksamhet utan moms
 • Tekniskt medium för uppläsning av böcker, tidningar etc.
  • Kasettidningar, kasetter
 • Varor som genom t.ex. teckenspråk eller punktskrift gör informationen tillgänglig för läshandikappade

Syftet är att stödja digitaliseringen av bokmarknaden och dagspressen. Ändringen innebär att det blir låg moms 6 % på t.ex. digitala böcker. Begreppet omfattar e-böcker, nedladdningsbara och strömmade ljudböcker. Utgångspunkten är att alla böcker bör behandlas så lika som möjligt, oavsett format.

 

Produkter som inte får låg moms

Vissa produkter får ingen sänkning av momsen, de ligger kvar på 25 %.

 • Produkter som helt eller huvudsakligen innehåller
  • Reklam
  • Rörlig bild
  • Hörbar musik

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare, men också vad som är beslutat och när det börjar gälla i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om momssänkningen

Driver du en verksamhet som kan bli berörd av ändringen? Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om effekterna. Vi hjälper dig att hantera momssänkningen i din fakturering och på andra områden som blir påverkade!

Lättare att genomföra generationsskifte i aktiebolag
Lättare att genomföra generationsskifte i aktiebolag (bild: PxHere)

I går den 8 maj antog riksdagen de nya skattereglerna om generationsskifte i aktiebolag. Det blir nu en rättvisare beskattning, där försäljning av verksamheten inom familjen blir beskattade på samma villkor som vid en extern försäljning.

Du hittar en beskrivning av förändringarna i vår artikel Generationsskifte i aktiebolag underlättas, där vi beskrev regeringens proposition. Riksdagen har nu beslutat om de nya reglerna utan ändringar. De gäller från och med den 1 juli 2019.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare, men också vad som är beslutat och när det börjar gälla i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om planering av ditt generationsskifte

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om din planering. Vi hjälper dig att genomföra ditt överlåtelse!

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Ekonominyheter del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Vi berättar om nuläget för skattefrågorna från januariavtalet och övergångsbudgeten. Många skatteändringar ligger nu klara för beslut i riksdagen. Här får du koll på vilka lagar för företagandet som träder i kraft och när. Vi visar nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. Du blir fullt uppdaterad!

Vi täcker dessutom vårbudgeten i fördjupande artiklar här på hemsidan.

 

Ekonominyheter del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare. Undvik fallgroparna. Vi berättar om de senaste rättsfallen inom redovisning och beskattning. Inte minst tipsar vi om fallgroparna du inte ska falla i. Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad som bör undvikas.

 • Bostadsrättsförening skadeståndsskyldig för fel uppgifter om panter
 • Moms på utlandskurser blir mer komplicerad – Srf-målet
 • Företrädaransvar – Nedsatt på grund av sjukdom
 • Bilförmåner – Fulla förmåner när körjournaler saknades
 • Bostadsförmån för fritidsbostad i bolaget
 • Förmånsbeskattning när fastighet köptes ut till underpris från egna bolaget
 • Utbetalning till VD/ägare – Inkomst av tjänst eller kapital?
 • Arvoden till delägare – Inkomst av näringsverksamhet eller kapital?
 • Återbetalning av moms på kundförlust?
 • Ränteavdrag inom koncern?
 • Läraruppdrag – Momsfri utbildning eller momspliktig uthyrning av personal?
 • Skatterättsnämnden – Mars 2019

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal och bli den förste att veta när nya filmer har lagts upp!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du abonnerar med paketpris – och den löpande rådgivningen ingår!

Begränsat reformutrymme i 2019 års ekonomiska vårproposition
Begränsat reformutrymme i 2019 års ekonomiska vårproposition (Bild: Pixabay)

Regeringen har lämnat sina förslag till riktlinjer för nästa års budget i 2019 års ekonomiska vårproposition. De konkreta förslagen kommer sedan under hösten, i budgetpropositionen för 2020. Finansutskottet arbetar nu med sitt betänkande om riktlinjerna fram till den 28 maj, sedan ska riksdagen fatta sitt beslut den 18 juni 2019.

Vårpropositionen brukar inte innehålla konkreta lagförslag, utan koncentreras på ramarna för det kommande budgetarbetet.

Regeringen konstaterar i inledningen att riktlinjerna utgår från januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Nu ska avtalet genomföras.

Uppdateringar 2019-06-22:

 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

I Vårändringsbudget för 2019 föreslår regeringen att en nedsättning av arbetsgivaravgifterna införs den 1 augusti 2019 för ungdomar som den 1 januari har fyllt 15 men inte 18 år.

Nedsättningen innebär att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 % ska betalas för ersättningar upp till 25 000 kr per månad, i stället för de fulla arbetsgivaravgifterna på 31,42 %.

Här i 2019 års ekonomiska vårproposition bygger regeringen på med att man avser att återkomma under 2020 med förslag om att slopa även ålderspensionsavgiften. Det innebär att arbetsgivaravgifterna i nästa steg kan komma att sättas ner från 10,21 % till 0 % för ungdomar som är 15-17 år.

 

Flygskatten

I Vårändringsbudget för 2019 (se avsnittet ”Punktskatter”) föreslår regeringen att flygskatten ska vara kvar, trots riksdagens budgetbeslut i höstas.

Här i 2019 års ekonomiska vårproposition kompletterar regeringen med att en reduktionsplikt för biodrivmedel i flyg förbereds inom Regeringskansliet. Det är i sin tur ett led i att försöka omförhandla internationella avtal som i nuläget förhindrar en skatt på flygbränsle som skulle kunna ersätta flygskatten. Fortsättning följer alltså.

 

Vinster i välfärden

Regeringen uttalar att man inte kommer att lägga förslag om vinstbegränsningar för privata aktörer. ”Alla aktörer inom välfärden, oavsett driftsform, ska ha likvärdiga villkor.”

Det stämmer med punkt 9 i januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet.

Att ställa samma krav på alla aktörer tillmötesgår också riksdagens uppmaning till regeringen förra året, då regeringens förslag om vinstbegränsningar för privata aktörer stoppades.

 

Ekonomiska styrkor för Sverige i 2019 års ekonomiska vårproposition

Regeringen skriver i inledningen att Sverige nu har den lägsta statsskuldskvoten sedan 1977, dvs. på 42 år.

Man säger också att Sverige nu har den högsta sysselsättningsgraden på över 25 år. Det har i sin tur fått till effekt att vi har den lägsta andelen försörjda av ersättnings- och försäkringssystem sedan 1981.

Nationalekonomer och andra debatterar hur dessa beräkningar bör göras och om regeringen har rätt eller fel bild av landets ekonomi. Vi bör nog läsa regeringens information som en partsinlaga, där man marknadsför sitt arbete under föregående mandatperioder. Oavsett detta så väcker de positiva signalerna ändå hopp bland alla orostecken på en avmattning.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Vad är bara förslag ännu, vad är beslutat och när det börjar det gälla?  Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om 2019 års ekonomiska vårproposition

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om hur du påverkas av regeringens ekonomiska vårproposition!

Ändringar i budgeten för 2019
Ändringar i budgeten för 2019 (Bild: Picpedia)

Regeringen har lämnat sina förslag till ändringar av budgeten i Vårändringsbudget för 2019. Finansutskottet arbetar nu med sitt betänkande fram till den 28 maj, sedan ska riksdagen fatta sitt beslut den 18 juni 2019. Vårbudgeten innehåller följande förslag.

Uppdateringar 2019-06-22:

 

Växa-stödet förlängs

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställde förlängs till att gälla 24 månader i stället för 12 månader. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2019 men tillämpas redan för anställningar som har påbörjats efter den 28 februari 2018.

Nedsättningen innebär att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 % ska betalas, i stället för de fulla arbetsgivaravgifterna på 31,42 %.

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställde upphör den 31 december 2021 (se dock avsnittet Växa-stödet bör göras permanent längre ner).

 

Växa-stödet behålls för enskilda näringsidkare

När riksdagen beslutade om budgeten för 2019 var det utifrån en reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna. I den reservationen ingick att Växa-stödet skulle slopas för enskilda näringsidkare från den 1 juli 2019. Skälet var att enskild näringsverksamhet, med sitt obegränsade personliga ansvar, är en olämplig företagsform för att anställa personal.

Regeringen går emot det riksdagsbeslutet och föreslår i vårbudgeten att växa-stödet behålls för enskilda näringsidkare. Regeringens argument är att ”enskilda näringsidkare behandlas likvärdigt med aktiebolag och handelsbolag”.

 

Växa-stödet bör göras permanent

Lagstiftningen om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställde är tillfällig. Nedsättningen ska upphöra den 31 december 2021.

Regeringen har nu kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om att nedsättningen bör göras permanent. Inget färdigt förslag lämnas i vårändringsbudgeten för 2019, utan regeringen avser att återkomma med ett förslag ”under mandatperioden”. Om förslaget antas så får det effekt från och med 2022.

 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Nedsättning av arbetsgivaravgifterna införs för ungdomar som den 1 januari har fyllt 15 men inte 18 år. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på ersättningar som betalas efter den 31 juli 2019.

Nedsättningen innebär att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 % ska betalas för ersättningar upp till 25 000 kr per månad, i stället för de fulla arbetsgivaravgifterna på 31,42 %. Om ersättningen är högre än 25 000 kr för en månad så ska fulla arbetsgivaravgifter betalas för den överskjutande delen. Se även 2019 års ekonomiska vårproposition!

Förutom den nya nedsättningen för unga har vi redan följande nedsättningar av arbetsgivaravgifter.

 • För personer som vid årets början har fyllt 65 år och är födda 1938 eller senare
  • 16,36 % (särskild löneskatt 6,15 % + ålderspensionsavgift 10,21 %) i stället för fulla arbetsgivaravgifter (31,42 %) eller fulla egenavgifter (28,97 %)
 • För personer som vid årets början har fyllt 65 år och är födda före 1938
  • 6,15 %  i stället för fulla arbetsgivaravgifter (31,42 %) eller fulla egenavgifter (28,97 %)
 • För näringsidkare och anställda i stödområden
  • Avdrag enligt stödområdelagen
 • För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag
  • Avdrag från egenavgifterna med 7,5 % av underlaget, upp till 15 000 kr
 • För personer som arbetar med forskning och utveckling
  • Avdrag enligt särskilda regler
 • För den första anställningen (växa-stödet)
  • 10,21 % i ålderspensionsavgift i stället för fulla arbetsgivaravgifter (31,42 %)

 

Punktskatter

Regeringen föreslår flera ändringar av punktskatter.

 • Avskaffad skattenedsättning för gruvdiesel
 • Avskaffad skattenedsättning för värmeproduktion i kraftvärmeverk
 • Höjd kemikalieskatt
 • Bibehållen flygskatt

När riksdagen beslutade om budgeten för 2019 var det utifrån en reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna. I den reservationen ingick att flygskatten skulle slopas från den 1 juli 2019.

Regeringen går emot det riksdagsbeslutet och föreslår i vårbudgeten att flygskatten ska behållas. Det stämmer också med punkt 32 i januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet. Se även 2019 års ekonomiska vårproposition, avsnittet Flygskatten!

 

Moms på naturguidning

När riksdagen beslutade om budgeten för 2019 var det utifrån en reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna. I den reservationen ingick att momsen på naturguidning skulle höjas från 6 % till 25 %.

Regeringen går emot det riksdagsbeslutet och föreslår i vårbudgeten att skattesatsen 6 % behålls för naturguidning.

 

Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet

Den 1 januari ändrades definitionen av fastighet i momslagen. En EU-rättslig definition ersatte den tidigare svenska definitionen och den svenska kopplingen till Jordabalken försvann.

Riksdagen begärde i samband med lagändringen att regeringen skulle göra en uppföljning av hur de ändrade bestämmelserna påverkade företagens administrativa börda. Regeringen gav Skatteverket i uppdrag att analysera regeländringarnas praktiska effekter. Skatteverket och regeringen har dock kommit fram till att det finns inget behov av åtgärder. Inga ändringar föreslås.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Vad är bara förslag ännu, vad är beslutat och när det börjar det gälla?  Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om regeringens vårändringsbudget 2019

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om hur du påverkas av regeringens vårändringsbudget 2019!

Lättare att genomföra generationsskifte i aktiebolag
Lättare att genomföra generationsskifte i aktiebolag (bild: Pxhere)

Från den 1 juli 2019 ska det bli rättvisare beskattning vid generationsskifte i aktiebolag. Regeringen har lämnat ett färdigt förslag till riksdagen i propositionen Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag den 7 mars 2019.

Riksdagen planerar att fatta beslut om de nya skattereglerna den 8 maj 2019. Förslaget förväntas ha bred majoritet i riksdagen.

Uppdatering 2019-05-09: Riksdagen antag propositionen i går enligt plan (Nya skattereglerna för generationsskifte beslutade), och helt enligt vår beskrivning i artikeln här nedanför.

 

Dagens regler vid försäljning av aktiebolag

Om du driver verksamhet i ett aktiebolag och säljer bolaget med verksamheten så beskattas vinst på försäljningen av aktierna enligt fåab-reglerna med följande skattesatser (se mer i vår kortfakta-sida Utdelning från och försäljning av aktiebolag):

 1. 0 % för anskaffningsvärdet
  • … som du drar av från försäljningsbeloppet
 2. 20 % som inkomst av kapital
  • … på vinst inom utdelningsutrymmet
 3. Full inkomstskatt som inkomst av tjänst
  • … på vinst utöver utdelningsutrymmet (2) upp till ett tak på 100 inkomstbasbelopp
  • 2019: 100 x 64 400 kr = 6 440 000 kr
 4. 30 % som inkomst av kapital
  • … på vinst utöver taket för full inkomstskatt (3)

Komplicerat? Ja, men lugn. Vi hjälper dig med beräkningarna i just ditt fall.

 

Lägre skatt vid extern försäljning via ett nytt aktiebolag

Många väljer inför en försäljning att först sälja sina aktier till ett eget, nytt aktiebolag för anskaffningsvärdet (1) och utdelningsutrymmet (2), men inte mer. Det blir alltså ingen skattepliktig vinst privat enligt (3) och (4). Det egna bolaget säljer sedan aktierna i det gamla bolaget, med verksamheten i, till en extern köpare. Vinsten som det egna nya bolaget gör beskattas inte om det hanteras rätt. Sedan väntar säljaren i fem år, varefter vinsten kan tas ut till 25 % skatt i sin helhet privat om alla villkor för det uppfylls. Betydligt lägre än enligt (3) och (4) ovan, alltså.

Vi har hjälpt många kunder genomföra sådana affärer.

 

Fortsatt hög skatt vid generationsskifte

Nu kommer kruxet. Om det nya bolaget säljer aktierna till någon inom familjen eller släkten, alltså till någon närstående, så kan vinsten aldrig tas ut till 25 % skatt, utan beskattningen enligt (2-4) fortsätter att gälla. Orsaken? Därför att en närstående fortsätter att bedriva verksamheten.

 

Nya skatteförslaget ska minska orättvisan från 1 juli

Skatteförslaget innebär att om bolaget med verksamheten i säljs till en närstående så ska försäljningen beskattas på samma sätt som vid extern försäljning. Då kan säljaren komma åt den lägre skatten på 25 % efter fem år.

Skatteförslaget gäller dock inte vid överlåtelse till ägarens make. Det finns fler villkor och detaljer, men här har du fått huvuddragen.

De nya reglerna ska gälla överlåtelser från och med den 1 juli 2019.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare, men också vad som är beslutat och när det börjar gälla i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om hur de nya skattereglerna för generationsskifte påverkar just dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om din planering. Vi hjälper dig att genomföra ditt generationsskifte!