Aktiebrev från 1973 med utdelningskuponger - Sedan länge får du utdelning utan kuponger!
Aktiebrev från 1973 med utdelningskuponger – Sedan länge får du utdelning utan kuponger! (Bild: Wikipedia)

Du som har aktiebolag kan ta ut utdelning till 20 % privat skatt med två alternativ.

Ett gemensamt krav är förstås att bolaget har beskattade vinster att dela ut. Men om bolaget inte kan dela ut något nu så får du ändå beräkna utrymmet för lågbeskattad utdelning och spara det till kommande år. Vi hjälper dig som är kund hos oss att beräkna och använda eller spara utrymmet – och det ingår i ditt fasta paketpris hos oss tillsammans med all annan löpande konsultation!

Här berättar vi om vilka möjligheter du har att ta lågbeskattad utdelning under nästa år, 2019. Men då behöver du göra rätt redan i år.

 

Huvudregeln för utdelning

Enligt huvudregeln kan du ta ut utdelning beräknat på anskaffningsvärdet för aktierna gånger en fastställd procentsats. Men det ger för det mesta ganska små belopp.

Men enligt huvudregeln kan du också kombinera med ett löneunderlag – Löneregeln. Här kan det bli tal om betydligt större belopp!

Enligt löneregeln får du ta utdelning till 20 % skatt under 2019 med upp till 50 % av lönerna som bolaget har betalat ut under 2018. Men då måste du själv ha tagit ut rätt lön – det är här vår planering för dig kommer in.

 • Exempel
  • Bolaget har betalat ut löner med totalt 1 miljon kronor, inklusive lönen till dig
  • … då får du ta ut upp till 500 000 kr i utdelning till bara 20 % skatt, en halv miljon!
  • … men det förutsätter att lönen till dig själv är minst 425 000 kronor i just det här fallet
  • Har du tagit ut lön med 424 000 kr under 2018 så blir det noll kronor i löneutrymme, medan bara 1 000 kr mer i lön ger 500 000 kr i löneutrymme!

Har du svårt att komma upp i rätt lön från bolaget? Om du har bilförmån kan du löneväxla, från förmån till lön, utan att det kostar vare sig dig eller företaget mer. Det hjälper vi dig självfallet med.

 

Förenklingsregeln för utdelning

Har du låg lön från bolaget och kanske ingen annan anställd? Då finns det ändå kvar en bra möjlighet, förenklingsregeln.

Du kan alltid ta ut upp till 2,75 inkomstbasbelopp i utdelning till 20 % skatt, utan krav på att du har tagit ut lön från bolaget. 2019 kommer det att motsvara en utdelning på nästan 172 000 kronor (2,75 x 62 500 kr = 171 875 kr).

 

Vad händer med utdelning över beloppsgränserna?

Du får självklart ta ut högre utdelning än gränsen för 20 % skatt. Det överskjutande beloppet blir då beskattat som inkomst av tjänst, dvs. med full marginalskatt när beloppet läggs ovanpå dina övriga arbetsinkomster.

 • Exempel
  • Du tar utdelning med 200 000 kr under 2019 och använder förenklingsregeln
  • 171 875 kr beskattas med 20 %
  •   28 125 kr beskattas som inkomst av tjänst, procentsatsen beror på dina övriga inkomster

Observera dock att bolaget betalar inga arbetsgivaravgifter på beloppet som beskattas som inkomst av tjänst hos dig (28 125 kr i exemplet), men du får inte heller några sociala förmåner för det beloppet.

 

Kontakta oss för din inkomstplanering – Det ingår i det fasta paketpriset

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål. Och du – inkomstplaneringen ingår i det fasta paketpriset hos de allra flesta av våra kunder!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för 2019
Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för 2019

Inkomstbasbeloppet blir 64 400 kr för inkomståret 2019. Det är en ökning med 1 900 kr från 2018 (62 500 kr).

Regeringen fastställde beloppet den 15 november 2018. De följde beräkningarna från Pensionsmyndigheten från den 22 oktober 2018.

Vi beskriver hur de olika basbeloppen fungerar och vad de betyder för dig i följande artikel.

I den artikeln nya beräkningar av bl.a. vilken inkomst som krävs för att få högsta möjliga allmänna pension från inkomstår 2019.

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå. Vad som är bra för dig beror på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering – Ingår i det fasta paketpriset

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål. Och du – inkomstplaneringen ingår i det fasta paketpriset hos de allra flesta av våra kunder!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Skaffa lagerbolag före sista december 2018 och få lågbeskattad utdelning 2019!
Skaffa lagerbolag före sista december 2018 och få lågbeskattad utdelning 2019! (Bild: pxhere)

Passa på nu att beställa ditt lagerbolag! Tiden rinner iväg fort så se till att säkra ditt aktiebolag i tid. Det blir den perfekta julklappen till dig själv.

 

Lågbeskattad utdelning 2019 kräver att du skaffar aktiebolag före nyår

Med ett aktiebolag registrerat och betalat före årsskiftet säkrar du ett lågbeskattat utdelningsutrymme på över 170 000 kr nästa år! Du säkrar ditt utdelningsutrymme i fyra steg:

 1. Beställ ditt bolag minst en vecka före jul
 2. Vi ordnar bolaget direkt, men du behöver hinna öppna bankkonto och betala före jul
 3. Sätt in aktiekapitalet
 4. Betala fakturan för lagerbolaget från bolagets nya bankkonto

 

Beställ ditt lagerbolag nu

Så vad väntar du på? Beställ omgående för att hinna med allt i tid!

Beställning

Eller vill du veta mer? Läs vår informationssida:

Lagerbolag

Du kan också få personlig hjälp av

Åsa Ljungnér (asa@redovisningshuset.se, 08-554 232 16) eller

Eva Struwe (eva@redovisningshuset.se, 08-554 232 31)

Välkommen med din beställning!

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Nu finns Månadens Nyheter november på YouTube – Ekonominyheter i urval för dig företagare.

 

Innehåll

 • Del 1 – Allmänna nyheter
  • Nyheter från regeringen, riksdagen och många andra myndigheter och organisationer
  • Vi hjälper dig hålla reda på vad som är beslutat och när det börjar gälla
  • På mindre än en halvtimme får du grepp om nuläget i lagstiftningens alla faser och mer därtill
 • Del 2 – Rättsfall
  • På en knapp halvtimme till får du koll på aktuella rättsfall inom företagarområdet

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Uthyrning av vårdpersonal blir momspliktigt
Uthyrning av vårdpersonal blir momspliktigt (Bild: Pixabay, beskuren)

Uthyrning av personal är momspliktigt, oavsett arbetsuppgifter. Ett företag som hyr ut vårdpersonal måste alltså ta ut moms på uthyrningen.

Det är innebörden av ett färskt ställningstagande från Skatteverket, från den 25 oktober 2018. Skatteverket grundar sig i sin tur på en dom i Högsta förvaltningsdomstolen från den 7 juni 2018 (HFD 2018 ref. 41).

 

Momsplikten gäller alla

SKV påpekar i ställningstagandet att momsplikten gäller alla som hyr ut personal.

 • Oavsett företagsform
  • Såväl enskild näringsverksamhet som till exempel aktiebolag
 • Oavsett storlek
  • Såväl stora bemanningsföretag som till exempel läkaren som bara hyr ut sig själv via sitt eget företag (”läkare på bolag”)

 

Dyrare för privata vårdföretag att hyra personal

Uthyrning av personal är alltså momspliktigt. Att bedriva sjukvård och tandvård är dock undantaget från momsplikt. Det betyder att varken sjukvårdsföretag eller tandläkare får dra av momsen på inhyrd personal, momsen blir i stället en kostnad. Kostnaden för den inhyrda personalen ökar alltså med 25 %.

I offentlig sjukvård och tandvård kan man dock få tillbaka det mesta av momsen från staten. Det innebär enligt vår bedömning att vi får en snedvridning av konkurrensen mellan privat och offentlig verksamhet, som drabbar den privata sjukvården och tandvården.

 

Undantag när personal hyrs ut mellan sjukvårdsföretag

Att det är momsfritt att bedriva sjukvård innebär dock att en vårdmottagning kan hyra ut sjukvårdspersonal till en annan vårdmottagning utan att ta ut moms. Tre krav måste uppfyllas för att personaluthyrningen ska bli momsfri.

 1. Både den som hyr ut och den som hyr personalen ska driva vårdmottagningar
  • Detta krav utesluter t.ex. att läkare på bolag, utan egen mottagning, hyr ut momsfritt
 2. Den uthyrda personalen ska utföra absolut nödvändiga vårdtjänster
 3. Syftet med att hyra personalen får inte vara att öka intäkterna i direkt konkurrens med privata företag (som ju måste betala momsen som en kostnad)
  • Detta krav utesluter t.ex. att en privat tandvårdsklinik under sin semesterstängning hyr ut sin tandläkare till folktandvården momsfritt
  • Uthyrningens syfte är ju att öka intäkterna i den privata kliniken, i direkt konkurrens med kommersiella företag som ska betala moms

 

Utbildning är jämförbart med sjukvård beträffande momsen

Situationen vid uthyrning av personal för utbildning liknar situationen för uthyrning av personal för sjukvård. Uthyrning av personal är i grunden momspliktigt, men om ett utbildningsföretag hyr ut till ett annat utbildningsföretag kan det bli momsfritt.

 

De nya reglerna börjar gälla 1 juli 2019

Skatteverket påpekar att ställningstagandet som vi har beskrivit här innebär en ändring av synen på när moms ska tas ut (hittills har moms inte behövt tas ut vid uthyrning av vårdpersonal).

Därför ska Skatteverket fortsätta att godkänna momsfri uthyrning till och med juni 2019. Senast från den 1 juli 2019 måste du dock ta ut moms om du hyr ut vårdpersonal – dig själv eller andra.

 

Kontakta oss om moms på hyra av vårdpersonal

Driver du en verksamhet som kan påverkas av att moms införs på uthyrning av vårdpersonal? Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss!

Här hittar du själva ställningstagandet.

Skattenyheter för SEB - RedovisningsHuset berättade på trevligt personalmöte 1 november 2018
Skattenyheter för SEB – RedovisningsHuset berättade på trevligt personalmöte 1 november 2018 (Bild: Wikipedia)

Igår den 1 november var vi inbjudna av SEB i Södertälje att berätta om skattenyheter. Hela personalen på kontoret samlades och kombinerade morgonfika med senaste nytt för företag och privatpersoner.

Tyngdpunkten låg på en genomgång av de nya skattereglerna för företag, som vi har berättat om flera gånger här på hemsidan, men vi hann med en del annat också.

 

Nyheter för företagare och privatpersoner

Nya skatteregler för företag

Internationell bakgrund, svensk lagstiftning

Begränsning av ränteavdrag

Dyrare periodiseringsfonder och säkerhetsreserver

Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt

Primäravdrag för hyreshus

Ny vägledning från Bokföringsnämnden för årsbokslut

Nya lagar 1 juli 2018 – 1 januari 2019

 

Leasing het nyhet

Störst intresse väckte de nya skattereglerna om leasing, som börjar gälla för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 och senare. Räntedelen i finansiella leasingavtal ska särredovisas i företagets inkomstdeklaration (gäller inte enskild näringsverksamhet och handelsbolag med fysiska personer som delägare). Särredovisningen av räntan i deklarationen kan minska företagets ränteavdrag. SEB är intresserade av frågan ur två aspekter.

 1. SEB har bankkunder med leasingavtal för stora belopp, deras beskattning kan påverkas
 2. SEB har leasingkunder och kan behöva hjälpa dem att beräkna räntedelen av de finansiella leasingavtalen

Deltagarna berördes av olika frågor under morgonens genomgång, beroende på vilket område de är rådgivare inom. Vi hoppas att alla kunde få utbyte av sina egna delar i vår genomgång och vi tackar SEB för att vi fick möjligheten att ge denna personalinformation!

 

Kontakta oss

Undrar du något om nyheterna så är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss.

Vill du läsa mer om de nya skattereglerna för företag, och begränsningarna av företagens ränteavdrag, så har du flera artiklar på vår hemsida. Sök på ränteavdrag!

Viktiga datum 2019
Viktiga datum 2019 (Bild: Wikimedia Commons)

Viktiga datum finns nu framme för hela 2019, för såväl privatpersoner som företag och organisationer.

När ska preliminärskatten betalas? När är det dags för arbetsgivardeklaration? Och hur var det nu med momsdeklarationen? Sista dagen för företaget att ansöka om ROT- och RUT-utbetalning så jag inte missar något från förra året? Detta och mycket mer hittar du här.

Du hittar alltid länkar till aktuell information under Mitt företag och Viktiga datum i menyn till vänster.

Kontakta oss

Undrar du något så är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss.

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Nu finns Månadens Nyheter oktober på YouTube – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Denna gång tar vi faktiskt upp nyheter för hela tre månader, juli, augusti och september 2018.

 

Innehåll

 • Del 1 – Allmänna nyheter
  • Nyheter från regeringen, riksdagen och många andra myndigheter och organisationer
  • Vi hjälper dig hålla reda på vad som är beslutat och när det börjar gälla
  • På en halvtimme får du grepp om nuläget i lagstiftningens alla faser och mer därtill
 • Del 2 – Rättsfall
  • På en halvtimme till får du koll på aktuella rättsfall inom företagarområdet

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Snart slutar sommartiden - Gå från vit till svart klocka och vinn en timme!
Snart slutar sommartiden – Gå från vit till svart klocka och vinn en timme!

På söndag den 28 oktober är det slut på sommartiden.

Du vinner en timme genom att klockan ska ställas tillbaka. 03.00 på söndag morgon blir 02.00!

 

Omdiskuterad omställning till och från sommartiden

Sommartiden ifrågasätts och diskussioner pågår inom EU om vi ska behålla den. Men än så länge gäller reglerna om att vi ändrar mellan normaltid och sommartid. Här ser du hur sommartiden fungerar inom EU och när det är dags att ställa om klockan nästa gång.

Hans Sundqvist, VD RedovisningsHuset i Södertälje AB
Hans Sundqvist, VD RedovisningsHuset i Södertälje AB

Nu har du ännu fler fördelar med att anlita oss för din ekonomi.

 

Allt löpande i ett paket, ett pris

 • Från den 1 september får du alla löpande tjänster utförda till ett fast paketpris, samma pris varje månad året runt
 • … och den löpande konsultationen ingår!
 • … det gör också resultatplanering och bokslut, och inkomstplanering och inkomstdeklarationer varje år
 • I ditt uppdragsavtal ser du den långa listan med tjänster som ingår i just ditt fasta paketpris
 • Vi hjälper dig att digitalisera dina ekonomiska rutiner
 • … och sedan hjälper vi dig att automatisera dina rutinuppgifter, så du kan ägna dig mer åt ditt företagande
 • Allt detta ingår också!

Digitalt och personligt – Till fast pris.

 

Allt annat vid behov

Dessutom har du självklart tillgång till all kvalificerad rådgivning från oss, precis som förut. Du gör upp om ett fast pris med oss och vi utför tjänsten du är i behov av. T.ex. ett aktieägaravtal, testamente eller köp och försäljning av fastigheter och företag. Och vi kan mycket mer. Fråga oss när du behöver ett nytt bolag eller något annat med anknytning till ditt företagande.

 

Många fördelar

Jag började med att säga ”ännu fler fördelar”. Ja, du har ju redan tidigare haft tillgång till en hel del hos oss som kund. Det ser du på sidan Samla fördelar.

Vi är glada och stolta över att ha dig som kund. Och du som inte är kund ännu – Kontakta oss!

Hans Sundqvist